Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Hãng sản xuất
Nhiên liệu sử dụng
Xuất xứ
Thêm lựa chọn

Máy khoan giếng

Có tất cả 20 sản phẩm
Máy khoan giếng Kinh Thủy GJ200-4-1
100.000.000₫
5 gian hàng bán
2.443
Máy khoan giếng Kinh Thủy GJ200-4
138.000.000₫
6 gian hàng bán
3.577
Máy khoan giếng Kinh Thám XY-1A-4
135.000.000₫
5 gian hàng bán
2.758
Máy khoan giếng Kinh Thám GJ200-4
138.000.000₫
5 gian hàng bán
556
Máy khoan địa chất công trình XY-1
87.000.000₫
12 gian hàng bán
33.160
Máy khoan giếng Kinh Thủy SW GJ200-4
138.000.000₫
3 gian hàng bán
505
Máy khoan giếng Kinh Thủy GK200-4
138.000.000₫
4 gian hàng bán
970
Máy khoan giếng XY1A-4
138.000.000₫
4 gian hàng bán
382
Máy khoan giếng XY-1A
114.000.000₫
(1)
11 gian hàng bán
32.003
Máy khoan giếng Kinh Thám GJ-200
138.000.000₫
5 gian hàng bán
5.2181
Máy khoan giếng Kinh Thủy GJ 200-4-2
198.700.000₫
3 gian hàng bán
3.016
Máy khoan giếng Kinh Thám XY-2
92.000.000₫
4 gian hàng bán
544
Thiết bị khoan giếng nước TC10
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
6.341
Thiết bị khoan giếng nước HIDRA 500
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
4.1732
Thiết bị khoan giếng nước HIDRA 250
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.054
Thiết bị khoan giếng nước TC9P
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
4.0421
Máy khoang giếng kinh thám XY-2B
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.573
Máy khoan giếng Kinh Thủy XY-2B
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
1.3212
Sản phẩm nổi bật