Sản phẩm về "1 chiều lạnh inverter"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Điều hòa LG V10EN1
Hãng sản xuất: LG / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Liên Doanh /
0
7.400.000 ₫
7 mới từ 7.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Panasonic CU/CS-C24PKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
18.800.000 ₫
4 mới từ 18.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa LG V18ENA
Hãng sản xuất: LG / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18500 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
14.850.000 ₫
10 mới từ 13.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa LG V24ENA
Hãng sản xuất: LG / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 22000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
17.800.000 ₫
9 mới từ 16.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa LG V13APA
Hãng sản xuất: LG / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 17400 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 19 / Xuất xứ: - /
0
12.500.000 ₫
4 mới từ 9.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Mitsubishi MSY-GH18VA/ MUY-GH18VA
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 17060 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
16.400.000 ₫
7 mới từ 16.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa LG V10ENB
Hãng sản xuất: LG / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
7.400.000 ₫
8 mới từ 7.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKC60PVMV/RKC60PVMV (2.5Hp)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 21600 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
24.300.000 ₫
9 mới từ 22.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa LG V10ENC
Hãng sản xuất: LG / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
7.000.000 ₫
10 mới từ 7.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Panasonic 1.0hp inverter S9RKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 9000 / Xuất xứ: Malaysia /
0
9.750.000 ₫
7 mới từ 9.370.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa LG V10ENTN
Hãng sản xuất: LG / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 8550 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
7.050.000 ₫
5 mới từ 7.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Sharp AH-X9STW
Hãng sản xuất: SHARP / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 9000 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
6.250.000 ₫
19 mới từ 6.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Panasonic CU/CS-U9SKH-8
Điều hòa panasonic, máy lạnh. Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
9.750.000 ₫
10 mới từ 9.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKC50NVMV 18000BTU, 1 chiều, Invester
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 0 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
18.100.000 ₫
3 mới từ 17.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Smart Inverter V LG V13END
Hãng sản xuất: LG / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
7.700.000 ₫
11 mới từ 7.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa treo tường Panasonic CU/CS-U12SKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 11900 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
11.600.000 ₫
6 mới từ 10.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Sumikura APS/APO-092DC
Hãng sản xuất: SUMIKURA / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
7.600.000 ₫
4 mới từ 7.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Máy lạnh Toshiba RAS-H18PKCVG-V
Hãng sản xuất: TOSHIBA / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 17 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
16.200.000 ₫
14 mới từ 16.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Máy Lạnh Panasonic Inverter 2.0 HP CU/CS-PU18TKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
16.500.000 ₫
14 mới từ 16.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa LG V13ENR
Hãng sản xuất: LG / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
7.450.000 ₫
10 mới từ 7.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa

Sản phẩm về "1 chiều lạnh inverter"