Sản phẩm về "1024 x 768"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
VIEWSONIC PJ551D
Hãng sản xuất: VIEWSONIC / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 2200 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (SVGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 250 / Độ ồn: 34dB / Trọng lượng: 2.7kg /
0
11.500.000 ₫
9 mới từ 11.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu ViewSonic PJ1165
Hãng sản xuất: VIEWSONIC / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3500 lumens / Hệ số tương phản: 800:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 430 / Độ ồn: 40dB / Trọng lượng: 7.7kg /
0
35.600.000 ₫
4 mới từ 35.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu BenQ MP624
Hãng sản xuất: BENQ / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 3000 lumens / Hệ số tương phản: 2500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 285 / Độ ồn: 31dB / Trọng lượng: 2.5kg /
0
22.900.000 ₫
2 mới từ 22.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu BenQ CP270
Hãng sản xuất: BENQ / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 1900 lumens / Hệ số tương phản: 1000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 285 / Độ ồn: 37dB / Trọng lượng: 1.5kg /
0
23.050.000 ₫
3 mới từ 23.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu BenQ MP620
Hãng sản xuất: BENQ / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 2500 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 305 / Độ ồn: 31dB / Trọng lượng: 3kg /
0
16.600.000 ₫
4 mới từ 16.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Panasonic PT-F200EA
Hãng sản xuất: PANASONIC / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: - / Hệ số tương phản: 400:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Độ ồn: - / Trọng lượng: 6.2kg /
0
35.550.000 ₫
7 mới từ 35.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu ViewSonic PJD6210-WH
Hãng sản xuất: VIEWSONIC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 2200 lumens / Hệ số tương phản: 2800:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 230 / Độ ồn: 34dB / Trọng lượng: 2.4kg /
0
12.950.000 ₫
6 mới từ 12.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
IBM LCD 14.1 inch
Hãng sản xuất: Samsung / Dùng cho loại máy: IBM - Tất cả / Kích cỡ: 14.1inch / 1024 x 768 / Gương / Wide (màn rộng) /
0
600.000 ₫
4 mới từ 600.000 ₫
1 cũ từ 920.000 ₫
Thuộc danh mục
Display (màn hình Laptop)
Máy chiếu Panasonic PT-FX400EA
PTFX400EA, PT-FX400-EA. Hãng sản xuất: PANASONIC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 4000 lumens / Hệ số tương phản: 600:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: VGA~SVGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.77 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 330 Độ ồn: 33dB / Trọng lượng: 6kg /
0
44.990.000 ₫
14 mới từ 42.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Panasonic SP-DR08
Hãng sản xuất: PANASONIC / Số kênh: 8 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 1024 x 768 pixel / Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, RCA, RS-232C/
0
14.950.000 ₫
8 mới từ 14.900.000 ₫
Máy chiếu  Panasonic PT-LB3E
Hãng sản xuất: PANASONIC / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3200 lumens / Hệ số tương phản: 500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 300 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 2.3kg /
0
15.340.000 ₫
14 mới từ 15.249.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Epson EB-1960 ( LCD, 5000 lumens, 3000:1, XGA (1024 x 768))
EB 1960, EB1960. Hãng sản xuất: EPSON / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 5000 lumens / Hệ số tương phản: 3000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 337 / Tính năng: -/ Độ ồn: 37dB / Trọng lượng: 3.7kg /
0
58.630.000 ₫
15 mới từ 58.630.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Sony VPL-EX271 (LCD, 3700 lumens, 3000:1, XGA (1024x768) )
Hãng sản xuất: SONY / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3700 lumens / Hệ số tương phản: 3000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: UXGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 268 Độ ồn: - / Trọng lượng: 3.8kg /
0
17.500.000 ₫
16 mới từ 17.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Màn hình Sony Vaio YB
Hãng sản xuất: LG / Dùng cho loại máy: Sony - Vaio / Kích cỡ: 11.6inch / 1024 x 768 / Gương /
0
680.000 ₫
8 mới từ 670.000 ₫
Thuộc danh mục
Display (màn hình Laptop)
Màn hình Sony VPC-YA
Hãng sản xuất: LG / / Kích cỡ: 11.6inch / 1024 x 768 / Gương /
0
670.000 ₫
7 mới từ 670.000 ₫
Thuộc danh mục
Display (màn hình Laptop)
Màn hình Gateway LT27
Hãng sản xuất: LG / Dùng cho loại máy: Gateway - Tất cả / Kích cỡ: 10.1inch / 1024 x 768 / Gương / Xuất xứ: -- /
0
620.000 ₫
8 mới từ 615.000 ₫
Thuộc danh mục
Display (màn hình Laptop)
Màn hình Acer D260, D257
Hãng sản xuất: LG / Dùng cho loại máy: Acer - Tất cả / Kích cỡ: 10.1inch / 1024 x 768 / Gương / Xuất xứ: -- /
0
615.000 ₫
7 mới từ 615.000 ₫
Thuộc danh mục
Display (màn hình Laptop)
Máy chiếu Sony VPL-EX276 (LCD, 3700 Lumens, 3000:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: SONY / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3700 lumens / Hệ số tương phản: 3000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA, SXGA+, WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 4kg /
4
17.989.000 ₫
24 mới từ 17.989.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Panasonic PT-VX42ZA (LCD, 4000 Lumens, 4000:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: PANASONIC / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 16:10/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 4000 lumens / Hệ số tương phản: 4000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 280 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 3.2kg /
0
15.700.000 ₫
15 mới từ 15.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Sony VPL-DX271
Hãng sản xuất: SONY / Độ sáng tối đa: 3600 lumens / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (SVGA) / Độ phân giải: XGA/ Công suất tiêu thụ(W): 1 /
4
16.730.000 ₫
3 mới từ 16.730.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)

Sản phẩm về "1024 x 768"