166 kết quả tìm kiếm rao vặt liên quan đến " laptop compaq cũ "

Laptop HP Compaq 6730b vỏ nhôm sành điệu : Máy đẹp với cấu hình: - Bộ xử lí: Intel® Core™2Duo P8600 : 2.4GHz(2x2,4GHz- L2Cache 6MB-1066MHz FSB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47 Express...

Lưu Luyến 18/07/2016 - 10:40 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq 6530s cực ngon giá rẻ : Máy đẹp với cấu hình: - Bộ xử lí: Intel® Core™2Duo P5700 : 1.8GHz(2x1,8GHz- L2Cache 3MB-1066MHz FSB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47 Express...

Anh Phuong 16/07/2016 - 12:30 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
HP Compaq 6530b CPU Core 2 duo P8600 ( 2.40ghz x 2 cpu, 3M cache) DDR2 2GB HDD 160GB sata LCD 14.1" wide sáng đẹp DVDRW Webcam, vga out, headphone,.. Battery 6 cell > 2h...

Nguyễn Thanh Bình 32 phút trước Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq 6530b vỏ nhôm sành điệu : Máy đẹp với cấu hình: - Bộ xử lí: Intel® Core™2Duo P8700 : 2.6GHz(2x2,6GHz- L2Cache 6MB-1066MHz FSB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47 Express...

Anh Phuong 2 giờ 4 phút trước Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq 6730b vỏ nhôm sành điệu : Máy đẹp với cấu hình: - Bộ xử lí: Intel® Core™2Duo P8600 : 2.4GHz(2x2,4GHz- L2Cache 6MB-1066MHz FSB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47 Express...

Lưu Luyến Hôm qua, lúc 14:18 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq 6530b vỏ nhôm sành điệu : Máy đẹp với cấu hình: - Bộ xử lí: Intel® Core™2Duo P8700 : 2.6GHz(2x2,6GHz- L2Cache 6MB-1066MHz FSB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47 Express...

Lưu Luyến Hôm qua, lúc 13:35 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq 6730b vỏ nhôm sành điệu : Máy đẹp với cấu hình: - Bộ xử lí: Intel® Core™2Duo P8600 : 2.4GHz(2x2,4GHz- L2Cache 6MB-1066MHz FSB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47 Express...

Hồng Anh 22/07/2016 - 12:03 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq 6530b vỏ nhôm sành điệu : Máy đẹp với cấu hình: - Bộ xử lí: Intel® Core™2Duo P8700 : 2.6GHz(2x2,6GHz- L2Cache 6MB-1066MHz FSB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47 Express...

Lưu Luyến 22/07/2016 - 10:47 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq 6730b vỏ nhôm sành điệu : Máy đẹp với cấu hình: - Bộ xử lí: Intel® Core™2Duo P8600 : 2.4GHz(2x2,4GHz- L2Cache 6MB-1066MHz FSB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47 Express...

Lưu Nguyễn 22/07/2016 - 08:29 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq 6730b vỏ nhôm sành điệu : Máy đẹp với cấu hình: - Bộ xử lí: Intel® Core™2Duo P8600 : 2.4GHz(2x2,4GHz- L2Cache 6MB-1066MHz FSB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47 Express...

Lưu Luyến 21/07/2016 - 14:09 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq 6530b vỏ nhôm sành điệu : Máy đẹp với cấu hình: - Bộ xử lí: Intel® Core™2Duo P8700 : 2.6GHz(2x2,6GHz- L2Cache 6MB-1066MHz FSB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47 Express...

Lưu Luyến 21/07/2016 - 13:57 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq 6730b vỏ nhôm sành điệu : Máy đẹp với cấu hình: - Bộ xử lí: Intel® Core™2Duo P8600 : 2.4GHz(2x2,4GHz- L2Cache 6MB-1066MHz FSB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47 Express...

Lưu Nguyễn 21/07/2016 - 08:50 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq 6730b vỏ nhôm sành điệu : Máy đẹp với cấu hình: - Bộ xử lí: Intel® Core™2Duo P8600 : 2.4GHz(2x2,4GHz- L2Cache 6MB-1066MHz FSB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47 Express...

Ngọc Anh 20/07/2016 - 15:41 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq 6730b vỏ nhôm sành điệu : Máy đẹp với cấu hình: - Bộ xử lí: Intel® Core™2Duo P8600 : 2.4GHz(2x2,4GHz- L2Cache 6MB-1066MHz FSB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47 Express...

Lưu Nguyễn 20/07/2016 - 12:50 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq 6530b vỏ nhôm sành điệu : Máy đẹp với cấu hình: - Bộ xử lí: Intel® Core™2Duo P8700 : 2.6GHz(2x2,6GHz- L2Cache 6MB-1066MHz FSB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47 Express...

Phú Quyết 20/07/2016 - 12:24 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq 6730b vỏ nhôm sành điệu : Máy đẹp với cấu hình: - Bộ xử lí: Intel® Core™2Duo P8600 : 2.4GHz(2x2,4GHz- L2Cache 6MB-1066MHz FSB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47 Express...

Hồng Anh 20/07/2016 - 08:50 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq 6530b vỏ nhôm sành điệu : Máy đẹp với cấu hình: - Bộ xử lí: Intel® Core™2Duo P8700 : 2.6GHz(2x2,6GHz- L2Cache 6MB-1066MHz FSB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47 Express...

Lưu Luyến 19/07/2016 - 10:22 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq 6730b vỏ nhôm sành điệu : Máy đẹp với cấu hình: - Bộ xử lí: Intel® Core™2Duo P8600 : 2.4GHz(2x2,4GHz- L2Cache 6MB-1066MHz FSB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47 Express...

Lưu Nguyễn 19/07/2016 - 08:55 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq 6530b vỏ nhôm sành điệu : Máy đẹp với cấu hình: - Bộ xử lí: Intel® Core™2Duo P8700 : 2.6GHz(2x2,6GHz- L2Cache 6MB-1066MHz FSB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47 Express...

Lưu Luyến 18/07/2016 - 10:07 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq 6730b vỏ nhôm sành điệu : Máy đẹp với cấu hình: - Bộ xử lí: Intel® Core™2Duo P8600 : 2.4GHz(2x2,4GHz- L2Cache 6MB-1066MHz FSB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47 Express...

Lưu Nguyễn 18/07/2016 - 09:18 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq 6730b vỏ nhôm sành điệu : Máy đẹp với cấu hình: - Bộ xử lí: Intel® Core™2Duo P8600 : 2.4GHz(2x2,4GHz- L2Cache 6MB-1066MHz FSB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47 Express...

Hồng Anh 17/07/2016 - 13:04 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq 6530b vỏ nhôm sành điệu : Máy đẹp với cấu hình: - Bộ xử lí: Intel® Core™2Duo P8700 : 2.6GHz(2x2,6GHz- L2Cache 6MB-1066MHz FSB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47 Express...

Lưu Luyến 17/07/2016 - 12:52 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq 6730b vỏ nhôm sành điệu : Máy đẹp với cấu hình: - Bộ xử lí: Intel® Core™2Duo P8600 : 2.4GHz(2x2,4GHz- L2Cache 6MB-1066MHz FSB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47 Express...

Phú Quyết 17/07/2016 - 09:30 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq 6530b vỏ nhôm sành điệu : Máy đẹp với cấu hình: - Bộ xử lí: Intel® Core™2Duo P8700 : 2.6GHz(2x2,6GHz- L2Cache 6MB-1066MHz FSB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47 Express...

Lưu Nguyễn 17/07/2016 - 09:23 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq 6530s cực ngon giá rẻ : Máy đẹp với cấu hình: - Bộ xử lí: Intel® Core™2Duo P5700 : 1.8GHz(2x1,8GHz- L2Cache 3MB-1066MHz FSB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47 Express...

Hồng Anh 16/07/2016 - 14:10 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq 6530b vỏ nhôm sành điệu : Máy đẹp với cấu hình: - Bộ xử lí: Intel® Core™2Duo P8700 : 2.6GHz(2x2,6GHz- L2Cache 6MB-1066MHz FSB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47 Express...

Hồng Anh 16/07/2016 - 11:07 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP G42-366TU còn đẹp giá rẻ : Cấu hình máy: - Bộ xử lí: Intel® Core™ i5-M560 : 2x2.8GHz(4CPU- L3 Cache 4MB-1333MHzFSB) - Bo mạch : Mobile Intel HM58- Express...

Lưu Luyến 16/07/2016 - 10:12 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq 6530s cực ngon giá rẻ : Máy đẹp với cấu hình: - Bộ xử lí: Intel® Core™2Duo P5700 : 1.8GHz(2x1,8GHz- L2Cache 3MB-1066MHz FSB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47 Express...

Phú Quyết 16/07/2016 - 09:14 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq 6530b vỏ nhôm sành điệu : Máy đẹp với cấu hình: - Bộ xử lí: Intel® Core™2Duo P8700 : 2.6GHz(2x2,6GHz- L2Cache 6MB-1066MHz FSB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47 Express...

Lưu Nguyễn 16/07/2016 - 09:02 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq 6530s cực ngon giá rẻ : Máy đẹp với cấu hình: - Bộ xử lí: Intel® Core™2Duo P5700 : 1.8GHz(2x1,8GHz- L2Cache 3MB-1066MHz FSB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47 Express...

Phú Quyết 15/07/2016 - 09:50 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq 6530b vỏ nhôm sành điệu : Máy đẹp với cấu hình: - Bộ xử lí: Intel® Core™2Duo P8700 : 2.6GHz(2x2,6GHz- L2Cache 6MB-1066MHz FSB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47 Express...

Lưu Nguyễn 15/07/2016 - 09:35 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq 6530s cực ngon giá rẻ : Máy đẹp với cấu hình: - Bộ xử lí: Intel® Core™2Duo P5700 : 1.8GHz(2x1,8GHz- L2Cache 3MB-1066MHz FSB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47 Express...

ngoc anh 14/07/2016 - 14:29 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq 6730b vỏ nhôm sành điệu : Máy đẹp với cấu hình: - Bộ xử lí: Intel® Core™2Duo P8600 : 2.4GHz(2x2,4GHz- L2Cache 6MB-1066MHz FSB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47 Express...

Hồng Anh 14/07/2016 - 12:24 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq 6530b vỏ nhôm sành điệu : Máy đẹp với cấu hình: - Bộ xử lí: Intel® Core™2Duo P8700 : 2.6GHz(2x2,6GHz- L2Cache 6MB-1066MHz FSB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47 Express...

Lưu Luyến 14/07/2016 - 11:49 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq 6530b vỏ nhôm sành điệu : Máy đẹp với cấu hình: - Bộ xử lí: Intel® Core™2Duo P8700 : 2.6GHz(2x2,6GHz- L2Cache 6MB-1066MHz FSB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47 Express...

Lưu Nguyễn 14/07/2016 - 09:00 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq 6730b vỏ nhôm sành điệu : Máy đẹp với cấu hình: - Bộ xử lí: Intel® Core™2Duo P8600 : 2.4GHz(2x2,4GHz- L2Cache 6MB-1066MHz FSB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47 Express...

Lưu Luyến 13/07/2016 - 13:26 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq 6530b vỏ nhôm sành điệu : Máy đẹp với cấu hình: - Bộ xử lí: Intel® Core™2Duo P8700 : 2.6GHz(2x2,6GHz- L2Cache 6MB-1066MHz FSB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47 Express...

Lưu Luyến 13/07/2016 - 12:38 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq 6530b vỏ nhôm sành điệu : Máy đẹp với cấu hình: - Bộ xử lí: Intel® Core™2Duo P8700 : 2.6GHz(2x2,6GHz- L2Cache 6MB-1066MHz FSB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47 Express...

Hồng Anh 13/07/2016 - 08:42 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq 6730b vỏ nhôm sành điệu : Máy đẹp với cấu hình: - Bộ xử lí: Intel® Core™2Duo P8600 : 2.4GHz(2x2,4GHz- L2Cache 6MB-1066MHz FSB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47 Express...

Hồng Anh 12/07/2016 - 13:31 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq 6530b vỏ nhôm sành điệu : Máy đẹp với cấu hình: - Bộ xử lí: Intel® Core™2Duo P8700 : 2.6GHz(2x2,6GHz- L2Cache 6MB-1066MHz FSB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47 Express...

Hồng Anh 12/07/2016 - 12:01 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
  • Sản phẩm liên quan
  • Hỏi đáp liên quan