7.000.000 ₫
6.000.000 ₫
11.000.000 ₫
11.000.000 ₫
11.000.000 ₫
20.000.000 ₫
6.000.000 ₫
8.000.000 ₫
6.000.000 ₫
4.500.000 ₫
6.000.000 ₫

Tuyen dung ky su, cu nhan lam viec tai Ha Noi (483)

Tin rao vặt này đã hết hạn! Tin lưu trữ..
Bạn hãy vào mục Việc tìm người để xem những rao vặt mới nhất
Mã số : 2972479
 
Ngày đăng : 18/04/2011 - 16:30
Hết hạn : 08/05/2011 - 23:59
Nơi đăng : Hà Nội
Thông tin người đăng
Đăng bởi : TTNCPT Gửi tin nhắn đến TTNCPT
Họ tên : Trung tâm tư vấn
Địa chỉ :
Điện thoại : 04 33652 299
Email :
  Gửi tin nhắn
Y!M : bot_ql2
Thông tin chung
Nơi làm việcHuyen Hoai Duc
Ngành nghềNhân sự
Yêu cầu công việcT­u van thiet ke
Yêu cầu trình độTốt nghiệp đại học trở lên
Yêu cầu kỹ năng, kinh nghiệm01 kinh nghiệm trở lên
Số lượng tuyển10 người
Thời gian làm việc 8h/ 01ngày
Tên công tyTrung tâm tư vấn
Thông tin chi tiết

CÇn tuyÓn  kü s­, cö nh©n lµm viÖc trong m«i tr­êng chuyªn nghiÖp t¹i Trung t©m Nghiªn cøu ph¸t triÓn C«ng nghÖ x©y dùng - Chi nh¸nh C«ng ty CP SUDICO an Kh¸nh, trô së t¹i Khu ®« thÞ míi Nam An Kh¸nh - Hoµi §øc - Hµ Néi, cô thÓ c¸c chuyªn ngµnh sau:

1.     Kü s­ cÊp tho¸t n­íc                                                        : 02 ng­êi

2.     Kü s­ x©y dùng(chuyªn ngµnh XDDD& CN)                  : 03 ng­êi

3.     Kü s­ kinh tÕ x©y dùng                                                     : 01 ng­êi

4.     Kü s­ ®iÖn d©n dông                                                        : 01 ng­êi

5.     Cö nh©n kinh tÕ                                                                : 01 ng­êi

6.     KiÕn tróc s­                                                                      : 02 ng­êi

Yªu cÇu:

-        Tèt nghiÖp §H chÝnh quy ®óng chuyªn ngµnh;

-        ¦u tiªn cã kinh nghiÖm tõ 01 n¨m trë lªn;

-        Cã nguyÖn väng lµm viÖc l©u dµi t¹i Trung t©m.

 

H sơ gm cã :

- Đơn xin việc ( viết tay ghi râ chuyªn ngµnh tuyÓn dông )

- Sơ yếu lý lịch ( cã d¸n ¶nh vµ x¸c nhËn cña Địa phương hoÆc ®¬n vÞ c«ng t¸c )

- C¸c v¨n b»ng, b¶ng ®iÓm liªn quan:  B¶n sao (cã c«ng chøng)

- B¶n chÝnh GiÊy kh¸m søc kháe n¨m 2011

- GiÊy khai sinh, CNND: b¶n sao (cã c«ng chøng)

- 02 phong bÝ cã d¸n tem, ghi ®Þa chØ liªn l¹c, số điện thoại.

Thi gian np h sơ :

T ngµy 15 th¸ng 4 đến hết ngày 26/4 /2011.

Thêi gian pháng vÊn: ngµy 28/4/2011

Hồ sơ nộp trực tiếp tại :

Trung t©m Nghiªn cøu ph¸t triÓn C«ng nghÖ x©y dùng – Chi nh¸nh C«ng ty CP SUDICO An Kh¸nh.

§Þa chØ: Khu ®« thÞ míi Dù ¸n Nam An Kh¸nh – Hoµi §øc – Hµ Néi.

Điện thoại : (04) 33652 299. 

 

Các tin rao vặt khác

Tuyển gấp 04 nhân viên y tá điều dưỡng cho công ty, không yêu cầu kinh nghiệm (71   0 )

1 phút trước
nguyenhue6813
Thỏa thuận...

Tuyển 04 nhân viên nam, nữ bán hàng xăng dầu cho công ty, không yêu cầu bằng cấp (48   0 )

1 phút trước
nguyenhue6813
Thỏa thuận...

Tuyển 03 nhân viên nam, nữ bán hàng cho siêu thị Big C và Metro, đi làm ngay (64   0 )

1 phút trước
nguyenhue6813
Thỏa thuận...

Công ty cần tuyển 4 nhân viên y tá điều dưỡng đi làm ngay (20   0 )

1 phút trước
quynhhuong85
Thỏa thuận...

Tuyển Nhân Viên Tài Chính-Công Việc Ổn Định (213   0 )

2 phút trước
minhthuong_1990
Thỏa thuận...

Tuyển 3 nhân viên phụ hàng theo xe tải đi làm ngay (231   0 )

2 phút trước
vandung99
Thỏa thuận...

Tuyển Bán Hàng Xăng dầu (1.407   0 )

2 phút trước
phammailinh74
8.000.000

Tuyển 05 nhân viên bán vé xem phim theo ca, đi làm ngay (81   0 )

2 phút trước
nguyenhue6813
Thỏa thuận...

Tuyển nhân viên gấp dán phong bì mang về nhà làm thêm nhận làm ngay (319   0 )

3 phút trước
vandung99
Thỏa thuận...

Tuyển 3 nhân viên nam nữ bán xăng dầu tại cây xăng công ty (208   0 )

3 phút trước
vandung99
Thỏa thuận...

Công ty cần tuyển 4 nhân viên phụ hàng, giao hàng theo xe tải đi làm ngay (22   0 )

3 phút trước
quynhhuong85
Thỏa thuận...

Tuyển 3 nhân viên nhặt bóng tennis theo ca đi làm ngay ( chỉ cần cmt ) (189   0 )

4 phút trước
vandung99
Thỏa thuận...

Tuyển 12 nv gấp dán phong bì mang về nhà làm(sv có thể làm thêm) (170   0 )

4 phút trước
nguyentrang102
5.000.000

Bảo vệ lương 7.5tr/ tháng bao nhà ở (6   0 )

4 phút trước
baovethienha
7.700.000
₫ / tháng

Công Việc Làm Thêm Nhặt Bóng (19   0 )

5 phút trước
khanhbang86
9.000.000
₫ / tháng

Công ty xăng dầu hà nội cần tuyển 3 nhân viên đứng bán xăng dầu đi làm ngay (25   0 )

6 phút trước
quynhhuong85
Thỏa thuận...

Cần tuyển gấp 05 NV nam,nữ bán xăng dầu,thu nhập ổn định, (82   0 )

6 phút trước
hoabinh102
Thỏa thuận...

Tuyển gấp nhân viên đóng gói bánh kẹo đi làm ngay (412   0 )

8 phút trước
tuanlangtu34
7.500.000
₫ / Tháng

Tuyển nhân viên thu ngân,bán hàng trong các siêu thị bigc,hc,metro,,,đi làm ngay (462   0 )

8 phút trước
tuanlangtu34
6.000.000
₫ / Tháng

Cần tuyển gấp nhân viên nhặt bóng tenis đi làm ngay(chỉ cần mang cmt) (258   0 )

8 phút trước
tuanlangtu34
300.000
₫ / Ca

Tuyển nhân viên gấp dán phong bì sản phẩm mang về nhà làm ngay (334   0 )

8 phút trước
tuanlangtu34
5.000.000
₫ / Tháng

Cần Tuyển Gấp 06 NV Gấp Dán Bì Thư Chuyển Phát Nhanh,(MANG HÀNG VỀ NHÀ LÀM NGAY) (14   0 )

9 phút trước
baonhi6789
4.000.000

Cần tuyển gấp 02nv tạp vụ văn phòng-công ty đi làm ngay (187   0 )

9 phút trước
chingoc12
Thỏa thuận...

Cần tuyển 5 nhân viên phụ hàng, giao hàng theo xe tải đi làm ngay (156   0 )

9 phút trước
tuanlangtu34
7.000.000
₫ / Tháng

Hệ thống siêu thị Big C và Metro hà nội cần tuyển 4 nhân viên bán hàng (37   0 )

9 phút trước
quynhhuong85
Thỏa thuận...

Cần tuyển gấp nhân viên bán xăng dầu tại các cây xăng đi làm ngay (358   0 )

9 phút trước
tuanlangtu34
8.000.000
₫ / Tháng

Tuyển Nhân Viên Gấp Dán Phong Bì ( Mang Về Nhà (92   0 )

10 phút trước
nguyenthuhong129tan...
5.000.000
₫ / tháng

Hệ thống rạp chiếu phim hà nội cần tuyển 4 nhân viên bán vé xem phim (40   0 )

11 phút trước
quynhhuong85
Thỏa thuận...

Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Hàng Theo Xe Đi Làm Ngay (50   0 )

12 phút trước
DangKimAnhTG
7.000.000
₫ / Tháng

TUYỂN NHÂN VIÊN GẤP DÁN PHONG BÌ ( MANG VỀ NHÀ LÀM NGAY ) (34   0 )

12 phút trước
DangKimAnhTG
5.000.000
₫ / Tháng
 [1]  2  3  4  5  6  ..    
Lựa chọn thông số
Từ :
Đến :
Hà Nam (16)
Hà Nội (5407)
Huế (11)
Long An (10)
Bán hàng (8521)
Du lịch (106)
Luật (9)
Marketing (371)
Tư vấn (253)
Full Time (7081)
Part Time (6971)
Bảo kim_hốt 50k sau khi đăng ký