6223,8982,8983,6364,8984,6362,8985,8986,8987,8988,8989,8990,8991,8992,6363,8993,8994,8995,8996,12080,12079,8997,6002,8998,9080,9274,9321,9275,9314,11770,11768,9315,9316,9333,9317,9318,2781,11766,9319,9320,9341,15212,9322,11764,9323,9324,12268,12267,12266,12265,12264,12263,12262,12261,12260,12259,12258,12257,12256,12255,12254,12253,12252,12251,12250,15235,12249,12248,12247,12246,12245,12244,12243,12242,12241,12240,12239,12238,12237,9325,11762,11759,9775,11758,9326,9327,9342,9328,9329,9330,6366,11881,9332,9331,9343,9340,10788,9344,9345,9346,9347,9348,9349,9350,9351,9354,9355,9352,9356,12078,12077,9357,12076,9353,9079,9283,9284,9300,9285,11901,11900,11899,9286,9287,9758,9288,9289,9290,9291,9292,9293,9294,11898,9295,9297,9296,11897,11896,11895,9298,9299,15266,15265,11894,9302,9313,11893,11892,11891,11890,6278,13003,9312,11889,9301,6361,9754,9311,11884,11883,9759,11190,11189,11888,11887,9310,9309,9303,8215,11885,9304,9305,9307,9308,11886,9186,9187,9188,9189,9190,9191,9086,9087,9088,9089,9090,9091,11862,9185,1625,9092,11861,11860,11858,11857,9093,11856,11855,11854,9094,11853,9095,11852,11851,9096,11850,11849,11848,11847,9097,11846,11845,11844,9100,11843,9101,11842,9171,9182,9102,11840,9184,9103,11838,11836,11835,11834,11833,11831,9104,9105,9108,11830,9109,9110,9112,9113,11829,9114,9115,9116,9117,9183,9118,9119,9120,9121,9122,11828,9124,9125,9126,11827,9127,9128,9129,11825,9131,9132,11789,9180,11788,9133,9145,9147,9755,11777,9148,9149,9150,9151,9152,9153,11774,9154,9169,9170,9172,9173,9174,9175,9176,9177,11773,9178,9179,9181,6221,8999,9000,9001,9002,9003,9057,9004,9058,9059,9060,9061,9062,9064,9065,9066,9067,9068,9789,9069,9070,9071,9072,9073,9063,9074,8118,6265,6227,6260,6259,9075,9076,12075,9077,9078
Siêu VIP còn trống

Liên hệ Q.Cáo
HN: 0936.013.860; HCM: 0919.927.000

Vật tư, thiết bị công nghiệp

Có tổng số 73.801 tin rao vặt trên toàn quốc.

Loại: Tất cả  |  Bán  |  Mua     Tình trạng: Tất cả  |  Mới  |      Sắp xếp: Mới cập nhật  |  Giá  |  Giá
Trước: raovatPosition
/raovat/type.php?iCat=6223&page=2
Sau: raovatPosition
/raovat/type.php?iCat=6223&page=2
 • Cân bàn nhỏ KENDY FEH 1 ( 24 )

  CÔNG TY TNHH CÂN BẢO TÍN - CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI CÂN ĐIỆN TỬ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG - HOTLINE: 09.08.764.739 (MS. TRANG) EMAIL: canbaotin@gmail.com ADDRESS: 92/31 Nguyễn Tuyển, Phường...
  Thỏa thuận...
 • Cân điện tử để bàn Digital Scale 500g/0,01g ( 25 )

  CÔNG TY TNHH CÂN BẢO TÍN - CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI CÂN ĐIỆN TỬ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG - HOTLINE: 09.08.764.739 (MS. TRANG) EMAIL: canbaotin@gmail.com ADDRESS: 92/31 Nguyễn Tuyển, Phường...
  Thỏa thuận...
 • Cân sàn YAOHUA A12-10T ( 18 )

  CÔNG TY TNHH CÂN BẢO TÍN - CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI CÂN ĐIỆN TỬ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG - HOTLINE: 09.08.764.739 (MS. TRANG) EMAIL: canbaotin@gmail.com ADDRESS: 92/31 Nguyễn Tuyển, Phường...
  Đặng Thùy Trang 5 giờ 7 phút trước trong Cân sàn
  Thỏa thuận...
 • Cân điện tử Bảo Tín UTE UWA-N 30kg ( 16 )

  CÔNG TY TNHH CÂN BẢO TÍN - CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI CÂN ĐIỆN TỬ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG - HOTLINE: 09.08.764.739 (MS. TRANG) EMAIL: canbaotin@gmail.com ADDRESS: 92/31 Nguyễn Tuyển, Phường...
  1.550.000
  ₫ / 0
 • Cân bàn điện tử Yaohua A12ES-600 (600kg/100g) ( 25 )

  CÔNG TY TNHH CÂN BẢO TÍN - CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI CÂN ĐIỆN TỬ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG - HOTLINE: 09.08.764.739 (MS. TRANG) EMAIL: canbaotin@gmail.com ADDRESS: 92/31 Nguyễn Tuyển, Phường...
  Đặng Thùy Trang 5 giờ 7 phút trước trong Cân bàn
  2.550.000
  ₫ / 0
 • Cân treo điện tử UTE 5 tấn ( 21 )

  CÔNG TY TNHH CÂN BẢO TÍN - CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI CÂN ĐIỆN TỬ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG - HOTLINE: 09.08.764.739 (MS. TRANG) EMAIL: canbaotin@gmail.com ADDRESS: 92/31 Nguyễn Tuyển, Phường...
  Đặng Thùy Trang 5 giờ 7 phút trước trong Cân cẩu
  6.450.000
  ₫ / 0
 • Cân bàn điện tử YHT3 150kg ( 15 )

  CÔNG TY TNHH CÂN BẢO TÍN - CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI CÂN ĐIỆN TỬ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG - HOTLINE: 09.08.764.739 (MS. TRANG) EMAIL: canbaotin@gmail.com ADDRESS: 92/31 Nguyễn Tuyển, Phường...
  Đặng Thùy Trang 5 giờ 7 phút trước trong Cân bàn
  Thỏa thuận...
 • Cân bàn điện tử YAOHUA XK3190 - A12-60 (60kg/0.01kg) ( 17 )

  CÔNG TY TNHH CÂN BẢO TÍN - CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI CÂN ĐIỆN TỬ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG - HOTLINE: 09.08.764.739 (MS. TRANG) EMAIL: canbaotin@gmail.com ADDRESS: 92/31 Nguyễn Tuyển, Phường...
  Đặng Thùy Trang 5 giờ 7 phút trước trong Cân bàn
  2.550.000
  ₫ / 0
 • Cân điện tử Nhà Bếp Shinko GS-600 ( 31 )

  CÔNG TY TNHH CÂN BẢO TÍN - CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI CÂN ĐIỆN TỬ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG - HOTLINE: 09.08.764.739 (MS. TRANG) EMAIL: canbaotin@gmail.com ADDRESS: 92/31 Nguyễn Tuyển, Phường...
  Đặng Thùy Trang 5 giờ 7 phút trước trong Cân nhà bếp
  750.000
  ₫ / 0
 • Cân sàn điện tử Yaohua YTH3 - 1000kg ( 18 )

  CÔNG TY TNHH CÂN BẢO TÍN - CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI CÂN ĐIỆN TỬ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG - HOTLINE: 09.08.764.739 (MS. TRANG) EMAIL: canbaotin@gmail.com ADDRESS: 92/31 Nguyễn Tuyển, Phường...
  Đặng Thùy Trang 5 giờ 7 phút trước trong Cân sàn
  Thỏa thuận...
 • Cân bàn Yaohua A12 60Kg (60kg-0.1g) ( 12 )

  CÔNG TY TNHH CÂN BẢO TÍN - CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI CÂN ĐIỆN TỬ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG - HOTLINE: 09.08.764.739 (MS. TRANG) EMAIL: canbaotin@gmail.com ADDRESS: 92/31 Nguyễn Tuyển, Phường...
  Đặng Thùy Trang 5 giờ 7 phút trước trong Cân bàn
  2.550.000
  ₫ / 0
 • Cân treo OCS-XZ - 3 tấn - Cân Bảo Tín ( 26 )

  CÔNG TY TNHH CÂN BẢO TÍN - CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI CÂN ĐIỆN TỬ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG - HOTLINE: 09.08.764.739 (MS. TRANG) EMAIL: canbaotin@gmail.com ADDRESS: 92/31 Nguyễn Tuyển, Phường...
  Đặng Thùy Trang 5 giờ 7 phút trước trong Cân cẩu
  4.000.000
  ₫ / 0
 • Cân bàn điện tử Yaohua YH-T3 500Kg ( 25 )

  CÔNG TY TNHH CÂN BẢO TÍN - CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI CÂN ĐIỆN TỬ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG - HOTLINE: 09.08.764.739 (MS. TRANG) EMAIL: canbaotin@gmail.com ADDRESS: 92/31 Nguyễn Tuyển, Phường...
  Đặng Thùy Trang 5 giờ 7 phút trước trong Cân bàn
  3.400.000
  ₫ / 0
 • Cân điện tử SHINKO GS2002 ( 17 )

  CÔNG TY TNHH CÂN BẢO TÍN - CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI CÂN ĐIỆN TỬ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG - HOTLINE: 09.08.764.739 (MS. TRANG) EMAIL: canbaotin@gmail.com ADDRESS: 92/31 Nguyễn Tuyển, Phường...
  Đặng Thùy Trang 5 giờ 7 phút trước trong Cân điện tử
  2.850.000
  ₫ / 0
 • Cân bàn chân ghế CBGN 500kg ( 17 )

  CÔNG TY TNHH CÂN BẢO TÍN - CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI CÂN ĐIỆN TỬ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG - HOTLINE: 09.08.764.739 (MS. TRANG) EMAIL: canbaotin@gmail.com ADDRESS: 92/31 Nguyễn Tuyển, Phường...
  Đặng Thùy Trang 5 giờ 7 phút trước trong Cân bàn
  3.600.000
  ₫ / 0
 • Cân bàn điện tử YAOHUA XK3190 - A12-500 (500kg/0.1kg) ( 24 )

  CÔNG TY TNHH CÂN BẢO TÍN - CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI CÂN ĐIỆN TỬ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG - HOTLINE: 09.08.764.739 (MS. TRANG) EMAIL: canbaotin@gmail.com ADDRESS: 92/31 Nguyễn Tuyển, Phường...
  Đặng Thùy Trang 5 giờ 7 phút trước trong Cân bàn
  2.550.000
  ₫ / 0
 • Cân sàn điện tử Salmon A12 2tấn 1.2x1.2m ( 19 )

  CÔNG TY TNHH CÂN BẢO TÍN - CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI CÂN ĐIỆN TỬ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG - HOTLINE: 09.08.764.739 (MS. TRANG) EMAIL: canbaotin@gmail.com ADDRESS: 92/31 Nguyễn Tuyển, Phường...
  Đặng Thùy Trang 5 giờ 7 phút trước trong Cân sàn
  Thỏa thuận...
 • Cân treo điện tử mini Weiheng ( 62 )

  Cân treo điện tử mini Weiheng Số lượng 5 Xuất xứ Chính hãng
  Đặng Thùy Trang 5 giờ 7 phút trước trong Cân nhà bếp
  Thỏa thuận...
 • Cân điện tử UTE UWA-M 30kg/1g ( 15 )

  CÔNG TY TNHH CÂN BẢO TÍN - CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI CÂN ĐIỆN TỬ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG - HOTLINE: 09.08.764.739 (MS. TRANG) EMAIL: canbaotin@gmail.com ADDRESS: 92/31 Nguyễn Tuyển, Phường...
  Đặng Thùy Trang 5 giờ 7 phút trước trong Cân đếm
  1.550.000
  ₫ / 0
 • Cân bàn điện tử A12 30Kg - Cân Bảo Tín ( 15 )

  CÔNG TY TNHH CÂN BẢO TÍN - CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI CÂN ĐIỆN TỬ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG - HOTLINE: 09.08.764.739 (MS. TRANG) EMAIL: canbaotin@gmail.com ADDRESS: 92/31 Nguyễn Tuyển, Phường...
  Đặng Thùy Trang 5 giờ 7 phút trước trong Cân bàn
  2.000.000
  ₫ / 0
 • Cân thủy sản Mettler Toledo CUBI RW-4220 (15kg/ 2g) ( 25 )

  CÔNG TY TNHH CÂN BẢO TÍN - CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI CÂN ĐIỆN TỬ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG - HOTLINE: 09.08.764.739 (MS. TRANG) EMAIL: canbaotin@gmail.com ADDRESS: 92/31 Nguyễn Tuyển, Phường...
  Đặng Thùy Trang 5 giờ 7 phút trước trong Cân thủy sản
  Thỏa thuận...
 • Cân điện tử kỹ thuật Ohaus SPS202F ( 19 )

  CÔNG TY TNHH CÂN BẢO TÍN - CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI CÂN ĐIỆN TỬ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG - HOTLINE: 09.08.764.739 (MS. TRANG) EMAIL: canbaotin@gmail.com ADDRESS: 92/31 Nguyễn Tuyển, Phường...
  Đặng Thùy Trang 5 giờ 7 phút trước trong Cân kỹ thuật
  Thỏa thuận...
 • Cân điện tử UTE UWA-K 30kg/1g ( 17 )

  Số lượng 1 Xuất xứ Hàng công ty Bảo hành 12
  Đặng Thùy Trang 5 giờ 7 phút trước trong Cân đếm
  1.550.000
  ₫ / 0
 • Cân nhà bếp LAICA KS1016 ( 24 )

  CÔNG TY TNHH CÂN BẢO TÍN - CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI CÂN ĐIỆN TỬ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG - HOTLINE: 09.08.764.739 (MS. TRANG) EMAIL: canbaotin@gmail.com ADDRESS: 92/31 Nguyễn Tuyển, Phường...
  Đặng Thùy Trang 5 giờ 7 phút trước trong Cân nhà bếp
  Thỏa thuận...
 • Cân điện tử hiện số Ohaus SPS202 ( 24 )

  CÔNG TY TNHH CÂN BẢO TÍN - CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI CÂN ĐIỆN TỬ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG - HOTLINE: 09.08.764.739 (MS. TRANG) EMAIL: canbaotin@gmail.com ADDRESS: 92/31 Nguyễn Tuyển, Phường...
  Đặng Thùy Trang 5 giờ 7 phút trước trong Cân kỹ thuật
  Thỏa thuận...
 • Cân sàn điện tử CAS 1 HFS ( 25 )

  CÔNG TY TNHH CÂN BẢO TÍN - CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI CÂN ĐIỆN TỬ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG - HOTLINE: 09.08.764.739 (MS. TRANG) EMAIL: canbaotin@gmail.com ADDRESS: 92/31 Nguyễn Tuyển, Phường...
  Đặng Thùy Trang 5 giờ 7 phút trước trong Cân sàn
  Thỏa thuận...
 • Cân bàn điện tử Yaohua A12 - 500KG ( 11 )

  CÔNG TY TNHH CÂN BẢO TÍN - CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI CÂN ĐIỆN TỬ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG - HOTLINE: 09.08.764.739 (MS. TRANG) EMAIL: canbaotin@gmail.com ADDRESS: 92/31 Nguyễn Tuyển, Phường...
  Đặng Thùy Trang 5 giờ 7 phút trước trong Cân bàn
  2.550.000
  ₫ / 0
 • Cân sàn Ohaus T31P 1THP (1000x1000x900) ( 18 )

  CÔNG TY TNHH CÂN BẢO TÍN - CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI CÂN ĐIỆN TỬ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG - HOTLINE: 09.08.764.739 (MS. TRANG) EMAIL: canbaotin@gmail.com ADDRESS: 92/31 Nguyễn Tuyển, Phường...
  Đặng Thùy Trang 5 giờ 7 phút trước trong Cân sàn
  Thỏa thuận...
 • Cân điện tử GS320 (320g/0,01g) Vibra Shinko - Nhật ( 109 )

  MODEL: GS320 Hãng sản xuất: Vibra Shinko – Nhật Cân điện tử GS Shinko là dòng cân kỹ thuật đơn giản, dễ sử dụng, độ ổn định và độ chính xác cao, giá cả phải chăng. Cân được ứng dụng nhiều...
  Cân Đông Đô 5 giờ 53 phút trước trong Cân kỹ thuật
  3.800.000
 • Pallet nhựa PVC sử dụng trong nhà máy gạch ( 108 )

  Thông số kỹ thuật của Pallet PVC : Chỉ tiêu Thông số Độ dày 2 – 5 mm Độ bền kéo 29,4 Mpa Độ bền uốn 45,6 Mpa Tỷ trọng 1,86 g/cm3 Kích thước pallet nhựa cho các dây chuyền gạch : QT4-15B : 990 x...
  Nguyễn Thị Hòa 6 giờ 37 phút trước trong Băng tải
  Thỏa thuận...
 • Cung cấp bộ điều khiển hypertherm cnc- edge pro giá tốt ( 19 )

  Model: Micro Edge Pro – 17 Inch Xuất xứ: Hypertherm – USA Giao hàng nhanh – chất lượng tốt – giá cạnh tranh Dịch vụ hoàn hảo – Hỗ trợ 24/7
  A Đức 6 giờ 38 phút trước trong Bộ điều khiển máy móc
  Thỏa thuận...
 • Hiển thị phụ DP-M5 chính hãng Keli dùng cho cân ô tô ( 71 )

  Chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: 0968.472.099 (Ms Tâm) Công ty CP Thiết Bị Đo Lường Đông Đô Số 103a, ngõ 521 Trương Định, Tân Mai, Hoàng Mai, HN ĐT: 04.3661.7962 Fax: 04.3662.8002 ...
  Cân Đông Đô 6 giờ 53 phút trước trong Phụ kiện cân điện tử
  3.200.000
 • Chì nhựa niêm phong, chì cối niêm phong, chì cáp niêm phong ( 228 )

  THIẾT BỊ KỸ THUẬT TRIỆU VŨ 1/ Seal nhựa răng cưa nhỏ _ TVS07 Seal nhựa răng cưa nhỏ, chuyên dùng niêm phong bao mẫu, hộp đựng thiết bị chi tiết kỹ thuật, giá thành rẻ, độ an toàn cao ,...
  Vũ Hoàng Hà 7 giờ 53 phút trước trong Dụng cụ niêm phong hàng hóa
  1.000
 • Bán Que hàn Kim Tín KT-6013 (4.0 mm) và các loại que hàn, dây hàn khác tốt nhất TPHCM ( 25 )

  Hotline: 0908 934 187 - 0932 748 134 - Liên hệ ngay để được tư vấn và mua hàng với giá tốt nhất Que hàn Kim Tín KT-6013 đường kính 4.0mm - KT-6013Là que hàn thuộc nhóm Titan cao. Mối hàn sáng,...
  Công Ty Tnhh Tmdv... 7 giờ 57 phút trước trong Que hàn , thau hàn
  17.500
  ₫ / kg
 • Dây hơi khí nén Hàn Quốc,Dây hơi TOYORK, Dây Hơi SINSUNG, Dây Hàn, dây khí PU ( 140 )

  Công ty chúng tôi là đơn vị nhập khẩu và phân phối chính thức các loại ống dây hơi, dây thủy lực, dây dẫn khí Gas, ống dây PU, ống dây hàn đôi …với các nhãn hiệu nổi tiếng của HÀN QUỐC như...
  linh nguyen 8 giờ 53 phút trước trong Phụ kiện máy nén khí
  6.000
  ₫ / met
 • Tổng kho dây Khí áp lực TOYORK, Dây Hơi SINSUNG, Dây Hàn Oxy, dây khí PU ( 63 )

  -------------------------Dây Toyork----------------------------------- - ống dây TOYORK phi 6,5mm-100m, ống dây TOYORK phi 8,0mm-100m, ống dây TOYORK phi 9,5mm-100m, ống dây TOYORK phi...
  linh nguyen 8 giờ 53 phút trước trong Phụ kiện máy nén khí
  Thỏa thuận...
 • BOSCH GO SCREWDRIVER, may van vit tu dong ( 11 )

  Máy vặn vít tự động BOSCH GO chính hãng, có tem kích hoạt bảo hành đầy đủ. Hàng do chính công ty BOSCH ở VN nhập khẩu. Made in Malaysia. Đây là solo version nên chỉ có 1 đầu vít và dây sạc...
  Nguyen Huy 9 giờ 27 phút trước trong Phụ kiện máy cầm tay
  550.000
  ₫ / cái
 • Đồng hồ đo lưu lượng nước WOITEX DN100 ( 107 )

  CÔNG TY TNHH MTV VẬT TƯ THIẾT BỊ QUANG NĂNG Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các loại đồng hồ đo lưu lượng nước nong,lạnh.nhiều nhãn hiệu cho bạn lựa chọn. Uy tín, chất lượng,hàng mới bảo hành...
  Vũ Văn Năng 9 giờ 36 phút trước trong Đồng hồ đo lưu lượng
  13.000.000
  ₫ / Cái
 • Đồng hồ đo nước nóng sensus DN65 ( 89 )

  CÔNG TY TNHH MTV VẬT TƯ THIẾT BỊ QUANG NĂNG ĐC: 342/7 Lý Thường Kiệt, p6, Quận Tân Bình, TP. HCM ĐT: 0982 644 703 / 0938 069 055
  Vũ Văn Năng 9 giờ 36 phút trước trong Đồng hồ đo lưu lượng
  12.000.000
  ₫ / Cái
 • Đồng hồ nước nóng SENSUS DN50 ( 98 )

  CÔNG TY TNHH MTV VẬT TƯ THIẾT BỊ QUANG NĂNG. Công ty chùng tôi chuyên cung cấp các loai đồng hồ đo lưu lượng nước nóng,lạnh đầy đủ size. Giao hàng nhanh chóng, tận nơi,hàng mới 100%,uy tín, chất...
  Vũ Văn Năng 9 giờ 36 phút trước trong Đồng hồ đo lưu lượng
  7.000.000
  ₫ / Cái
Có tổng số 73.801 tin rao vặt về Vật tư, thiết bị công nghiệp.
   1  [2]  3  4  5  6  7  ..