48 kết quả tìm kiếm rao vặt liên quan đến " viec lam quan bar "

Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng tuyển Nữ nhân viên đi làm ngay TD05 Hệ thống Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng ... Chúng tôi có nhu cầu Tuyển dụng Nữ nhân viên phục vụ bàn, đi làm ngay không cần hồ...

Phi Long 24/04/2017 - 19:20 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
38  0
Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng tuyển Nữ nhân viên đi làm ngay TD04 Hệ thống Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng ... Chúng tôi có nhu cầu Tuyển dụng Nữ nhân viên phục vụ bàn, đi làm ngay không cần hồ...

Phi Long 23/04/2017 - 08:48 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
40  0
Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng tuyển Nữ nhân viên đi làm ngay TD03. Hệ thống Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng ... Chúng tôi có nhu cầu Tuyển dụng Nữ nhân viên phục vụ bàn, đi làm ngay không cần...

Phi Long 21/04/2017 - 08:39 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
41  0
Nữ phục vụ quán Hát Karaoke là học sinh, sinh viên, công nhân TD0.5 Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng chúng tôi cần tuyển gấp nhân viên phục vụ là: học sinh, sinh viên, công nhân, lao động phổ...

Phi Long Hôm qua, lúc 20:32 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
34  0
Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng tuyển Nữ nhân viên đi làm ngay TD03 Hệ thống Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng ... Chúng tôi có nhu cầu Tuyển dụng Nữ nhân viên phục vụ bàn, đi làm ngay không cần hồ...

Phi Long 20/04/2017 - 08:22 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
24  0

Phi Long 18/04/2017 - 20:01 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
42  0
Nữ phục vụ quán Hát Karaoke là học sinh, sinh viên, công nhân TD05 Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng chúng tôi cần tuyển gấp nhân viên phục vụ là: học sinh, sinh viên, công nhân, lao động phổ thông,...

Phi Long 24/04/2017 - 19:21 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
37  0
Nữ phục vụ quán Hát Karaoke là học sinh, sinh viên, công nhân TD04 Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng chúng tôi cần tuyển gấp nhân viên phục vụ là: học sinh, sinh viên, công nhân, lao động phổ thông,...

Phi Long 23/04/2017 - 08:50 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
34  0

Phi Long 16/04/2017 - 21:16 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
43  0

Phi Long 15/04/2017 - 07:00 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
36  0
TUYỂN CA SĨ HÁT PHÒNG TRÀ SHOW TẠP KỸ, HỘI NGHỊ (chuyên và không chuyên) + Tuyển các bạn nam,nữ yêu ca hát có ý định làm ca sĩ mà đã đi các công ty khác không thành công/theo đuổi con...
Chát với người đăng
Chia sẻ
142  0
Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng tuyển Nữ đi làm ngay MS31 Hệ thống Quán Hát, Karaoke, Bar, nhà hàng Chúng tôi có nhu cầu Tuyển dụng Nữ nhân viên phục vụ, đi làm ngay không cần hồ sơ, công việc...

Phi Long 14/04/2017 - 10:53 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
19  0
Nữ phục vụ quán Hát Karaoke là học sinh, sinh viên, công nhân TD03 Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng chúng tôi cần tuyển gấp nhân viên phục vụ là: học sinh, sinh viên, công nhân, lao động phổ thông,...

Phi Long 20/04/2017 - 08:23 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
46  0
TUYỂN CA SĨ HÁT PHÒNG TRÀ SHOW TẠP KỸ, HỘI NGHỊ (chuyên và không chuyên) + Tuyển các bạn nam,nữ yêu ca hát có ý định làm ca sĩ mà đã đi các công ty khác không thành công/theo đuổi con...
Chát với người đăng
Chia sẻ
104  0
Nữ phục vụ quán Hát Karaoke là học sinh, sinh viên, công nhân TD02 Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng chúng tôi cần tuyển gấp nhân viên phục vụ là: học sinh, sinh viên, công nhân, lao động phổ thông,...

Phi Long 18/04/2017 - 20:03 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
45  0
Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng tuyển Nữ đi làm ngay MS2.9 Hệ thống Quán Hát, Karaoke, Bar, nhà hàng Chúng tôi có nhu cầu Tuyển dụng Nữ nhân viên phục vụ, đi làm ngay không cần hồ sơ, công việc...

Phi Long 12/04/2017 - 09:07 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
57  0

Phi Long 16/04/2017 - 21:22 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
45  0
Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng tuyển Nữ đi làm ngay MS29 Hệ thống Quán Hát, Karaoke, Bar, nhà hàng Chúng tôi có nhu cầu Tuyển dụng Nữ nhân viên phục vụ, đi làm ngay không cần hồ sơ, công việc...

Phi Long 09/04/2017 - 21:18 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
72  0
Nữ phục vụ quán Hát Karaoke là học sinh, sinh viên, công nhân MS01 Quán chúng tôi cần tuyển gấp nhân viên phục vụ Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng là: học sinh, sinh viên, công nhân, lao động phổ...

Phi Long 15/04/2017 - 07:02 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
32  0
Nữ phục vụ quán Hát Karaoke là học sinh, sinh viên, lao động MS31 Quán chúng tôi cần tuyển gấp nhân viên phục vụ Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng là: học sinh, sinh viên, công nhân, lao động phổ...

Phi Long 14/04/2017 - 10:56 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
34  0
Nữ phục vụ quán Hát Karaoke là học sinh, sinh viên, lao động MS30 Quán chúng tôi cần tuyển gấp nhân viên phục vụ Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng là: học sinh, sinh viên, công nhân, lao động phổ...

Phi Long 12/04/2017 - 08:42 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
37  0
Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng tuyển Nữ đi làm ngay MS27 Hệ thống Quán Hát, Karaoke, Bar, nhà hàng Chúng tôi có nhu cầu Tuyển dụng Nữ nhân viên phục vụ, đi làm ngay không cần hồ sơ, công việc...

Phi Long 05/04/2017 - 20:44 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
38  0
Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng tuyển Nữ đi làm ngay MS25 Hệ thống Quán Hát, Karaoke, Bar, nhà hàng Chúng tôi có nhu cầu Tuyển dụng Nữ nhân viên phục vụ, đi làm ngay không cần hồ sơ, công việc...

Phi Long 03/04/2017 - 15:51 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
28  0
Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng tuyển Nữ đi làm ngay MS24 Hệ thống Quán Hát, Karaoke, Bar, nhà hàng Chúng tôi có nhu cầu Tuyển dụng Nữ nhân viên phục vụ, đi làm ngay không cần hồ sơ, công việc...

Phi Long 31/03/2017 - 23:15 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
90  0
Nữ phục vụ quán Hát Karaoke là học sinh, sinh viên, lao động phổ thông MS27 Quán chúng tôi cần tuyển gấp nhân viên phục vụ Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng là: học sinh, sinh viên, công nhân, lao...

Phi Long 05/04/2017 - 20:51 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
58  0
Nữ phục vụ quán Hát Karaoke là học sinh, sinh viên, lao động phổ thông MS25 Quán chúng tôi cần tuyển gấp nhân viên phục vụ Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng là: học sinh, sinh viên, công nhân, lao...

Phi Long 03/04/2017 - 15:53 Việc tìm người

Chát với người đăng
Chia sẻ
48  0
CoSo SoFa: BAO PHUONG CHUYEN: * DONG MOI-BOC LAI GHE SOFA * GHE GIA DINH- GHE VAN PHONG- CAFE-QUAN BAR-KARAOK-TIEM TOC... * NHAN BOC YEN XE TAI NHA * DAM BAO UY TIN-CHAT LUONG VE SAN PHAM-LIEN HE:...
Chát với người đăng
Chia sẻ
159  0
Cần tuyển nhân viên kinh doanh cổng xếp, hàng rào, barrier,... môi trường chuyên nghiệp Tuyển nhân viên kinh doanh tại Miền Tây. Công ty TNHH Hồng Môn www.hong-men.com.vn Xin...
Chát với người đăng
Chia sẻ
1.592  0
Nhà hàng La Cà Quán cơ sở 2 ( gần Cây Xăng Bồ Đề - Long Biên – Hà Nội ) Cần tuyển gấp nhân viên các bộ phận: + Thu ngân + Chạy bàn + Bar + Bảo vệ + Tạp...
Chát với người đăng
Chia sẻ
1.683  0
Chuyên mua bán, thanh lý quán cafe, quán bar, trà sữa, bàn ghế, quầy tiếp tân, quầy pha chế, ghế nhựa giả mây, bàn ghế quán bar, sofa cafe, sofa karaoke đã qua sử dụng. Liên hệ Minh 0935 610 423 Ghế...
Chát với người đăng
Chia sẻ
398  0
Tuyển nữ phục vụ quán bar tại Đài Loan TIÊU ĐÊ NỘI DUNG CHI TIẾT Địa điểm Đài loan, Đảo Sip, Thổ Nhĩ Kỳ Công việc Phục vụ quán bar...
Chát với người đăng
Chia sẻ
1.762  0
  • Sản phẩm liên quan
  • Hỏi đáp liên quan