Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Hãng sản xuất
Nhiên liệu sử dụng
Xuất xứ
Thêm lựa chọn

Máy khoan giếng

Có tất cả 30 sản phẩm
Máy khoan giếng Kinh Thủy GJ200-4
145.000.000₫
7 gian hàng bán
5.125
Máy khoan giếng Kinh Thủy GJ200-4-1
125.000.000₫
6 gian hàng bán
3.601
Máy khoan giếng Kinh Thám XY-1A-4
135.000.000₫
5 gian hàng bán
4.297
Máy khoan địa chất công trình XY-1
87.000.000₫
13 gian hàng bán
37.687
Máy khoan giếng XY-1A
114.000.000₫
(1)
11 gian hàng bán
34.904
Máy khoan giếng Stone Well - SW GJ-200-4
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
166
Máy khoan giếng Kinh Thám GJ200-4
Liên hệ gian hàng...
4 gian hàng bán
1.582
Máy khoan giếng Kinh Thủy GK200-4
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
2.122
Mày khoan nước XY1A, Khoan Kinh Địa XY 1A, Khoan Kinh Thám XY-1A
Liên hệ gian hàng...
5 gian hàng bán
9101
Máy khoan giếng XY1A-4
Liên hệ gian hàng...
4 gian hàng bán
1.1322
Máy khoan giếng Kinh Thám GJ-200
Liên hệ gian hàng...
6 gian hàng bán
6.7331
Máy khoan giếng, khoan địa chất Kinh Địa GK-250
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
607
Máy khoan giếng Kinh Thủy SW GJ200-4
Liên hệ gian hàng...
4 gian hàng bán
1.1861
Máy khoan giếng Kinh Thủy GJ 200-4-2
Liên hệ gian hàng...
4 gian hàng bán
4.051
Thiết bị khoan giếng nước TC10
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
6.812
Thiết bị khoan giếng nước HIDRA 500
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
4.3382
Thiết bị khoan giếng nước HIDRA 250
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
3.210
Thiết bị khoan giếng nước TC9P
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
4.2611
Máy khoang giếng kinh thám XY-2B
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.924
Máy khoan giếng Kinh Thủy XY-2B
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.6902
Máy khoan giếng Kinh Thám XY-2
Liên hệ gian hàng...
4 gian hàng bán
1.372
Máy khoan giếng Kinh Thủy JINGSHUI GJ200-4
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
190
Máy khoan giếng, khoan địa chất Kinh Địa GK-300-1
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
1.102
Máy khoan giếng, khoan địa chất công trình Kinh Thám XY-1B-1
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
97
Máy khoan giếng, khoan địa chất công trình Kinh Địa GK 180-1
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
115
Máy khoan giếng Kinh Địa GK300
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
403
Máy khoan giếng Kinh Thám GK-200-4 (màu vàng)
Liên hệ gian hàng...
3 gian hàng bán
115
Máy khoan giếng Kinh Thám XY-1A-4 (màu vàng)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
115
Sản phẩm nổi bật