Sản phẩm về "đo cổ tay"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy đo huyết áp cổ tay LAICA BM1001
Hãng sản xuất: LAICA / Loại: Điện tử / Xuất xứ: ITALY /
0
520.000 ₫
13 mới từ 505.000 ₫
1 cũ từ 550.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đo huyết áp
Máy đo huyết áp cổ tay Beurer BC-08
Hãng sản xuất: Beurer / Kiểu: Máy đo huyết áp điện tử / Loại: Đo cổ tay / Trọng lượng (g): 140 / Xuất xứ: Đức /
0
560.000 ₫
15 mới từ 560.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đo huyết áp
Máy đo huyết áp cổ tay - HGV
Hãng sản xuất: Medisana / Loại: Điện tử / Xuất xứ: Đức /
0
1.150.000 ₫
16 mới từ 1.100.000 ₫
1 cũ từ 1.120.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đo huyết áp
Máy đo huyết áp cổ tay Lai Ca - BM 2001
Hãng sản xuất: LAICA / Loại: Điện tử / Xuất xứ: ITALY /
0
650.000 ₫
12 mới từ 629.000 ₫
1 cũ từ 660.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đo huyết áp
Máy đo huyết áp cổ tay - HGN
Hãng sản xuất: Medisana / Loại: Điện tử / Xuất xứ: Đức /
5
650.000 ₫
19 mới từ 650.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đo huyết áp
Máy đo huyết áp cổ tay LAICA - BM2011
Hãng sản xuất: LAICA / Loại: Máy đo huyết áp cơ / Xuất xứ: ITALY /
0
1.280.000 ₫
3 mới từ 1.280.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đo huyết áp
Máy đo huyết áp cổ tay Beurer BC-20
Hãng sản xuất: Sanitas / Kiểu: Máy đo huyết áp cơ / Loại: Đo cổ tay / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đức /
0
890.000 ₫
11 mới từ 885.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đo huyết áp
Máy đo huyết áp cổ tay Beurer BC-32
Hãng sản xuất: Beurer / Kiểu: Máy đo huyết áp điện tử / Loại: Đo cổ tay / Trọng lượng (g): 101 / Xuất xứ: Đức /
0
600.000 ₫
28 mới từ 500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đo huyết áp
Máy đo huyết áp cổ tay Beurer BC-16
Hãng sản xuất: Beurer / Kiểu: Máy đo huyết áp tự động / Loại: Đo cổ tay / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đức /
0
680.000 ₫
11 mới từ 680.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đo huyết áp
Alpk2 K2-061
Hãng sản xuất: ALPK2 / Kiểu: Máy đo huyết áp điện tử / Loại: Đo cổ tay / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
980.000 ₫
5 mới từ 980.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đo huyết áp
Máy đo huyết áp cổ tay Beurer BC-44
Hãng sản xuất: Beurer / Kiểu: Máy đo huyết áp điện tử / Loại: Đo cổ tay / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đức /
0
939.000 ₫
18 mới từ 720.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đo huyết áp
Máy đo huyết áp cổ tay HGN TB-1117
Hãng sản xuất: Medisana / Kiểu: Máy đo huyết áp tự động / Loại: Đo cổ tay / Xuất xứ: Đức /
0
700.000 ₫
9 mới từ 700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đo huyết áp
Microlife BP 3BU1-3
Hãng sản xuất: Microlife / Kiểu: Máy đo huyết áp điện tử / Loại: Đo cổ tay / Trọng lượng (g): 111 / Xuất xứ: Thụy Sỹ /
0
540.000 ₫
5 mới từ 540.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đo huyết áp
Microlife BP-3UB1
Hãng sản xuất: Microlife / Kiểu: Máy đo huyết áp tự động / Loại: Đo cổ tay / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Thụy Sỹ /
0
540.000 ₫
11 mới từ 540.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đo huyết áp
Vòng đeo tay ổn định huyết áp
Hãng sản xuất: Yuyue / Kiểu: Mô phỏng đo huyết áp / Loại: Đo cổ tay / Trọng lượng (g): 100 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
290.000 ₫
14 mới từ 290.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đo huyết áp
Máy đo huyết áp Omron HEM-6121
Hãng sản xuất: Omron / Kiểu: Máy đo huyết áp tự động / Loại: Đo cổ tay / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
560.000 ₫
52 mới từ 550.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đo huyết áp
Máy đo huyết áp cổ tay ALPK2 K2-233
Hãng sản xuất: ALPK2 / Kiểu: Máy đo huyết áp điện tử / Loại: Đo cổ tay / Trọng lượng (g): 110 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
735.000 ₫
18 mới từ 735.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đo huyết áp
Máy đo huyết áp cổ tay AND UB-511
Hãng sản xuất: A&D / Kiểu: Máy đo huyết áp điện tử / Loại: Đo cổ tay / Trọng lượng (g): 82 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
1.250.000 ₫
3 mới từ 940.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đo huyết áp
Máy đo huyết áp cổ tay Microlife BP 3BU1-3
Hãng sản xuất: Microlife / Kiểu: Máy đo huyết áp tự động / Loại: Đo cổ tay / Trọng lượng (g): 130 / Xuất xứ: Thụy Sỹ /
0
550.000 ₫
6 mới từ 550.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đo huyết áp
Máy đo huyết áp cổ tay Beurer BC-31
Hãng sản xuất: Beurer / Kiểu: Máy đo huyết áp điện tử / Loại: Đo cổ tay / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đức /
0
539.000 ₫
22 mới từ 475.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đo huyết áp

Sản phẩm về "đo cổ tay"