Sản phẩm nhiều người bán

Máy bó tiền

Trang:  [1]  2   
41 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy bó tiền Xiudun NH-88
 • Hãng sản xuất: XIUDUN
 • Kiểu bó: Bó cục, Bó bằng dây sợi
 • Công suất (W): 80
 • Lực ép (kg): 0
 • Số tờ mỗi lần bó (tờ): 100
 • Xuất xứ: Trung Quốc
0
Giá tại: HN
23.500.000 ₫
18.480.000 ₫
(872,73 USD)
Máy bó tiền Xiudun 998
 • Hãng sản xuất: XIUDUN
 • Kiểu bó: Bó cục, Bó bằng dây sợi
 • Công suất (W): 80
 • Lực ép (kg): 1300
 • Số tờ mỗi lần bó (tờ): 1000
 • Xuất xứ: Trung Quốc
0
Giá tại: HN
3.000.000 ₫
3.990.000 ₫
(188,43 USD)
Balion NH-B2
 • Hãng sản xuất: BALION
 • Công suất (W): 80
 • Lực ép (kg): 0
 • Số tờ mỗi lần bó (tờ): 100
0
Giá tại: HN
2.600.000 ₫
2.890.000 ₫
(136,48 USD)
Máy bó tiền ZD - 93/BI
 • Công suất (W): 0
 • Lực ép (kg): 1500
 • Số tờ mỗi lần bó (tờ): 1000
 • Xuất xứ: Trung Quốc
0
Giá tại: HN
3.234.000 ₫
3.100.000 ₫
(146,4 USD)
Balion ZD-93
 • Hãng sản xuất: BALION
 • Công suất (W): 2500
 • Lực ép (kg): 1500
 • Số tờ mỗi lần bó (tờ): 100
0
Giá tại: HN
2.400.000 ₫
2.400.000 ₫
(113,34 USD)
Kudos LD - A
 • Hãng sản xuất: KUDOS
 • Công suất (W): 0
 • Lực ép (kg): 0
 • Số tờ mỗi lần bó (tờ): 100
0
Giá tại: HN
3.000.000 ₫
2.950.000 ₫
(139,32 USD)
Oudis LD-A
 • Hãng sản xuất: OUDIS
 • Kiểu bó: Bó đai giấy, Bó thếp
 • Công suất (W): 60
 • Lực ép (kg): 1600
 • Số tờ mỗi lần bó (tờ): 100
 • Xuất xứ: Nhật Bản
0
Giá tại: HN
2.930.000 ₫
2.700.000 ₫
(127,51 USD)
Balion NH-99A
 • Hãng sản xuất: BALION
 • Công suất (W): 250
 • Lực ép (kg): 150
 • Số tờ mỗi lần bó (tờ): 0
0
Giá tại: HN
2.800.000 ₫
3.500.000 ₫
(165,29 USD)
Oudis ZD-93
 • Hãng sản xuất: OUDIS
 • Kiểu bó: Bó đai giấy, Bó cục, Bó thếp, Bó bằng dây sợi
 • Công suất (W): 1000
 • Lực ép (kg): 1500
 • Số tờ mỗi lần bó (tờ): 1000
 • Xuất xứ: Trung Quốc
5
Giá tại: HN
3.000.000 ₫
3.000.000 ₫
(141,68 USD)
Balion LD-B
 • Hãng sản xuất: BALION
 • Công suất (W): 0
 • Lực ép (kg): 0
 • Số tờ mỗi lần bó (tờ): 100
0
Giá tại: HN
3.190.000 ₫
3.600.000 ₫
(170,01 USD)
Oudis 998
 • Hãng sản xuất: OUDIS
 • Kiểu bó: Bó cục, Bó bằng dây sợi
 • Công suất (W): 60
 • Lực ép (kg): 1500
 • Số tờ mỗi lần bó (tờ): 1000
0
Giá tại: HN
3.550.000 ₫
3.300.000 ₫
(155,84 USD)
Balion NH99A
 • Hãng sản xuất: BALION
 • Công suất (W): 250
 • Lực ép (kg): 1500
 • Số tờ mỗi lần bó (tờ): 1000
 • Xuất xứ: Việt Nam
0
Giá tại: HN
3.100.000 ₫
3.500.000 ₫
(165,29 USD)
Kaixun KX-H3
 • Hãng sản xuất: KAIXUN
 • Công suất (W): 0
 • Lực ép (kg): 0
 • Số tờ mỗi lần bó (tờ): 1000
 • Xuất xứ: Trung Quốc
0
Giá tại: HN
14.900.000 ₫
16.254.000 ₫
(767,6 USD)
Oudis 958
 • Hãng sản xuất: OUDIS
 • Kiểu bó: Bó đai giấy, Bó thếp
 • Công suất (W): 60
 • Lực ép (kg): 1500
 • Số tờ mỗi lần bó (tờ): 100
0
Giá tại: HN
3.200.000 ₫
3.700.000 ₫
(174,73 USD)
Balion NHB1
 • Hãng sản xuất: BALION
 • Công suất (W): 350
 • Lực ép (kg): 0
 • Số tờ mỗi lần bó (tờ): 100
 • Xuất xứ: Việt Nam
0
Giá tại: HN
3.047.000 ₫
3.047.000 ₫
(143,9 USD)
Balion NH - 99A
 • Hãng sản xuất: BALION
 • Công suất (W): 0
 • Lực ép (kg): 2000
 • Số tờ mỗi lần bó (tờ): 100
0
Giá tại: HN
3.500.000 ₫
3.500.000 ₫
(165,29 USD)
Kaixun KX-ZB
 • Hãng sản xuất: KAIXUN
 • Công suất (W): 0
 • Lực ép (kg): 0
 • Số tờ mỗi lần bó (tờ): 100
 • Xuất xứ: Trung Quốc
0
Giá tại: HN
2.760.000 ₫
3.150.000 ₫
(148,76 USD)
Kudos - B (điện cơ)
 • Hãng sản xuất: KUDOS
 • Công suất (W): 0
 • Lực ép (kg): 0
 • Số tờ mỗi lần bó (tờ): 1000
 • Xuất xứ: Nhật Bản
0
Giá tại: HN
3.423.000 ₫
3.423.000 ₫
(161,65 USD)
Balion NH-B1
 • Hãng sản xuất: BALION
 • Công suất (W): 80
 • Lực ép (kg): 0
 • Số tờ mỗi lần bó (tờ): 100
0
Giá tại: HN
2.430.000 ₫
2.500.000 ₫
(118,06 USD)
Silicon MC308
 • Hãng sản xuất: SILICON
 • Công suất (W): 50
 • Lực ép (kg): 0
 • Số tờ mỗi lần bó (tờ): 0
0
Giá tại: HN
3.880.000 ₫
3.880.000 ₫
(183,23 USD)
Máy bó tiền tự động OUDIS 968
 • Hãng sản xuất: OUDIS
 • Kiểu bó: Bó cục
 • Công suất (W): 0
 • Lực ép (kg): 1500
 • Số tờ mỗi lần bó (tờ): 0
0
Giá tại: HN
39.000.000 ₫
39.000.000 ₫
(1.841,79 USD)
Balion LDA
 • Hãng sản xuất: BALION
 • Công suất (W): 2500
 • Lực ép (kg): 150
 • Số tờ mỗi lần bó (tờ): 1000
0
Liên hệ gian hàng...
3.377.000 ₫
(159,48 USD)
Jinbao XD-2000
 • Hãng sản xuất: JINBAO
 • Công suất (W): 0
 • Lực ép (kg): 1300
 • Số tờ mỗi lần bó (tờ): 1
 • Xuất xứ: Trung Quốc
0
Liên hệ gian hàng...
2.950.000 ₫
(139,32 USD)
Kaixun KX-ZB3
 • Hãng sản xuất: KAIXUN
 • Công suất (W): 40
 • Lực ép (kg): 0
 • Số tờ mỗi lần bó (tờ): 100
 • Xuất xứ: Trung Quốc
0
Liên hệ gian hàng...
4.851.000 ₫
(229,09 USD)
Balion LH-99A
 • Hãng sản xuất: BALION
 • Công suất (W): 350
 • Lực ép (kg): 0
 • Số tờ mỗi lần bó (tờ): 1000
0
Liên hệ gian hàng...
Kudos - B (điện tử)
 • Hãng sản xuất: KUDOS
 • Công suất (W): 0
 • Lực ép (kg): 0
 • Số tờ mỗi lần bó (tờ): 1000
 • Xuất xứ: Nhật Bản
0
Liên hệ gian hàng...
Oudis 989
 • Hãng sản xuất: OUDIS
 • Kiểu bó: Bó đai giấy
 • Công suất (W): 0
 • Lực ép (kg): 1200
 • Số tờ mỗi lần bó (tờ): 0
0
Liên hệ gian hàng...
Balion LH - B1
 • Hãng sản xuất: BALION
 • Công suất (W): 80
 • Lực ép (kg): 0
 • Số tờ mỗi lần bó (tờ): 100
0
Liên hệ gian hàng...
Jinbao JA-2013
 • Hãng sản xuất: JINBAO
 • Công suất (W): 0
 • Lực ép (kg): 0
 • Số tờ mỗi lần bó (tờ): 100
 • Xuất xứ: Trung Quốc
0
Liên hệ gian hàng...
Balion MR - 100
 • Hãng sản xuất: BALION
 • Công suất (W): 0
 • Lực ép (kg): 0
 • Số tờ mỗi lần bó (tờ): 1000
0
Liên hệ gian hàng...
Trang:  [1]  2   

Máy bó tiền

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Thiết bị cho cửa hàng, siêu thị > Máy bó tiền