Sản phẩm về "1 chiều lạnh"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Điều hòa Nagakawa NS-C240
Hãng sản xuất: NAGAKAWA / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24500 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
11.000.000 ₫
6 mới từ 11.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Sumikura APF/APO-280
Hãng sản xuất: SUMIKURA / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 28000 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
15.700.000 ₫
12 mới từ 15.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Funiki CC27
Hãng sản xuất: FUNIKI / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 27000 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
18.700.000 ₫
18 mới từ 18.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Sumier APS/APO-180
Hãng sản xuất: SUMIER / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
9.800.000 ₫
7 mới từ 9.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Sharp AH-A9MEW / AU-A9MEW
Hãng sản xuất: SHARP / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
5.650.000 ₫
6 mới từ 5.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC-12CJ
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 11500 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
8.000.000 ₫
6 mới từ 7.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Sanyo KC18AG
Hãng sản xuất: SANYO / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
9.900.000 ₫
5 mới từ 9.790.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKD50GVM/RKD50GVM
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
17.100.000 ₫
8 mới từ 16.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Panasonic CU-KC18NKH / CS-KC18NKH
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
12.390.000 ₫
6 mới từ 12.390.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Toshiba RAS-10N3KPX-V/N3AX-V
Hãng sản xuất: TOSHIBA / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 10000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
7.500.000 ₫
4 mới từ 7.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Hitachi RAS-S18CAM
Hãng sản xuất: HITACHI / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 17750 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
12.150.000 ₫
13 mới từ 12.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Panasonic YC12RKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
9.300.000 ₫
11 mới từ 8.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Panasonic 1.0hp inverter S9RKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 9000 / Xuất xứ: Malaysia /
0
9.550.000 ₫
10 mới từ 9.370.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Asanzo S09
Hãng sản xuất: ASANZO / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Áp trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
4.800.000 ₫
6 mới từ 4.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Electrolux ESV18CRK-A1 2.0 HP, Inverter
Hãng sản xuất: ELECTROLUX / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
12.900.000 ₫
6 mới từ 12.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Smart Inverter V LG V10END
Hãng sản xuất: LG / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9200 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
6.800.000 ₫
8 mới từ 6.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Casper LC-09TL11
Hãng sản xuất: CASPER / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 8900 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
5.200.000 ₫
15 mới từ 5.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Casper LC-24TL11
Hãng sản xuất: CASPER / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
12.950.000 ₫
13 mới từ 12.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Máy lạnh Toshiba 1 HP RAS-H10QKSG-V
Hãng sản xuất: TOSHIBA / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 0 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
6.500.000 ₫
17 mới từ 6.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Casper EC-09TL11
Hãng sản xuất: CASPER / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 8800 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 8800 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
5.100.000 ₫
7 mới từ 5.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa

Sản phẩm về "1 chiều lạnh"