Quảng cáo
Trang chủ » Giới thiệu
Công ty TNHH Rồng Việt

Giám đốc : Bà Phạm Thị Thanh Nguyệt
Địa chỉ nhà máy sản xuất : Khu công nghiệp Đồng An, Thuận An, Bình Dương
Địa chỉ: Công ty TNHH Rồng Việt, 120 đường 3/2 - Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 84 (8) 8627499
Fax: 84 (8) 8655262
Email:rinnaivn@hcm.vnn.vn
Website: rinnai.thuonghieuviet.com
Quảng cáo
Designed by: FinalStyle.com