Siêu VIP còn trống

Liên hệ Q.Cáo
HN: 0936.449.269; HCM: 0934.014.388
 • Máy cân bằng Laser tia xanh Fukuda...(347)

Máy cân bằng tia Laser

Có tổng số 32 tin rao vặt trên toàn quốc.

Máy cân bằng tia Laser, SabaruLoại bỏ tham số này

Loại: Tất cả  |  Cần bán  |  Cần mua     Tình trạng: Tất cả  |  Mới  |      Sắp xếp: Mới cập nhật  |  Giá  |  Giá
 • Máy cân bằng laser tia xanh Sabaru LS909(Made inJanpan). BH 2 năm, giao hàng M/P (49 0 )

  Nhanh tay để sở hữu một bộ máy laser với công nghệ Laser Led hiện đại nhất hiện nay với giá chỉ còn 3.850.000 VND Kiểu dáng thiết kế hiện đại, với 6 tia ( 4 tia đứng , 1 tia ngang , 1 tia dọi tâm) đặc...
  3.850.000
  ₫ / BỘ
 • Máy thủy bình Laser Sabaru LS06. Bảo hành 2 năm, giao hàng miễn phí ! (14 0 )

  Nhanh tay để sở hữu một bộ máy laser hiện đại nhất hiện nay với giá chỉ còn 3.200.000 VND Kiểu dáng thiết kế hiện đại, với 6 tia ( 4 tia đứng , 1 tia ngang , 1 tia dọi tâm) Thời gian bảo hành: 24...
  3.200.000
  ₫ / Bộ
 • Máy quét tia Laser Sabaru LS06. Bảo hành 2 năm, giao hàng miễn phí ! (12 0 )

  Nhanh tay để sở hữu một bộ máy laser hiện đại nhất hiện nay với giá chỉ còn 3.200.000 VND Kiểu dáng thiết kế hiện đại, với 6 tia ( 4 tia đứng , 1 tia ngang , 1 tia dọi tâm) Thời gian bảo hành: 24...
  3.200.000
  ₫ / Bộ
 • Máy cân mực Laser Sabaru LS06. Bảo hành 2 năm, giao hàng miễn phí ! (13 0 )

  Nhanh tay để sở hữu một bộ máy laser hiện đại nhất hiện nay với giá chỉ còn 3.200.000 VND Kiểu dáng thiết kế hiện đại, với 6 tia ( 4 tia đứng , 1 tia ngang , 1 tia dọi tâm) Thời gian bảo hành: 24...
  3.200.000
  ₫ / Bộ
 • Máy bắn tiaLaser Sabaru LS06. Bảo hành 2 năm, giao hàng miễn phí ! (9 0 )

  Nhanh tay để sở hữu một bộ máy laser hiện đại nhất hiện nay với giá chỉ còn 3.200.000 VND Kiểu dáng thiết kế hiện đại, với 6 tia ( 4 tia đứng , 1 tia ngang , 1 tia dọi tâm) Thời gian bảo hành: 24...
  3.200.000
  ₫ / Bộ
 • Máy bắn cốt Laser Sabaru LS06. Bảo hành 2 năm, giao hàng miễn phí ! (12 0 )

  Nhanh tay để sở hữu một bộ máy laser hiện đại nhất hiện nay với giá chỉ còn 3.200.000 VND Kiểu dáng thiết kế hiện đại, với 6 tia ( 4 tia đứng , 1 tia ngang , 1 tia dọi tâm) Thời gian bảo hành: 24...
  3.200.000
  ₫ / Bộ
 • Máy thủy bình Laser Sabaru LS09. Bảo hành 2 năm, giao hàng miễn phí ! (12 0 )

  Nhanh tay để sở hữu một bộ máy laser hiện đại nhất hiện nay với giá chỉ còn 3.500.000 VND Kiểu dáng thiết kế hiện đại, với 6 tia ( 4 tia đứng , 1 tia ngang , 1 tia dọi tâm) Thời gian bảo hành: 24...
  3.500.000
  ₫ / Bộ
 • Máy quét tia Laser Sabaru LS09. Bảo hành 2 năm, giao hàng miễn phí ! (9 0 )

  Nhanh tay để sở hữu một bộ máy laser hiện đại nhất hiện nay với giá chỉ còn 3.500.000 VND Kiểu dáng thiết kế hiện đại, với 6 tia ( 4 tia đứng , 1 tia ngang , 1 tia dọi tâm) Thời gian bảo hành: 24...
  3.500.000
  ₫ / Bộ
 • Máy cân mực Laser Sabaru LS09. Bảo hành 2 năm, giao hàng miễn phí ! (9 0 )

  Nhanh tay để sở hữu một bộ máy laser hiện đại nhất hiện nay với giá chỉ còn 3.500.000 VND Kiểu dáng thiết kế hiện đại, với 6 tia ( 4 tia đứng , 1 tia ngang , 1 tia dọi tâm) Thời gian bảo hành: 24...
  3.500.000
  ₫ / Bộ
 • Máy bắn tia Laser Sabaru LS09. Bảo hành 2 năm, giao hàng miễn phí ! (7 0 )

  Nhanh tay để sở hữu một bộ máy laser hiện đại nhất hiện nay với giá chỉ còn 3.500.000 VND Kiểu dáng thiết kế hiện đại, với 6 tia ( 4 tia đứng , 1 tia ngang , 1 tia dọi tâm) Thời gian bảo hành: 24...
  3.500.000
  ₫ / Bộ
 • Máy bắn cốt Laser Sabaru LS09. Bảo hành 2 năm, giao hàng miễn phí ! (6 0 )

  Nhanh tay để sở hữu một bộ máy laser hiện đại nhất hiện nay với giá chỉ còn 3.500.000 VND Kiểu dáng thiết kế hiện đại, với 6 tia ( 4 tia đứng , 1 tia ngang , 1 tia dọi tâm) Thời gian bảo hành: 24...
  3.500.000
  ₫ / Bộ
 • Máy cân bằng Laser Sabaru LS09. Bảo hành 2 năm, giao hàng miễn phí ! (18 0 )

  Nhanh tay để sở hữu một bộ máy laser hiện đại nhất hiện nay với giá chỉ còn 3.500.000 VND Kiểu dáng thiết kế hiện đại, với 6 tia ( 4 tia đứng , 1 tia ngang , 1 tia dọi tâm) Thời gian bảo hành: 24...
  3.500.000
  ₫ / Bộ
 • Máy cân bằng Laser Sabaru LS06. Bảo hành 2 năm, giao hàng miễn phí ! (20 0 )

  Nhanh tay để sở hữu một bộ máy laser hiện đại nhất hiện nay với giá chỉ còn 3.200.000 VND Kiểu dáng thiết kế hiện đại, với 6 tia ( 4 tia đứng , 1 tia ngang , 1 tia dọi tâm) Thời gian bảo hành: 24...
  3.200.000
  ₫ / Bộ
 • Máy cân bằng laser tia xanh Sabaru LS909(Made inJanpan). BH 2 năm, giao hàng M/P (17 0 )

  Nhanh tay để sở hữu một bộ máy laser với công nghệ Laser Led hiện đại nhất hiện nay với giá chỉ còn 3.850.000 VND Kiểu dáng thiết kế hiện đại, với 6 tia ( 4 tia đứng , 1 tia ngang , 1 tia dọi tâm) đặc...
  3.850.000
  ₫ / Bộ
 • Máy cân bằng laser tia xanh Sabaru LS909(Made inJanpan). BH 2 năm, giao hàng M/P (13 0 )

  Nhanh tay để sở hữu một bộ máy laser với công nghệ Laser Led hiện đại nhất hiện nay với giá chỉ còn 3.850.000 VND Kiểu dáng thiết kế hiện đại, với 6 tia ( 4 tia đứng , 1 tia ngang , 1 tia dọi tâm) đặc...
  3.850.000
  ₫ / Bộ
 • Máy cân bằng Laser Sabaru LS09. Bảo hành 2 năm, giao hàng miễn phí ! (9 0 )

  Nhanh tay để sở hữu một bộ máy laser hiện đại nhất hiện nay với giá chỉ còn 3.500.000 VND Kiểu dáng thiết kế hiện đại, với 6 tia ( 4 tia đứng , 1 tia ngang , 1 tia dọi tâm) Thời gian bảo hành: 24...
  3.500.000
  ₫ / BỘ
 • Máy cân bằng Laser Sabaru LS06. Bảo hành 2 năm, giao hàng miễn phí ! (13 0 )

  Nhanh tay để sở hữu một bộ máy laser hiện đại nhất hiện nay với giá chỉ còn 3.200.000 VND Kiểu dáng thiết kế hiện đại, với 6 tia ( 4 tia đứng , 1 tia ngang , 1 tia dọi tâm) Thời gian bảo hành: 24...
  3.200.000
  ₫ / BỘ
 • Máy cân bằng laser tia xanh Sabaru LS909(Made inJanpan). BH 2 năm, giao hàng M/P (7 0 )

  Nhanh tay để sở hữu một bộ máy laser với công nghệ Laser Led hiện đại nhất hiện nay với giá chỉ còn 3.850.000 VND Kiểu dáng thiết kế hiện đại, với 6 tia ( 4 tia đứng , 1 tia ngang , 1 tia dọi tâm) đặc...
  3.850.000
  ₫ / BỘ
 • Máy cân bằng Laser Sabaru LS06. Bảo hành 2 năm, giao hàng miễn phí ! (12 0 )

  Nhanh tay để sở hữu một bộ máy laser hiện đại nhất hiện nay với giá chỉ còn 3.200.000 VND Kiểu dáng thiết kế hiện đại, với 6 tia ( 4 tia đứng , 1 tia ngang , 1 tia dọi tâm) Thời gian bảo hành: 24...
  3.200.000
  ₫ / BỘ
 • Máy cân bằng Laser Sabaru LS09. Bảo hành 2 năm, giao hàng miễn phí ! (19 0 )

  Nhanh tay để sở hữu một bộ máy laser hiện đại nhất hiện nay với giá chỉ còn 3.500.000 VND Kiểu dáng thiết kế hiện đại, với 6 tia ( 4 tia đứng , 1 tia ngang , 1 tia dọi tâm) Thời gian bảo hành: 24...
  3.500.000
  ₫ / Bộ
 • Máy cân bằng Laser Sabaru LS06. Bảo hành 2 năm, giao hàng miễn phí ! (18 0 )

  Nhanh tay để sở hữu một bộ máy laser hiện đại nhất hiện nay với giá chỉ còn 3.200.000 VND Kiểu dáng thiết kế hiện đại, với 6 tia ( 4 tia đứng , 1 tia ngang , 1 tia dọi tâm) Thời gian bảo hành: 24...
  3.200.000
  ₫ / Bộ
 • Máy cân bằng laser tia xanh Sabaru LS909(Made inJanpan). BH 2 năm, giao hàng M/P (14 0 )

  Nhanh tay để sở hữu một bộ máy laser với công nghệ Laser Led hiện đại nhất hiện nay với giá chỉ còn 3.850.000 VND Kiểu dáng thiết kế hiện đại, với 6 tia ( 4 tia đứng , 1 tia ngang , 1 tia dọi tâm) đặc...
  3.850.000
  ₫ / Bộ
 • Máy cân bằng Laser Sabaru LS06. Bảo hành 2 năm, giao hàng miễn phí ! (11 0 )

  Nhanh tay để sở hữu một bộ máy laser hiện đại nhất hiện nay với giá chỉ còn 3.200.000 VND Kiểu dáng thiết kế hiện đại, với 6 tia ( 4 tia đứng , 1 tia ngang , 1 tia dọi tâm) Thời gian bảo hành: 24...
  3.200.000
  ₫ / Bộ
 • Máy cân bằng laser tia xanh Sabaru LS909(Made inJanpan). BH 2 năm, giao hàng M/P (38 0 )

  Nhanh tay để sở hữu một bộ máy laser với công nghệ Laser Led hiện đại nhất hiện nay với giá chỉ còn 3.850.000 VND Kiểu dáng thiết kế hiện đại, với 6 tia ( 4 tia đứng , 1 tia ngang , 1 tia dọi tâm) đặc...
  3.850.000
  ₫ / Bộ
 • Máy thủy bình Laser SABARU LS-09 (21 0 )

  Bảo hành: 24 Tháng Nguồn gốc: Hàng công ty Hãng sản xuất Đang cập nhật Loại máy Máy thủy bình Laser Độ chính xác ±1mm/10m Xuất xứ Nhật ...
  3.200.000
  ₫ / 1
 • Máy cân bằng tia Laser SABARU LS-06 (67 0 )

  Liên hệ: 0942.44.11.66 Bảo hành: 24 Tháng Nguồn gốc: Hàng công ty Hãng sản xuất Sabaru Loại Máy cân bằng Phạm vi đo 20 Chi tiết tính năng 4tia...
  3.200.000
  ₫ / 1
 • Máy cân bằng tia laser SABARU LS 06 (970 0 )

  Máy cân bằng laser hiệu : SABARU Model: SABARU LS06. Thùng máy bao gồm: - Máy laser. - Kính. - Pin máy. Thông số kỹ thuật: Máy laser SABARU LS 06 Số tia: 1 tia ngang, 4 tia...
  4.500.000
 • Máy cân bằng tia laser SINCON giá rẻ nhất Hà Nội (104 0 )

  CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TRẮC ĐỊA 68 HÀ NỘI Với đội ngũ kỹ sư trẻ, chuyên môn cao trực tiếp chuyển giao công nghệ nhiều loại thiết bị ứng dụng trong nghành đo đạc - trắc địa. 68 HÀ NỘI từng bước trở...
  Thỏa thuận...
 • Máy thủy bình laser Sabaru LS-06 chính hãng, giá tốt nhất cho Khách Hàng. (227 0 )

  Kính chào Quý Khách Hàng! Lời đầu tiên, chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng,lời chúc sức khỏe và thịnh vượng. Nguyễn Hoàng – Chuyên cho thuê, mua...
  Thỏa thuận...
 • Máy thủy bình laser Sabaru LS-09 chính hãng, giá tốt nhất cho Khách Hàng. (280 0 )

  Kính chào Quý Khách Hàng! Lời đầu tiên, chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và thịnh vượng. Nguyễn Hoàng – Chuyên cho thuê Máy thủy bình laser...
  Thỏa thuận...
 • Máy Thủy Bình Laser SABARU LS-06 (443 0 )

  * Sản phẩm được sử dụng rất phổ biến phục vụ thi công các hạng mục xây dựng trong phòng, trang trí nội thất... Hãng SX: SABARU Model: LS-06 Xuất sứ: Nhật Bản Thông số kỹ thuật: - Độ chính xác:...
  6.200.000
  ₫ / BỘ
 • Máy Thủy Bình Laser SABARU LS-05 (553 0 )

  Máy Thủy Bình Laser SABARU LS-05 Mã SP: LS-05 Tên sản phẩm: Máy Thủy Bình Laser SABARU LS-05 Giá (VND): Liên Hệ ...
  5.200.000
  ₫ / bộ
Có tổng số 32 tin rao vặt về Máy cân bằng tia Laser.

Máy cân bằng tia Laser, SabaruLoại bỏ tham số này