Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Gạo tại Bắc Giang

Có tất cả 45 sản phẩm
Gạo tám Đài Loan
15.200₫
1 GH bán tại Bắc Giang
3.374
Gạo tám điện biên (1kg)
15.600₫
1 GH bán tại Bắc Giang
15.391
Gạo tấm
8.800₫
1 GH bán tại Bắc Giang
12.727
Gạo Tám Ấp Bẹ  túi 5kg - vnf1
6.500₫
1 GH bán tại Bắc Giang
3.030
Gạo Lài
12.400₫
1 GH bán tại Bắc Giang
1.943
Gạo tám thơm Điện Biên
14.800₫
1 GH bán tại Bắc Giang
2.148
Gạo Thơm Thái 5kg
9.000₫
1 GH bán tại Bắc Giang
3.977
Gạo Bắc Hương Thái Bình
14.200₫
1 GH bán tại Bắc Giang
11.235
Bắc Hương Hải Hậu
13.800₫
1 GH bán tại Bắc Giang
4.002
Gạo khang dân
9.800₫
1 GH bán tại Bắc Giang
6.425
Gạo Tám thơm Hải Hậu (1kg)
14.400₫
1 GH bán tại Bắc Giang
30.797
Gạo xi dẻo
11.200₫
1 GH bán tại Bắc Giang
7.918
Gạo nếp Thái 1kg
16.000₫
1 GH bán tại Bắc Giang
5.917
Gạo Khang Dân
10.800₫
1 GH bán tại Bắc Giang
8.406
Gạo BC15 Thái Bình
12.500₫
1 GH bán tại Bắc Giang
5.915
Gạo dẻo 64 miền Nam
11.000₫
1 GH bán tại Bắc Giang
8.808
Gạo nếp cái hoa vàng (1kg)
24.000₫
1 GH bán tại Bắc Giang
18.057
Gạo Bắc thơm (1kg)
13.800₫
1 GH bán tại Bắc Giang
10.962
Gạo tẻ 84 (1kg)
11.200₫
1 GH bán tại Bắc Giang
8.327
Nếp cái hoa trắng
17.000₫
1 GH bán tại Bắc Giang
12.949
Gạo Tám Điện Biên
14.800₫
1 GH bán tại Bắc Giang
3.605
Thơm Lài- Tám Việt (giống gạo Thái Lan)
12.500₫
1 GH bán tại Bắc Giang
6.598
Gạo nếp Thái loại I
25.000₫
1 GH bán tại Bắc Giang
3.196
Gạo BC15
13.000₫
1 GH bán tại Bắc Giang
2.692
Gạo Tám Thái Lan Nhập Khẩu Loại I
23.000₫
1 GH bán tại Bắc Giang
12.205
Nếp cái hoa vàng
20.500₫
1 GH bán tại Bắc Giang
4.220
Gạo Dẻo 64
10.900₫
1 GH bán tại Bắc Giang
2.434
Gạo Q5
95.000₫
1 GH bán tại Bắc Giang
3.961
Gạo thơm Thái lan (2kg)
15.500₫
1 GH bán tại Bắc Giang
7.679
Tám Thái Nhập Khẩu Loại I
14.500₫
1 GH bán tại Bắc Giang
3.405
Gạo Lài sữa túi - VNF1
14.000₫
1 GH bán tại Bắc Giang
3.422
Gạo tám thái (1kg)
15.000₫
1 GH bán tại Bắc Giang
6.211
Gạo tám thái nhập khẩu loại II
15.300₫
1 GH bán tại Bắc Giang
3.035
Gạo Nếp Nhung Hà Bắc
21.000₫
1 GH bán tại Bắc Giang
4.106
Gạo tám thái nhập khẩu loại II
14.200₫
1 GH bán tại Bắc Giang
1.365
Gạo Nếp Thái I
18.800₫
1 GH bán tại Bắc Giang
2.765
Gạo Việt Hương
9.500₫
1 GH bán tại Bắc Giang
2.352
Gạo Nếp Thái II
16.300₫
1 GH bán tại Bắc Giang
2.934
Gạo tám Thái Lan
14.500₫
1 GH bán tại Bắc Giang
2.143
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật