• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thống kê gian hàng
Máy Ảnh Số Tuấn Ngọc
Gian hàng: mayanhsoTuanNgoc
Tham gia: 12/08/2008
GD Online thành công(?): 20
Điểm tích lũy: 3,5/5
Lượt truy cập: 1.079.127
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
Khuyến mại từ 20/12/09 đến 25/02/10
Sau 172 phút chụp liên tiếp 1.655 tấm hình 21,4 megapixel và 94 giờ để ráp chúng lại với nhau, tác phẩm panorama 26 gigapixel về quang cảnh...
Giá: Liên hệ gian hàng
Giá: Liên hệ gian hàng
Giá: Liên hệ gian hàng
Giá: Liên hệ gian hàng
Giá: Liên hệ gian hàng
Giá: Liên hệ gian hàng
Giá: Liên hệ gian hàng
Giá: Liên hệ gian hàng