69 kết quả tìm kiếm rao vặt liên quan đến " màn hình lcd cu 17 inch "

Sơ đồ đường đi: http://dc315.4shared.com/img/pYQXutgX/s7/dia_chi_GHOST_CS.jpg Bộ máy tính: XEM HÌNH TRỰC TIẾP QUA ZALO: 0909371162 Cập nhật: 20/04/2016 + LCD Adtec cong VGA gia beo ...
Chát với người đăng
Chia sẻ
6.321  0
Màn SamSung 743NX & 740N - 17"LCD Vuông cực ngon giá rẻ: Độ phân giải :SXGA Plus (1280x1024 -tỉ lệ 4:3 Vuông)/Góc nhìn:160°(H)/ 160°(V) // Độ sáng màn hình:250cd/m2/ Độ tương...

Lưu Luyến 23/05/2017 - 10:25 Màn hình LCD

Chát với người đăng
Chia sẻ
18  0
Màn SamSung 743NX & 740N - 17"LCD Vuông cực ngon giá rẻ: Độ phân giải :SXGA Plus (1280x1024 -tỉ lệ 4:3 Vuông)/Góc nhìn:160°(H)/ 160°(V) // Độ sáng màn hình:250cd/m2/ Độ tương...

Anh Phương 21/05/2017 - 09:26 Màn hình LCD

Chát với người đăng
Chia sẻ
27  0
Màn Asus VS208DR LED - 20 " WIDE Led còn như mới : Độ phân giải :WXGA (1600x900 -tỉ lệ 16:9)/Góc nhìn: 170°(H) / 160°(V) / Khả năng hiển thị màu: 16.7 Triệu màu / Độ...

Nguyễn Lưu 24/05/2017 - 09:16 Màn hình LCD

Chát với người đăng
Chia sẻ
18  0
Màn SamSung 743NX & 740N - 17"LCD Vuông cực ngon giá rẻ: Độ phân giải :SXGA Plus (1280x1024 -tỉ lệ 4:3 Vuông)/Góc nhìn:160°(H)/ 160°(V) // Độ sáng màn hình:250cd/m2/ Độ tương...

Phú Quyết 05/05/2017 - 09:36 Màn hình LCD

Chát với người đăng
Chia sẻ
37  0
Màn SamSung 743NX & 740N - 17"LCD Vuông cực ngon giá rẻ: Độ phân giải :SXGA Plus (1280x1024 -tỉ lệ 4:3 Vuông)/Góc nhìn:160°(H)/ 160°(V) // Độ sáng màn hình:250cd/m2/ Độ tương...

Anh Phương 17/05/2017 - 11:02 Màn hình LCD

Chát với người đăng
Chia sẻ
34  0
Màn ASUS VS228N - 22 " WIDE Led Full HD cực ngon : Độ phân giải :WXGA (1920x1080 -tỉ lệ 16:9) Full HD /Góc nhìn: 170°(H) / 160°(V)(CR>10) / Khả năng hiển thị màu: 16.7...

Phú Quyết 24/05/2017 - 09:07 Màn hình LCD

Chát với người đăng
Chia sẻ
19  0
Màn SamSung 743NX & 740N - 17"LCD Vuông cực ngon giá rẻ: Độ phân giải :SXGA Plus (1280x1024 -tỉ lệ 4:3 Vuông)/Góc nhìn:160°(H)/ 160°(V) // Độ sáng màn hình:250cd/m2/ Độ tương...

Lưu Luyến 28/04/2017 - 10:47 Màn hình LCD

Chát với người đăng
Chia sẻ
40  0
Màn Asus VS208DR LED - 20 " WIDE Led còn như mới : Độ phân giải :WXGA (1600x900 -tỉ lệ 16:9)/Góc nhìn: 170°(H) / 160°(V) / Khả năng hiển thị màu: 16.7 Triệu màu / Độ...

Lưu Nguyễn 22/05/2017 - 09:13 Màn hình LCD

Chát với người đăng
Chia sẻ
20  0
Màn SamSung 743NX & 740N - 17"LCD Vuông cực ngon giá rẻ: Độ phân giải :SXGA Plus (1280x1024 -tỉ lệ 4:3 Vuông)/Góc nhìn:160°(H)/ 160°(V) // Độ sáng màn hình:250cd/m2/ Độ tương...

Anh Phương 04/05/2017 - 10:26 Màn hình LCD

Chát với người đăng
Chia sẻ
18  0
Lô màn Led Samsung S19C150B - 18,5" WIDE Led cực ngon: Độ phân giải :WXGA (1366x768 -tỉ lệ 16:9)/Góc nhìn: 170°(H) / 160°(V) / Khả năng hiển thị màu: 16.7 Triệu màu / Độ sáng màn hình:...

Lưu Luyến 25/05/2017 - 10:18 Màn hình LCD

Chát với người đăng
Chia sẻ
15  0
Màn Asus VS208DR LED - 20 " WIDE Led còn như mới : Độ phân giải :WXGA (1600x900 -tỉ lệ 16:9)/Góc nhìn: 170°(H) / 160°(V) / Khả năng hiển thị màu: 16.7 Triệu màu / Độ...

Phú Quyết 25/05/2017 - 09:46 Màn hình LCD

Chát với người đăng
Chia sẻ
9  0
Màn ViewSonic VA2046A - 20 " WIDE Led Độ phân giải :WXGA (1600x900 -tỉ lệ 16:9)/Góc nhìn: 170°(H) / 160°(V) / Khả năng hiển thị màu: 16.7 Triệu màu / Độ sáng màn hình: 200cd/m2 / Độ tương...

Lưu Nguyễn 19/05/2017 - 09:29 Màn hình LCD

Chát với người đăng
Chia sẻ
18  0
Màn SamSung 743NX & 740N - 17"LCD Vuông cực ngon giá rẻ: Độ phân giải :SXGA Plus (1280x1024 -tỉ lệ 4:3 Vuông)/Góc nhìn:160°(H)/ 160°(V) // Độ sáng màn hình:250cd/m2/ Độ tương...

Phú Quyết 10/05/2017 - 08:54 Màn hình LCD

Chát với người đăng
Chia sẻ
28  0
Màn ViewSonic VA2046A - 20 " WIDE Led Độ phân giải :WXGA (1600x900 -tỉ lệ 16:9)/Góc nhìn: 170°(H) / 160°(V) / Khả năng hiển thị màu: 16.7 Triệu màu / Độ sáng màn hình: 200cd/m2 / Độ tương...

Lưu Nguyễn 18/05/2017 - 09:51 Màn hình LCD

Chát với người đăng
Chia sẻ
23  0
Màn Asus VS208DR LED - 20 " WIDE Led còn như mới : Độ phân giải :WXGA (1600x900 -tỉ lệ 16:9)/Góc nhìn: 170°(H) / 160°(V) / Khả năng hiển thị màu: 16.7 Triệu màu / Độ...

Nguyễn Lưu 18/05/2017 - 09:06 Màn hình LCD

Chát với người đăng
Chia sẻ
18  0
Lô màn Led Samsung S19C150B - 18,5" WIDE Led cực ngon: Độ phân giải :WXGA (1366x768 -tỉ lệ 16:9)/Góc nhìn: 170°(H) / 160°(V) / Khả năng hiển thị màu: 16.7 Triệu màu / Độ sáng màn hình:...

Phú Quyết 17/05/2017 - 10:07 Màn hình LCD

Chát với người đăng
Chia sẻ
30  0
Màn Asus VS208DR LED - 20 " WIDE Led còn như mới : Độ phân giải :WXGA (1600x900 -tỉ lệ 16:9)/Góc nhìn: 170°(H) / 160°(V) / Khả năng hiển thị màu: 16.7 Triệu màu / Độ...

Nguyễn Lưu 17/05/2017 - 09:03 Màn hình LCD

Chát với người đăng
Chia sẻ
40  0
Lô màn Led Samsung S19C150B - 18,5" WIDE Led cực ngon: Độ phân giải :WXGA (1366x768 -tỉ lệ 16:9)/Góc nhìn: 170°(H) / 160°(V) / Khả năng hiển thị màu: 16.7 Triệu màu / Độ sáng màn hình:...

Phú Quyết 16/05/2017 - 09:32 Màn hình LCD

Chát với người đăng
Chia sẻ
23  0
Lô màn Led Samsung S19C150B - 18,5" WIDE Led cực ngon: Độ phân giải :WXGA (1366x768 -tỉ lệ 16:9)/Góc nhìn: 170°(H) / 160°(V) / Khả năng hiển thị màu: 16.7 Triệu màu / Độ sáng màn hình:...

Anh Phương 15/05/2017 - 09:38 Màn hình LCD

Chát với người đăng
Chia sẻ
14  0
Màn ViewSonic VA2046A - 20 " WIDE Led Độ phân giải :WXGA (1600x900 -tỉ lệ 16:9)/Góc nhìn: 170°(H) / 160°(V) / Khả năng hiển thị màu: 16.7 Triệu màu / Độ sáng màn hình: 200cd/m2 / Độ tương...

Lưu Nguyễn 13/05/2017 - 10:26 Màn hình LCD

Chát với người đăng
Chia sẻ
36  0
Lô màn Led Samsung S19C150B - 18,5" WIDE Led cực ngon: Độ phân giải :WXGA (1366x768 -tỉ lệ 16:9)/Góc nhìn: 170°(H) / 160°(V) / Khả năng hiển thị màu: 16.7 Triệu màu / Độ sáng màn hình:...

Lưu Nguyễn 11/05/2017 - 09:23 Màn hình LCD

Chát với người đăng
Chia sẻ
26  0
Màn Asus VS208DR LED - 20 " WIDE Led còn như mới : Độ phân giải :WXGA (1600x900 -tỉ lệ 16:9)/Góc nhìn: 170°(H) / 160°(V) / Khả năng hiển thị màu: 16.7 Triệu màu / Độ...

Anh Phương 09/05/2017 - 09:07 Màn hình LCD

Chát với người đăng
Chia sẻ
24  0
Màn Asus VS208DR LED - 20 " WIDE Led còn như mới : Độ phân giải :WXGA (1600x900 -tỉ lệ 16:9)/Góc nhìn: 170°(H) / 160°(V) / Khả năng hiển thị màu: 16.7 Triệu màu / Độ...

Nguyễn Lưu 08/05/2017 - 08:42 Màn hình LCD

Chát với người đăng
Chia sẻ
34  0
Màn SamSung S22C450B Full HD - 22 inch LED : Độ phân giải :WXGA (1920x1080 -tỉ lệ 16:9) Full HD /Góc nhìn: 170°(H) / 160°(V) / Khả năng hiển thị màu: 16.7 Triệu màu / Độ sáng màn...

Lưu Luyến 03/05/2017 - 10:04 Màn hình LCD

Chát với người đăng
Chia sẻ
82  0
Màn SamSung 743NX & 740N - 17"LCD Vuông cực ngon giá rẻ: Độ phân giải :SXGA Plus (1280x1024 -tỉ lệ 4:3 Vuông)/Góc nhìn:160°(H)/ 160°(V) // Độ sáng màn hình:250cd/m2/ Độ tương...

Anh Phương 16/05/2017 - 09:51 Laptop cũ

Chát với người đăng
Chia sẻ
13  0
Màn SamSung S22C450B Full HD - 22 inch LED : Độ phân giải :WXGA (1920x1080 -tỉ lệ 16:9) Full HD /Góc nhìn: 170°(H) / 160°(V) / Khả năng hiển thị màu: 16.7 Triệu màu / Độ sáng màn...

Lưu Luyến 04/05/2017 - 10:32 Màn hình LCD

Chát với người đăng
Chia sẻ
58  0
Màn Asus VS208DR LED - 20 " WIDE Led còn như mới : Độ phân giải :WXGA (1600x900 -tỉ lệ 16:9)/Góc nhìn: 170°(H) / 160°(V) / Khả năng hiển thị màu: 16.7 Triệu màu / Độ...

Lưu Nguyễn 04/05/2017 - 09:23 Màn hình LCD

Chát với người đăng
Chia sẻ
25  0
Màn SamSung S22C450B Full HD - 22 inch LED : Độ phân giải :WXGA (1920x1080 -tỉ lệ 16:9) Full HD /Góc nhìn: 170°(H) / 160°(V) / Khả năng hiển thị màu: 16.7 Triệu màu / Độ sáng màn...

Nguyễn Lưu 04/05/2017 - 08:46 Màn hình LCD

Chát với người đăng
Chia sẻ
57  0
Màn SamSung S22C450B Full HD - 22 inch LED : Độ phân giải :WXGA (1920x1080 -tỉ lệ 16:9) Full HD /Góc nhìn: 170°(H) / 160°(V) / Khả năng hiển thị màu: 16.7 Triệu màu / Độ sáng màn...

Lưu Luyến 30/04/2017 - 10:37 Màn hình LCD

Chát với người đăng
Chia sẻ
49  0
Màn SamSung S22C450B Full HD - 22 inch LED : Độ phân giải :WXGA (1920x1080 -tỉ lệ 16:9) Full HD /Góc nhìn: 170°(H) / 160°(V) / Khả năng hiển thị màu: 16.7 Triệu màu / Độ sáng màn...

Lưu Nguyễn 03/05/2017 - 09:02 Màn hình LCD

Chát với người đăng
Chia sẻ
40  0
Màn SamSung S22C450B Full HD - 22 inch LED : Độ phân giải :WXGA (1920x1080 -tỉ lệ 16:9) Full HD /Góc nhìn: 170°(H) / 160°(V) / Khả năng hiển thị màu: 16.7 Triệu màu / Độ sáng màn...

Lưu Luyến 02/05/2017 - 10:51 Màn hình LCD

Chát với người đăng
Chia sẻ
66  0
Màn SamSung S22C450B Full HD - 22 inch LED : Độ phân giải :WXGA (1920x1080 -tỉ lệ 16:9) Full HD /Góc nhìn: 170°(H) / 160°(V) / Khả năng hiển thị màu: 16.7 Triệu màu / Độ sáng màn...

Nguyễn Lưu 02/05/2017 - 09:09 Màn hình LCD

Chát với người đăng
Chia sẻ
37  0
Màn SamSung S22C450B Full HD - 22 inch LED : Độ phân giải :WXGA (1920x1080 -tỉ lệ 16:9) Full HD /Góc nhìn: 170°(H) / 160°(V) / Khả năng hiển thị màu: 16.7 Triệu màu / Độ sáng màn...

Nguyễn Lưu 30/04/2017 - 08:29 Màn hình LCD

Chát với người đăng
Chia sẻ
33  0
Màn SamSung S22C450B Full HD - 22 inch LED : Độ phân giải :WXGA (1920x1080 -tỉ lệ 16:9) Full HD /Góc nhìn: 170°(H) / 160°(V) / Khả năng hiển thị màu: 16.7 Triệu màu / Độ sáng màn...

Nguyễn Lưu 28/04/2017 - 08:53 Màn hình LCD

Chát với người đăng
Chia sẻ
43  0
Màn SamSung S22C450B Full HD - 22 inch LED : Độ phân giải :WXGA (1920x1080 -tỉ lệ 16:9) Full HD /Góc nhìn: 170°(H) / 160°(V) / Khả năng hiển thị màu: 16.7 Triệu màu / Độ sáng màn...

Lưu Nguyễn 27/04/2017 - 08:50 Màn hình LCD

Chát với người đăng
Chia sẻ
40  0
Màn SamSung S22C450B Full HD - 22 inch LED : Độ phân giải :WXGA (1920x1080 -tỉ lệ 16:9) Full HD /Góc nhìn: 170°(H) / 160°(V) / Khả năng hiển thị màu: 16.7 Triệu màu / Độ sáng màn...

Anh Phương 28/04/2017 - 11:21 Màn hình LCD

Chát với người đăng
Chia sẻ
86  0
CPU Pentium G630 2.7GHz RAM 4GB Ổ cứng 250GB Màn hình LCD 17 inch KM phím chuột BH 1 tháng Đặt biệt: Thêm 300 ngàn BH 6 tháng, them 500 ngàn BH 1 năm Giá 3.1 triệu Hàng chất...

Việt Đức 11/03/2017 - 06:15 Máy tính Desktop

Chát với người đăng
Chia sẻ
155  0
CPU Pentium core 2 dual 7400 2.8GHz RAM 3GB Ổ cứng 80GB Màn hình LCD 17 inch KM phím chuột BH 1 tháng Đặt biệt: Thêm 300 ngàn BH 6 tháng, them 500 ngàn BH 1 năm Giá 1.95 triệu ...

Việt Đức 01/03/2017 - 06:07 Máy tính Desktop

Chát với người đăng
Chia sẻ
148  0
giá cập nhật mỗi ngày LCD DELL các loại sỉ & lẻ giá hấp dẩn chất lượng và uy tín HÀNG MỚI NHẬP VỀ GIÁ Rẻ CHO ACE LÀM PHÒNG NET & KING DOANH DELL 197-198FP : CÓ ĐỒNG BỘ 20 CON...

Le Cunglcd 10/05/2015 - 13:32 Màn hình LCD

Chát với người đăng
Chia sẻ
4.838  0
  • Sản phẩm liên quan
  • Hỏi đáp liên quan