57 kết quả tìm kiếm rao vặt liên quan đến " tuyển nhân viên quán bar "

Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng tuyển Nữ nhân viên đi làm ngay TD05 Hệ thống Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng ... Chúng tôi có nhu cầu Tuyển dụng Nữ nhân viên phục vụ bàn, đi làm ngay không cần hồ...

Phi Long 24/04/2017 - 19:20 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
40  0
Tuyển gấp Nữ nhân viên phục vụ bàn đi làm ngay TD0.5 Công ty PHI LONG mới thành lập, hoạt động trong lĩnh vực Nhà hàng, khách sạn, Bar, quán Hát, Karaoke, tổ chức sự kiện ... Chúng tôi cần Tuyển...

Phi Long 26/04/2017 - 20:32 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
34  0
Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng tuyển Nữ nhân viên đi làm ngay TD04 Hệ thống Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng ... Chúng tôi có nhu cầu Tuyển dụng Nữ nhân viên phục vụ bàn, đi làm ngay không cần hồ...

Phi Long 23/04/2017 - 08:48 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
40  0
Tuyển gấp Nữ nhân viên phục vụ bàn đi làm ngay TD05 Công ty PHI LONG mới thành lập, hoạt động trong lĩnh vực Nhà hàng, khách sạn, Bar, quán Hát, Karaoke, tổ chức sự kiện ... Chúng tôi cần Tuyển gấp...

Phi Long 24/04/2017 - 19:19 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
44  0
Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng tuyển Nữ nhân viên đi làm ngay TD03. Hệ thống Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng ... Chúng tôi có nhu cầu Tuyển dụng Nữ nhân viên phục vụ bàn, đi làm ngay không cần...

Phi Long 21/04/2017 - 08:39 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
41  0
Tuyển gấp Nữ nhân viên phục vụ bàn đi làm ngay TD04 Công ty PHI LONG mới thành lập, hoạt động trong lĩnh vực Nhà hàng, khách sạn, Bar, quán Hát, Karaoke, tổ chức sự kiện ... Chúng tôi cần Tuyển gấp...

Phi Long 23/04/2017 - 08:49 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
29  0
Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng tuyển Nữ nhân viên đi làm ngay TD03 Hệ thống Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng ... Chúng tôi có nhu cầu Tuyển dụng Nữ nhân viên phục vụ bàn, đi làm ngay không cần hồ...

Phi Long 20/04/2017 - 08:22 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
24  0

Phi Long 18/04/2017 - 20:01 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
42  0
Tuyển gấp Nữ nhân viên phục vụ bàn đi làm ngay TD03. Công ty PHI LONG mới thành lập, hoạt động trong lĩnh vực Nhà hàng, khách sạn, Bar, quán Hát, Karaoke, tổ chức sự kiện ... Chúng tôi cần Tuyển...

Phi Long 21/04/2017 - 08:41 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
32  0
Nữ phục vụ quán Hát Karaoke là học sinh, sinh viên, công nhân TD0.5 Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng chúng tôi cần tuyển gấp nhân viên phục vụ là: học sinh, sinh viên, công nhân, lao động phổ...

Phi Long 26/04/2017 - 20:32 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
47  0
Tuyển gấp Nữ nhân viên phục vụ bàn đi làm ngay TD03 Công ty PHI LONG mới thành lập, hoạt động trong lĩnh vực Nhà hàng, khách sạn, Bar, quán Hát, Karaoke, tổ chức sự kiện ... Chúng tôi cần Tuyển gấp...

Phi Long 20/04/2017 - 08:21 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
29  0

Phi Long 16/04/2017 - 21:16 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
43  0

Phi Long 18/04/2017 - 20:02 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
29  0
Nữ phục vụ quán Hát Karaoke là học sinh, sinh viên, công nhân TD05 Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng chúng tôi cần tuyển gấp nhân viên phục vụ là: học sinh, sinh viên, công nhân, lao động phổ thông,...

Phi Long 24/04/2017 - 19:21 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
38  0

Phi Long 15/04/2017 - 07:00 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
36  0
Nữ phục vụ quán Hát Karaoke là học sinh, sinh viên, công nhân TD04 Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng chúng tôi cần tuyển gấp nhân viên phục vụ là: học sinh, sinh viên, công nhân, lao động phổ thông,...

Phi Long 23/04/2017 - 08:50 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
34  0

Phi Long 16/04/2017 - 21:21 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
27  0
Tuyển gấp Nữ nhân viên phục vụ bàn đi làm ngay MS01 Công ty PHI LONG mới thành lập, hoạt động trong lĩnh vực Nhà hàng, khách sạn, Bar, quán Hát, Karaoke. Chúng tôi cần Tuyển gấp nhân viên Nữ phục...

Phi Long 15/04/2017 - 07:01 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
24  0
Tuyển Nữ nhân viên phục vụ đi làm ngay không cần hồ sơ MS31 Công ty PHI LONG thành lập năm 2014 hoạt động lĩnh vực Nhà hàng, khách sạn, Bar, quán Hát, Karaoke. Chúng tôi cần Tuyển gấp nhân viên Nữ...

Phi Long 14/04/2017 - 10:54 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
47  0
Nữ phục vụ quán Hát Karaoke là học sinh, sinh viên, công nhân TD03 Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng chúng tôi cần tuyển gấp nhân viên phục vụ là: học sinh, sinh viên, công nhân, lao động phổ thông,...

Phi Long 20/04/2017 - 08:23 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
46  0
Nữ phục vụ quán Hát Karaoke là học sinh, sinh viên, công nhân TD02 Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng chúng tôi cần tuyển gấp nhân viên phục vụ là: học sinh, sinh viên, công nhân, lao động phổ thông,...

Phi Long 18/04/2017 - 20:03 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
45  0
Tuyển Nữ nhân viên phục vụ đi làm ngay không cần hồ sơ MS30 Công ty PHI LONG thành lập năm 2014 hoạt động lĩnh vực Nhà hàng, khách sạn, Bar, quán Hát, Karaoke. Chúng tôi cần Tuyển gấp nhân viên Nữ...

Phi Long 12/04/2017 - 08:43 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
34  0
Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng tuyển Nữ đi làm ngay MS31 Hệ thống Quán Hát, Karaoke, Bar, nhà hàng Chúng tôi có nhu cầu Tuyển dụng Nữ nhân viên phục vụ, đi làm ngay không cần hồ sơ, công việc...

Phi Long 14/04/2017 - 10:53 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
19  0

Phi Long 16/04/2017 - 21:22 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
45  0
Tuyển Nữ nhân viên phục vụ đi làm ngay không cần hồ sơ MS29 Công ty PHI LONG thành lập năm 2014 hoạt động lĩnh vực Nhà hàng, khách sạn, Bar, quán Hát, Karaoke. Chúng tôi cần Tuyển gấp nhân viên Nữ...

Phi Long 09/04/2017 - 21:19 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
57  0
Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng tuyển Nữ đi làm ngay MS2.9 Hệ thống Quán Hát, Karaoke, Bar, nhà hàng Chúng tôi có nhu cầu Tuyển dụng Nữ nhân viên phục vụ, đi làm ngay không cần hồ sơ, công việc...

Phi Long 12/04/2017 - 09:07 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
59  0
Nữ phục vụ quán Hát Karaoke là học sinh, sinh viên, công nhân MS01 Quán chúng tôi cần tuyển gấp nhân viên phục vụ Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng là: học sinh, sinh viên, công nhân, lao động phổ...

Phi Long 15/04/2017 - 07:02 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
32  0
Nữ phục vụ quán Hát Karaoke là học sinh, sinh viên, lao động MS31 Quán chúng tôi cần tuyển gấp nhân viên phục vụ Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng là: học sinh, sinh viên, công nhân, lao động phổ...

Phi Long 14/04/2017 - 10:56 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
34  0
Tuyển Nữ nhân viên phục vụ đi làm ngay không cần hồ sơ MS28 Công ty PHI LONG thành lập năm 2014 hoạt động lĩnh vực Nhà hàng, khách sạn, Bar, quán Hát, Karaoke. Chúng tôi cần Tuyển gấp nhân viên Nữ...

Phi Long 07/04/2017 - 21:40 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
47  0
Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng tuyển Nữ đi làm ngay MS29 Hệ thống Quán Hát, Karaoke, Bar, nhà hàng Chúng tôi có nhu cầu Tuyển dụng Nữ nhân viên phục vụ, đi làm ngay không cần hồ sơ, công việc...

Phi Long 09/04/2017 - 21:18 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
72  0
Nữ phục vụ quán Hát Karaoke là học sinh, sinh viên, lao động MS30 Quán chúng tôi cần tuyển gấp nhân viên phục vụ Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng là: học sinh, sinh viên, công nhân, lao động phổ...

Phi Long 12/04/2017 - 08:42 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
37  0
Tuyển Nữ nhân viên phục vụ đi làm ngay không cần hồ sơ MS27 Công ty PHI LONG thành lập năm 2014 hoạt động lĩnh vực Nhà hàng, khách sạn, Bar, quán Hát, Karaoke. Chúng tôi cần Tuyển gấp nhân viên Nữ...

Phi Long 05/04/2017 - 20:48 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
39  0
Tuyển Nữ nhân viên phục vụ đi làm ngay không cần hồ sơ MS25 Công ty PHI LONG thành lập năm 2014 hoạt động lĩnh vực Nhà hàng, khách sạn, Bar, quán Hát, Karaoke. Chúng tôi cần Tuyển gấp nhân viên Nữ...

Phi Long 03/04/2017 - 15:52 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
29  0
Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng tuyển Nữ đi làm ngay MS27 Hệ thống Quán Hát, Karaoke, Bar, nhà hàng Chúng tôi có nhu cầu Tuyển dụng Nữ nhân viên phục vụ, đi làm ngay không cần hồ sơ, công việc...

Phi Long 05/04/2017 - 20:44 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
38  0
Tuyển Nữ nhân viên phục vụ đi làm ngay không cần hồ sơ MS24 Công ty PHI LONG thành lập năm 2014 hoạt động lĩnh vực Nhà hàng, khách sạn, Bar, quán Hát, Karaoke. Chúng tôi cần Tuyển gấp nhân viên Nữ...

Phi Long 31/03/2017 - 23:17 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
24  0
Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng tuyển Nữ đi làm ngay MS25 Hệ thống Quán Hát, Karaoke, Bar, nhà hàng Chúng tôi có nhu cầu Tuyển dụng Nữ nhân viên phục vụ, đi làm ngay không cần hồ sơ, công việc...

Phi Long 03/04/2017 - 15:51 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
28  0
Nữ phục vụ quán Hát Karaoke là học sinh, sinh viên, lao động phổ thông MS27 Quán chúng tôi cần tuyển gấp nhân viên phục vụ Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng là: học sinh, sinh viên, công nhân, lao...

Phi Long 05/04/2017 - 20:51 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
58  0

Mai Vũ Long 04/04/2017 - 14:16 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
283  0
  • Sản phẩm liên quan
  • Hỏi đáp liên quan