Sản phẩm về "động cơ điện"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
TORINO PISA S352H
Hãng sản xuất: TORINO / Kiểu dáng: Hút mùi ống khói / Màu sắc: Trắng / Tốc độ hút (m3/giờ): 370 / Độ ồn(dB): 71 / Số tốc độ: - / Công suất động (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
14.900.000 ₫
21 mới từ 13.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
TORINO SANTIOGO 2L-90cm
Hãng sản xuất: TORINO / Kiểu dáng: Hút mùi ống khói / Màu sắc: Trắng / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: - / Công suất động (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
5.379.000 ₫
9 mới từ 5.379.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Malloca MC 9085 (750)
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi ống khói / Màu sắc: Trắng / Tốc độ hút (m3/giờ): 900 / Độ ồn(dB): 60 / Số tốc độ: - / Công suất động (W): 198 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
7.790.000 ₫
28 mới từ 7.790.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Batani BA-207SS
Hãng sản xuất: BATANI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 50 / Số tốc độ: - / Công suất động (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.690.000 ₫
10 mới từ 1.690.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Teka TL1 92
Hãng sản xuất: TEKA / Kiểu dáng: Hút mùi âm tủ / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 540 / Độ ồn(dB): 46 / Số tốc độ: 2 / Công suất động (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
4.682.000 ₫
31 mới từ 4.680.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Teka DEP 90
Hãng sản xuất: TEKA / Kiểu dáng: Hút mùi ống khói / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 405 / Độ ồn(dB): 54 / Số tốc độ: 3 / Công suất động (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
5.950.000 ₫
34 mới từ 4 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Teka DEP 60
Hãng sản xuất: TEKA / Kiểu dáng: Hút mùi ống khói / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 405 / Độ ồn(dB): 54 / Số tốc độ: 3 / Công suất động (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
4.650.000 ₫
31 mới từ 4 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Bosch DWW06D650
Hãng sản xuất: BOSCH / Kiểu dáng: Hút mùi ống khói / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 680 / Độ ồn(dB): 43 / Số tốc độ: 4 / Công suất động (W): 50 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
0
15.527.000 ₫
13 mới từ 2.460.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Torino SANTIAGO 90-IX
Hãng sản xuất: TORINO / Kiểu dáng: Hút mùi ống khói / Màu sắc: - / Tốc độ hút (m3/giờ): 650 / Độ ồn(dB): 67 / Số tốc độ: 3 / Công suất động (W): 160 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
5.600.000 ₫
20 mới từ 6 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Malloca Classic F-870B
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi âm tủ / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 300 / Độ ồn(dB): 58 / Số tốc độ: 3 / Công suất động (W): 170 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
2.099.999 ₫
9 mới từ 2.099.999 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Torino jenair WG-D0903
WG-D 0903, WGD0903, WG-D-0903. Hãng sản xuất: TORINO / Kiểu dáng: Hút mùi ống khói / Màu sắc: - / Tốc độ hút (m3/giờ): 1000 / Độ ồn(dB): 71 / Số tốc độ: 3 / Công suất động (W): 200 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
6.500.000 ₫
8 mới từ 5.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Torino IG-LOONG
Hãng sản xuất: TORINO / Kiểu dáng: - / Màu sắc: - / Tốc độ hút (m3/giờ): 1000 / Độ ồn(dB): 71 / Số tốc độ: 4 / Công suất động (W): 300 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
9.300.000 ₫
14 mới từ 9.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Torino T-GLASS
Hãng sản xuất: TORINO / Kiểu dáng: - / Màu sắc: Trắng / Tốc độ hút (m3/giờ): 660 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: - / Công suất động (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
8.950.000 ₫
18 mới từ 9 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Torino FS 301 2M BL
FS 3012M BL, FS 301 2MBL. Hãng sản xuất: TORINO / Kiểu dáng: Hút mùi âm tủ / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động (W): 350 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
2.850.000 ₫
10 mới từ 2.499.999 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Electrolux EFA-90950X
Hãng sản xuất: ELECTROLUX / Kiểu dáng: Hút mùi ống khói / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 395 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
11.740.000 ₫
5 mới từ 11.740.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Malloca MC 9066-900NEW
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi ống khói / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 900 / Độ ồn(dB): 60 / Số tốc độ: 3 / Công suất động (W): 198 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
7.732.000 ₫
8 mới từ 7.732.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút khử mùi Capri CR-70B
Hãng sản xuất: CAPRI / Kiểu dáng: - / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 58 / Số tốc độ: 3 / Công suất động (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
2.640.000 ₫
7 mới từ 2.640.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút khử mùi Capri CR-179H
Hãng sản xuất: CAPRI / Kiểu dáng: - / Màu sắc: Xám - Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 1000 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
11.550.000 ₫
6 mới từ 11.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Cata TF 2003 DurAlum 90
Hãng sản xuất: CATA / Kiểu dáng: Hút mùi ống khói / Màu sắc: Inox / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 55 / Số tốc độ: 2 / Công suất động (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
4.500.000 ₫
8 mới từ 3.590.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Taka TK-170M
Hãng sản xuất: TAKA / Kiểu dáng: Hút mùi ống khói / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 1000 / Độ ồn(dB): 55 / Số tốc độ: 3 / Công suất động (W): 190 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
4.300.000 ₫
10 mới từ 3.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi

Sản phẩm về "động cơ điện"