6223,8982,8983,6364,8984,6362,8985,8986,8987,8988,8989,8990,8991,8992,6363,8993,8994,8995,8996,12080,12079,8997,6002,8998,9080,9274,9321,9275,9314,11770,11768,9315,9316,9333,9317,9318,2781,11766,9319,9320,9341,15212,9322,11764,9323,9324,12268,12267,12266,12265,12264,12263,12262,12261,12260,12259,12258,12257,12256,12255,12254,12253,12252,12251,12250,15235,12249,12248,12247,12246,12245,12244,12243,12242,12241,12240,12239,12238,12237,9325,11762,11759,9775,11758,9326,9327,9342,9328,9329,9330,6366,11881,9332,9331,9343,9340,10788,9344,9345,9346,9347,9348,9349,9350,9351,9354,9355,9352,9356,12078,12077,9357,12076,9353,9079,9283,9284,9300,9285,11901,11900,11899,9286,9287,9758,9288,9289,9290,9291,9292,9293,9294,11898,9295,9297,9296,11897,11896,11895,9298,9299,15266,15265,11894,9302,9313,11893,11892,11891,11890,6278,13003,9312,11889,9301,6361,9754,9311,11884,11883,9759,11190,11189,11888,11887,9310,9309,9303,8215,11885,9304,9305,9307,9308,11886,9186,9187,9188,9189,9190,9191,9086,9087,9088,9089,9090,9091,11862,9185,1625,9092,11861,11860,11858,11857,9093,11856,11855,11854,9094,11853,9095,11852,11851,9096,11850,11849,11848,11847,9097,11846,11845,11844,9100,11843,9101,11842,9171,9182,9102,11840,9184,9103,11838,11836,11835,11834,11833,11831,9104,9105,9108,11830,9109,9110,9112,9113,11829,9114,9115,9116,9117,9183,9118,9119,9120,9121,9122,11828,9124,9125,9126,11827,9127,9128,9129,11825,9131,9132,11789,9180,11788,9133,9145,9147,9755,11777,9148,9149,9150,9151,9152,9153,11774,9154,9169,9170,9172,9173,9174,9175,9176,9177,11773,9178,9179,9181,6221,8999,9000,9001,9002,9003,9057,9004,9058,9059,9060,9061,9062,9064,9065,9066,9067,9068,9789,9069,9070,9071,9072,9073,9063,9074,8118,6265,6227,6260,6259,9075,9076,12075,9077,9078
90 ₫
Siêu VIP còn trống

Liên hệ Q.Cáo
HN: 0936.449.269; HCM: 0905.803.479

Vật tư, thiết bị công nghiệp

Có tổng số 75.804 tin rao vặt trên toàn quốc.

Loại: Tất cả  |  Bán  |  Mua     Tình trạng: Tất cả  |  Mới  |      Sắp xếp: Mới cập nhật  |  Giá  |  Giá
Trước: raovatPosition
/raovat/type.php?iCat=6223&raovatStatus=1
Sau: raovatPosition
/raovat/type.php?iCat=6223&raovatStatus=1
 • Chế-tạo-bồn-chứa-dầu,bồn-chứa-xăng-dầu,kho-chứa-dầu,kho-chứa-Gas,bồn-xử-lý-nước (590 0 )

  Hotnine : 0975.215.888 – 0912.329.337 Email: bonbecongnghiep@gmail.com Website: www.bonbecongnghiep.com.vn http://www.bonbecongnghiep.com.vn/bonbe/chuyen-muc/?30p1/68-152-00/san-pham/bi...
  Trịnh Hải Anh 10 phút trước trong Nồi hơi
  Thỏa thuận...
 • Chế-tạo-nồi-hơi,lò-hơi,gia-công-cơ-khí,chỏm-cầu,bồn-chứa-công-nghiệp (110 0 )

  Hotnine : 0975.215.888 – 0912.329.337 Email: bonbecongnghiep@gmail.com Website: www.bonbecongnghiep.com.vn Sản phẩm Hệ thống kho chứa LPG 01 Với nhiều năm kinh...
  Trịnh Hải Anh 10 phút trước trong Nồi hơi
  Thỏa thuận...
 • Chế-tạo-chỏm-cầu,bồn-chứa-công-nghiệp,bồn-chứa-dầu,bồn-inox (211 0 )

  Hotnine: 0975.215.888 – 0912.329.337 Email: bonbecongnghiep@gmail.com Website: www.bonbecongnghiep.com.vn http://www.bonbecongnghiep.com.vn/bonbe/ Sản phẩm Gia công chỏm cầu Elip ...
  Trịnh Hải Anh 11 phút trước trong Nồi hơi
  Thỏa thuận...
 • Chế-tạo-silo-xi-măng.bồn-chứa-công-nghiệp,thiết-bị-áp-lực,bồn-chứa-dầu,bồn-Gas (172 0 )

  Hotnine: 0975.215.888 – 0912.329.337 Email: bonbecongnghiep@gmail.com Website: www.bonbecongnghiep.com.vn http://www.bonbecongnghiep.com.vn/bonbe/ Sản phẩm Si lô Si lô...
  Trịnh Hải Anh 11 phút trước trong Nồi hơi
  Thỏa thuận...
 • Thiết-kế-chế-tạo-bồn-chứa-dầu,bồn-chứa-xăng-dầu (394 0 )

  Hotnine : 0975.215.888 – 0912.329.337 Email: bonbecongnghiep@gmail.com Website: www.bonbecongnghiep.com.vn http://www.bonbecongnghiep.com.vn/bonbe/ Sản phẩm tiêu biểu ...
  Trịnh Hải Anh 11 phút trước trong Nồi hơi
  Thỏa thuận...
 • Thiết-kế-chế-tạo-bồn-Gas,bồn LPG,hệ-thống-kho-chứa LPG (283 0 )

  Hotnine : 0975.215.888 – 0912.329.337 Email: bonbecongnghiep@gmail.com Website: www.bonbecongnghiep.com.vn http://www.bonbecongnghiep.com.vn/bonbe/ Sản phẩm Bồn chứa Gas ...
  Trịnh Hải Anh 11 phút trước trong Nồi hơi
  Thỏa thuận...
 • Chuyên-chế-tạo-bồn(bình)-chứa-dầu,bồn-chứa-công-nghiệp,bồn-inox,bình-góp-hơi (225 0 )

  Hotnine : 0975.215.888 – 0912.329.337 Email: bonbecongnghiep@gmail.com Website: www.bonbecongnghiep.com.vn http://www.bonbecongnghiep.com.vn/bonbe/chuyen-muc/?30p1/68-152-00/san-pham/bi...
  Trịnh Hải Anh 11 phút trước trong Nồi hơi
  Thỏa thuận...
 • Chuyên-chế-tạo-bồn-Gas,bồn chứa-công-nghiệp,bồn-inox,thiết-bị-áp-lực (287 0 )

  Hotnine : 0975.215.888 – 0912.329.337 Email: bonbecongnghiep@gmail.com Website: www.bonbecongnghiep.com.vn http://www.bonbecongnghiep.com.vn/bonbe/ Sản phẩm Hệ thống kho chứa LPG ...
  Trịnh Hải Anh 11 phút trước trong Nồi hơi
  Thỏa thuận...
 • Chuyên-chế-tạo-gia-công-chỏm-cầu,Gia-công-cơ-khí,bồn-chứa-dầu,bồn gas (277 0 )

  Hotnine : 0975.215.888 – 0912.329.337 Email: bonbecongnghiep@gmail.com Website: www.bonbecongnghiep.com.vn http://www.bonbecongnghiep.com.vn/bonbe/ Sản phẩm ...
  Trịnh Hải Anh 11 phút trước trong Nồi hơi
  Thỏa thuận...
 • Chuyên-chế-tạo-Bồn(bình)-tích-khí,Bồn(Bình)-tích-áp (227 0 )

  Hotnine : 0975.215.888 – 0912.329.337 Email: bonbecongnghiep@gmail.com Website: www.bonbecongnghiep.com.vn http://www.bonbecongnghiep.com.vn/bonbe/chuyen-muc/?30p1/68-153-00/san-pham/bi...
  Trịnh Hải Anh 12 phút trước trong Nồi hơi
  Thỏa thuận...
 • Chuyên-chế-tạo-bồn-khuấy-hóa-chất,bồn-khuấy-thực-phẩm,bồn-chứa-nhựa-đường (252 0 )

  Hotnine: 0975.215.888 – 0912.329.337 Email: bonbecongnghiep@gmail.com Website: www.bonbecongnghiep.com.vn http://www.bonbecongnghiep.com.vn/bonbe/ Sản phẩm Nồi hấp Nồi hấp...
  Trịnh Hải Anh 12 phút trước trong Nồi hơi
  Thỏa thuận...
 • Chuyên-chế-tạo-thiết-bị-áp-lực,bồn-chứa-công-nghiệp,bồn-inox,bình-góp-hơi (266 0 )

  Hotnine : 0975.215.888 – 0912.329.337 Email: bonbecongnghiep@gmail.com Website: www.bonbecongnghiep.com.vn http://www.bonbecongnghiep.com.vn/bonbe/ Sản phẩm ...
  Trịnh Hải Anh 12 phút trước trong Nồi hơi
  Thỏa thuận...
 • Chuyên-chế-tạo-silo-chứa-xi-măng,trạm trộn bê tông,bồn-chứa-công-nghiệp (470 0 )

  Hotnine : 0975.215.888 – 0912.329.337 Email: bonbecongnghiep@gmail.com Website: www.bonbecongnghiep.com.vn http://www.bonbecongnghiep.com.vn/bonbe/ Sản phẩm ...
  Trịnh Hải Anh 12 phút trước trong Nồi hơi
  Thỏa thuận...
 • Bồn-Bể-Inox (319 0 )

  Hotnine: 0975.215.888 – 0912.329.337 Email: bonbecongnghiep@gmail.com Website: www.bonbecongnghiep.com.vn http://www.bonbecongnghiep.com.vn/bonbe/ Sản phẩm Bồn chứa công nghiệp ...
  Trịnh Hải Anh 12 phút trước trong Lò hơi
  Thỏa thuận...
 • Gia-công-chỏm-cầu (148 0 )

  Hotnine: 0975.215.888 – 0912.329.337 Email: bonbecongnghiep@gmail.com Website: www.bonbecongnghiep.com.vn http://www.bonbecongnghiep.com.vn/bonbe/ Sản phẩm Nồi hơi inox...
  Trịnh Hải Anh 12 phút trước trong Nồi hơi
  Thỏa thuận...
 • Bồn-chứa-dầu (600 0 )

  Hotnine : 0975.215.888 – 0912.329.337 Email: bonbecongnghiep@gmail.com Website: www.bonbecongnghiep.com.vn Bồn chứa dầu 20m3 cung cấp cho dự án Nhà quốc hội Tiêu chuẩn...
  Thỏa thuận...
 • Chuyên-Bồn Gas,Bồn LPG (91 0 )

  Hotnine: 0975.215.888 – 0912.329.337 Email: bonbecongnghiep@gmail.com Website: www.bonbecongnghiep.com.vn http://www.bonbecongnghiep.com.vn/bonbe/ Bồn chứa LPG -10 tấn Tiêu chuẩn...
  Trịnh Hải Anh 13 phút trước trong Nồi hơi
  Thỏa thuận...
 • Bồn-chứa-công-nghiệp,bồn-chứa-dầu (145 0 )

  Hotline:0975215888 Bồn chứa công nghiệp Bồn inox vuông Tiêu chuẩn kỹ thuật bồn chứa dầu Bình chịu áp lực do Công ty TNHH Bồn bể công nghiệp Việt Nam.. Liên...
  Trịnh Hải Anh 13 phút trước trong Nồi hơi
  Thỏa thuận...
 • Kẹp định vị GH 200W, Gá kẹp LD200W, kẹp định vị 200W (329 0 )

  Công ty TNHH Trung Việt chuyên cung cấp các loại kẹp định vị dùng trong ngành gỗ và cơ khí của LD, GH với đầy đủ các quy cách như : 101A, 101B, 101D, 101E, 102B, 201, 201A, 201B, 201C, 201F, 201FL,...
  Nguyễn Thị Thu 1 giờ 19 phút trước trong Dụng cụ gá cặp
  Thỏa thuận...
 • Nâng hạ hàng hóa (242 0 )

  CHO THUÊ XE TẢI, BỐC XẾP NÂNG HẠ 1. Dich vụ Bốc xếp, nâng hạ, vận chuyển Với đội ngũ công nhân và các loại máy nâng hạ, cẩu: - Xe cẩu tự hành: 2.5 tấn và 3.5 tấn. - Xe nâng: 1.5 tấn đến 8 tấn. - Cẩu:...
  Công ty TNHH vận... 1 giờ 23 phút trước trong Phụ kiện băng tải
  Thỏa thuận...
 • Bơm tự mồi đầu Jet cánh đồng Lepono AJM110L (5 0 )

  Tính năng sản phẩm: - Bơm tự mồi đầu Jet cánh đồng Lepono AJM110L có thể đẩy cao, hút sâu với lưu lượng nước lớn, đáp ứng được nhiều mục đích sử dụng. - Tích hợp rờ le nhiệt, tự động ngắt điện...
  3.040.000
 • Bơm thủy lực bánh răng xe xúc lật komatsu WA500-3 (6 0 )

  Bơm thủy lực bánh răng 2 tằng dùng cho xe xúc lật komatsu wa500-3 Hãy gọi 0913 007 247 để được tư vấn về Bơm thủy lực bánh răng dùng cho xe xúc lật komatsu wa500-3
  TruongLinhParts 1 giờ 27 phút trước trong Bơm bánh răng
  Thỏa thuận...
 • Cung cấp - phân phối xe nâng tay (9 0 )

  XE NÂNG TAY THẤP – Tải trọng nâng: 2000kg - 2500kg - 3000kg - 5000kg – Chiều cao nâng thấp nhất : 85 (mm) – Chiều cao nâng cao nhất : 200 (mm) – Chiều dài càng...
  Thu Truc 1 giờ 33 phút trước trong Xe nâng tay
  3.500.000
  ₫ / cái
 • Ống hơi khí nén, Dây hơi máy nén khí, Ống hơi chính hãng giá rẻ (6 0 )

  Bạn đang tìm nhà phân phối chính thức thiết bị khí nén của Nhật Bản - Bạn đang phân vân tìm hàng chính hãng với giá tốt nhất hãy đến với DPS VIỆT NAM. Chúng tôi là niềm tự hào của bạn. - Nhà phân...
  Anh Mỹ 1 giờ 33 phút trước trong Phụ kiện máy nén khí
  Thỏa thuận...
 • Xe nâng các loại, phụ tùng. (6 0 )

  Chúng tôi chuyên cung cấp các loại xe nâng, các phụ tùng bánh xe công nghiệp. Vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận tư vấn, bản giá và những ưu đãi tốt nhất.
  Vân Thành Nguyễn 1 giờ 38 phút trước trong Xe nâng
  Thỏa thuận...
 • Pallet nhựa Bình Thạnh, Pallet nhựa giá rẻ (4 0 )

  090 177 8389 Pallet nhựa giá rẻ 1. Pallet nhựa cũ Pallet nhựa cũ Thanh Đa Bình Thạnh, Pallet nhựa Bình Quới, Pallet nhựa Điện Biên Phủ Bình Thạnh. Pallet nhựa Bình Thạnh...
  Pallettanphat 1 giờ 47 phút trước trong Pallet
  Thỏa thuận...
 • Cung cấp máy bơm nước Wilo giá tốt nhất thị trường (8 0 )

  Cung cấp máy bơm nước Wilo giá tốt nhất thị trường Thương hiệu máy bơm Wilo là thương hiệu được đánh giá cao về chỉ tiêu chất lượng bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực máy bơm. Các sản phẩm...
  26.206.000
  ₫ / Cái
 • Giác hút chân không, Van giác hút, Bộ lộc tách nước, Lọc ống chính (5 0 )

  DPSVIETNAM GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP & NIỀM TỰ HÀO CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG - Nhà phân phối thiết bị khí nén SMC Nhật bản - SMC dpsvietnam.com - Công ty dpsvietnam thương mại, phân phối/bán sỉ. Chuyên thiết...
  Anh Mỹ 2 giờ 4 phút trước trong Van khí nén
  Thỏa thuận...
 • Công ty chúng tôi chuyên cung cấp van bi inox các loại (54 0 )

  Vũ Văn Năng 2 giờ 7 phút trước trong Van công nghiệp
  118.000
  ₫ / Cái
 • Công ty chúng tôi chuyên cung cấp đồng hồ đo nước, hàng mới, uy tín, chất lượng. (25 0 )

  Công ty TNHH MTV VT Thiết Bị Quang Năng ĐC: 342/7 Lý Thường Kiệt, P6, Quận Tân Bình, TP,HCM ĐT: 0982 644 703/ 0938 069 055 Số lượng 1 Xuất xứ Hàng công ty
  Vũ Văn Năng 2 giờ 7 phút trước trong Đồng hồ đo lưu lượng
  30.000.000
  ₫ / 0
 • Công ty TNHH VT TB Quang Năng chuyên đồng nước (30 0 )

  Vũ Văn Năng 2 giờ 7 phút trước trong Đồng hồ đo lưu lượng
  12.000.000
  ₫ / Cái
 • CUNG CẤP ĐỒNG HỒ NƯỚC UY TÍN CHẤT LƯỢNG (48 0 )

  Vũ Văn Năng 2 giờ 7 phút trước trong Đồng hồ đo lưu lượng
  8.000.000
  ₫ / Cái
 • Giải pháp chống ẩm cho hàng hóa, vận chuyển hàng hiệu quả giá rẻ - Pallet nhựa (13 0 )

  Công ty TNHH Việt Hàn Thái Bình chúng tôi chuyên cung cấp Pallet nhựa các loại, có hàng Việt Nam và có hàng nhập khẩu. Mẫu mã, kích thước Pallet chúng tôi cung cấp vô cùng đa dạng. Chất lượng Pallet...
  ntechfilm 2 giờ 8 phút trước trong Pallet
  610.000
  ₫ / 1
 • 5 lý do để chọn Pallet nhựa mới thay vì Pallet nhựa cũ hay pallet gỗ (16 0 )

  Có 5 lý do rất đơn giản mà bạn nên chọn Pallet nhựa mới thay vì Pallet nhựa cũ hay Pallet gỗ: Lý do đầu tiên , Pallet nhựa mới được đúc hàng loạt bằng nhựa cứng, độ bền rất cao hơn nhiều so với...
  ntechfilm 2 giờ 8 phút trước trong Pallet
  Thỏa thuận...
 • Pallet nhựa mới - mua 1 lần dùng chục năm không hỏng KT 1200x1000x150mm (10 0 )

  Công ty TNHH Việt Hàn Thái Bình chúng tôi chuyên cung cấp Pallet nhựa các loại, có hàng Việt Nam và có hàng nhập khẩu. Mẫu mã, kích thước Pallet chúng tôi cung cấp vô cùng đa dạng. Chất lượng Pallet...
  ntechfilm 2 giờ 8 phút trước trong Pallet
  665.000
  ₫ / 1
 • Pallet, pallet nhua, pallet nhựa giá rẻ ở Hà Nội KT 1100x1100x120mm (15 0 )

  Công ty TNHH Việt Hàn Thái Bình chúng tôi chuyên cung cấp Pallet nhựa các loại, có hàng Việt Nam và có hàng nhập khẩu. Mẫu mã, kích thước Pallet chúng tôi cung cấp vô cùng đa dạng. Chất lượng Pallet...
  ntechfilm 2 giờ 8 phút trước trong Pallet
  348.000
  ₫ / 1
 • Pallet nhựa vạt kê mới, pallet giá rẻ, pallet KT 1800x600x50mm (11 0 )

  Công ty TNHH Việt Hàn Thái Bình chúng tôi chuyên cung cấp Pallet nhựa các loại, có hàng Việt Nam và có hàng nhập khẩu. Mẫu mã, kích thước Pallet chúng tôi cung cấp vô cùng đa dạng. Chất lượng Pallet...
  ntechfilm 2 giờ 8 phút trước trong Cân Xe nâng pallet
  645.000
  ₫ / 1
 • Pallet nhập khẩu mới KT 1000x1000x120mm (21 0 )

  Công ty TNHH Việt Hàn Thái Bình chúng tôi chuyên cung cấp Pallet nhựa các loại, có hàng Việt Nam và có hàng nhập khẩu. Mẫu mã, kích thước Pallet chúng tôi cung cấp vô cùng đa dạng. Chất lượng Pallet...
  ntechfilm 2 giờ 8 phút trước trong Cân Xe nâng pallet
  355.000
  ₫ / 1
 • Pallet nhựa mới, Pallet hàng nhập khẩu, Pallet KT 1200x1000x120mm (5 0 )

  Công ty TNHH Việt Hàn Thái Bình chúng tôi chuyên cung cấp Pallet nhựa các loại, có hàng Việt Nam và có hàng nhập khẩu. Mẫu mã, kích thước Pallet chúng tôi cung cấp vô cùng đa dạng. Chất lượng Pallet...
  ntechfilm 2 giờ 8 phút trước trong Cân Xe nâng pallet
  445.000
  ₫ / 1
 • Súng vặn bulong 1 inch Toku MI-42GL (26 0 )

  Nhãn hiệu: Toku MÃ: MI-42GL Xuất xứ: Nhật bản Kiểu búa: Búa kép Khả năng xiết bulông Max: 42 mm Lực xiết Max: 2600 N.m Tốc độ không tải: 3900 v/p Trọng lượng: 10.6kg Áp lực khí khuyên dùng: 6.2 bar...
  Phạm Văn Thắng 2 giờ 9 phút trước trong Súng xiết Bulông
  13.500.000
  ₫ / chiếc
Có tổng số 75.804 tin rao vặt về Vật tư, thiết bị công nghiệp.
 [1]  2  3  4  5  6  ..