Sản phẩm về "đầu phun"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Đầu phun sương 7 cửa
Vật liệu: Nhựa, thép không gỉ /
0
50.000 ₫
Thuộc danh mục
Cột nước, vòi phun
Lọc đĩa ren ngoài 34mm
Số đầu phun: 0 / Chức năng: Lọc rác cho hệ thống phun/ Bán kính (m): 0 / Áp suất lực nước: 0 / Công dụng: Tưới cỏ, Tưới cây, Tưới sân, vườn, Phun mái, Phun nước nghệ thuật/
0
220.000 ₫
Thuộc danh mục
Đầu phun nước
Nhỏ giọt bù áp 2L/H
Số đầu phun: 0 / Chức năng: Béc phun/ Bán kính (m): 0 / Áp suất lực nước: 0 / Công dụng: Tưới cỏ, Tưới cây, Tưới sân, vườn, Đang cập nhật/
0
3.000 ₫
Thuộc danh mục
Đầu phun nước
Bộ châm phân 21mm
Số đầu phun: 0 / Chức năng: Béc phun/ Bán kính (m): 0 / Áp suất lực nước: 0 / Công dụng: Đang cập nhật/
0
300.000 ₫
Thuộc danh mục
Đầu phun nước
Béc phun nước hình cây thông phi 49
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Góc độ phun: 1-360° / Số đầu phun: 0 / Chức năng: Béc phun/ Bán kính (m): 0 / Áp suất lực nước: 0 / Công dụng: Phun nước nghệ thuật/ Lưu lượng nước bơm: Đang cập nhật /
0
700.000 ₫
Thuộc danh mục
Đầu phun nước
Đầu phun nước hình cây thông phi 60mm
Số đầu phun: 0 / Chức năng: Béc phun/ Bán kính (m): 0 / Áp suất lực nước: 0 / Công dụng: Phun nước nghệ thuật/
0
950.000 ₫
Thuộc danh mục
Đầu phun nước
Bec phun mưa chỉnh lưu lượng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Góc độ phun: 1-360° / Số đầu phun: 1 / Chức năng: Chỉnh tầm cao, Chỉnh góc tưới nhanh, Phun tròn 360 độ, Béc phun/ Bán kính (m): 2 / Áp suất lực nước: 1 / Công dụng: Tưới cỏ, Tưới cây, Tưới sân, vườn, Phun mái, Phun nước nghệ thuật/ Lưu lượng nước bơm: 27.5 - 120.7 lít/phút /
0
8.000 ₫
Thuộc danh mục
Đầu phun nước
Cây cắm tưới gốc chỉnh lưu lượng
Hãng sản xuất: Drip / Góc độ phun: 1-360° / Số đầu phun: 0 / Chức năng: Phun tròn 360 độ, Đang cập nhật, Béc phun/ Bán kính (m): 0 / Áp suất lực nước: 0 / Công dụng: Tưới cỏ, Tưới cây, Tưới sân, vườn/ Lưu lượng nước bơm: Đang cập nhật /
0
8.000 ₫
Thuộc danh mục
Đầu phun nước
Đầu phun nước chỉnh lưu lượng
Hãng sản xuất: Drip / Góc độ phun: 1-360° / Số đầu phun: 0 / Chức năng: Chỉnh góc độ phun, Phun tròn 360 độ, Đang cập nhật, Béc phun/ Bán kính (m): 0 / Áp suất lực nước: 0 / Công dụng: Tưới cỏ, Tưới cây, Tưới sân, vườn, Phun mái/ Lưu lượng nước bơm: Đang cập nhật /
0
8.000 ₫
Thuộc danh mục
Đầu phun nước
Đầu phun hinh tia nước 6-8 li
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Góc độ phun: 1-360° / Số đầu phun: 0 / Chức năng: Đang cập nhật, Béc phun/ Bán kính (m): 0 / Áp suất lực nước: 0 / Công dụng: Đang cập nhật, Phun nước nghệ thuật/ Lưu lượng nước bơm: 0.3-1.22 m³/h /
0
55.000 ₫
Thuộc danh mục
Đầu phun nước
Đầu Phun ZSTX15
Góc độ phun: 1-360° / Số đầu phun: 0 / Chức năng: Chỉnh góc độ phun, Phun tròn 360 độ/ Bán kính (m): 0 / Áp suất lực nước: 0 / Công dụng: Tưới cỏ, Tưới cây, Tưới sân, vườn, Phun mái, Đang cập nhật/
0
16.000 ₫
Thuộc danh mục
Đầu phun nước
Đầu phun hình cây thông 21
Vật liệu: Inox /
0
220.000 ₫
Thuộc danh mục
Cột nước, vòi phun
Đầu phun sủi bọt 21
Xuất xứ: Taiwan / Vật liệu: Đồng /
0
380.000 ₫
Thuộc danh mục
Cột nước, vòi phun
Đầu phun sủi bọt 27
Xuất xứ: Taiwan / Vật liệu: Đồng /
0
510.000 ₫
Thuộc danh mục
Cột nước, vòi phun
Đầu phun hình mỏ vịt phi 50
Số đầu phun: 1 / Chức năng: Chỉnh góc độ phun, Chỉnh tầm cao/ Bán kính (m): 0.5 / Áp suất lực nước: 0.5 / Công dụng: Phun nước nghệ thuật/
0
900.000 ₫
Thuộc danh mục
Đầu phun nước
Đầu phun nước hình bong hoa phi 21mm
Số đầu phun: 0 / Chức năng: Chỉnh góc độ phun, Chỉnh tầm cao/ Bán kính (m): 1 / Áp suất lực nước: 0.08 / Công dụng: Phun nước nghệ thuật/ Lưu lượng nước bơm: 3 - 3.5 m³/h /
0
180.000 ₫
Thuộc danh mục
Đầu phun nước
Đầu phun nước hình bông hoa phi 27
Số đầu phun: 0 / Chức năng: Chỉnh góc độ phun, Chỉnh tầm cao/ Bán kính (m): 1.2 / Áp suất lực nước: 0.08 / Công dụng: Phun nước nghệ thuật/
0
250.000 ₫
Thuộc danh mục
Đầu phun nước
Đầu phun sủi bọt 21mm
Số đầu phun: 0 / Chức năng: Chỉnh góc độ phun, Chỉnh tầm cao, Béc phun/ Bán kính (m): 0.1 / Áp suất lực nước: 0.5 / Công dụng: Phun nước nghệ thuật/
0
120.000 ₫
Thuộc danh mục
Đầu phun nước
Đầu phun sửi bọt 27mm
Số đầu phun: 0 / Chức năng: Chỉnh góc độ phun, Chỉnh tầm cao/ Bán kính (m): 0.1 / Áp suất lực nước: 0.5 / Công dụng: Phun nước nghệ thuật/
0
180.000 ₫
Thuộc danh mục
Đầu phun nước
Que cắm nhỏ giọt
Hãng sản xuất: Chinadrip / Góc độ phun: 1-360° / Số đầu phun: 0 / Chức năng: Chỉnh góc tưới nhanh, Phun tròn 360 độ, Béc phun/ Bán kính (m): 0.1 / Áp suất lực nước: 0.2 / Công dụng: Tưới cỏ, Tưới cây, Tưới sân, vườn/ Lưu lượng nước bơm: 2l/h /
0
1.500 ₫
Thuộc danh mục
Đầu phun nước

Sản phẩm về "đầu phun"