Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Số vân tay tích hợp
Số lần ghi giao dịch
Hãng sản xuất
Thêm lựa chọn

Máy chấm công, ≥ 1000vân, ≥ 30.000lần

Có tất cả 731 sản phẩm
Máy chấm công TA-600
3.085.000₫
15 gian hàng bán
2.097
Máy chấm công Ronald Jack RJ1200
2.700.000₫
6 gian hàng bán
877
Máy chấm công Ronald Jack RJ-919
2.700.000₫
5 gian hàng bán
124
Máy chấm công vân tay và WIFI Ronald Jack 5000T-C
3.500.000₫
5 gian hàng bán
1130
Máy chấm công Ronald Jack DG-600ID
2.100.000₫
31 gian hàng bán
141.5041
Uchida F395
8.150.000₫
3 gian hàng bán
743
Máy chấm công vân tay GIGATA 779
2.722.000₫
35 gian hàng bán
26.025
GRANDING – 5000 AID
3.900.000₫
13 gian hàng bán
2.186
Máy chấm công  Ronald Jack 3000TID-C
2.490.000₫
57 gian hàng bán
17.1971
Máy chấm công Ronald Jack 8000T
2.425.000₫
33 gian hàng bán
2.174
Ronald Jack K-300 MIFARE
2.489.000₫
22 gian hàng bán
3.478
Máy chấm công Vân Tay thế hệ mới GIGATA 879C
3.500.000₫
12 gian hàng bán
241
Máy chấm công Ronald Jack RJ1300
3.450.000₫
2 gian hàng bán
481
Máy chấm công Wise Eye WSE-9039
3.400.000₫
(1)
49 gian hàng bán
7.867
Máy chấm công Granding 3000TID-C
2.750.000₫
20 gian hàng bán
1.504
Máy chấm công Ronald Jack K300
1.980.000₫
(1)
49 gian hàng bán
210.0161
TimeTrex TT-SC403
2.550.000₫
13 gian hàng bán
4.499
 RONALD JACK 5000A PRO
3.899.000₫
36 gian hàng bán
16.043
Máy chấm công vân tay Ronald Jack 9900C
4.455.000₫
50 gian hàng bán
19.351
Máy chấm công RONALD JACK SF200/ID
2.390.000₫
4 gian hàng bán
397
Ronald Jack IFACE 402
7.200.000₫
4 gian hàng bán
529
VIGILANCE DS-100
8.400.000₫
3 gian hàng bán
1.110
Ronald Jack 3979C
2.326.000₫
35 gian hàng bán
16.514
Máy chấm công VIRA F678
3.700.000₫
(5)
6 gian hàng bán
3.435
SUNBEAM SP-6E
3.080.000₫
4 gian hàng bán
970
Sunbeam 1888G
2.200.000₫
3 gian hàng bán
424
Máy chấm công Wise Eye WSE-850A
3.028.000₫
(1)
35 gian hàng bán
3.640
Timetrex TT-F8
6.015.000₫
13 gian hàng bán
4.423
Máy chấm công Hitech X628
2.280.000₫
40 gian hàng bán
111.8862
Máy chấm công vân tay Ronald Jack X628
2.015.000₫
(3)
56 gian hàng bán
28.7847
Ronald Jack TX628
2.600.000₫
10 gian hàng bán
1.252
VIGILANCE A7-C Basic
4.000.000₫
5 gian hàng bán
1.008
Ronald Jack X917-C
3.600.000₫
4 gian hàng bán
732
Máy chấm công Wise Eye WSE 810A
7.900.000₫
27 gian hàng bán
2.175
Máy chấm công Ronald Jack 5000AID
3.400.000₫
(1)
55 gian hàng bán
13.417
VIGILANCE TF-1700
9.000.000₫
3 gian hàng bán
1.050
Vigilance TA880
7.000.000₫
(1)
8 gian hàng bán
3.435
<<<123...>>
Sản phẩm nổi bật
2.890.000₫
      idmartvn  · Hà Nội
23/11/2016
-5%
     
Máy chấm công vân tay + thẻ cảm ứng RONALD JACK 8000C
2.950.000₫
      idmartvn  · Hà Nội
05/12/2016
-5%
     
2.850.000₫
      idmartvn  · Hà Nội
23/11/2016
-5%
     
18.800.000₫
      idmartvn  · Hà Nội
05/12/2016
-5%
     
2.320.000₫
      idmartvn  · Hà Nội
05/12/2016
-5%
     
3.850.000₫
      idmartvn  · Hà Nội
23/11/2016
-5%
     
RONALD JACK 4000TID-C
2.990.000₫
      idmartvn  · Hà Nội
23/11/2016
-5%
     
Máy chấm công Ronald Jack 5000AID
4.000.000₫
      idmartvn  · Hà Nội
23/11/2016
-5%
     
Máy chấm công WISE EYE WSE-808
2.950.000₫
      idmartvn  · Hà Nội
23/11/2016
-5%
     
Máy chấm công Wise Eye WSE-9039
5.890.000₫
      idmartvn  · Hà Nội
23/11/2016
-5%
     
Máy chấm công Ronald Jack K300
3.890.000₫
      idmartvn  · Hà Nội
23/11/2016
-5%
     
17.500.000₫
      idmartvn  · Hà Nội
23/11/2016
-5%