Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ>

thiết bị đồ dùng dạy học

Tìm trong danh mục
332 sản phẩm với từ khóa “thiết bị đồ dùng dạy học
Kính hiển vi sinh học Microscope XSZ-207
Miễn phí vận chuyển nội thành
4.500.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:06
4.350.000₫
          tienminhvn  ·  Hồ Chí Minh
27/04/2016 - 10:11
5.249.000₫
          cuahangbachhue  ·  Hồ Chí Minh
29/04/2016 - 08:12
4.500.000₫
          promed  ·  Hà Nội
25/04/2016 - 08:19
Kính hiển vi 1 mắt L500A
Miễn phí vận chuyển nội thành
2.300.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:06
Kính hiển vi 2 mắt L1100A
Miễn phí vận chuyển nội thành
7.500.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:06
Kính hiển vi soi nổi XT-202
Miễn phí vận chuyển nội thành
4.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:06
Kính hiển vi 1 mắt L500A
Miễn phí vận chuyển nội thành
2.300.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:06
Kính hiển vi soi nổi Novel JSZ5
Miễn phí vận chuyển nội thành
7.500.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:13
Kính hiển vi 2 mắt XSZ - 107T
Miễn phí vận chuyển nội thành
4.500.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
27/04/2016 - 07:29
Kính hiển vi soi nổi 20 - 90 lần và 40 - 180 lần Novel
Miễn phí vận chuyển nội thành
8.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:06
14.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:06
Kính hiển vi soi nổi XT-203
Miễn phí vận chuyển nội thành
4.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:06
Kính hiển vi soi nổi kết nối máy tính kruss MSZ5000-T
Miễn phí vận chuyển nội thành
23.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:06
Kính hiển vi soi nổi kruss MSL4000-20/40-IL-TL
Miễn phí vận chuyển nội thành
8.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:06
Kính hiển vi 2 mắt 1000 lần kruss MBL2000
Miễn phí vận chuyển nội thành
15.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:06
32.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:06
Kính hiển vi 1 mắt 400 lần kruss MML1200
Miễn phí vận chuyển nội thành
8.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:06
Kính hiển vi soi nổi kruss MSL4000-10/30-IL-TL
Miễn phí vận chuyển nội thành
7.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:06
Kính hiển vi tùy chỉnh độ phóng đại kruss MSZ5000
Miễn phí vận chuyển nội thành
20.500.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:06
Kính hiển vi 1 mắt TQ
2.300.000₫
          sieuthiykhoaqua...  ·  Hồ Chí Minh
04/05/2016 - 11:24
Kính hiển vi 2 mắt TQ
4.300.000₫
          sieuthiykhoaqua...  ·  Hồ Chí Minh
04/05/2016 - 11:24
Kính hiển vi XSP-13A 1600x
Miễn phí vận chuyển nội thành
1.700.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:06
Kính hiển vi 2 mắt TQ
Miễn phí vận chuyển nội thành
4.300.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:06
Fangyuan XSP-102
Miễn phí vận chuyển nội thành
1.450.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:06
Kính hiển vi soi nổi kruss MSL4000-20/40-IL-S
Miễn phí vận chuyển nội thành
16.800.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:06
Kính hiển vi 1 mắt TQ
Miễn phí vận chuyển nội thành
2.300.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:06
Kính hiển vi 1 mắt XSP-02
Miễn phí vận chuyển nội thành
1.500.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:06
4.620.000₫
          sieuthiykhoaqua...  ·  Hồ Chí Minh
04/05/2016 - 11:24
Kính hiển vi 1mắt L1000A
3.800.000₫
          sieuthiykhoaqua...  ·  Hồ Chí Minh
04/05/2016 - 11:24
Kính hiển vi 2 mắt PB 3320
Miễn phí vận chuyển nội thành
10.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:06
Kính soi nổi NTX - 3C
Miễn phí vận chuyển nội thành
3.650.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:06
Kính hiển vi 1mắt L1000A
Miễn phí vận chuyển nội thành
3.700.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:06
Kính hiển vi 1 mắt L1000A / L1000B
Miễn phí vận chuyển nội thành
3.500.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:06
4.630.000₫
          sieuthiykhoaqua...  ·  Hồ Chí Minh
04/05/2016 - 11:24
Fangyuan XSP-104
Miễn phí vận chuyển nội thành
1.650.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:06
Kính hiển vi 2 mắt XSZ-107T
Miễn phí vận chuyển nội thành
4.500.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:06
Kính hiển vi 1 mắt L1000A / L1000B
Miễn phí vận chuyển nội thành
3.500.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:06
Kính hiển vi 2 mắt L1100A
Miễn phí vận chuyển nội thành
7.500.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:06
Kính Thiên Văn khúc xạ F70060
2.035.000₫
          DIENTUTHAITHANG  ·  HN, HCM, HN2
04/05/2016 - 10:47
Kính Thiên Văn phản xạ F70076
2.585.000₫
          DIENTUTHAITHANG  ·  HN, HCM, HN2
25/04/2016 - 16:03
Kính hiển vi soi nổi Olympus SZ-61
Miễn phí vận chuyển nội thành
62.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
03/05/2016 - 23:35
Kính hiển vi 1mắt L1000A
2.500.000₫
          trungtamthietbi...  ·  Hà Nội
29/04/2016 - 11:45
5.000.000₫
          trungtamthietbi...  ·  Hà Nội
29/04/2016 - 11:45
Kính hiển vi 2 mắt TQ
7.100.000₫
          trungtamthietbi...  ·  Hà Nội
29/04/2016 - 11:42
7.500.000₫
          trungtamthietbi...  ·  Hà Nội
29/04/2016 - 11:45
Kính hiển vi 1 mắt TQ
2.200.000₫
          trungtamthietbi...  ·  Hà Nội
29/04/2016 - 11:45
Kính hiển vi 2 mắt L1100A
5.000.000₫
          trungtamthietbi...  ·  Hà Nội
29/04/2016 - 11:45
15.500.000₫
          trungtamthietbi...  ·  Hà Nội
29/04/2016 - 11:45
11.000.000₫
          trungtamthietbi...  ·  Hà Nội
29/04/2016 - 11:45
1.500.000₫
          tienminhvn  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 14:34
Kính hiển vi XSP-13A 1600x
1.700.000₫
          tienminhvn  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 14:34
Fangyuan XSP-102
2.900.000₫
          tienminhvn  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 14:31
Kính hiển vi kỹ thuật số cầm tay THB-436
Miễn phí vận chuyển nội thành
1.500.000₫
          thbvn  ·  Hà Nội
04/05/2016 - 08:57
4.250.000₫
          tienminhvn  ·  Hồ Chí Minh
04/05/2016 - 08:33
Fangyuan XSP-104
3.000.000₫
          tienminhvn  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 14:33
2.000.000₫
          tienminhvn  ·  Hồ Chí Minh
04/05/2016 - 08:33
Kính hiển vi 2 mắt TQ
4.300.000₫
          tienminhvn  ·  Hồ Chí Minh
04/05/2016 - 08:33
4.400.000₫
          tienminhvn  ·  Hồ Chí Minh
04/05/2016 - 08:33
Kính hiển vi 2 mắt TQ
4.299.000₫
          cuahangbachhue  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 09:45
Kính hiển vi 1 mắt TQ
2.299.000₫
          cuahangbachhue  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 09:45
4.619.000₫
          cuahangbachhue  ·  Hồ Chí Minh
29/04/2016 - 08:12
<<<123...>>
Tìm kiếm rao vặt

Phân phối sách giáo khoa, sách tham khảo, đồ dùng dạy học, văn phòng phẩm - 10.000.000 ₫/ hợp đồng

Đăng bởi: hoangvanbg     Cập nhật: 15/04/2016 - 09:11

Bán công ty cổ phần Thương mại thiết bị Việt Nam

Đăng bởi: phapluatvietnam     Cập nhật: 07/04/2016 - 10:22

Khóa học Dạy sửa chữa điện nước - 5.000 ₫

Đăng bởi: phamhuong1407     Cập nhật: 29/03/2016 - 11:11
Tin hỏi đáp mới đăng

Mua xe máy Honda ở đâu gần với giá đề xuất của hãng nhất?

Đăng bởi: linhly90     Cập nhật: Hôm qua, lúc 09:00

Chọn mainboard của hãng nào bền để chơi game?

Đăng bởi: ngaboi90     Cập nhật: Hôm qua, lúc 09:08

Máy in Canon LBP6230dn có thay thế được cho LBP2900 không nhỉ?

Đăng bởi: kienthu90     Cập nhật: Hôm qua, lúc 09:13