Từ :
Đến :
ACTATEK Loại bỏ tham số này

Máy chấm công, ACTATEKLoại bỏ tham số này

26 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Actatek Acta-10K-FPC
Hãng sản xuất: ACTATEK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 30000 / Số lần ghi giao dịch: 10000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Lưu điện, Màn hình LED, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS-232C, RS-485, Wireless, / Xuất xứ: - /
0
Liên hệ gian hàng...
Actatek Acta-15K-FPC
Hãng sản xuất: ACTATEK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 45000 / Số lần ghi giao dịch: 10000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Lưu điện, Màn hình LED, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS-232C, RS-485, Wireless, / Xuất xứ: - /
0
Không có GH bán...
Actatek Acta-20K-FS-M
Hãng sản xuất: ACTATEK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 60000 / Số lần ghi giao dịch: 10000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Lưu điện, Màn hình LED, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS-232C, RS-485, Wireless, / Xuất xứ: - /
0
Không có GH bán...
Actatek Acta-1K-FS-MC
Hãng sản xuất: ACTATEK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 75000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Lưu điện, Màn hình LED, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS-232C, RS-485, Wireless, / Xuất xứ: - /
0
Không có GH bán...
Actatek Acta-5K-FS-MC
Hãng sản xuất: ACTATEK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 15000 / Số lần ghi giao dịch: 75000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Lưu điện, Màn hình LED, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS-232C, RS-485, Wireless, / Xuất xứ: - /
0
Liên hệ gian hàng...
Actatek Acta-7K-FS-MC
Hãng sản xuất: ACTATEK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 21000 / Số lần ghi giao dịch: 75000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Lưu điện, Màn hình LED, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS-232C, RS-485, Wireless, / Xuất xứ: - /
0
Liên hệ gian hàng...
Actatek Acta-15K-FS-MC
Hãng sản xuất: ACTATEK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 45000 / Số lần ghi giao dịch: 10000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Lưu điện, Màn hình LED, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS-232C, RS-485, Wireless, / Xuất xứ: - /
0
Liên hệ gian hàng...
Actatek Acta-20K-FS-MC
Hãng sản xuất: ACTATEK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 60000 / Số lần ghi giao dịch: 10000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Lưu điện, Màn hình LED, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS-232C, RS-485, Wireless, / Xuất xứ: - /
0
Không có GH bán...
Actatek Acta-3K-FS-M
Hãng sản xuất: ACTATEK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 9000 / Số lần ghi giao dịch: 75000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: In 2màu, Màn hình LCD, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS-232C, RS-485, Wireless, / Xuất xứ: - /
0
Liên hệ gian hàng...
Actatek Acta-20K-FP
Hãng sản xuất: ACTATEK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 60000 / Số lần ghi giao dịch: 10000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Lưu điện, Màn hình LED, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS-232C, RS-485, Wireless, / Xuất xứ: - /
0
Liên hệ gian hàng...
ACTAtek Exec SC-FP-FS
Hãng sản xuất: ACTATEK / Kiểu máy: Chấm công và kiểm soát ra vào cửa bẳng vân tay và thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 6000 / Số lần ghi giao dịch: 75000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Màn hình LED, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Sử dụng SQL bảo mật, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: United States /
0
Liên hệ gian hàng...
Actatek  Acta-1K-FPC
Hãng sản xuất: ACTATEK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 75000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, Màn hình LED, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Sử dụng SQL bảo mật, Lấy dữ liệu bằng USB, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-422, RS-485, Wireless, / Xuất xứ: United Kingdom /
0
Liên hệ gian hàng...
Actatek Acta-3K-FS-MC
Hãng sản xuất: ACTATEK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 9000 / Số lần ghi giao dịch: 75000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Lưu điện, Màn hình LED, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS-232C, RS-485, Wireless, / Xuất xứ: - /
0
Liên hệ gian hàng...
Actatek Acta-7K-FS-M
Hãng sản xuất: ACTATEK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 21000 / Số lần ghi giao dịch: 75000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Lưu điện, Màn hình LED, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS-232C, RS-485, Wireless, / Xuất xứ: - /
0
Không có GH bán...
Actatek Acta-20K-FPC
Hãng sản xuất: ACTATEK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 60000 / Số lần ghi giao dịch: 10000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Lưu điện, Màn hình LED, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS-232C, RS-485, Wireless, / Xuất xứ: - /
0
Liên hệ gian hàng...
Actatek Acta-10K-FP
Hãng sản xuất: ACTATEK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 30000 / Số lần ghi giao dịch: 10000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Lưu điện, Màn hình LED, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS-232C, RS-485, Wireless, / Xuất xứ: - /
0
Không có GH bán...
Actatek Acta-15K-FP
Hãng sản xuất: ACTATEK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 45000 / Số lần ghi giao dịch: 10000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Lưu điện, Màn hình LED, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS-232C, RS-485, Wireless, / Xuất xứ: - /
0
Liên hệ gian hàng...
Actatek Acta-5K-FP
Hãng sản xuất: ACTATEK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 15000 / Số lần ghi giao dịch: 75000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Lưu điện, Màn hình LED, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS-232C, RS-485, Wireless, / Xuất xứ: - /
0
Liên hệ gian hàng...
Actatek Acta-3K-FP
Hãng sản xuất: ACTATEK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 9000 / Số lần ghi giao dịch: 75000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Lưu điện, Màn hình LED, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS-232C, RS-485, Wireless, / Xuất xứ: - /
0
Liên hệ gian hàng...
Actatek Acta-1K-FP
Hãng sản xuất: ACTATEK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 75000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Lưu điện, Màn hình LED, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS-232C, RS-485, Wireless, / Xuất xứ: - /
0
Liên hệ gian hàng...
Actatek Acta-5K-FPC
Hãng sản xuất: ACTATEK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 15000 / Số lần ghi giao dịch: 75000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Lưu điện, Màn hình LED, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS-232C, RS-485, Wireless, / Xuất xứ: - /
0
Liên hệ gian hàng...
Actatek Acta-20K-S-M
Hãng sản xuất: ACTATEK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ thông minh Mifare / Số vân tay tích hợp: 60000 / Số lần ghi giao dịch: 10000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Lưu điện, Màn hình LED, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS-232C, RS-485, Wireless, / Xuất xứ: - /
0
Liên hệ gian hàng...
Actatek Acta-3K-FPC
Hãng sản xuất: ACTATEK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 15000 / Số lần ghi giao dịch: 75000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Lưu điện, Màn hình LED, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS-232C, RS-485, Wireless, / Xuất xứ: - /
0
Liên hệ gian hàng...
Actatek Acta-1K-FS-M
Hãng sản xuất: ACTATEK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 75000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Lưu điện, Màn hình LED, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS-232C, RS-485, Wireless, / Xuất xứ: - /
0
Liên hệ gian hàng...
Actatek Acta-5K-FS-M
Hãng sản xuất: ACTATEK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 15000 / Số lần ghi giao dịch: 75000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Lưu điện, Màn hình LED, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS-232C, RS-485, Wireless, / Xuất xứ: - /
0
Liên hệ gian hàng...
Actatek Acta-15K-FS-M
Hãng sản xuất: ACTATEK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 45000 / Số lần ghi giao dịch: 10000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Lưu điện, Màn hình LED, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS-232C, RS-485, Wireless, / Xuất xứ: - /
0
Liên hệ gian hàng...

Máy chấm công, ACTATEKLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy văn phòng > Máy chấm công