Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Số vân tay tích hợp
Kiểu máy
Số lần ghi giao dịch
Thêm lựa chọn

Máy chấm công, ACTATEK, ≥ 1000vân

Có tất cả 26 sản phẩm
ACTAtek Exec SC-FP-FS
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
1.067
Actatek  Acta-1K-FPC
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
1.078
Actatek Acta-5K-FPC
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
767
Actatek Acta-10K-FPC
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
980
Actatek Acta-15K-FPC
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
934
Actatek Acta-20K-FPC
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
704
Actatek Acta-1K-FS-MC
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
831
Actatek Acta-3K-FS-MC
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
765
Actatek Acta-5K-FS-MC
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
837
Actatek Acta-7K-FS-MC
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
846
Actatek Acta-15K-FS-MC
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
777
Actatek Acta-20K-FS-MC
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
917
Actatek Acta-20K-S-M
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
733
Actatek Acta-1K-FP
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
860
Actatek Acta-3K-FP
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
558
Actatek Acta-3K-FPC
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
478
Actatek Acta-5K-FP
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
530
Actatek Acta-10K-FP
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
615
Actatek Acta-15K-FP
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
445
Actatek Acta-20K-FP
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
663
Actatek Acta-1K-FS-M
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
848
Actatek Acta-3K-FS-M
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
728
Actatek Acta-5K-FS-M
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
391
Actatek Acta-7K-FS-M
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
920
Actatek Acta-15K-FS-M
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
472
Actatek Acta-20K-FS-M
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
744
Sản phẩm nổi bật
Máy chấm công vân tay + thẻ cảm ứng RONALD JACK 8000C
2.950.000₫
  idmartvn  · Hà Nội
22/05/2017
18.800.000₫
  idmartvn  · Hà Nội
22/05/2017
RONALD JACK 4000TID-C
2.990.000₫
  idmartvn  · Hà Nội
17/05/2017
Máy chấm công Ronald Jack 5000AID
4.000.000₫
  idmartvn  · Hà Nội
22/05/2017