Sản phẩm về "Đùn ép nhựa"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Dioctyl phthalate, PALATINOL AH - BASF
Dùng trong: Đùn ép nhựa / Xuất xứ: - /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Hóa chất công nghiệp
Hạt nhựa HDPE ép phun hạt nguyên sinh
Dùng trong: Đùn ép nhựa / Xuất xứ: Taiwan /
4
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Hóa chất công nghiệp
Hạt nhựa LLDPE dùng để ép các sản phẩm
Dùng trong: Đùn ép nhựa / Xuất xứ: - /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Hóa chất công nghiệp
Máy đùn ống nhựa PVC hai trục vít SJSZ-55
Hành trình mở khuôn (Mm): 0 / Áp lực phun (MPa): 0 / Tốc độ phun (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 6500 /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Máy ép nhựa
Máy đùn lưới nhựa PP,PE  ML-50SC
Lực ép khuôn: 150 tấn / Hành trình mở khuôn (Mm): 0 / Áp lực phun (MPa): 0 / Tốc độ phun (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 2400 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Máy ép nhựa
Máy đùn trục vít đôi hình chóp Jiuyang SJSZ-55
Hãng sản xuất: JIUYANG / Loại máy: - / Lực ép khuôn: - / Hành trình mở khuôn (Mm): 0 / Áp lực phun (MPa): 0 / Tốc độ phun (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 3200 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Máy ép nhựa
Máy đùn nhựa trục vít đơn Liên Thuận SJ-45/25
Liên Thuận SJ-45. Hãng sản xuất: LIÊN THUẬN / Loại máy: - / Lực ép khuôn: - / Hành trình mở khuôn (Mm): 0 / Áp lực phun (MPa): 0 / Tốc độ phun (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Máy ép nhựa
Máy đùn nhựa trục vít đơn Liên Thuận SJ-90/25
Liên Thuận SJ-90. Hãng sản xuất: LIÊN THUẬN / Loại máy: - / Lực ép khuôn: - / Hành trình mở khuôn (Mm): 0 / Áp lực phun (MPa): 0 / Tốc độ phun (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Máy ép nhựa
Máy đùn trục vít đôi hình chóp Liên Thuận SJSZ-51
Liên Thuận SJSZ-51. Hãng sản xuất: LIÊN THUẬN / Loại máy: - / Lực ép khuôn: - / Hành trình mở khuôn (Mm): 0 / Áp lực phun (MPa): 0 / Tốc độ phun (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 3200 /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Máy ép nhựa
Máy đùn trục vít đôi hình chóp Liên Thuận SJSZ-92
Liên Thuận SJSZ-92. Hãng sản xuất: LIÊN THUẬN / Loại máy: - / Lực ép khuôn: - / Hành trình mở khuôn (Mm): 0 / Áp lực phun (MPa): 0 / Tốc độ phun (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 10000 /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Máy ép nhựa
Máy đùn trục vít đôi hình chóp Liên Thuận SJSZ-80
Liên Thuận SJSZ-80. Hãng sản xuất: LIÊN THUẬN / Loại máy: - / Lực ép khuôn: - / Hành trình mở khuôn (Mm): 0 / Áp lực phun (MPa): 0 / Tốc độ phun (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 5000 /
0
200.000.000 ₫
1 mới từ 200.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép nhựa
Máy đùn trục vít đôi hình chóp Liên Thuận SJSZ-65
Liên Thuận SJSZ-65. Hãng sản xuất: LIÊN THUẬN / Loại máy: - / Lực ép khuôn: - / Hành trình mở khuôn (Mm): 0 / Áp lực phun (MPa): 0 / Tốc độ phun (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 4000 /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Máy ép nhựa
Máy đùn trục vít đôi Liên Thuận SJP75/26
Liên Thuận SJP75. Hãng sản xuất: LIÊN THUẬN / Loại máy: - / Lực ép khuôn: - / Hành trình mở khuôn (Mm): 0 / Áp lực phun (MPa): 0 / Tốc độ phun (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 4100 /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Máy ép nhựa
Máy đùn nhựa trục vít đơn Liên Thuận SJ-150/25
Liên Thuận SJ-150. Hãng sản xuất: LIÊN THUẬN / Loại máy: - / Lực ép khuôn: - / Hành trình mở khuôn (Mm): 0 / Áp lực phun (MPa): 0 / Tốc độ phun (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Máy ép nhựa
Máy đùn nhựa trục vít đơn Liên Thuận SJ-30/25
Liên Thuận SJ-30. Hãng sản xuất: LIÊN THUẬN / Loại máy: - / Lực ép khuôn: - / Hành trình mở khuôn (Mm): 0 / Áp lực phun (MPa): 0 / Tốc độ phun (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Máy ép nhựa
Máy đùn trục vít đôi Liên Thuận SJP130/26
Liên Thuận SJP130. Hãng sản xuất: LIÊN THUẬN / Loại máy: - / Lực ép khuôn: - / Hành trình mở khuôn (Mm): 0 / Áp lực phun (MPa): 0 / Tốc độ phun (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 8400 /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Máy ép nhựa
Máy đùn nhựa trục vít đơn Liên Thuận SJ-65/25
Liên Thuận SJ-65. Hãng sản xuất: LIÊN THUẬN / Loại máy: - / Lực ép khuôn: - / Hành trình mở khuôn (Mm): 0 / Áp lực phun (MPa): 0 / Tốc độ phun (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Máy ép nhựa
Máy đùn trục vít đôi Liên Thuận SJP107/26
Liên Thuận SJP107. Hãng sản xuất: LIÊN THUẬN / Loại máy: - / Lực ép khuôn: - / Hành trình mở khuôn (Mm): 0 / Áp lực phun (MPa): 0 / Tốc độ phun (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 6500 /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Máy ép nhựa
Máy đùn màng nhựa PP 75HP
Hãng sản xuất: - / Loại máy: - / Lực ép khuôn: - / Hành trình mở khuôn (Mm): 0 / Áp lực phun (MPa): 0 / Tốc độ phun (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Máy ép nhựa
Máy đùn nhựa BTM-DN101
Loại máy: Máy ép nhựa u- PVC / Lực ép khuôn: - / Hành trình mở khuôn (Mm): 0 / Áp lực phun (MPa): 0 / Tốc độ phun (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 2800 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Máy ép nhựa

Sản phẩm về "Đùn ép nhựa"