Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

thi nghiem vat ly

Tìm trong danh mục
567 sản phẩm với từ khóa “thi nghiem vat ly
1.800.000₫
(2)
  stcjsc  · Hà Nội
05/01/2017
 Pipette thẳng 25ml
70.000₫
(20)
  thietbiyteminhp...  · Hà Nội 2
05/01/2017
 Pipette thẳng 2ml
65.000₫
(20)
  thietbiyteminhp...  · Hà Nội 2
16/01/2017
 Pipette thẳng 5ml
75.000₫
(20)
  thietbiyteminhp...  · Hà Nội 2
05/01/2017
 Pipette thẳng 10ml
70.000₫
(20)
  thietbiyteminhp...  · Hà Nội 2
05/01/2017
 Pipette thẳng 1ml
60.000₫
(20)
  thietbiyteminhp...  · Hà Nội 2
05/01/2017
 Cốc đốt thành dầy có mỏ 1000ml
90.000₫
(20)
  thietbiyteminhp...  · Hà Nội 2
05/01/2017
 Ống đong thuỷ tinh có nút nhựa 100ml
50.000₫
(20)
  thietbiyteminhp...  · Hà Nội 2
10/01/2017
 Ống đong thuỷ tinh có nút nhựa 500ml
150.000₫
(20)
  thietbiyteminhp...  · Hà Nội 2
13/01/2017
 Ống đong thuỷ tinh 500ml
115.000₫
(20)
  thietbiyteminhp...  · Hà Nội 2
13/01/2017
 Ống đong thuỷ tinh 250ml
80.000₫
(20)
  thietbiyteminhp...  · Hà Nội 2
13/01/2017
 Ống đong thuỷ tinh 50ml
40.000₫
(20)
  thietbiyteminhp...  · Hà Nội 2
13/01/2017
 Ống đong thuỷ tinh 5ml
35.000₫
(20)
  thietbiyteminhp...  · Hà Nội 2
13/01/2017
 Ống đong thuỷ tinh 1000ml
170.000₫
(20)
  thietbiyteminhp...  · Hà Nội 2
12/01/2017
 Bình định mức 5ml
25.000₫
(20)
  thietbiyteminhp...  · Hà Nội 2
07/01/2017
 Bình tam giác cổ hẹp 250ml
105.000₫
(20)
  thietbiyteminhp...  · Hà Nội 2
04/01/2017
 Bình định mức 10ml
25.000₫
(20)
  thietbiyteminhp...  · Hà Nội 2
13 giờ trước
 Pipette bầu 10ml
115.000₫
(20)
  thietbiyteminhp...  · Hà Nội 2
07/01/2017
 Pipette bầu 50ml
250.000₫
(20)
  thietbiyteminhp...  · Hà Nội 2
07/01/2017
 Bình định mức 100ml
75.000₫
(20)
  thietbiyteminhp...  · Hà Nội 2
13 giờ trước
 Cốc đốt thành dầy có mỏ 500ml
70.000₫
(20)
  thietbiyteminhp...  · Hà Nội 2
14/01/2017
 Bình định mức 20ml
30.000₫
(20)
  thietbiyteminhp...  · Hà Nội 2
13 giờ trước
 Bình tam giác cổ rộng 500ml
125.000₫
(20)
  thietbiyteminhp...  · Hà Nội 2
13 giờ trước
 Ống đong thuỷ tinh 100ml
60.000₫
(20)
  thietbiyteminhp...  · Hà Nội 2
16/01/2017
 Bình định mức 250ml
150.000₫
(20)
  thietbiyteminhp...  · Hà Nội 2
13 giờ trước
 Bình định mức 200ml
130.000₫
(20)
  thietbiyteminhp...  · Hà Nội 2
13 giờ trước
 Ống đong thuỷ tinh có nút nhựa 250ml
120.000₫
(20)
  thietbiyteminhp...  · Hà Nội 2
13 giờ trước
 Bình định mức 25ml
35.000₫
(20)
  thietbiyteminhp...  · Hà Nội 2
13 giờ trước
 Ống đong thuỷ tinh thấp thành 1000ml
170.000₫
(20)
  thietbiyteminhp...  · Hà Nội 2
10/01/2017
 Ống đong thuỷ tinh 10ml
35.000₫
(20)
  thietbiyteminhp...  · Hà Nội 2
13/01/2017
 Ống đong thuỷ tinh 25ml
45.000₫
(20)
  thietbiyteminhp...  · Hà Nội 2
13/01/2017
 Bình định mức 50ml
50.000₫
(20)
  thietbiyteminhp...  · Hà Nội 2
13 giờ trước
28.600₫
  vietchem  · Hà Nội
10/01/2017
3.402.000₫
  vietchem  · Hà Nội
10/01/2017
Micropipettes (Erbapette - Liquid Handling Systems)
620.000₫
(2)
  oceantech  · Hà Nội
05/01/2017
1.800.000₫
  thietbianhoa  · Hà Nội
11/01/2017
 Ống đong thuỷ tinh có nút nhựa 100ml
50.000₫
(301)
  thietbiyteThanh...  · Hà Nội
08/01/2017
 Ống đong thuỷ tinh 1000ml
150.000₫
(301)
  thietbiyteThanh...  · Hà Nội
08/01/2017
 Ống đong thuỷ tinh thấp thành 500ml
100.000₫
(301)
  thietbiyteThanh...  · Hà Nội
08/01/2017
 Ống đong thuỷ tinh 50ml
40.000₫
(301)
  thietbiyteThanh...  · Hà Nội
08/01/2017
 Ống đong thuỷ tinh 250ml
80.000₫
(301)
  thietbiyteThanh...  · Hà Nội
08/01/2017
 Ống đong thuỷ tinh có nút nhựa 100ml
50.000₫
(294)
  thietbiyteducan...  · Hà Nội
05/01/2017
 Ống đong thuỷ tinh 1000ml
150.000₫
(294)
  thietbiyteducan...  · Hà Nội
12/01/2017
 Bình định mức 10ml
25.000₫
  thietbianhoa  · Hà Nội
11/01/2017
Micropipettes (Erbapette - Liquid Handling Systems)
800.000₫
(301)
  thietbiyteThanh...  · Hà Nội
08/01/2017
<<<123...>>