Sản phẩm về "1 chiều lạnh inverter"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Điều hòa Mitsubishi MSY-GH10VA/ MUY-GH10VA
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
9.300.000 ₫
9 mới từ 9.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC 10YN-S5
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 8530 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
8.700.000 ₫
35 mới từ 8.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC 18YN-S5
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 17060 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
17.200.000 ₫
30 mới từ 16.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Sharp AH-XP13SHW
Hãng sản xuất: SHARP / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12500 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
9.500.000 ₫
15 mới từ 9.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Sharp AH-X25SEW
Hãng sản xuất: SHARP / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
7.400.000 ₫
11 mới từ 7.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Sharp AH-X9SEW
Hãng sản xuất: SHARP / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
4
6.100.000 ₫
33 mới từ 6.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Mitsubishi MSY-GH18VA-V1
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 17000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
17.700.000 ₫
6 mới từ 17.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Panasonic CU/CS-VU9SKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
5
11.200.000 ₫
40 mới từ 11.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Panasonic CU/CS-VU12SKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
5
13.900.000 ₫
41 mới từ 13.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Panasonic CU/CS-U24SKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
23.400.000 ₫
21 mới từ 18.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Mitsubishi MUY/MSY-GM18VA
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
18.200.000 ₫
12 mới từ 17.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Electrolux ESV18CRK-A1 2.0 HP, Inverter
Hãng sản xuất: ELECTROLUX / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
12.500.000 ₫
8 mới từ 12.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa 1 chiều Inverter Panasonic CU/CS-Z24TKH-8 24.000BTU
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
30.900.000 ₫
8 mới từ 30.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK13YN-S5 1.5HP Inverter
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 10918 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
10.700.000 ₫
11 mới từ 10.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Máy lạnh AQUA AQA-KCRV9WJ (1.0 HP)
Hãng sản xuất: AQUA / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
5.900.000 ₫
11 mới từ 5.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Electrolux ESV09CRK-A3
Hãng sản xuất: ELECTROLUX / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
6.900.000 ₫
6 mới từ 6.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Electrolux ESV12CRK-A3
Hãng sản xuất: ELECTROLUX / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
7.500.000 ₫
5 mới từ 7.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Electrolux ESV18CRK-A3
Hãng sản xuất: ELECTROLUX / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
11.700.000 ₫
6 mới từ 11.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Máy Lạnh TOSHIBA Inverter 1.0 HP RAS-H10KKCVG-V
Hãng sản xuất: TOSHIBA / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 8.5 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
8.000.000 ₫
7 mới từ 7.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin Inverter 1.0 Hp FTKQ25SVMV/RKQ25SVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
8.400.000 ₫
7 mới từ 8.190.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa

Sản phẩm về "1 chiều lạnh inverter"