135 kết quả tìm kiếm rao vặt liên quan đến " laptop compaq cũ "

Laptop HP Compaq CQ40- 505 TU đời cao giá rẻ : Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU: Intel® Core™ i2 Duo T9300(2CPU) : 2.5Ghz (2x2,5Ghz - L2 Cache6MB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47...

Lưu Nguyên 21/10/2016 - 10:54 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq CQ40- 505 TU đời cao giá rẻ : Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU: Intel® Core™ i2 Duo T9300(2CPU) : 2.5Ghz (2x2,5Ghz - L2 Cache6MB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47...

ngoc anh 15/10/2016 - 13:01 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq 510 vừa đẹp vừa rẻ : Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU: Intel® Core™ i2 Duo T5900(2CPU) : 2.1Ghz (2x2,1Ghz - L2 Cache3MB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47 Express...

Lưu Nguyên Hôm qua, lúc 15:29 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq CQ40- 505 TU đời cao giá rẻ : Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU: Intel® Core™ i2 Duo T9300(2CPU) : 2.5Ghz (2x2,5Ghz - L2 Cache6MB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47...

Bống Xinh Hôm qua, lúc 14:33 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq CQ40- 505 TU đời cao giá rẻ : Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU: Intel® Core™ i2 Duo T9300(2CPU) : 2.5Ghz (2x2,5Ghz - L2 Cache6MB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47...

Lưu Nguyên Hôm qua, lúc 12:54 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq 510 vừa đẹp vừa rẻ : Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU: Intel® Core™ i2 Duo T5900(2CPU) : 2.1Ghz (2x2,1Ghz - L2 Cache3MB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47...

Phú Quyết Hôm qua, lúc 09:21 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq 510 vừa đẹp vừa rẻ : Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU: Intel® Core™ i2 Duo T5900(2CPU) : 2.1Ghz (2x2,1Ghz - L2 Cache3MB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47...

Phú Quyết 22/10/2016 - 09:21 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq CQ40- 505 TU đời cao giá rẻ : Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU: Intel® Core™ i2 Duo T9300(2CPU) : 2.5Ghz (2x2,5Ghz - L2 Cache6MB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47...

Lưu Nguyên 12/10/2016 - 13:02 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq CQ40- 505 TU đời cao giá rẻ : Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU: Intel® Core™ i2 Duo T9300(2CPU) : 2.5Ghz (2x2,5Ghz - L2 Cache6MB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47...

Lưu Luyến 21/10/2016 - 09:19 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq 510 vừa đẹp vừa rẻ : Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU: Intel® Core™ i2 Duo T5900(2CPU) : 2.1Ghz (2x2,1Ghz - L2 Cache3MB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47...

Anh Phương 21/10/2016 - 09:03 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq CQ40- 505 TU đời cao giá rẻ : Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU: Intel® Core™ i2 Duo T9300(2CPU) : 2.5Ghz (2x2,5Ghz - L2 Cache6MB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47...

Ngọc Anh 20/10/2016 - 14:20 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq 510 vừa đẹp vừa rẻ : Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU: Intel® Core™ i2 Duo T5900(2CPU) : 2.1Ghz (2x2,1Ghz - L2 Cache3MB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47...

Lưu Nguyên 20/10/2016 - 13:33 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq CQ40- 505 TU đời cao giá rẻ : Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU: Intel® Core™ i2 Duo T9300(2CPU) : 2.5Ghz (2x2,5Ghz - L2 Cache6MB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47...

Bống Xinh 20/10/2016 - 13:08 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq 510 vừa đẹp vừa rẻ : Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU: Intel® Core™ i2 Duo T5900(2CPU) : 2.1Ghz (2x2,1Ghz - L2 Cache6MB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47...

Phú Quyết 20/10/2016 - 09:02 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq CQ40- 505 TU đời cao giá rẻ : Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU: Intel® Core™ i2 Duo T9300(2CPU) : 2.5Ghz (2x2,5Ghz - L2 Cache6MB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47...

Anh Phuong 18/10/2016 - 10:45 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq 510 vừa đẹp vừa rẻ : Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU: Intel® Core™ i2 Duo T5900(2CPU) : 2.1Ghz (2x2,1Ghz - L2 Cache6MB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47 Express...

Anh Phương 18/10/2016 - 09:08 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq 510 vừa đẹp vừa rẻ : Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU: Intel® Core™ i2 Duo T5900(2CPU) : 2.1Ghz (2x2,1Ghz - L2 Cache6MB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47 Express...

ngoc anh 18/10/2016 - 08:54 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq 510 vừa đẹp vừa rẻ : Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU: Intel® Core™ i2 Duo T5900(2CPU) : 2.1Ghz (2x2,1Ghz - L2 Cache6MB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47 Express...

Lưu Nguyên 17/10/2016 - 17:20 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq 510 vừa đẹp vừa rẻ : Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU: Intel® Core™ i2 Duo T5900(2CPU) : 2.1Ghz (2x2,1Ghz - L2 Cache3MB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47 Express...

Bống Xinh Hôm qua, lúc 14:39 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq CQ40- 505 TU đời cao giá rẻ : Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU: Intel® Core™ i2 Duo T9300(2CPU) : 2.5Ghz (2x2,5Ghz - L2 Cache6MB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47...

Lưu Nguyễn 17/10/2016 - 08:59 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq CQ40- 505 TU đời cao giá rẻ : Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU: Intel® Core™ i2 Duo T9300(2CPU) : 2.5Ghz (2x2,5Ghz - L2 Cache6MB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47...

Bống Xinh 16/10/2016 - 13:34 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq CQ40- 505 TU đời cao giá rẻ : Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU: Intel® Core™ i2 Duo T9300(2CPU) : 2.5Ghz (2x2,5Ghz - L2 Cache6MB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47...

Anh Phuong 15/10/2016 - 13:46 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq CQ40- 505 TU đời cao giá rẻ : Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU: Intel® Core™ i2 Duo T9300(2CPU) : 2.5Ghz (2x2,5Ghz - L2 Cache6MB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47...

Anh Phuong 13/10/2016 - 14:57 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq CQ40-429 TU cực ngon giá ngon Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU: Intel® Core™ i2 Duo T7300(2CPU) : 2.0G (2x2,0G - L2 Cache3MB) - Bo mạch : Mobile Intel...

Anh Phương 12/10/2016 - 08:46 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq CQ40- 505 TU đời cao giá rẻ : Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU: Intel® Core™ i2 Duo T9300(2CPU) : 2.5Ghz (2x2,5Ghz - L2 Cache6MB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47...

Lưu Luyến 12/10/2016 - 08:38 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq CQ40- 505 TU đời cao giá rẻ : Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU: Intel® Core™ i2 Duo T9300(2CPU) : 2.5Ghz (2x2,5Ghz - L2 Cache6MB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47...

Lưu Nguyên 11/10/2016 - 14:10 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq CQ40- 505 TU đời cao giá rẻ : Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU: Intel® Core™ i2 Duo T9300(2CPU) : 2.5Ghz (2x2,5Ghz - L2 Cache6MB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47...

Lưu Nguyên 11/10/2016 - 13:42 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq CQ40-429 TU cực ngon giá ngon Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU: Intel® Core™ i2 Duo T7300(2CPU) : 2.0G (2x2,0G - L2 Cache3MB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47...

Bống Xinh 11/10/2016 - 12:59 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq CQ40-429 TU cực ngon giá ngon Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU: Intel® Core™ i2 Duo T7300(2CPU) : 2.0G (2x2,0G - L2 Cache3MB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47...

Lưu Nguyễn 10/10/2016 - 09:29 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq CQ40-429 TU cực ngon giá ngon Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU: Intel® Core™ i2 Duo T7300(2CPU) : 2.0G (2x2,0G - L2 Cache3MB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47...

Lưu Luyến 09/10/2016 - 10:18 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq CQ40-429 TU cực ngon giá ngon Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU: Intel® Core™ i2 Duo T7300(2CPU) : 2.0G (2x2,0G - L2 Cache3MB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47...

Lưu Nguyễn 09/10/2016 - 08:51 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq V3307TU còn ngon giá rẻ : Máy đẹp với cấu hình: - Bộ xử lí: Intel® Core™Dual2 : 1.86 Ghz(2x1,86GHz- L2Cache 2MB-800MHz FSB) - Bo mạch : Mobile Intel GM40 Express...

Lưu Nguyên 29/09/2016 - 13:36 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq CQ40-429 TU cực ngon giá ngon Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU: Intel® Core™ i2 Duo T7300(2CPU) : 2.0G (2x2,0G - L2 Cache3MB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47...

Anh Phương 08/10/2016 - 11:16 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq CQ40-429 TU cực ngon giá ngon Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU: Intel® Core™ i2 Duo T7300(2CPU) : 2.0G (2x2,0G - L2 Cache3MB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47...

Anh Phuong 08/10/2016 - 08:49 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq CQ57-111TU cực đẹp giá ngon Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU: Intel® Core™ i2 - 925 (2CPU) : 2.3Ghz (2x2,3Ghz - L2 Cache4MB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47...

Anh Phuong 07/10/2016 - 12:39 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq CQ40-429 TU cực ngon giá ngon Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU: Intel® Core™ i2 Duo T7300(2CPU) : 2.0G (2x2,0G - L2 Cache3MB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47...

Hồng Anh 07/10/2016 - 09:50 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq CQ57-111TU cực đẹp giá ngon Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU:Intel® Core™ i2 - 925 (2CPU) : 2.3Ghz (2x2,3Ghz -L2 Cache4MB) -Bo mạch:Mobile Intel GM45/47 Express...

ngoc anh 07/10/2016 - 09:38 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq CQ40-429 TU cực ngon giá ngon Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU: Intel® Core™ i2 Duo T7300(2CPU) : 2.0G (2x2,0G - L2 Cache3MB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47...

ngoc anh 07/10/2016 - 09:14 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq CQ40-429 TU cực ngon giá ngon Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU: Intel® Core™ i2 Duo T7300(2CPU) : 2.0G (2x2,0G - L2 Cache3MB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47...

Lưu Nguyễn 07/10/2016 - 08:34 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
Laptop HP Compaq CQ57-111TU cực đẹp giá ngon Cấu hình máy: - Bộ xử lí-CPU: Intel® Core™ i2 - 925 (2CPU) : 2.3G (2x2,3G - L2 Cache4MB) - Bo mạch : Mobile Intel GM45/47 Express...

Lưu Nguyên 06/10/2016 - 16:51 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
  • Sản phẩm liên quan
  • Hỏi đáp liên quan