129 kết quả tìm kiếm rao vặt liên quan đến " laptop compaq cũ "

Laptop Hp Compaq CQ43-421TU đẹp như mới: Cấu hình máy: - Bộ xử lí: Intel ® Core™i3(4số ) - 2330M : 2.3Hz(4CPU- L3Cache 3MB-1333MHz) -...

Nguyễn Lưu 24/03/2017 - 10:14 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
8  0
Laptop HP Compaq 6520s Core2duo vừa rẻ vừa đẹp : Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU:Intel® Core™ i2 Duo T5900(2CPU) : 2.1Ghz (2x2,1Ghz -L2 Cache3MB) -Bo mạch:Mobile Intel GM45/47 Express...

Hồng Anh 18/03/2017 - 13:04 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
14  0
Laptop Hp Compaq CQ43-421TU đẹp như mới: Cấu hình máy: - Bộ xử lí: Intel ® Core™i3(4số ) - 2330M : 2.3Hz(4CPU- L3Cache 3MB-1333MHz) -...

Anh Phuong 3 giờ 41 phút trước Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
6  0
Laptop Hp Compaq CQ43-421TU đẹp như mới: Cấu hình máy: - Bộ xử lí: Intel ® Core™i3(4số ) - 2330M : 2.3Hz(4CPU- L3Cache 3MB-1333MHz) -...

Lưu Nguyên Hôm qua, lúc 13:39 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
10  0
Laptop Hp Compaq CQ43-421TU đẹp như mới: Cấu hình máy: - Bộ xử lí: Intel ® Core™i3(4số ) - 2330M : 2.3Hz(4CPU- L3Cache 3MB-1333MHz) -...

Anh Phuong 22/03/2017 - 15:06 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
9  0
Laptop Hp Compaq CQ43-421TU đẹp như mới: Cấu hình máy: - Bộ xử lí: Intel ® Core™i3(4số ) - 2330M : 2.3Hz(4CPU- L3Cache 3MB-1333MHz) -...

Bống Xinh 20/03/2017 - 11:59 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
12  0
Laptop Hp Compaq CQ43-421TU đẹp như mới: Cấu hình máy: - Bộ xử lí: Intel ® Core™i3(4số ) - 2330M : 2.3Hz(4CPU- L3Cache 3MB-1333MHz) -...

Anh Phuong Hôm qua, lúc 10:23 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
9  0
Laptop Hp Compaq CQ43-421TU đẹp như mới: Cấu hình máy: - Bộ xử lí: Intel ® Core™i3(4số ) - 2330M : 2.3Hz(4CPU- L3Cache 3MB-1333MHz) -...

Lưu Luyến 23/03/2017 - 11:46 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
6  0
Laptop HP Compaq 6520s Core2duo vừa rẻ vừa đẹp : Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU:Intel® Core™ i2 Duo T5900(2CPU) : 2.1Ghz (2x2,1Ghz -L2 Cache3MB) -Bo mạch:Mobile Intel GM45/47 Express...

Anh Phuong 17/03/2017 - 10:21 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
9  0
Laptop HP Compaq 6520s Core2duo vừa rẻ vừa đẹp : Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU:Intel® Core™ i2 Duo T5900(2CPU) : 2.1Ghz (2x2,1Ghz -L2 Cache3MB) -Bo mạch:Mobile Intel GM45/47 Express...

Lưu Nguyên 16/03/2017 - 10:40 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
10  0
Laptop Hp Compaq CQ43-421TU đẹp như mới: Cấu hình máy: - Bộ xử lí: Intel ® Core™i3(4số ) - 2330M : 2.3Hz(4CPU- L3Cache 3MB-1333MHz) -...

Lưu Luyến 06/03/2017 - 12:02 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
18  0
Laptop HP Compaq 6520s Core2duo vừa rẻ vừa đẹp : Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU:Intel® Core™ i2 Duo T5900(2CPU) : 2.1Ghz (2x2,1Ghz -L2 Cache3MB) -Bo mạch:Mobile Intel GM45/47 Express...

Hồng Anh 15/03/2017 - 10:57 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
9  0
Laptop Hp Compaq CQ43-421TU đẹp như mới: Cấu hình máy: - Bộ xử lí: Intel ® Core™i3(4số ) - 2330M : 2.3Hz(4CPU- L3Cache 3MB-1333MHz) -...

Lưu Nguyên 14/03/2017 - 13:36 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
14  0
Laptop Hp Compaq CQ43-421TU đẹp như mới: Cấu hình máy: - Bộ xử lí: Intel ® Core™i3(4số ) - 2330M : 2.3Hz(4CPU- L3Cache 3MB-1333MHz) -...

Hồng Anh 14/03/2017 - 09:40 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
12  0
Laptop HP Compaq 6520s Core2duo vừa rẻ vừa đẹp : Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU:Intel® Core™ i2 Duo T5900(2CPU) : 2.1Ghz (2x2,1Ghz -L2 Cache3MB) -Bo mạch:Mobile Intel GM45/47 Express...

Lưu Nguyễn 14/03/2017 - 08:41 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
10  0
Laptop HP Compaq 6520s Core2duo vừa rẻ vừa đẹp : Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU:Intel® Core™ i2 Duo T5900(2CPU) : 2.1Ghz (2x2,1Ghz -L2 Cache3MB) -Bo mạch:Mobile Intel GM45/47 Express...

Lưu Nguyên 13/03/2017 - 11:19 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
18  0
Laptop Hp Compaq CQ43-421TU đẹp như mới: Cấu hình máy: - Bộ xử lí: Intel ® Core™i3(4số ) - 2330M : 2.3Hz(4CPU- L3Cache 3MB-1333MHz) -...

Phú Quyết 13/03/2017 - 08:58 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
9  0
Laptop Hp Compaq CQ43-421TU đẹp như mới: Cấu hình máy: - Bộ xử lí: Intel ® Core™i3(4số ) - 2330M : 2.3Hz(4CPU- L3Cache 3MB-1333MHz) -...

Anh Phuong 12/03/2017 - 09:32 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
16  0
Laptop HP Compaq 6520s Core2duo vừa rẻ vừa đẹp : Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU:Intel® Core™ i2 Duo T5900(2CPU) : 2.1Ghz (2x2,1Ghz -L2 Cache3MB) -Bo mạch:Mobile Intel GM45/47 Express...

Lưu Nguyễn 11/03/2017 - 08:25 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
11  0
Laptop Hp Compaq CQ43-421TU đẹp như mới: Cấu hình máy: - Bộ xử lí: Intel ® Core™i3(4số ) - 2330M : 2.3Hz(4CPU- L3Cache 3MB-1333MHz) -...

Lưu Nguyên 10/03/2017 - 10:39 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
9  0
Laptop Hp Compaq CQ43-421TU đẹp như mới: Cấu hình máy: - Bộ xử lí: Intel ® Core™i3(4số ) - 2330M : 2.3Hz(4CPU- L3Cache 3MB-1333MHz) -...

Anh Phuong 16/03/2017 - 10:15 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
13  0
Laptop HP Compaq 6520s Core2duo vừa rẻ vừa đẹp : Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU:Intel® Core™ i2 Duo T5900(2CPU) : 2.1Ghz (2x2,1Ghz -L2 Cache3MB) -Bo mạch:Mobile Intel GM45/47 Express...

Nguyễn Lưu 10/03/2017 - 09:53 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
11  0
Laptop Hp Compaq CQ43-421TU đẹp như mới: Cấu hình máy: - Bộ xử lí: Intel ® Core™i3(4số ) - 2330M : 2.3Hz(4CPU- L3Cache 3MB-1333MHz) -...

Bống Xinh 15/03/2017 - 13:07 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
11  0
Laptop Hp Compaq CQ43-421TU đẹp như mới: Cấu hình máy: - Bộ xử lí: Intel ® Core™i3(4số ) - 2330M : 2.3Hz(4CPU- L3Cache 3MB-1333MHz) -...

Anh Phương 09/03/2017 - 10:00 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
10  0
Laptop HP Compaq 6520s Core2duo vừa rẻ vừa đẹp : Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU:Intel® Core™ i2 Duo T5900(2CPU) : 2.1Ghz (2x2,1Ghz -L2 Cache3MB) -Bo mạch:Mobile Intel GM45/47 Express...

Lưu Luyến 08/03/2017 - 13:13 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
18  0
Laptop HP Pavilion DV4-1102TU còn cực mới cực ngon : Cấu hình chi tiết : -CPU : Intel Core i2 Duo Processor T5800 (2*2.1Ghz, 3MB L2 Cache, 800MHz FSB) - Ram : 02Gb –...

Anh Phương 08/03/2017 - 11:12 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
24  0
Laptop HP Compaq 6520s Core2duo vừa rẻ vừa đẹp : Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU:Intel® Core™ i2 Duo T5900(2CPU) : 2.1Ghz (2x2,1Ghz -L2 Cache3MB) -Bo mạch:Mobile Intel GM45/47 Express...

Lưu Nguyên 07/03/2017 - 11:11 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
15  0
Laptop HP Compaq 6520s Core2duo vừa rẻ vừa đẹp : Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU:Intel® Core™ i2 Duo T5900(2CPU) : 2.1Ghz (2x2,1Ghz -L2 Cache3MB) -Bo mạch:Mobile Intel GM45/47 Express...

Anh Phuong 05/03/2017 - 13:41 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
24  0
Laptop Hp Compaq CQ43-421TU đẹp như mới: Cấu hình máy: - Bộ xử lí: Intel ® Core™i3(4số ) - 2330M : 2.3Hz(4CPU- L3Cache 3MB-1333MHz) -...

Anh Phuong 11/03/2017 - 09:40 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
13  0
Laptop Hp Compaq CQ43-421TU đẹp như mới: Cấu hình máy: - Bộ xử lí: Intel ® Core™i3(4số ) - 2330M : 2.3Hz(4CPU- L3Cache 3MB-1333MHz) -...

Lưu Luyến 04/03/2017 - 10:55 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
12  0
Laptop HP Compaq 6520s Core2duo vừa rẻ vừa đẹp : Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU:Intel® Core™ i2 Duo T5900(2CPU) : 2.1Ghz (2x2,1Ghz -L2 Cache3MB) -Bo mạch:Mobile Intel GM45/47 Express...

Anh Phuong 09/03/2017 - 14:49 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
12  0
Laptop Hp Compaq CQ43-421TU đẹp như mới: Cấu hình máy: - Bộ xử lí: Intel ® Core™i3(4số ) - 2330M : 2.3Hz(4CPU- L3Cache 3MB-1333MHz) -...

Hồng Anh 03/03/2017 - 13:02 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
14  0
Laptop HP Compaq 6520s Core2duo vừa rẻ vừa đẹp : Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU:Intel® Core™ i2 Duo T5900(2CPU) : 2.1Ghz (2x2,1Ghz -L2 Cache3MB) -Bo mạch:Mobile Intel GM45/47 Express...

Anh Phuong 02/03/2017 - 13:27 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
17  0
Laptop Hp Compaq CQ43-421TU đẹp như mới: Cấu hình máy: - Bộ xử lí: Intel ® Core™i3(4số ) - 2330M : 2.3Hz(4CPU- L3Cache 3MB-1333MHz) -...

Hồng Anh 02/03/2017 - 12:39 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
15  0
Laptop Lenovo IdeaPad B470 Core i5 4số vừa đẹp vừa rẻ: Máy đẹp với cấu hình: -CPU: Intel ® Core™i5(4số) - 2540M : 2.6GHz(6CPU- L3Cache 6MB-1333MHzFSB) - Bo mạch : Mobile Intel HM 87Express...

Lưu Nguyễn 02/03/2017 - 09:22 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
11  0
Laptop HP Compaq 6520s Core2duo vừa rẻ vừa đẹp : Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU:Intel® Core™ i2 Duo T5900(2CPU) : 2.1Ghz (2x2,1Ghz -L2 Cache3MB) -Bo mạch:Mobile Intel GM45/47 Express...

Anh Phuong 06/03/2017 - 13:05 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
17  0
Laptop HP Compaq 6520s Core2duo vừa rẻ vừa đẹp : Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU:Intel® Core™ i2 Duo T5900(2CPU) : 2.1Ghz (2x2,1Ghz -L2 Cache3MB) -Bo mạch:Mobile Intel GM45/47 Express...

Phú Quyết 28/02/2017 - 09:04 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
16  0
Laptop Hp Compaq CQ43-421TU đẹp như mới: Cấu hình máy: - Bộ xử lí: Intel ® Core™i3(4số ) - 2330M : 2.3Hz(4CPU- L3Cache 3MB-1333MHz) -...

Hồng Anh 27/02/2017 - 13:49 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
18  0
Laptop Hp Compaq CQ43-421TU đẹp như mới: Cấu hình máy: - Bộ xử lí: Intel ® Core™i3(4số ) - 2330M : 2.3Hz(4CPU- L3Cache 3MB-1333MHz) -...

Ngọc Anh 27/02/2017 - 09:36 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
14  0
Laptop HP Compaq 6520s Core2duo vừa rẻ vừa đẹp : Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU:Intel® Core™ i2 Duo T5900(2CPU) : 2.1Ghz (2x2,1Ghz -L2 Cache3MB) -Bo mạch:Mobile Intel GM45/47 Express...

Anh Phương 27/02/2017 - 09:20 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
16  0
  • Sản phẩm liên quan
  • Hỏi đáp liên quan