• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
164 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột rút gọn
Hãng sản xuất: Phú Hải / Chất liệu: Gỗ, Gỗ tự nhiên, Gỗ gụ/ Xuất xứ: Việt Nam /
75.000.000 ₫
Ngày đăng: 11/02/2016    Số lượng trong kho: 3
Hãng sản xuất: Đồ gỗ nội thất Phú Hải / Kiểu: Hiện đại / Chất liệu: Gỗ tự nhiên, Gụ, Gỗ hương, Gỗ dáng hương, Gụ mật/ Màu sắc: Gỗ tự nhiên, Màu cánh dán, PU bóng - mờ, Nhiều m...
13.500.000 ₫
Ngày đăng: 11/02/2016    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: Phú Hải / Chất liệu: Gỗ, Gỗ tự nhiên/ Xuất xứ: Việt Nam /
92.600.000 ₫
Ngày đăng: 08/02/2016    Số lượng trong kho: 3
Hãng sản xuất: Phú Hải / Chất liệu: Gỗ tự nhiên, Gỗ gụ/ Xuất xứ: Việt Nam /
39.800.000 ₫
Ngày đăng: 08/02/2016    Số lượng trong kho: 3
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu: Hiện đại / Chất liệu: Gỗ tự nhiên, Gỗ, Gỗ dáng hương/ Màu sắc: Cánh gián, Gỗ tự nhiên, Gụ, Da bò, Vàng da bò, Màu cánh dán, PU bóng - mờ/ ...
15.840.000 ₫
Ngày đăng: 02/02/2016    Số lượng trong kho: 3
Hãng sản xuất: Phú Hải / Chất liệu: Gỗ tự nhiên/ Xuất xứ: Việt Nam /
95.800.000 ₫
Ngày đăng: 02/02/2016    Số lượng trong kho: 2
Hãng sản xuất: Đồ gỗ nội thất Phú Hải / Kiểu: Cổ điển / Chất liệu: Gỗ tự nhiên, Gụ, Gỗ hương, Gỗ dáng hương, Gỗ mun/ Màu sắc: Cánh gián, Gỗ tự nhiên, Gụ, Mận chín, Màu cánh dá...
13.500.000 ₫
Ngày đăng: 02/02/2016    Số lượng trong kho: 10
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu: Cổ điển / Chất liệu: Gỗ tự nhiên, Gụ mật, Gỗ tự nhiên + Verneer/ Màu sắc: Gỗ tự nhiên, Gụ, Nâu đen, Màu cánh dán/ Xuất xứ: Việt Nam /...
13.090.000 ₫
Ngày đăng: 02/02/2016    Số lượng trong kho: 3
Hãng sản xuất: Phú Hải / Chất liệu: Gỗ tự nhiên/ Xuất xứ: Việt Nam /
98.500.000 ₫
Ngày đăng: 02/02/2016    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: Đồ gỗ nội thất Phú Hải / Kiểu: Sang trọng / Chất liệu: Gỗ tự nhiên, Gỗ, Gụ, Gỗ hương, Gỗ dáng hương, Gỗ tràm, Tre, Gỗ keo/ Màu sắc: Gỗ tự nhiên, PU bóng - mờ, N...
17.500.000 ₫
Ngày đăng: 02/02/2016    Số lượng trong kho: 3
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu: Giả cổ / Chất liệu: Gỗ tự nhiên, Gỗ, Gỗ hương/ Màu sắc: Gỗ tự nhiên, Vàng da bò, Màu cánh dán, Nâu táo tầu, PU bóng - mờ/ Xuất xứ: Việt Na...
28.050.000 ₫
Ngày đăng: 02/02/2016    Số lượng trong kho: 3
Hãng sản xuất: Đồ gỗ nội thất Phú Hải / Kiểu: Sang trọng & Hiện đại / Chất liệu: Gỗ tự nhiên, Gụ, Gỗ hương, Gỗ dáng hương/ Màu sắc: Cánh gián, Gỗ tự nhiên, Màu cánh dán, PU bó...
19.500.000 ₫
Ngày đăng: 02/02/2016    Số lượng trong kho: 5
Hãng sản xuất: Phú Hải / Vật liệu: Gỗ đinh hương / Xuất xứ: Việt Nam /
40.800.000 ₫
Ngày đăng: 30/01/2016    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu: Giả cổ / Chất liệu: Gỗ tự nhiên, Gỗ, Gỗ hương, Gụ mật/ Màu sắc: Cánh gián, Gỗ tự nhiên, Gụ, Cam, Da bò, Vàng da bò, Màu cánh dán, PU bóng ...
16.280.000 ₫
Ngày đăng: 30/01/2016    Số lượng trong kho: 3
Hãng sản xuất: Đồ gỗ nội thất Phú Hải / Kiểu: Sang trọng & Hiện đại / Chất liệu: Gỗ trắc, Gỗ dáng hương/ Màu sắc: PU bóng - mờ, Nhiều màu/ Xuất xứ: Việt Nam /...
13.500.000 ₫
Ngày đăng: 30/01/2016    Số lượng trong kho: 3
Hãng sản xuất: Phú Hải / Chất liệu: Gỗ tự nhiên, Gỗ gụ/ Xuất xứ: Việt Nam /
22.500.000 ₫
Ngày đăng: 30/01/2016    Số lượng trong kho: 2
Hãng sản xuất: Phú Hải / Chất liệu: Gỗ tự nhiên, Gỗ gụ/ Xuất xứ: Việt Nam /
25.500.000 ₫
Ngày đăng: 30/01/2016    Số lượng trong kho: 3
Hãng sản xuất: Đồ gỗ nội thất Phú Hải / Kiểu: Cổ điển / Chất liệu: Gỗ, Gụ, Gỗ tràm, Tre, Gỗ keo/ Màu sắc: Cánh gián, Gỗ tự nhiên, Gụ, Vàng da bò, Màu cánh dán, Nâu táo tầu, PU...
13.800.000 ₫
Ngày đăng: 30/01/2016    Số lượng trong kho: 3
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu: Cổ điển / Chất liệu: Gỗ tự nhiên, Gụ/ Màu sắc: Cánh gián, Nâu, Gụ, Màu cánh dán/ Xuất xứ: Việt Nam /...
35.500.000 ₫
Ngày đăng: 30/01/2016    Số lượng trong kho: 2
Hãng sản xuất: Đồ gỗ nội thất Phú Hải / Kiểu: Cổ điển / Chất liệu: Gỗ, Gỗ tự nhiên + Verneer, Gỗ tràm, Tre, Gỗ keo/ Màu sắc: Gỗ tự nhiên, Vàng kem, Vàng da bò, PU bóng - mờ/ X...
39.800.000 ₫
Ngày đăng: 30/01/2016    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: Phú Hải / Chất liệu: Gỗ tự nhiên, Gỗ gụ/ Xuất xứ: Việt Nam /
20.500.000 ₫
Ngày đăng: 30/01/2016    Số lượng trong kho: 3
Hãng sản xuất: Đồ gỗ nội thất Phú Hải / Kiểu: Cổ điển / Chất liệu: Gỗ trắc, Gụ, Gỗ hương/ Màu sắc: Cánh gián, Gỗ tự nhiên, Vàng da bò, Màu cánh dán, PU bóng - mờ/ Xuất xứ: Việ...
12.800.000 ₫
Ngày đăng: 30/01/2016    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: Đồ gỗ nội thất Phú Hải / Kiểu: Hiện đại / Chất liệu: Gỗ tự nhiên, Gỗ mun/ Màu sắc: Gỗ tự nhiên, Đen, Mận chín, PU bóng - mờ/ Xuất xứ: Việt Nam /...
37.500.000 ₫
Ngày đăng: 30/01/2016    Số lượng trong kho: 3
Hãng sản xuất: Đồ gỗ nội thất Phú Hải / Kiểu: Cổ điển / Chất liệu: Gỗ, Gỗ tràm, Tre, Gỗ keo/ Màu sắc: Gỗ tự nhiên, Mận chín, Da bò, Vàng da bò, Màu cánh dán, Nâu táo tầu, PU b...
8.800.000 ₫
Ngày đăng: 30/01/2016    Số lượng trong kho: 3
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu: Hiện đại / Chất liệu: Gỗ tự nhiên, Gụ, Gỗ hương, Gỗ dáng hương/ Màu sắc: Mận chín, Vàng da bò, Màu cánh dán, Nâu táo tầu, PU bóng - mờ/ Xu...
11.880.000 ₫
Ngày đăng: 30/01/2016    Số lượng trong kho: 3
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu: Hiện đại / Chất liệu: Gỗ tự nhiên, Gỗ, Gụ, Gỗ hương/ Màu sắc: Cánh gián, Gỗ tự nhiên, Mận chín, Vàng da bò, Màu cánh dán/ Xuất xứ: Việt Na...
16.280.000 ₫
Ngày đăng: 30/01/2016    Số lượng trong kho: 3
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu: Cổ điển / Chất liệu: Gỗ tự nhiên, Gỗ, Gỗ hương, Gụ mật/ Màu sắc: Cánh gián, Gỗ tự nhiên, Mận chín, Màu cánh dán/ Xuất xứ: Việt Nam /...
15.290.000 ₫
Ngày đăng: 30/01/2016    Số lượng trong kho: 3
Hãng sản xuất: NET mỹ nghệ / Kiểu: Cổ điển / Chất liệu: Gỗ tự nhiên, Gỗ, Gỗ hương/ Màu sắc: Cánh gián, Gỗ tự nhiên, Vàng, Mận chín, Màu cánh dán/ Xuất xứ: Việt Nam /...
15.290.000 ₫
Ngày đăng: 30/01/2016    Số lượng trong kho: 3
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu: Hiện đại / Chất liệu: Gỗ tự nhiên, Gỗ hương, Gỗ dáng hương/ Màu sắc: Cánh gián, Gỗ tự nhiên, Vàng, Mận chín, Màu cánh dán/ Xuất xứ: Việt N...
16.280.000 ₫
Ngày đăng: 30/01/2016    Số lượng trong kho: 3
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu: Cổ điển / Chất liệu: Gỗ tự nhiên, Gỗ/ Màu sắc: Cánh gián, Gỗ tự nhiên, Vàng kem, Cam, Mận chín, Màu cánh dán, PU bóng - mờ/ Xuất xứ: Việt ...
39.080.000 ₫
Ngày đăng: 30/01/2016    Số lượng trong kho: 3
Hãng sản xuất: Đồ gỗ nội thất Phú Hải / Kiểu: Cổ điển / Chất liệu: Gỗ trắc/ Màu sắc: Gỗ tự nhiên, Vàng da bò, PU bóng - mờ/ Xuất xứ: Việt Nam /...
39.800.000 ₫
Ngày đăng: 30/01/2016    Số lượng trong kho: 2
Chất liệu: Gỗ gụ/ Màu sắc: Màu cánh gián, Màu gỗ, Màu gụ/
18.600.000 ₫
Ngày đăng: 30/01/2016    Số lượng trong kho: 3
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Số lượng đĩa: 0 / Chất liệu: Gỗ tự nhiên/ Màu sắc: Vàng/
1.800.000 ₫
Ngày đăng: 30/01/2016    Số lượng trong kho: 2
Hãng sản xuất: Phú Hải / Chất liệu: Gỗ tự nhiên/ Xuất xứ: Việt Nam /
88.500.000 ₫
Ngày đăng: 30/01/2016    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: Đồ gỗ nội thất Phú Hải / Kiểu: Hiện đại / Chất liệu: Gỗ keo, Gỗ, Gụ, Gỗ hương, Gỗ tràm, Tre/ Màu sắc: Cánh gián, Gỗ tự nhiên, Gụ, Mận chín, Da bò, Vàng da bò, M...
12.500.000 ₫
Ngày đăng: 28/01/2016    Số lượng trong kho: 5
Hãng sản xuất: Đồ gỗ nội thất Phú Hải / Kiểu: Hiện đại / Chất liệu: Gỗ tự nhiên, Gỗ, Gụ, Gỗ hương, Gỗ tràm, Tre, Gỗ keo/ Màu sắc: Cánh gián, Gỗ tự nhiên, Vàng kem, Mận chín, M...
13.500.000 ₫
Ngày đăng: 28/01/2016    Số lượng trong kho: 3
Hãng sản xuất: Đồ gỗ nội thất Phú Hải / Kiểu: Sang trọng & Hiện đại / Chất liệu: Gỗ tự nhiên, Gụ, Gỗ hương/ Màu sắc: Gỗ tự nhiên, PU bóng - mờ, Nhiều màu/ Xuất xứ: Việt Nam /...
17.500.000 ₫
Ngày đăng: 28/01/2016    Số lượng trong kho: 3
Chất liệu: Gỗ gụ, Gỗ hương/ Màu sắc: Màu cánh gián, Màu gỗ, Màu gụ, Nhiều màu/
27.500.000 ₫
Ngày đăng: 28/01/2016    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: Phú Hải / Chất liệu: Gỗ/ Màu sắc: Gỗ tự nhiên/ Xuất xứ: Việt Nam /
30.500.000 ₫
Ngày đăng: 27/01/2016    Số lượng trong kho: 3
Hãng sản xuất: Đồ gỗ nội thất Phú Hải / Kiểu: Sang trọng & Hiện đại / Chất liệu: Gỗ trắc, Gụ, Gỗ dáng hương/ Màu sắc: Gỗ tự nhiên, Gụ, PU bóng - mờ, Nhiều màu/ Xuất xứ: Việt N...
17.500.000 ₫
Ngày đăng: 27/01/2016    Số lượng trong kho: 2
Hãng sản xuất: Phú Hải / Chất liệu: Gỗ/ Màu sắc: Gỗ tự nhiên, Nhiều màu/ Xuất xứ: Việt Nam /
18.500.000 ₫
Ngày đăng: 27/01/2016    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: Phú Hải / Chất liệu: Gỗ/ Màu sắc: Nâu, Gỗ tự nhiên, Nhiều màu/ Xuất xứ: Việt Nam /
25.500.000 ₫
Ngày đăng: 27/01/2016    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: Phú Hải / Chất liệu: Gỗ/ Màu sắc: Nhiều màu/ Xuất xứ: Việt Nam /
25.500.000 ₫
Ngày đăng: 27/01/2016    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: Phú Hải / Chất liệu: Gỗ tự nhiên, Gỗ gụ/ Xuất xứ: Việt Nam /
19.500.000 ₫
Ngày đăng: 27/01/2016    Số lượng trong kho: 3
Hãng sản xuất: Đồ gỗ mỹ nghệ Phú Hải / Chất liệu: Gỗ/ Màu sắc: Nâu/ Xuất xứ: Việt Nam /
30.000.002 ₫
Ngày đăng: 27/01/2016    Số lượng trong kho: 3
Trang:  [1]  2  3  4  >