• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Thiên Hà Xanh
Gian hàng: muabanuytin
Tham gia: 12/01/2010
GD Online thành công(?): 2
Lượt truy cập: 2.016.848
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
190 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột rút gọn
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Mitsubishi / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Xăng / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 28 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 0 / Tốc độ quay (rpm): 4000 / Trọng lượng (Kg): 23 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.000.000 ₫
Trong kho: 1
2
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 1300 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 65 / Sức đẩy (m): 30.5 / Sức hút (m): 16.8 / Công suất (W): 5600 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
3
Hãng sản xuất: Sealand / Lưu lượng (lít/phút): 17 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 20 / Sức hút (m): 30 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
4
Hãng sản xuất: Sealand / Lưu lượng (lít/phút): 67 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 40 / Sức đẩy (m): 45 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 1100 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
5
Hãng sản xuất: Sealand / Lưu lượng (lít/phút): 25 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 36 / Sức hút (m): 25 / Công suất (W): 1100 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
6
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 600 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 50 / Sức đẩy (m): 52 / Sức hút (m): 28.7 / Công suất (W): 5600 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
7
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 400 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 50 / Sức đẩy (m): 28 / Sức hút (m): 14 / Công suất (W): 5600 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
8
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 600 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 65 / Sức đẩy (m): 30 / Sức hút (m): 21 / Công suất (W): 3000 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
9
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 700 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 76 / Sức đẩy (m): 31.8 / Sức hút (m): 12.3 / Công suất (W): 3000 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
10
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 105 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 32 / Sức đẩy (m): 33 / Sức hút (m): 21 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
11
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 105 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 32 / Sức đẩy (m): 26.5 / Sức hút (m): 14 / Công suất (W): 600 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
12
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 150 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 38 / Sức đẩy (m): 43 / Sức hút (m): 29 / Công suất (W): 1600 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
13
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 200 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 38 / Sức đẩy (m): 49.5 / Sức hút (m): 25 / Công suất (W): 2100 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
14
Hãng sản xuất: Shimizu / Lưu lượng (lít/phút): 35 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 40 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 1.8 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
15
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 650 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 65 / Sức đẩy (m): 35.6 / Sức hút (m): 25.4 / Công suất (W): 4100 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
16
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 50 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 43 / Sức hút (m): 15 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
17
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 2600 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 80 / Sức đẩy (m): 89.5 / Sức hút (m): 54 / Công suất (W): 37500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
18
Hãng sản xuất: Sanchin / Lưu lượng (lít/phút): 30 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 0 / Tốc độ quay (rpm): 1000 / Trọng lượng (Kg): 10 / Xuất xứ: Indonesia /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
19
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 1200 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 65 / Sức đẩy (m): 25 / Sức hút (m): 16.5 / Công suất (W): 4100 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
20
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 700 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 65 / Sức đẩy (m): 57.8 / Sức hút (m): 43.9 / Công suất (W): 7500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
21
Hãng sản xuất: Ebara / Lưu lượng (lít/phút): 1250 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 125 / Sức đẩy (m): 120 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 120 / Tốc độ quay (rpm): 1450 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
22
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 2400 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 80 / Sức đẩy (m): 79.5 / Sức hút (m): 48.5 / Công suất (W): 30000 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
23
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 1200 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 65 / Sức đẩy (m): 51 / Sức hút (m): 32 / Công suất (W): 11000 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
24
Hãng sản xuất: Hanil / Lưu lượng (lít/phút): 40000 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 16 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 250 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
25
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 6000 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 100 / Sức đẩy (m): 59.6 / Sức hút (m): 46.1 / Công suất (W): 3700 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
26
Hãng sản xuất: Panasonic / Lưu lượng (lít/phút): 500 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 30 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Indonesia /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
27
Hãng sản xuất: Shraise / Lưu lượng (lít/phút): 750 / Loại nhiên liệu: Gas / Đường kính ống hút (mm): 80 / Sức đẩy (m): 25 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 4880 / Tốc độ quay (rpm): 3600 / Trọng lượng (Kg): 47 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
28
Hãng sản xuất: Saer / Lưu lượng (lít/phút): 17 / Loại nhiên liệu: Xăng / Đường kính ống hút (mm): 34 / Sức đẩy (m): 2 / Sức hút (m): 42 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 2850 / Trọng lượng (Kg): 6 / Xuất xứ: Italy /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
29
Hãng sản xuất: Panasonic / Lưu lượng (lít/phút): 750 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 30 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 200 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Indonesia /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
30
Hãng sản xuất: Hanil / Lưu lượng (lít/phút): 33 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 14 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
31
Hãng sản xuất: Shinil / Lưu lượng (lít/phút): 30 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
32
Hãng sản xuất: Saer / Lưu lượng (lít/phút): 17 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 34 / Sức đẩy (m): 33 / Sức hút (m): 26 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 2850 / Trọng lượng (Kg): 6 / Xuất xứ: Italy /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
33
Hãng sản xuất: Hanil / Lưu lượng (lít/phút): 40 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 24 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 250 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
34
Hãng sản xuất: Panasonic / Lưu lượng (lít/phút): 500 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 30 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Indonesia /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
35
Hãng sản xuất: Panasonic / Lưu lượng (lít/phút): 25 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 33 / Sức hút (m): 15 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Indonesia /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
36
Hãng sản xuất: Sena / Lưu lượng (lít/phút): 550 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 30 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 150 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
37
Hãng sản xuất: Hanil / Lưu lượng (lít/phút): 55000 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 29 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 400 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
38
Hãng sản xuất: Panasonic / Lưu lượng (lít/phút): 45 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 35 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 200 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Indonesia /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
39
Hãng sản xuất: Panasonic / Lưu lượng (lít/phút): 20 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 19 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Indonesia /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
40
Hãng sản xuất: HANIL / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Lưu lượng nước (m3/h): 0 / Sức đẩy (m): 14 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
41
Hãng sản xuất: Hanil / Lưu lượng (lít/phút): 35000 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 14 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 250 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
42
Hãng sản xuất: Hanil / Lưu lượng (lít/phút): 39 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 14 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 250 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
43
Hãng sản xuất: Hanil / Lưu lượng (lít/phút): 33000 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 24 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
44
Hãng sản xuất: Selton / Lưu lượng (lít/phút): 55 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 35 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 150 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
45
Hãng sản xuất: Selton / Lưu lượng (lít/phút): 50 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 20 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 150 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
Trang:  [1]  2  3  4  5  >