Sản phẩm về "1 chiều lạnh"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Funiki FC27
Hãng sản xuất: FUNIKI / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 26730 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
17.300.000 ₫
4 mới từ 17.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Reetech RF24/RC24
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
18.000.000 ₫
3 mới từ 18.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Reetech RF36/RC36
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 36000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
24.800.000 ₫
4 mới từ 24.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Reetech RF48/RC48
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 48000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
28.000.000 ₫
6 mới từ 28.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Reetech RTV/RCV12-BE 4
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 1350 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
8.100.000 ₫
7 mới từ 8.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Reetech RGT24/RC24
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
21.000.000 ₫
4 mới từ 20.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Reetech RGT18/RC18
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
17.400.000 ₫
3 mới từ 17.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Samsung AR13FVSEDUUNEA
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 130000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
14.650.000 ₫
6 mới từ 14.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Toshiba RAS-H18G2KCV-V
Hãng sản xuất: TOSHIBA / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 17100 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
17.490.000 ₫
8 mới từ 16.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Sharp AH-X9STW
Hãng sản xuất: SHARP / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 9000 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
7.100.000 ₫
28 mới từ 6.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Mitsubishi Heavy CSHY3/CCHY3 - 3601
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 36000 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
29.000.000 ₫
3 mới từ 29.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Mitsubishi Heavy CSHY1/CCHY1 - 3601
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 36000 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
29.000.000 ₫
3 mới từ 29.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy CSHY/CCHY - 2601
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 26000 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
21.000.000 ₫
3 mới từ 21.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy CSHY/CCHY - 1801
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
18.000.000 ₫
3 mới từ 18.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Panasonic PU12TKH-8 12000Btu 1 chiều Inverter
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
10.750.000 ₫
20 mới từ 10.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa tủ đứng Casper FC-18TL11
Hãng sản xuất: CASPER / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
13.300.000 ₫
3 mới từ 13.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa tủ đứng Casper FC-28TL11
Hãng sản xuất: CASPER / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 28000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
16.500.000 ₫
3 mới từ 16.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Sanyo Aqua KC12BGES8T 1.5HP
Hãng sản xuất: SANYO / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
6.300.000 ₫
2 mới từ 6.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Gree GWC18QD-E3NNB2A
Hãng sản xuất: GREE / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
9.500.000 ₫
3 mới từ 9.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Máy lạnh AQUA AQA-KCR9KB (1.0 HP)
Hãng sản xuất: AQUA / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9300 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
5.600.000 ₫
4 mới từ 5.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa

Sản phẩm về "1 chiều lạnh"