Sản phẩm về "1 chiều lạnh"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Điều hòa Daikin FDR18NY1/RUR18NY1
FDR18NY1/RUR18NY1, FDR18NY1. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 180000 / Kiểu điều hòa: Nối ống gió / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
127.278.000 ₫
1 mới từ 127.278.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FVGR06NV1/RUR06NY1
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 60000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
68.300.000 ₫
2 mới từ 68.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FVPGR10NY1/RUR10NY1
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 100000 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
85.350.000 ₫
2 mới từ 85.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FVPGR15NY1/RUR15NY1
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 160000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
133.000.000 ₫
2 mới từ 133.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FVPGR18NY1/RUR18NY1
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 180000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
146.800.000 ₫
2 mới từ 146.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Panasonic CU/CS-S10MKH
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
9.800.000 ₫
2 mới từ 9.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Nikita HT-09C
Hãng sản xuất: - / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
8.490.000 ₫
5 mới từ 8.490.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa áp trần Daikin FHNQ26MV1/RNQ26MV1
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 26000 / Kiểu điều hòa: Áp trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
26.000.000 ₫
2 mới từ 26.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa nối ống gió Daikin FDR20NY1R1/RUR20NY1R1
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 200000 / Kiểu điều hòa: Nối ống gió / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
166.932.000 ₫
1 mới từ 166.932.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa nối ống gió Daikin FDR18NY1R1/RUR18NY1R1
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 180000 / Kiểu điều hòa: Nối ống gió / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
158.946.000 ₫
1 mới từ 158.946.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa nối ống gió Daikin FDR15NY1R1/RUR15NY1R1
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 160000 / Kiểu điều hòa: Nối ống gió / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
156.638.000 ₫
1 mới từ 156.638.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa nối ống gió Daikin FDR10NY1R1/RUR10NY1R1
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 100000 / Kiểu điều hòa: Nối ống gió / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
91.600.000 ₫
1 mới từ 91.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTV60BXV1V/RV60BXV1V
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
18.600.000 ₫
6 mới từ 18.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FCQ125KAVEA/RZR125MVM + BRC7F635F9 (1 pha, Remote không dây)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 42700 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
45.400.000 ₫
2 mới từ 45.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa FBQ100EVE/RZR100MVM + BRC1E62 (1 pha, Remote dây)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 34100 / Kiểu điều hòa: Nối ống gió / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
39.150.000 ₫
1 mới từ 39.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa FBQ125EVE/RZR125MVM + BRC1E62 (1 pha, Remote dây)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 42700 / Kiểu điều hòa: Nối ống gió / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
42.450.000 ₫
1 mới từ 42.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa FBQ140EVE/RZR140MVM + BRC1E62 (1 pha, Remote dây)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 47800 / Kiểu điều hòa: Nối ống gió / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
46.250.000 ₫
1 mới từ 46.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa FVQ71CVEB/RZR71MVMV + BRC1E62 (Remote dây)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 17100 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
41.650.000 ₫
1 mới từ 41.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa FVQ100CVEB/RZR100MVM + BRC1E62 (1 pha, Remote dây)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 34100 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
49.150.000 ₫
1 mới từ 49.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin 1 chiều FTKJ35NVMVS/RKJ35NVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
25.200.000 ₫
2 mới từ 25.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa

Sản phẩm về "1 chiều lạnh"