Từ :
Đến :
ADEL Loại bỏ tham số này

Máy chấm công, ADELLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2   
41 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy chấm công vân tay Adel X917
 • Hãng sản xuất: ADEL
 • Số vân tay tích hợp: 3000
 • Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay
 • Số lần ghi giao dịch: 100000
0
4.150.000 ₫
(195,99 USD)
Máy chấm công vân tay Adel X5
Hãng sản xuất: ADEL / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 30000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, Màn hình LED, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Sử dụng SQL bảo mật, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , RS-232C, RS-422, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
2.440.000 ₫
(115,23 USD)
Adel AD X628
Hãng sản xuất: ADEL / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 2200 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
2.700.000 ₫
(127,51 USD)
Máy chấm công vân tay Adel X920
Hãng sản xuất: ADEL / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: America /
0
3.800.000 ₫
(179,46 USD)
Máy chấm công vân tay Adel X919
 • Hãng sản xuất: ADEL
 • Số vân tay tích hợp: 3000
 • Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay
 • Số lần ghi giao dịch: 100000
0
4.450.000 ₫
(210,15 USD)
Máy chấm công vân tay Adel X915
Hãng sản xuất: ADEL / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: America /
0
2.820.000 ₫
(133,18 USD)
Adel AD-F707
Hãng sản xuất: ADEL / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Lấy dữ liệu bằng USB, / Cổng kết nối: -, / Xuất xứ: - /
0
11.515.922 ₫
(543,85 USD)
Máy chấm công vân tay Adel X638
 • Hãng sản xuất: ADEL
 • Số vân tay tích hợp: 2200
 • Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay
 • Số lần ghi giao dịch: 80000
0
3.300.000 ₫
(155,84 USD)
Adel X17
Hãng sản xuất: ADEL / Kiểu máy: Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 30000 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
3.540.000 ₫
(167,18 USD)
Adel K18
Hãng sản xuất: ADEL / Kiểu máy: Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 30000 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, USB , / Xuất xứ: - /
0
1.935.000 ₫
(91,38 USD)
Máy chấm công vân tay Adel AD T5
Hãng sản xuất: ADEL / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: China /
0
3.600.000 ₫
(170,01 USD)
Adel AD-F8
Hãng sản xuất: ADEL / Kiểu máy: Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 5000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-232C, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
6.000.000 ₫
(283,35 USD)
Adel X17B
Hãng sản xuất: ADEL / Kiểu máy: Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 30000 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
3.850.000 ₫
(181,82 USD)
Adel X16
Hãng sản xuất: ADEL / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 30000 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, / Xuất xứ: - /
0
3.195.000 ₫
(150,89 USD)
Adel AD-F708
Hãng sản xuất: ADEL / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 30000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Lấy dữ liệu bằng USB, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
4.020.500 ₫
(189,87 USD)
Máy chấm công vân tay Adel AD A8
Hãng sản xuất: ADEL / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Lấy dữ liệu bằng USB, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-232C, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
3.890.000 ₫
(183,71 USD)
Máy chấm công vân tay Adel X648
Hãng sản xuất: ADEL / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 2200 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
2.700.000 ₫
(127,51 USD)
ADEL X486
 • Hãng sản xuất: ADEL
 • Số vân tay tích hợp: 2800
 • Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng
 • Số lần ghi giao dịch: 80000
0
4.000.000 ₫
(188,9 USD)
Máy chấm công vân tay Adel XF36
 • Hãng sản xuất: ADEL
 • Số vân tay tích hợp: 8000
 • Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng
 • Số lần ghi giao dịch: 200000
0
Không có GH bán...
Máy chấm công vân tay Adel XF30
 • Hãng sản xuất: ADEL
 • Số vân tay tích hợp: 8000
 • Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay
 • Số lần ghi giao dịch: 200000
0
Không có GH bán...
Máy chấm công vân tay Adel XF28
 • Hãng sản xuất: ADEL
 • Số vân tay tích hợp: 8000
 • Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay
 • Số lần ghi giao dịch: 200000
0
Không có GH bán...
Máy chấm công vân tay Adel XF23
 • Hãng sản xuất: ADEL
 • Số vân tay tích hợp: 8000
 • Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay
 • Số lần ghi giao dịch: 200000
0
Không có GH bán...
Máy chấm công vân tay Adel XF27
 • Hãng sản xuất: ADEL
 • Số vân tay tích hợp: 8000
 • Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay
 • Số lần ghi giao dịch: 200000
0
Không có GH bán...
Máy chấm công vân tay Adel XF25
 • Hãng sản xuất: ADEL
 • Số vân tay tích hợp: 8000
 • Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay
 • Số lần ghi giao dịch: 200000
0
Không có GH bán...
Máy chấm công vân tay Adel XF33
 • Hãng sản xuất: ADEL
 • Số vân tay tích hợp: 8000
 • Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay
 • Số lần ghi giao dịch: 200000
0
Không có GH bán...
Máy chấm công vân tay Adel XA34
 • Hãng sản xuất: ADEL
 • Số vân tay tích hợp: 3000
 • Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay
 • Số lần ghi giao dịch: 100000
0
Không có GH bán...
Máy chấm công vân tay Adel XA39
 • Hãng sản xuất: ADEL
 • Số vân tay tích hợp: 3000
 • Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay
 • Số lần ghi giao dịch: 100000
0
Liên hệ gian hàng...
Máy chấm công vân tay Adel XA38
 • Hãng sản xuất: ADEL
 • Số vân tay tích hợp: 3000
 • Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay
 • Số lần ghi giao dịch: 100000
0
Liên hệ gian hàng...
Máy chấm công vân tay Adel X86 (2011)
 • Hãng sản xuất: ADEL
 • Số vân tay tích hợp: 2800
 • Kiểu máy: Chấm công và kiểm soát ra vào cửa bẳng vân tay và thẻ cảm ứng
 • Số lần ghi giao dịch: 80000
0
Không có GH bán...
Máy chấm công vân tay Adel XA25
 • Hãng sản xuất: ADEL
 • Số vân tay tích hợp: 3000
 • Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay
 • Số lần ghi giao dịch: 100000
0
Không có GH bán...
Trang:  [1]  2   

Máy chấm công, ADELLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy văn phòng > Máy chấm công