Sản phẩm về "động cơ điện"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
TIGER EC 2500A
Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg) : 462.8 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: Bằng tay/ Hãng sản xuất: TIGER / Động : TIGER / Công suất (KVA): 2 / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 1 Pha / Hệ thống khởi động: Bằng tay/ Xuất xứ: China /
0
5.000.000 VNĐ
5 mới từ 5.000.000 VNĐ
Honda EU30IS
Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR / Trọng lượng (kg) : 61 / Nhiên liệu: Xăng / Hãng sản xuất: HONDA / Động : HONDA / Công suất (KVA): 3 / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 1 pha - 2 dây / Điện áp: 220/230V / Hệ thống khởi động: Bằng tay/ Xuất xứ: Japan /
0
37.900.000 VNĐ
26 mới từ 37.900.000 VNĐ
HONDA EP5000CX
Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg) : 0 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: Bằng tay/ Hãng sản xuất: HONDA / Động : HONDA / Công suất (KVA): 4.5 / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Hệ thống khởi động: Bằng tay/
0
5.950.000 VNĐ
6 mới từ 5.950.000 VNĐ
Tiger SH2900DX
Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg) : 0 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: Bằng tay/ Hãng sản xuất: TIGER / Động : TIGER / Công suất (KVA): 2 / Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 3600 / Số pha: 1 Pha / Điện áp: 220/240V / Hệ thống khởi động: Bằng tay/ Xuất xứ: China /
0
6.000.000 VNĐ
12 mới từ 4.150.000 VNĐ
Tiger SH4000DX
Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg) : 0 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: Bằng tay/ Hãng sản xuất: TIGER / Động : TIGER / Công suất (KVA): 3 / Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 1 Pha / Điện áp: 220/240V / Hệ thống khởi động: Bằng tay/ Xuất xứ: China /
0
6.400.000 VNĐ
15 mới từ 6.400.000 VNĐ
Daishin SGB6001HSa Gasoline Generator with Electri
Hệ thống truyền động: Trực tiếp / Trọng lượng (kg) : 0 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: Bằng tay/ Hãng sản xuất: DAISHIN / Động : HONDA / Công suất (KVA): 4 / Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 3000 / Số pha: 1 Pha / Điện áp: 230V / Hệ thống khởi động: Bằng tay/ Xuất xứ: Japan /
0
30.900.000 VNĐ
16 mới từ 30.900.000 VNĐ
DaiShin SGB6001Ha Gasoline Generator
Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR / Trọng lượng (kg) : 782 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện, Bằng tay/ Hãng sản xuất: DAISHIN / Động : HONDA / Công suất (KVA): 8 / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 3600 / Số pha: 1 Pha / Điện áp: 230V / Hệ thống khởi động: Bằng tay, Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Japan /
0
26.550.000 VNĐ
19 mới từ 26.550.000 VNĐ
Kipor IG 2600H
Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR / Trọng lượng (kg) : 27.5 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Hãng sản xuất: KIPOR / Động : KIPOR / Công suất (KVA): 2.6 / Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 3600 / Số pha: 1 Pha / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: China /
0
14.200.000 VNĐ
12 mới từ 14.200.000 VNĐ
HONDA HG15000S0DX
Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg) : 260 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Hãng sản xuất: HỮU TOÀN / Động : HONDA / Công suất (KVA): 11 / Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 3600 / Số pha: 1 Pha / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Vietnam /
0
63.000.000 VNĐ
11 mới từ 63.000.000 VNĐ
Hữu Toàn HG11000TDX
Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg) : 155 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Hãng sản xuất: HỮU TOÀN / Động : HONDA / Công suất (KVA): 13 / Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 3000 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Vietnam /
0
55.800.000 VNĐ
20 mới từ 55.800.000 VNĐ
HONDA EHB 11000
Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR / Trọng lượng (kg) : 147 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Hãng sản xuất: HÒA BÌNH / Động : HONDA / Công suất (KVA): 9.5 / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 3600 / Số pha: 1 Pha / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Vietnam /
0
50.300.000 VNĐ
9 mới từ 50.300.000 VNĐ
ELEMAX SH 11500 DXS
Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR / Trọng lượng (kg) : 168 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Hãng sản xuất: ELEMAX / Động : HONDA / Công suất (KVA): 10.5 / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Japan /
5
87.300.000 VNĐ
10 mới từ 87.300.000 VNĐ
Tiger SH7000DX
Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR / Trọng lượng (kg) : 85 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Hãng sản xuất: TIGER / Động : TIGER / Công suất (KVA): 5 / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 3600 / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/
0
15.300.000 VNĐ
11 mới từ 15.300.000 VNĐ
Máy phát điện TIGER EC3500B
Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR / Trọng lượng (kg) : 0 / Hệ thống khởi động: Bằng tay/ Hãng sản xuất: TIGER / Động : TIGER / Công suất (KVA): 2.8 / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 1 Pha / Hệ thống khởi động: Bằng tay/ Xuất xứ: China /
0
4.500.000 VNĐ
10 mới từ 4.500.000 VNĐ
KAITO KT6500
Trọng lượng (kg) : 0 / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Hãng sản xuất: KAITO / Động : KAITO / Công suất (KVA): 6.5 / Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 1 Pha / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: China /
0
19.194.000 VNĐ
6 mới từ 19.194.000 VNĐ
KAMA KDE 10T3N
Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg) : 0 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Hãng sản xuất: KAMA / Động : KAMA / Công suất (KVA): 9.5 / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: China /
0
93.700.000 VNĐ
9 mới từ 93.700.000 VNĐ
HONDA BH-5000
Hệ thống truyền động: Trực tiếp / Trọng lượng (kg) : 0 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: Bằng tay/ Hãng sản xuất: HONDA / Động : HONDA / Công suất (KVA): 3 / Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 1 pha - 2 dây / Hệ thống khởi động: Bằng tay/ Xuất xứ: Thailand /
0
9.200.000 VNĐ
7 mới từ 7.000.000 VNĐ
HONDA SH6500 (đề khởi động-chống ồn)
Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR / Trọng lượng (kg) : 69 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Hãng sản xuất: HONDA / Động : HONDA / Công suất (KVA): 5 / Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: China /
0
11.500.000 VNĐ
12 mới từ 11.500.000 VNĐ
KAMA KDE-6500TW
Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR / Trọng lượng (kg) : 100 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Hãng sản xuất: KAMA / Động : KAMA / Công suất (KVA): 1.8 / Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 3600 / Số pha: 1 Pha / Điện áp: 220V / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/
0
26.900.000 VNĐ
8 mới từ 26.900.000 VNĐ
Kipor IG 2000S (2 KVA, Có đèn)
Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg) : 24 / Nhiên liệu: Xăng / Hãng sản xuất: KIPOR / Động : KIPOR / Công suất (KVA): 2 / Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 1 Pha / Điện áp: 220V / Hệ thống khởi động: Bằng tay/ Xuất xứ: China /
0
14.280.000 VNĐ
9 mới từ 14.280.000 VNĐ

Sản phẩm về "động cơ điện"