Sản phẩm về "1 chiều lạnh inverter"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Điều hòa Panasonic CS/CU-S18NKH
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
15.900.000 ₫
6 mới từ 15.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa DAIKIN FTKD60GVM/RKD60GVM
FTKD60GVM, RKD60GVM. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 21200 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản - Thái Lan /
0
18.890.000 ₫
6 mới từ 18.890.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa LG V18ENA
Hãng sản xuất: LG / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18500 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
14.840.000 ₫
16 mới từ 13.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Mitsubishi MSY-GH10VA/ MUY-GH10VA
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
9.190.000 ₫
7 mới từ 9.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Mitsubishi MSH18VC
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 16036 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
11.900.000 ₫
4 mới từ 11.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Mitsubishi MSH13VC
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12624 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
8.350.000 ₫
2 mới từ 8.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Mitsubishi MSY-GH18VA/ MUY-GH18VA
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 17060 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
16.490.000 ₫
10 mới từ 16.490.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa LG V13ENAN
Hãng sản xuất: LG / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 12000 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
9.140.000 ₫
7 mới từ 8.890.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Gree GWCI09C
Hãng sản xuất: GREE / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
7.899.000 ₫
5 mới từ 5.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Panasonic KC18PKH8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
12.290.000 ₫
3 mới từ 12.290.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa LG V10APA
Hãng sản xuất: LG / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 10000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
9.000.000 ₫
5 mới từ 9.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Panasonic TS9PKH8
Hãng sản xuất: ELECTROLUX / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
9.280.000 ₫
5 mới từ 9.280.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Panasonic TS12PKH8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
2
11.240.000 ₫
4 mới từ 11.240.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Mitshubishi MSGH18VC
Hãng sản xuất: GREE / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
17.990.000 ₫
3 mới từ 17.990.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Sharp AHA25PEW
Hãng sản xuất: SHARP / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
5.700.000 ₫
3 mới từ 5.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKD71HVMV/ RKD71HVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24200 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
27.090.000 ₫
15 mới từ 27.090.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Sharp AH-X9SEW
Hãng sản xuất: SHARP / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
4
7.300.000 ₫
30 mới từ 7.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKC35PVMV/RKC35PVMV (1.5Hp)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
11.290.000 ₫
21 mới từ 11.290.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa smart inverterV LG V10APD
Hãng sản xuất: LG / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9200 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
9.199.000 ₫
3 mới từ 9.199.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa smart inverter V LG V13APD
Hãng sản xuất: LG / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12200 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
10.899.000 ₫
3 mới từ 10.899.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa

Sản phẩm về "1 chiều lạnh inverter"