Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Số vân tay tích hợp
Kiểu máy
Số lần ghi giao dịch
Thêm lựa chọn

Máy chấm công, ACTATEK, ≥ 1000vân

Có tất cả 26 sản phẩm
ACTAtek Exec SC-FP-FS
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
1.022
Actatek  Acta-1K-FPC
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
1.042
Actatek Acta-5K-FPC
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
731
Actatek Acta-10K-FPC
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
953
Actatek Acta-15K-FPC
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
898
Actatek Acta-20K-FPC
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
665
Actatek Acta-1K-FS-MC
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
792
Actatek Acta-3K-FS-MC
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
732
Actatek Acta-5K-FS-MC
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
804
Actatek Acta-7K-FS-MC
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
807
Actatek Acta-15K-FS-MC
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
738
Actatek Acta-20K-FS-MC
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
845
Actatek Acta-20K-S-M
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
703
Actatek Acta-1K-FP
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
779
Actatek Acta-3K-FP
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
504
Actatek Acta-3K-FPC
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
454
Actatek Acta-5K-FP
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
515
Actatek Acta-10K-FP
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
594
Actatek Acta-15K-FP
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
403
Actatek Acta-20K-FP
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
645
Actatek Acta-1K-FS-M
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
806
Actatek Acta-3K-FS-M
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
707
Actatek Acta-5K-FS-M
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
376
Actatek Acta-7K-FS-M
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
905
Actatek Acta-15K-FS-M
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
460
Actatek Acta-20K-FS-M
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
708
Sản phẩm nổi bật
Máy chấm công vân tay + thẻ cảm ứng RONALD JACK 8000C
2.950.000₫
  idmartvn  · Hà Nội
11/01/2017
18.800.000₫
  idmartvn  · Hà Nội
11/01/2017
RONALD JACK 4000TID-C
2.990.000₫
  idmartvn  · Hà Nội
16/01/2017