Sản phẩm về "Ốc nhồi"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Ốc hương Hạ Long HS02
Phù hợp kiểu chế biến: Đang cập nhật/ Xuất xứ : Việt Nam /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Ốc
Ốc Hương lớn
Phù hợp kiểu chế biến: Đang cập nhật, Luộc, Xào/ Xuất xứ : Việt Nam /
0
430.000 ₫
Thuộc danh mục
Ốc
Ốc Hương Vietnam Foods
Phù hợp kiểu chế biến: Luộc, Xào/ Xuất xứ : Việt Nam /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Ốc
Ốc vòi voi (Tu hài)
Phù hợp kiểu chế biến: Đang cập nhật/ Xuất xứ : Việt Nam /
0
240.000 ₫
Thuộc danh mục
Ốc
Ốc Gai
Phù hợp kiểu chế biến: Đang cập nhật/ Xuất xứ : Việt Nam /
0
170.000 ₫
Thuộc danh mục
Ốc
Ốc giác
Phù hợp kiểu chế biến: Đang cập nhật/ Xuất xứ : Việt Nam /
0
230.000 ₫
Thuộc danh mục
Ốc
Ốc gai HS019
Phù hợp kiểu chế biến: Luộc, Xào/ Xuất xứ : Việt Nam /
0
100.000 ₫
Thuộc danh mục
Ốc
Ốc giác HS020
Phù hợp kiểu chế biến: Luộc, Xào/ Xuất xứ : Việt Nam /
0
120.000 ₫
Thuộc danh mục
Ốc
Ốc hương biển HS021
Phù hợp kiểu chế biến: Luộc, Xào/ Xuất xứ : Việt Nam /
0
320.000 ₫
Thuộc danh mục
Ốc
Ốc tỏi HS022
Phù hợp kiểu chế biến: Đang cập nhật, Luộc, Xào/ Xuất xứ : Việt Nam /
0
110.000 ₫
Thuộc danh mục
Ốc
Ốc voi HS023
Phù hợp kiểu chế biến: Luộc, Xào/ Xuất xứ : Việt Nam /
0
85.000 ₫
Thuộc danh mục
Ốc
Ốc Nhảy HS101
Phù hợp kiểu chế biến: Luộc/ Xuất xứ : Việt Nam /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Ốc
Ốc hương
Phù hợp kiểu chế biến: Đang cập nhật, Luộc, Xào/ Xuất xứ : Việt Nam /
0
320.000 ₫
Thuộc danh mục
Ốc
Ốc móng tay – 1kg
Phù hợp kiểu chế biến: Đang cập nhật, Luộc, Xào/ Xuất xứ : Việt Nam /
0
200.000 ₫
Thuộc danh mục
Ốc
Ốc giác
Phù hợp kiểu chế biến: Luộc, Xào/ Xuất xứ : Việt Nam /
0
135.000 ₫
Thuộc danh mục
Ốc
Ốc đỏ OD01
Phù hợp kiểu chế biến: Đang cập nhật, Xào/ Xuất xứ : Việt Nam /
0
170.000 ₫
Thuộc danh mục
Ốc
Ốc vú nàng(Cam Ranh-Khánh Hòa)
Phù hợp kiểu chế biến: Đang cập nhật/ Xuất xứ : Việt Nam /
0
109.000 ₫
Thuộc danh mục
Ốc
Ốc bàn tay(Cam Ranh-Khánh Hòa)
Phù hợp kiểu chế biến: Đang cập nhật/ Xuất xứ : Việt Nam /
0
200.000 ₫
Thuộc danh mục
Ốc
Ốc Len
Phù hợp kiểu chế biến: Xào/ Xuất xứ : Việt Nam /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Ốc
ỐC núi - ốc thuốc
Phù hợp kiểu chế biến: Luộc, Xào/ Xuất xứ : Việt Nam /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Ốc

Sản phẩm về "Ốc nhồi"