Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Hãng sản xuất
Nhiên liệu sử dụng
Xuất xứ
Thêm lựa chọn

Máy khoan giếng

Có tất cả 27 sản phẩm
Máy khoan giếng Kinh Thám XY-1A-4
135.000.000₫
5 gian hàng bán
3.649
Máy khoan địa chất công trình XY-1
87.000.000₫
13 gian hàng bán
35.638
Máy khoan giếng XY1A-4
85.000.000₫
4 gian hàng bán
7841
Máy khoan giếng Kinh Thám GJ200-4
138.000.000₫
6 gian hàng bán
1.174
Máy khoan giếng Kinh Thủy GJ200-4-1
102.000.000₫
8 gian hàng bán
3.142
Máy khoan giếng Kinh Thủy GJ200-4
110.000.000₫
8 gian hàng bán
4.534
Máy khoan giếng XY-1A
80.000.000₫
(1)
12 gian hàng bán
33.611
Máy khoan giếng Kinh Thám GJ-200
102.000.000₫
6 gian hàng bán
6.2291
Máy khoan giếng Kinh Thủy GK200-4
107.000.000₫
4 gian hàng bán
1.753
Máy khoan giếng, khoan địa chất Kinh Địa GK-250
148.000.000₫
1 gian hàng bán
397
Máy khoan giếng Kinh Thủy SW GJ200-4
110.000.000₫
5 gian hàng bán
9341
Máy khoan giếng Kinh Thủy GJ 200-4-2
198.700.000₫
4 gian hàng bán
3.580
Máy khoan giếng Kinh Thủy XY-2B
230.000.000₫
3 gian hàng bán
1.5792
Máy khoan giếng Kinh Thám XY-2
240.000.000₫
3 gian hàng bán
1.042
Máy khoan giếng Kinh Thủy JINGSHUI GJ200-4
120.000.000₫
1 gian hàng bán
142
Máy khoan giếng Kinh Địa GK300
160.000.000₫
1 gian hàng bán
28
Thiết bị khoan giếng nước TC10
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
6.581
Thiết bị khoan giếng nước HIDRA 500
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
4.2752
Thiết bị khoan giếng nước HIDRA 250
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
3.159
Thiết bị khoan giếng nước TC9P
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
4.1711
Máy khoang giếng kinh thám XY-2B
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
1.750
Máy khoan giếng, khoan địa chất công trình Kinh Thám XY-1B-1
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
55
Máy khoan giếng, khoan địa chất công trình Kinh Địa GK 400
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
55
Sản phẩm nổi bật