Tìm kiếm chi tiết

1799 kết quả tìm kiếm rao vặt liên quan đến " may tinh cay "

Bán Thanh lý 15 cay may tinh G41 THÔNG SỐ: Có bán từng cây --- MainG41FPT Intel chipset Up Core 2 quad --- Chip Intel Pen 3.0 Dual 2CPU --- Dram III 2GB bus 1333 --- VGA 1GB = 1024bit on Graphic ---...
249 
Ban Cay may tinh moi Core 2 duo E8200_Main G31 ASUS… (San Pham Chinh Hang BH 36 Thang = 3 Nam) PC01: Case (BH36T) G31 ASUS P5KLM; CPU E8200 Core 2 duo 2.66Ghz ; 6M ; Ram II 512 ; Hdd...

Chi Quan 05/05/2010 - 22:44 Máy tính Desktop

794 
Ban Cay May Tinh Moi MAIN G31 ASUS P5KPL_Chip core dual E2200 … (San Pham Chinh Hang BH 36 Thang = 3 Nam) PC01: Case (BH36T) G31 ASUS P5KLM; CPU E2200 Core dual 2.2Ghz ; Ram II 512 ;...

Tran Duc 10/05/2010 - 15:47 Máy tính Desktop

583 
Ban Cay may tinh moi Core 2 duo E8200_Main G31 ASUS… (San Pham Chinh Hang BH 36 Thang = 3 Nam) PC01: Case (BH36T) G31 ASUS P5KLM; CPU E8200 Core 2 duo 2.66Ghz ; 6M ; Ram II 512 ; Hdd...

Tran Duc 10/05/2010 - 15:52 Máy tính Desktop

537 
Ban Cay may tinh moi Core 2 duo E8200_Main G31 ASUS… (San Pham Chinh Hang BH 36 Thang = 3 Nam) PC01: Case (BH36T) G31 ASUS P5KLM; CPU E8200 Core 2 duo 2.66Ghz ; 6M ; Ram II 512 ; Hdd...

Le Huong 21/04/2010 - 15:30 Máy tính Desktop

311 
Bán Thanh lý dan Net 18 cay may tinh E7400 Cấu hình chuyên Game 3D – Đồ họa THÔNG SỐ: Có bán từng cây --- Main G41 Intel FPT chipset Up Core 2 quad --- Chip Core 2 dual...
257 
Bán Thanh lý dan Net 18 cay may tinh E7400 Cấu hình chuyên Game 3D – Đồ họa THÔNG SỐ: Có bán từng cây --- Main G41 Intel FPT chipset Up Core 2 quad --- Chip Core 2 dual...
208 
Bán Thanh lý 15 cay may tinh van phong – choi Game Main G41 gia 2tr25 --- Main G41 Intel FPT chipset Up Core 2 quad --- Chip Intel Pen 3.0 Dual 2CPU --- Ram 2GB bus 1333 Dynet ---...

anhkongnojgj 28/02/2013 - 11:12 Máy tính Desktop

206 
Ban Cay May Tinh Moi MAIN G31 ASUS P5KPL_Chip core dual E2200 … (San Pham Chinh Hang BH 36 Thang = 3 Nam) PC01: Case (BH36T) G31 ASUS P5KLM; CPU E2200 Core dual 2.2Ghz ; Ram II 512 ;...

Le Huong 21/04/2010 - 15:26 Máy tính Desktop

193 
Bán Thanh lý 15 cay may tinh ASUS G43 THÔNG SỐ: Có bán từng cây --- Main ASUS Q43 Intel chipset Up Core 2 quad --- Chip Intel Pen 3.0 Dual 2CPU --- Ram 2GB bus 1333 Dynet ...

anhcancotjen 03/03/2013 - 09:43 Máy tính Desktop

181 
Bán Thanh lý 15 cay may tinh van phong – choi Game Main G41 gia 2tr25 --- Main G41 Intel FPT chipset Up Core 2 quad --- Chip Intel Pen 3.0 Dual 2CPU --- Ram 2GB bus 1333 Dynet ...

anhcancotjen 20/03/2013 - 08:33 Máy tính Desktop

180 
Bán Thanh lý 15 cay may tinh ASUS G43 THÔNG SỐ: Có bán từng cây --- Main ASUS Q43 Intel chipset Up Core 2 quad --- Chip Intel Pen 3.0 Dual 2CPU --- Ram 2GB bus 1333 Dynet --- VGA 1GB = 1024bit on...

anhdjmcroi 01/03/2013 - 12:14 Máy tính Desktop

178 
Bán Thanh lý 15 cay may tinh ASUS G43 THÔNG SỐ: Có bán từng cây --- Main ASUS Q43 Intel chipset Up Core 2 quad --- Chip Intel Pen 3.0 Dual 2CPU --- Ram 2GB bus 1333 Dynet --- VGA 1GB = 1024bit on...

anhdjmcroi 02/03/2013 - 09:46 Máy tính Desktop

178 
Bán Thanh lý 15 cay may tinh dùng văn phòng – chơi Game giá rẻ THÔNG SỐ: Có bán từng cây --- Main G41FPT Intel chipset Up Core 2 quad --- Chip Intel Pen 3.0 Dual 2CPU --- Ram 2GB bus...

Nguyen Thuy 18/03/2013 - 15:34 Máy tính Desktop

176 
Bán Thanh lý 17 cay may tinh E7400 THÔNG SỐ: Có bán từng cây --- Main G41 Intel FPT chipset Up Core 2 quad --- Chip Core 2 dual E7400 bus 1066 --- Ram 2GB bus 1333 Dynet --- VGA 1GB =...

Bao 02/03/2013 - 08:51 Máy tính Desktop

175 
Bán Thanh lý 19 cay may tinh E6300 THÔNG SỐ: Có bán từng cây --- Main G41 Intel FPT chipset Up Core 2 quad --- Chip Core dual E6300 bus 1066 --- Ram 2GB bus 1333 Dynet --- VGA 1GB = 1024bit on Graphic...

anhlangleiu 20/03/2013 - 09:43 Máy tính Desktop

161 
Bán Thanh lý 15 cay may tinh G41 THÔNG SỐ: Có bán từng cây --- MainG41FPT Intel chipset Up Core 2 quad --- Chip Intel Pen 3.0 Dual 2CPU --- Dram III 2GB bus 1333 --- VGA Rời 1GB/128bit...
158 
Bán Thanh lý 15 cay may tinh van phong – choi Game Main G41 gia 2tr25 --- Main G41 Intel FPT chipset Up Core 2 quad --- Chip Intel Pen 3.0 Dual 2CPU --- Ram 2GB bus 1333 Dynet ...

anhcancotjen 18/03/2013 - 09:02 Máy tính Desktop

158 
Bán Thanh lý 15 cay may tinh van phong – choi Game Main G41 gia 2tr25 --- Main G41 Intel FPT chipset Up Core 2 quad --- Chip Intel Pen 3.0 Dual 2CPU --- Ram 2GB bus 1333 Dynet ...

Diep-cogjmaxjn 25/02/2013 - 19:49 Máy tính Desktop

155 
Bán Thanh lý 19 cay may tinh E6300 THÔNG SỐ: Có bán từng cây --- Main G41 Intel FPT chipset Up Core 2 quad --- Chip Core dual E6300 bus 1066 --- Ram 2GB bus 1333 Dynet --- VGA 1GB = 1024bit on Graphic...

anhlangleiu 02/03/2013 - 11:04 Máy tính Desktop

150 
Bán Thanh lý 19 cay may tinh E6300 THÔNG SỐ: Có bán từng cây --- Main G41 Intel FPT chipset Up Core 2 quad --- Chip Core dual E6300 bus 1066 --- Ram 2GB bus 1333 Dynet --- VGA 1GB = 1024bit on Graphic...

anhlangleiu 16/03/2013 - 09:33 Máy tính Desktop

149 
Bán Thanh lý 15 cay may tinh van phong – choi Game Main G41 gia 2tr25 --- Main G41 Intel FPT chipset Up Core 2 quad --- Chip Intel Pen 3.0 Dual 2CPU --- Ram 2GB bus 1333 Dynet ...

anhcancotjen 16/03/2013 - 08:41 Máy tính Desktop

143 
Bán Thanh lý 19 cay may tinh E6300 THÔNG SỐ: Có bán từng cây --- Main G41 Intel FPT chipset Up Core 2 quad --- Chip Core dual E6300 bus 1066 --- Ram 2GB bus 1333 Dynet --- VGA 1GB = 1024bit on Graphic...

anhlangleiu 01/03/2013 - 16:37 Máy tính Desktop

131 
Bán Thanh lý 15 cay may tinh van phong – choi Game Main G41 gia 2tr25 --- Main G41 Intel FPT chipset Up Core 2 quad --- Chip Intel Pen 3.0 Dual 2CPU --- Ram 2GB bus 1333 Dynet ---...

anhkongnojgj 16/03/2013 - 09:30 Máy tính Desktop

128 
Bán Thanh lý 19 cay may tinh E6300 THÔNG SỐ: Có bán từng cây --- Main G41 Intel FPT chipset Up Core 2 quad --- Chip Core dual E6300 bus 1066 --- Ram 2GB bus 1333 Dynet --- VGA 1GB = 1024bit on Graphic...

anhlangleiu 03/03/2013 - 11:36 Máy tính Desktop

123 
Bán Thanh lý 15 cay may tinh van phong – choi Game Main G41 gia 2tr25 --- Main G41 Intel FPT chipset Up Core 2 quad --- Chip Intel Pen 3.0 Dual 2CPU --- Ram 2GB bus 1333 Dynet ---...

anhkongnojgj 01/03/2013 - 14:25 Máy tính Desktop

121 
Bán Thanh lý 19 cay may tinh E6300 Cấu hình chuyên Game 3D – Đồ họa THÔNG SỐ: Có bán từng cây --- Main G41 Intel FPT chipset Up Core 2 quad --- Chip Core dual E6300 bus...
111 
Bán Thanh lý 15 cay may tinh van phong – choi Game Main G41 gia 2tr25 --- Main G41 Intel FPT chipset Up Core 2 quad --- Chip Intel Pen 3.0 Dual 2CPU --- Ram 2GB bus 1333 Dynet ---...

anhkongnojgj 20/03/2013 - 09:17 Máy tính Desktop

105 
Bán Thanh lý 15 cay may tinh van phong – choi Game Main G41 gia 2tr25 --- Main G41 Intel FPT chipset Up Core 2 quad --- Chip Intel Pen 3.0 Dual 2CPU --- Ram 2GB bus 1333 Dynet ...

Bao 26/02/2013 - 15:11 Máy tính Desktop

104 
Bán Thanh lý 15 cay may tinh van phong – choi Game Main G41 gia 2tr25 --- Main G41 Intel FPT chipset Up Core 2 quad --- Chip Intel Pen 3.0 Dual 2CPU --- Ram 2GB bus 1333 Dynet ---...

anhkongnojgj 26/02/2013 - 17:54 Máy tính Desktop

101 
Bán Thanh lý 15 cay may tinh van phong – choi Game Main G41 gia 2tr25 --- Main G41 Intel FPT chipset Up Core 2 quad --- Chip Intel Pen 3.0 Dual 2CPU --- Ram 2GB bus 1333 Dynet ---...

anhkongnojgj 18/03/2013 - 10:08 Máy tính Desktop

99 
Bán Thanh lý 19 cay may tinh E6300 THÔNG SỐ: Có bán từng cây --- Main G41 Intel FPT chipset Up Core 2 quad --- Chip Core dual E6300 bus 1066 --- Ram 2GB bus 1333 Dynet --- VGA 1GB = 1024bit on Graphic...

anhlangleiu 18/03/2013 - 10:16 Máy tính Desktop

99 
Bán Thanh lý 15 cay may tinh van phong – choi Game Main G41 gia 2tr25 --- Main G41 Intel FPT chipset Up Core 2 quad --- Chip Intel Pen 3.0 Dual 2CPU --- Ram 2GB bus 1333 Dynet ---...

anhkongnojgj 02/03/2013 - 10:46 Máy tính Desktop

97 
Bán Thanh lý 17 cay may tinh E7400 THÔNG SỐ: Có bán từng cây --- Main G41 Intel FPT chipset Up Core 2 quad --- Chip Core 2 dual E7400 bus 1066 --- Ram 2GB bus 1333 Dynet --- VGA 1GB =...

Bao 01/03/2013 - 09:42 Máy tính Desktop

94 
Bán Thanh lý 15 cay may tinh van phong – choi Game Main G41 gia 2tr25 --- Main G41 Intel FPT chipset Up Core 2 quad --- Chip Intel Pen 3.0 Dual 2CPU --- Ram 2GB bus 1333 Dynet ...

anhdjmcroi 25/02/2013 - 10:14 Máy tính Desktop

90 
Bán Thanh lý 19 cay may tinh E6300 Cấu hình chuyên Game 3D – Đồ họa THÔNG SỐ: Có bán từng cây --- Main G41 Intel FPT chipset Up Core 2 quad --- Chip Core dual E6300 bus...
85 
Bán Thanh lý 15 cay may tinh van phong – choi Game Main G41 gia 2tr25 --- Main G41 Intel FPT chipset Up Core 2 quad --- Chip Intel Pen 3.0 Dual 2CPU --- Ram 2GB bus 1333 Dynet ...

Bao 25/02/2013 - 08:47 Máy tính Desktop

84 
Bán Thanh lý 16 cay may tinh --- Main G41 Intel FPT chipset Up Core 2 quad --- Chip Core 2 dual E6300 bus 1066 --- Ram 2GB bus 1333 Dynet --- VGA 1GB = 1024bit on Graphic --- Hdd 80GB...

Bao 28/02/2013 - 08:51 Máy tính Desktop

69 
Bán Thanh lý 15 cay may tinh G41 THÔNG SỐ: Có bán từng cây --- MainG41FPT Intel chipset Up Core 2 quad --- Chip Intel Pen 3.0 Dual 2CPU --- Dram III 2GB bus 1333 --- VGA 1GB = 1024bit...

Diep-cogjmaxjn 09/03/2013 - 19:54 Máy tính Desktop

65 
Bán Thanh lý 15 cay may tinh G41 THÔNG SỐ: Có bán từng cây --- MainG41FPT Intel chipset Up Core 2 quad --- Chip Intel Pen 3.0 Dual 2CPU --- Dram III 2GB bus 1333 --- VGA...
64 
  • Sản phẩm liên quan
  • Hỏi đáp liên quan