Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Số vân tay tích hợp
Kiểu máy
Số lần ghi giao dịch
Thêm lựa chọn

Máy chấm công, ACTATEK, ≥ 1000vân

Có tất cả 26 sản phẩm
ACTAtek Exec SC-FP-FS
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.037
Actatek  Acta-1K-FPC
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.051
Actatek Acta-5K-FPC
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
752
Actatek Acta-10K-FPC
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
959
Actatek Acta-15K-FPC
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
916
Actatek Acta-20K-FPC
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
674
Actatek Acta-1K-FS-MC
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
801
Actatek Acta-3K-FS-MC
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
738
Actatek Acta-5K-FS-MC
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
810
Actatek Acta-7K-FS-MC
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
807
Actatek Acta-15K-FS-MC
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
747
Actatek Acta-20K-FS-MC
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
863
Actatek Acta-20K-S-M
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
709
Actatek Acta-1K-FP
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
803
Actatek Acta-3K-FP
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
513
Actatek Acta-3K-FPC
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
463
Actatek Acta-5K-FP
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
518
Actatek Acta-10K-FP
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
603
Actatek Acta-15K-FP
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
412
Actatek Acta-20K-FP
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
648
Actatek Acta-1K-FS-M
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
815
Actatek Acta-3K-FS-M
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
710
Actatek Acta-5K-FS-M
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
382
Actatek Acta-7K-FS-M
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
908
Actatek Acta-15K-FS-M
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
460
Actatek Acta-20K-FS-M
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
717
Sản phẩm nổi bật
Máy chấm công vân tay + thẻ cảm ứng RONALD JACK 8000C
2.950.000₫
  idmartvn  · Hà Nội
03/02/2017
18.800.000₫
  idmartvn  · Hà Nội
03/02/2017
RONALD JACK 4000TID-C
2.990.000₫
  idmartvn  · Hà Nội
06/02/2017