• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
89 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột rút gọn
Hãng sản xuất: Đồ gỗ nội thất Phú Hải / Kiểu: Sang trọng & Hiện đại / Chất liệu: Gỗ tự nhiên, Gụ, Gỗ hương, Gỗ dáng hương/ Màu sắc: Cánh gián, Gỗ tự nhiên, Màu cánh dán, PU bó...
Giá: 19.500.000 ₫
Ngày đăng: 25/01/2015    Số lượng trong kho: Hết hàng
Hãng sản xuất: Đồ gỗ nội thất Phú Hải / Kiểu: Hiện đại / Chất liệu: Gỗ keo, Gỗ, Gụ, Gỗ hương, Gỗ tràm, Tre/ Màu sắc: Cánh gián, Gỗ tự nhiên, Gụ, Mận chín, Da bò, Vàng da bò, M...
Giá: 12.500.000 ₫
Ngày đăng: 25/01/2015    Số lượng trong kho: 5     Mua hàng
Hãng sản xuất: Phú Hải / Chất liệu: Gỗ tự nhiên, Gỗ gụ/ Xuất xứ: Việt Nam /
Giá: 20.500.000 ₫
Ngày đăng: 23/01/2015    Số lượng trong kho: 3     Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu: Cổ điển / Chất liệu: Gỗ tự nhiên, Gụ mật, Gỗ tự nhiên + Verneer/ Màu sắc: Gỗ tự nhiên, Gụ, Nâu đen, Màu cánh dán/ Xuất xứ: Việt Nam /...
Giá: 13.090.000 ₫
Ngày đăng: 22/01/2015    Số lượng trong kho: 3     Mua hàng
Hãng sản xuất: Phú Hải / Chất liệu: Gỗ tự nhiên, Gỗ gụ/ Xuất xứ: Việt Nam /
Giá: 25.500.000 ₫
Ngày đăng: 21/01/2015    Số lượng trong kho: 3     Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu: Giả cổ / Chất liệu: Gỗ tự nhiên, Gỗ, Gỗ hương, Gụ mật/ Màu sắc: Cánh gián, Gỗ tự nhiên, Gụ, Cam, Da bò, Vàng da bò, Màu cánh dán, PU bóng ...
Giá: 16.280.000 ₫
Ngày đăng: 21/01/2015    Số lượng trong kho: 3     Mua hàng
Hãng sản xuất: Đồ gỗ nội thất Phú Hải / Kiểu: Hiện đại / Chất liệu: Gỗ tự nhiên, Gỗ, Gụ, Gỗ hương, Gỗ tràm, Tre, Gỗ keo/ Màu sắc: Cánh gián, Gỗ tự nhiên, Vàng kem, Mận chín, M...
Giá: 13.500.000 ₫
Ngày đăng: 20/01/2015    Số lượng trong kho: 3     Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu: Hiện đại / Chất liệu: Gỗ tự nhiên, Gỗ, Gỗ dáng hương/ Màu sắc: Cánh gián, Gỗ tự nhiên, Gụ, Da bò, Vàng da bò, Màu cánh dán, PU bóng - mờ/ ...
Giá: 15.840.000 ₫
Ngày đăng: 20/01/2015    Số lượng trong kho: 3     Mua hàng
Hãng sản xuất: Đồ gỗ nội thất Phú Hải / Kiểu: Cổ điển / Chất liệu: Gỗ trắc, Gụ, Gỗ hương/ Màu sắc: Cánh gián, Gỗ tự nhiên, Vàng da bò, Màu cánh dán, PU bóng - mờ/ Xuất xứ: Việ...
Giá: 12.800.000 ₫
Ngày đăng: 20/01/2015    Số lượng trong kho: 1     Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu: Hiện đại / Chất liệu: Gỗ tự nhiên, Gụ, Gỗ hương, Gỗ dáng hương/ Màu sắc: Mận chín, Vàng da bò, Màu cánh dán, Nâu táo tầu, PU bóng - mờ/ Xu...
Giá: 11.880.000 ₫
Ngày đăng: 20/01/2015    Số lượng trong kho: 3     Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu: Cổ điển / Chất liệu: Gỗ tự nhiên, Gỗ/ Màu sắc: Cánh gián, Gỗ tự nhiên, Vàng kem, Cam, Mận chín, Màu cánh dán, PU bóng - mờ/ Xuất xứ: Việt ...
Giá: 39.080.000 ₫
Ngày đăng: 20/01/2015    Số lượng trong kho: 3     Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu: Cổ điển / Chất liệu: Gỗ tự nhiên, Gụ/ Màu sắc: Cánh gián, Nâu, Gụ, Màu cánh dán/ Xuất xứ: Việt Nam /...
Giá: 35.500.000 ₫
Ngày đăng: 20/01/2015    Số lượng trong kho: 2     Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu: Giả cổ / Chất liệu: Gỗ tự nhiên, Gỗ, Gỗ hương/ Màu sắc: Gỗ tự nhiên, Vàng da bò, Màu cánh dán, Nâu táo tầu, PU bóng - mờ/ Xuất xứ: Việt Na...
Giá: 28.050.000 ₫
Ngày đăng: 20/01/2015    Số lượng trong kho: 3     Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu: Hiện đại / Chất liệu: Gỗ tự nhiên, Gỗ hương, Gỗ dáng hương/ Màu sắc: Cánh gián, Gỗ tự nhiên, Vàng, Mận chín, Màu cánh dán/ Xuất xứ: Việt N...
Giá: 16.280.000 ₫
Ngày đăng: 20/01/2015    Số lượng trong kho: 3     Mua hàng
Hãng sản xuất: NET mỹ nghệ / Kiểu: Cổ điển / Chất liệu: Gỗ tự nhiên, Gỗ, Gỗ hương/ Màu sắc: Cánh gián, Gỗ tự nhiên, Vàng, Mận chín, Màu cánh dán/ Xuất xứ: Việt Nam /...
Giá: 15.290.000 ₫
Ngày đăng: 20/01/2015    Số lượng trong kho: 3     Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu: Giả cổ / Chất liệu: Gỗ tự nhiên, Gỗ, Gụ/ Màu sắc: Cánh gián, Gỗ tự nhiên, Gụ, Cam, Da bò, Màu cánh dán, Nâu táo tầu, PU bóng - mờ/ Xuất xứ...
Giá: 16.280.000 ₫
Ngày đăng: 20/01/2015    Số lượng trong kho: 3     Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu: Hiện đại / Chất liệu: Gỗ tự nhiên, Gỗ, Gụ, Gỗ hương/ Màu sắc: Cánh gián, Gỗ tự nhiên, Mận chín, Vàng da bò, Màu cánh dán/ Xuất xứ: Việt Na...
Giá: 16.280.000 ₫
Ngày đăng: 20/01/2015    Số lượng trong kho: 3     Mua hàng
Chất liệu: Gỗ gụ/ Màu sắc: Màu cánh gián, Màu gỗ, Màu gụ/
Giá: 18.600.000 ₫
Ngày đăng: 20/01/2015    Số lượng trong kho: 3     Mua hàng
Hãng sản xuất: Đồ gỗ nội thất Phú Hải / Kiểu: Cổ điển / Chất liệu: Gỗ trắc/ Màu sắc: Gỗ tự nhiên, Vàng da bò, PU bóng - mờ/ Xuất xứ: Việt Nam /...
Giá: 39.800.000 ₫
Ngày đăng: 20/01/2015    Số lượng trong kho: 2     Mua hàng
Hãng sản xuất: Đồ gỗ nội thất Phú Hải / Kiểu: Hiện đại / Chất liệu: Gỗ tự nhiên, Gỗ mun/ Màu sắc: Gỗ tự nhiên, Đen, Mận chín, PU bóng - mờ/ Xuất xứ: Việt Nam /...
Giá: 37.500.000 ₫
Ngày đăng: 20/01/2015    Số lượng trong kho: 3     Mua hàng
Hãng sản xuất: Đồ gỗ nội thất Phú Hải / Kiểu: Cổ điển / Chất liệu: Gỗ tự nhiên, Gụ, Gỗ hương, Gỗ dáng hương, Gỗ mun/ Màu sắc: Cánh gián, Gỗ tự nhiên, Gụ, Mận chín, Màu cánh dá...
Giá: 13.500.000 ₫
Ngày đăng: 20/01/2015    Số lượng trong kho: 10     Mua hàng
Hãng sản xuất: Đồ gỗ nội thất Phú Hải / Kiểu: Cổ điển / Chất liệu: Gỗ, Gụ, Gỗ tràm, Tre, Gỗ keo/ Màu sắc: Cánh gián, Gỗ tự nhiên, Gụ, Vàng da bò, Màu cánh dán, Nâu táo tầu, PU...
Giá: 13.800.000 ₫
Ngày đăng: 20/01/2015    Số lượng trong kho: 3     Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Số lượng đĩa: 0 / Chất liệu: Gỗ tự nhiên/ Màu sắc: Vàng/
Giá: 1.800.000 ₫
Ngày đăng: 20/01/2015    Số lượng trong kho: 3     Mua hàng
Hãng sản xuất: Đồ gỗ nội thất Phú Hải / Kiểu: Cổ điển / Chất liệu: Gỗ, Gỗ tự nhiên + Verneer, Gỗ tràm, Tre, Gỗ keo/ Màu sắc: Gỗ tự nhiên, Vàng kem, Vàng da bò, PU bóng - mờ/ X...
Giá: 39.800.000 ₫
Ngày đăng: 20/01/2015    Số lượng trong kho: 1     Mua hàng
Hãng sản xuất: Phú Hải / Chất liệu: Gỗ tự nhiên/ Xuất xứ: Việt Nam /
Giá: 88.500.000 ₫
Ngày đăng: 20/01/2015    Số lượng trong kho: 1     Mua hàng
Hãng sản xuất: Phú Hải / Chất liệu: Gỗ tự nhiên/ Xuất xứ: Việt Nam /
Giá: 98.500.000 ₫
Ngày đăng: 18/01/2015    Số lượng trong kho: 1     Mua hàng
Hãng sản xuất: Đồ gỗ nội thất Phú Hải / Kiểu: Cổ điển / Chất liệu: Gỗ, Gỗ tràm, Tre, Gỗ keo/ Màu sắc: Gỗ tự nhiên, Mận chín, Da bò, Vàng da bò, Màu cánh dán, Nâu táo tầu, PU b...
Giá: 8.800.000 ₫
Ngày đăng: 17/01/2015    Số lượng trong kho: 3     Mua hàng
Hãng sản xuất: Đồ gỗ nội thất Phú Hải / Kiểu: Hiện đại / Chất liệu: Gỗ tự nhiên, Gụ, Gỗ hương, Gỗ dáng hương/ Màu sắc: Cánh gián, Gỗ tự nhiên, Gụ, Mận chín, Da bò, Màu cánh dá...
Giá: 13.500.000 ₫
Ngày đăng: 15/01/2015    Số lượng trong kho: 5     Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu: Cổ điển / Chất liệu: Gỗ tự nhiên, Gỗ, Gỗ hương, Gụ mật/ Màu sắc: Cánh gián, Gỗ tự nhiên, Mận chín, Màu cánh dán/ Xuất xứ: Việt Nam /...
Giá: 15.290.000 ₫
Ngày đăng: 13/01/2015    Số lượng trong kho: 3     Mua hàng
Hãng sản xuất: Phú Hải / Chất liệu: Gỗ/ Màu sắc: nâu, Gỗ tự nhiên, Nhiều màu/ Xuất xứ: Việt Nam /
Giá: Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 25/01/2015    Số lượng trong kho: 1
Chất liệu: Gỗ gụ, Gỗ hương/ Màu sắc: Màu cánh gián, Màu gỗ, Màu gụ, Nhiều màu/
Giá: Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 25/01/2015    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: Đồ gỗ nội thất Phú Hải / Kiểu: Sang trọng & Hiện đại / Chất liệu: Gỗ tự nhiên, Gỗ, Gỗ dáng hương, Gỗ tràm, Tre, Gỗ keo/ Màu sắc: PU bóng - mờ, Nhiều màu/ Xuất x...
Giá: Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 25/01/2015    Số lượng trong kho: 3
Hãng sản xuất: Đồ gỗ nội thất Phú Hải / Kiểu: Hiện đại / Chất liệu: Gỗ tự nhiên, Gụ, Gỗ hương, Gỗ dáng hương, Gụ mật/ Màu sắc: Gỗ tự nhiên, Màu cánh dán, PU bóng - mờ, Nhiều m...
Giá: Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 25/01/2015    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: Phú Hải / Chất liệu: Gỗ/ Màu sắc: Gỗ tự nhiên, Nhiều màu/ Xuất xứ: Việt Nam /
Giá: Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 25/01/2015    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: Phú Hải / Chất liệu: Gỗ/ Màu sắc: Gỗ tự nhiên, Đen, Nhiều màu, nâu/ Xuất xứ: Việt Nam /
Giá: Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 25/01/2015    Số lượng trong kho: 1
Chất liệu: Gỗ hương/ Màu sắc: Màu cánh gián, Màu gỗ/
Giá: Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 24/01/2015    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: Phú Hải / Chất liệu: Gỗ/ Màu sắc: nâu, Gỗ tự nhiên, Nhiều màu/ Xuất xứ: Việt Nam /
Giá: Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 24/01/2015    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: Phú Hải / Chất liệu: Gỗ/ Màu sắc: nâu, Gỗ tự nhiên, Nhiều màu/ Xuất xứ: Việt Nam /
Giá: Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 24/01/2015    Số lượng trong kho: 1
Chất liệu: Gỗ gụ, Gỗ hương, Gỗ/ Màu sắc: Màu gỗ/
Giá: Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 24/01/2015    Số lượng trong kho: 3
Chất liệu: Gỗ gụ, Gỗ hương, Gỗ/ Màu sắc: Màu cánh gián, Màu gỗ, Màu gụ, Vàng/
Giá: Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 24/01/2015    Số lượng trong kho: 3
Hãng sản xuất: Phú Hải / Chất liệu: Gỗ/ Màu sắc: Gỗ tự nhiên/ Xuất xứ: Việt Nam /
Giá: Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 24/01/2015    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: Phú Hải / Chất liệu: Gỗ/ Màu sắc: Gỗ tự nhiên/ Xuất xứ: Việt Nam /
Giá: Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 24/01/2015    Số lượng trong kho: 3
Chất liệu: Gỗ gụ/ Màu sắc: Màu cánh gián, Màu gụ/
Giá: Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/01/2015    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: Phú Hải / Chất liệu: Gỗ tự nhiên, Gỗ gụ, Gỗ pơmu/ Xuất xứ: Việt Nam /
Giá: Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/01/2015    Số lượng trong kho: 3
Hãng sản xuất: Phú Hải / Vật liệu: Gỗ hương / Xuất xứ: Việt Nam /
Giá: Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/01/2015    Số lượng trong kho: 1
Trang:  [1]  2  > 
Hỗ trợ trực tuyến