Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập
Tìm trong danh mục
2.259 sản phẩm với từ khóa “vật tư thiết bị
Thiết bị phân tích nhiệt lượng XRY-1A
Miễn phí vận chuyển nội thành
59.500.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:06
780.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:07
650.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:07
750.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:07
750.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
28/04/2016 - 07:05
120.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:07
750.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:07
680.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:07
790.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:07
150.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:07
1.900.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:06
Máy so màu 722N
Miễn phí vận chuyển nội thành
10.500.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:06
11.500.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:06
12.500.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:06
Máy lắc ổn nhiệt THZ-312
Miễn phí vận chuyển nội thành
23.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:06
16.500.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:06
28.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:06
Máy phá mẫu COD Hanna HI-839800
Miễn phí vận chuyển nội thành
15.400.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:07
7.200.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:07
Tủ cấy vi sinh VT1448837
Miễn phí vận chuyển nội thành
32.500.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:06
Tủ lạnh bảo quản mẫu Evermed MPR270W PRO
Miễn phí vận chuyển nội thành
25.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:07
Máy nghiền mẫu RT08
Miễn phí vận chuyển nội thành
13.500.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:07
Bếp cách thủy memmert-WNB 14
Miễn phí vận chuyển nội thành
15.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:07
 Máy khuấy đũa DaiHan Scientific HS-30D
Miễn phí vận chuyển nội thành
11.500.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
28/04/2016 - 06:54
Máy so màu 752N
Miễn phí vận chuyển nội thành
27.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
27/04/2016 - 07:26
37.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:06
Tủ vi khí hậu 250 lít (Tủ môi trường)
Miễn phí vận chuyển nội thành
65.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:06
Nồi hấp tiệt trùng YXQ-LS-50SII
Miễn phí vận chuyển nội thành
32.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:07
Tủ ấm lắc ZHWY-103B
Miễn phí vận chuyển nội thành
19.500.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:06
61.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:07
80.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:06
11.500.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:07
Bếp cách thủy memmert-WNB 22
Miễn phí vận chuyển nội thành
14.500.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
28/04/2016 - 06:43
35.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:07
Lò nung L3/11  Nabertherm
Miễn phí vận chuyển nội thành
44.500.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:07
Bếp cách thủy memmert-WNB 10
Miễn phí vận chuyển nội thành
13.800.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:07
85.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:07
Tủ an toàn sinh học cấp II BSC-1500IIA2-X
Miễn phí vận chuyển nội thành
67.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:07
38.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:07
Máy lắc ổn nhiệt THZ-312
Miễn phí vận chuyển nội thành
24.500.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
28/04/2016 - 07:03
13.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:07
14.500.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:07
17.400.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:07
12.500.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:07
88.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:07
140.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
28/04/2016 - 06:57
Tủ ấm BOD FTC90E
Miễn phí vận chuyển nội thành
33.500.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:07
28.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:07
Bếp điện gia nhiệt RC
Miễn phí vận chuyển nội thành
6.800.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:07
65.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
28/04/2016 - 07:05
Máy chuẩn độ tự động Hanna HI-902
Miễn phí vận chuyển nội thành
110.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
28/04/2016 - 06:58
78.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:07
32.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:07
580.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
28/04/2016 - 07:05
17.800.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:07
55.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:07
18.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:06
29.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:07
Bếp cách thủy memmert-WNB 29
Miễn phí vận chuyển nội thành
21.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:07
60.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:07
35.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:07
Bếp cách thủy memmert-WNB 7
Miễn phí vận chuyển nội thành
12.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:07
Bếp cách thủy memmert-WNB 45
Miễn phí vận chuyển nội thành
28.000.000₫
          stcjsc  ·  Hà Nội
26/04/2016 - 07:07
Máy phá mẫu COD Hanna HI-839800
15.500.000₫
          thietbibhl  ·  Hà Nội
29/04/2016 - 08:06
Máy chuẩn độ tự động Hanna HI-902
130.000.000₫
          thietbibhl  ·  Hà Nội
29/04/2016 - 08:06
Máy chuẩn độ tự động Hanna HI-901
111.000.000₫
          thietbibhl  ·  Hà Nội
29/04/2016 - 08:00
Lò nung L3/11  Nabertherm
47.000.000₫
          caophongchem  ·  Hà Nội
8 giờ 31 phút trước
10.400.000₫
          tienminhvn  ·  Hồ Chí Minh
05/05/2016 - 14:31
37.000.000₫
          tienminhvn  ·  Hồ Chí Minh
05/05/2016 - 14:33
Bếp cách thủy memmert-WNB 29
21.200.000₫
          tienminhvn  ·  Hồ Chí Minh
05/05/2016 - 14:31
Bình cầu đáy tròn, nhám 24/29 500ml
Miễn phí vận chuyển nội thành
440.000₫
          vietchem  ·  Hà Nội
8 giờ 27 phút trước
19.500.000₫
          tienminhvn  ·  Hồ Chí Minh
05/05/2016 - 14:32
Bình cầu đáy tròn, nhám 29/32 250ml
Miễn phí vận chuyển nội thành
390.000₫
          vietchem  ·  Hà Nội
8 giờ 27 phút trước
Bình cầu đáy tròn, nhám 24/29 250ml
Miễn phí vận chuyển nội thành
390.000₫
          vietchem  ·  Hà Nội
8 giờ 27 phút trước
Bếp cách thủy memmert-WNB 14
15.200.000₫
          tienminhvn  ·  Hồ Chí Minh
05/05/2016 - 14:33
18.500.000₫
          tienminhvn  ·  Hồ Chí Minh
05/05/2016 - 14:34
<<<123...>>
Tìm kiếm rao vặt

Sửa chữa bể rửa siêu âm, máy hàn nhựa siêu âm

Đăng bởi: Legia0708     Cập nhật: 3 giờ 53 phút trước

Đổ mực máy in laser HP Pro 700/ 712/ 725/ mfp M700 /M712dn/M712xh/M725 - 270.000 ₫

Đăng bởi: saosang123     Cập nhật: 4 giờ 18 phút trước

Ống nghe Littmann Thái Bình, Nam Định

Đăng bởi: Thanglongtnmedical     Cập nhật: 5 giờ 36 phút trước

Ống nghe huyết áp Spirit Thái Bình, Nam Định

Đăng bởi: Thanglongtnmedical     Cập nhật: 5 giờ 40 phút trước

Phân Phối nhựa đường tại Hà Nội - 7.500 ₫/ kg

Đăng bởi: nhuaduong810     Cập nhật: 7 giờ 40 phút trước
Tìm kiếm hỏi đáp

Chuẩn bị hành lý thế nào cho du lịch vào mùa đông?

Đăng bởi: ngocminh6     Cập nhật: 06/11/2013 - 08:47

Cần tư vấn thiết kế nhà studio tại Hồ Chí Minh

Đăng bởi: buithanhlam_777     Cập nhật: 22/07/2014 - 10:42