36 kết quả tìm kiếm rao vặt liên quan đến " nguon 12v-2a "

BÁO GIÁ Adapter Asus Call: 093.686.4656 9,5V 2.5A Asus giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng 12V 3A Asus giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng 19V 1.58A Asus giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng...

Nguồn Loc 4 giờ 40 phút trước Nguồn điện

Chát với người đăng
Chia sẻ
2  0
BÁO GIÁ ADAPTER Dell Call: 093.686.4656 19V 1.58A Dell giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng 19.5V 3.34A Dell giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng 19.5V 4.62A Dell giá 200.000 vnd Bảo hành...

Phí Đức Lộc 25/04/2017 - 09:52 Nguồn điện

Chát với người đăng
Chia sẻ
18  0
BÁO GIÁ ADAPTER Dell Call: 093.686.4656 hg 19V 1.58A Dell giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng 19.5V 3.34A Dell giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng 19.5V 4.62A Dell giá 200.000 vnd Bảo...

Nguồn Loc 12/04/2017 - 06:55 Nguồn điện

Chát với người đăng
Chia sẻ
19  0
BÁO GIÁ Adapter Call: 093.686.4656 15V 3A Toshiba giá 150.000 vnd Bảo hành 24Tháng 15V 4A Toshiba giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng 15V 5A Toshiba giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng 19V 1.58 A...

Phí Đức Lộc 13/04/2017 - 21:50 Nguồn

Chát với người đăng
Chia sẻ
14  0
BÁO GIÁ Adapter cho màn hinh,máy scan; camera...... Call: 093.686.4656 12V 2A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng 12V 3A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng 12V 4A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng...

Nguồn Loc 05/04/2017 - 22:51 Nguồn điện

Chát với người đăng
Chia sẻ
25  0
BÁO GIÁ Adapter cho màn hinh,máy scan; camera...... Call: 093.686.4656 12V 2A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng 12V 3A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng 12V 4A giá 150.000 vnđ Bảo hành...

Nguồn Loc 19/04/2017 - 13:33 Nguồn điện

Chát với người đăng
Chia sẻ
23  0
BÁO GIÁ Adapter cho màn hinh,máy scan; camera...... Call: 093.686.4656 12V 2A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng 12V 3A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng 12V 4A giá 150.000 vnđ Bảo hành...
Chát với người đăng
Chia sẻ
16  0
BÁO GIÁ Adapter cho màn hinh,máy scan; camera...... Call: 093.686.4656 12V 2A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng 12V 3A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng 12V 4A giá 150.000 vnđ Bảo hành...
Chát với người đăng
Chia sẻ
21  0
BÁO GIÁ Adapter cho màn hinh,máy scan; camera...... Call: 093.686.4656 12V 2A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng 12V 3A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng 12V 4A giá 150.000 vnđ Bảo hành...
Chát với người đăng
Chia sẻ
19  0
BÁO GIÁ Adapter cho màn hinh,máy scan; camera...... Call: 093.686.4656 12V 2A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng 12V 3A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng 12V 4A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng...
Chát với người đăng
Chia sẻ
24  0
BÁO GIÁ ADAPTER HP Call: 093.686.4656 18.5V 3.5A Chân vàng giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng 18.5V 3.5A Chân kim giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng 18.5V 4.9A chân khấc giá 200.000 vnd Bảo hành...

Nguồn Loc 31/03/2017 - 06:03 Nguồn điện

Chát với người đăng
Chia sẻ
20  0
BÁO GIÁ ADAPTER HP Call: 093.686.4656 18.5V 3.5A Chân vàng giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng 18.5V 3.5A Chân kim giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng 18.5V 4.9A chân khấc giá 200.000 vnd...

Nguồn Loc 30/03/2017 - 13:32 Nguồn điện

Chát với người đăng
Chia sẻ
22  0
BÁO GIÁ ADAPTER HP Call: 093.686.4656 18.5V 3.5A Chân vàng giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng 18.5V 3.5A Chân kim giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng 18.5V 4.9A chân khấc giá 200.000 vnd...

Nguồn Loc 29/03/2017 - 20:56 Nguồn điện

Chát với người đăng
Chia sẻ
27  0
BÁO GIÁ ADAPTER HP Call: 093.686.4656 18.5V 3.5A Chân vàng giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng 18.5V 3.5A Chân kim giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng 18.5V 4.9A chân khấc giá 200.000 vnd...

Phí Đức Lộc 30/03/2017 - 22:57 Màn hình LCD

Chát với người đăng
Chia sẻ
25  0
BÁO GIÁ Adapter cho màn hinh,máy scan; camera...... Call: 093.686.4656 12V 2A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng 12V 3A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng 12V 4A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng...

Nguồn Loc 11/04/2017 - 06:50 Phụ kiện cho tivi

Chát với người đăng
Chia sẻ
20  0
BÁO GIÁ Adapter cho màn hinh,máy scan; camera...... Call: 093.686.4656 12V 2A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng 12V 3A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng 12V 4A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng...
Chát với người đăng
Chia sẻ
19  0
BÁO GIÁ Adapter cho màn hinh,máy scan; camera...... Call: 093.686.4656 12V 2A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng 12V 3A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng 12V 4A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng...
Chát với người đăng
Chia sẻ
19  0
BÁO GIÁ Adapter cho màn hinh,máy scan; camera...... Call: 093.686.4656 12V 2A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng 12V 3A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng 12V 4A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng...

Nguồn Loc 07/04/2017 - 06:34 Nguồn điện

Chát với người đăng
Chia sẻ
27  0
BÁO GIÁ Adapter cho màn hinh,máy scan; camera...... Call: 093.686.4656 12V 2A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng 12V 3A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng 12V 4A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng...

Nguồn Loc 31/03/2017 - 06:47 Nguồn điện

Chát với người đăng
Chia sẻ
23  0
BÁO GIÁ Adapter cho màn hinh,máy scan; camera...... Call: 093.686.4656 12V 2A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng 12V 3A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng 12V 4A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng...

Nguồn Loc 08/04/2017 - 07:22 Phụ kiện cho tivi

Chát với người đăng
Chia sẻ
18  0
BÁO GIÁ Adapter cho màn hinh,máy scan; camera...... Call: 093.686.4656 12V 2A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng 12V 3A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng 12V 4A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng...

Nguồn Loc 08/04/2017 - 06:20 Phụ kiện cho tivi

Chát với người đăng
Chia sẻ
25  0
c BÁO GIÁ Adapter cho màn hinh,máy scan; camera...... Call: 093.686.4656 12V 2A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng 12V 3A...

Nguồn Loc 07/04/2017 - 06:17 Phụ kiện cho tivi

Chát với người đăng
Chia sẻ
16  0
BÁO GIÁ Adapter cho màn hinh,máy scan; camera...... Call: 093.686.4656 12V 2A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng 12V 3A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng 12V 4A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng...

Nguồn Loc 07/04/2017 - 06:13 Phụ kiện cho tivi

Chát với người đăng
Chia sẻ
20  0
BÁO GIÁ Adapter cho màn hinh,máy scan; camera...... Call: 093.686.4656 12V 2A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng 12V 3A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng 12V 4A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng...
Chát với người đăng
Chia sẻ
15  0
BÁO GIÁ Adapter cho màn hinh,máy scan; camera...... Call: 093.686.4656 12V 2A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng 12V 3A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng 12V 4A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng...
Chát với người đăng
Chia sẻ
18  0
BÁO GIÁ Adapter cho màn hinh,máy scan; camera...... Call: 093.686.4656 12V 2A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng 12V 3A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng 12V 4A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng...

Nguồn Loc 05/04/2017 - 22:54 Phụ kiện cho tivi

Chát với người đăng
Chia sẻ
20  0
BÁO GIÁ Adapter cho màn hinh,máy scan; camera...... Call: 093.686.4656 12V 2A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng 12V 3A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng 12V 4A giá 150.000 vnđ Bảo hành 24Tháng...

Nguồn Loc 02/04/2017 - 20:20 Nguồn điện

Chát với người đăng
Chia sẻ
21  0
Nguồn Adapter 12V2A chống mưa Hàn Quốc chất lượng cao. Thống số kỹ thuật: - Công suất 24W. - Ngõ vào 220V-240V; 50-60Hz AC - Ngõ ra 12 VDC - Quy cách: 12v2A - Xuất xứ: Hàn Quốc * Lộc...
Chát với người đăng
Chia sẻ
28  0
BÁO GIÁ Adapter SAMSUNG; PANASONIC; LG; NEC; Fujsu; MSI; FPT...... Call: 093.686.4656 12V 2A giá 150.000 vnd Bảo hành 24Tháng 13.5V 2A giá 150.000 vnd Bảo hành 24Tháng 12V 3A giá...
Chát với người đăng
Chia sẻ
23  0
- Adapter cho camera - Có móc treo để ngoài trời - Điện áp : 12v-2a
Chát với người đăng
Chia sẻ
34  0
NHẤT SƠN COMPUTER Chuyên bán các loại adapter sạc các loại thiết bị như màn hình LCD, Hub usb, Switch, Modem, adapter wifi, cd dvd player, máy nghe nhạc, máy xem phim, đầu đĩa và các thiết bị điện...
Chát với người đăng
Chia sẻ
20.685  0
Thông số: ADS-5512: điện áp vào 88 ~ 264VAC hoặc 124 ~ 370VDC, 2 ngõ ra 12V -3A và 5V-3A, ADS-5524: điện áp vào 88 ~ 264VAC hoặc 124 ~ 370VDC, 2 ngõ ra 24V -2A và 5V-2A, ...
Chát với người đăng
Chia sẻ
264  0
CTY TNHH THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC Office: No 32/1, Le Van Huan St, 13 Ward , Tan Binh District, HCM Cty Tel: 08-62974701 / 702 / 703 Fax: 08-62974704 Hot phone: 0903733151 Email:...
Chát với người đăng
Chia sẻ
1.045  0
Cung cấp phân phối phụ kiện camera quan sát giá rẻ, Đầu nối BNC, vỏ bảo vệ camera , Nguồn camera, chân đế camera, chân đế xoay camera.... các loại loại phụ kiện camera giám sát Chuyên cung cấp đầu...
Chát với người đăng
Chia sẻ
527  0
Brand Code - Description Suntronix Vietnam Model: VSF15-EE (5V, 2A, +- 15 V) Suntronix Vietnam Model: VSF30-DD (5V, 3A, +- 12V) Suntronix Vietnam Model: VSF30-05 (5V,...
Chát với người đăng
Chia sẻ
1.471  0
MÔ TẢ SẢN PHẨM · Điện áp vào: 85-132VAC/170-264VAC · Dòng đầu vào: 1.3/115VAC 0.65A/230VAC · Đầu ra: 5VDC/6A...
Chát với người đăng
Chia sẻ
418  0
  • Sản phẩm liên quan
  • Hỏi đáp liên quan