Sản phẩm về "1 chiều lạnh inverter"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Điều hòa Reetech RTV9-BL1 / RCV9-BL1
RTV9-BL1, RCV9-BL1. Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
7.300.000 ₫
6 mới từ 7.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa LG V18ENA
Hãng sản xuất: LG / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18500 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
14.840.000 ₫
12 mới từ 13.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa LG V13APA
Hãng sản xuất: LG / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 17400 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 19 / Xuất xứ: - /
0
12.500.000 ₫
5 mới từ 9.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Mitsubishi MSY-GH18VA/ MUY-GH18VA
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 17060 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
16.490.000 ₫
7 mới từ 16.490.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Sharp AH-A12PEWS
Hãng sản xuất: SHARP / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 0 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
7.380.000 ₫
6 mới từ 7.380.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC 10YN-S5
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 8530 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
8.700.000 ₫
24 mới từ 8.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Mitsubishi SRK/SRC 13YN-S5
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 10918 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
10.900.000 ₫
18 mới từ 10.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC 18YN-S5
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 17060 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
17.100.000 ₫
21 mới từ 16.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Panasonic S18RKH-8 Inverter 2015
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
17.630.000 ₫
18 mới từ 16.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKC35PVMV/RKC35PVMV (1.5Hp)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
11.250.000 ₫
20 mới từ 11.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKC71PVMV/RKC71PVMV (3.0Hp)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
27.000.000 ₫
8 mới từ 27.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa LG V13APM
Hãng sản xuất: LG / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12200 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
10.390.000 ₫
6 mới từ 9.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa 1 chiều LG 12000BTU Inverter V13ENT
Hãng sản xuất: LG / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Âm tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
8.290.000 ₫
10 mới từ 8.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Mitsubishi Electric MSY-GH10VA-V1
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 8900 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
9.200.000 ₫
6 mới từ 9.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Panasonic CU/CS-S24RKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
23.890.000 ₫
8 mới từ 22.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Sharp AH-X9STW
Hãng sản xuất: SHARP / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 9000 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
6.490.000 ₫
26 mới từ 6.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Toshiba RAS-H13BKCV-V/H13BACV-V
Hãng sản xuất: TOSHIBA / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
11.690.000 ₫
18 mới từ 11.690.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa LG V10ENP
Hãng sản xuất: LG / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
6.190.000 ₫
25 mới từ 6.190.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hoà Toshiba RAS-H10BKCVS-V
Hãng sản xuất: TOSHIBA / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 8500 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
8.890.000 ₫
7 mới từ 8.890.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU9TKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
8.880.000 ₫
23 mới từ 8.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa

Sản phẩm về "1 chiều lạnh inverter"