Sản phẩm về "1024 x 768 (xga)"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy chiếu Sony VPL-CX61
Hãng sản xuất: SONY / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2500 lumens / Hệ số tương phản: 350:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA, SXGA+/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 280 / Độ ồn: 28dB / Trọng lượng: 3.7kg /
0
14.490.000 ₫
10 mới từ 14.490.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Optoma EP7155
Optoma EP-7155, EP7155. Hãng sản xuất: OPTOMA / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, -/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 2500 lumens / Hệ số tương phản: 2500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA, WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 250 / Độ ồn: 36dB / Trọng lượng: 1.4kg /
0
18.900.000 ₫
12 mới từ 16.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Sony VPL-MX25
VPL-MX25, VPLMX25. Hãng sản xuất: SONY / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2500 lumens / Hệ số tương phản: 650:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 290 / Độ ồn: - / Trọng lượng: 1.7kg /
0
36.990.000 ₫
11 mới từ 30.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Sony VPL-DX15
VPL-DX15, VPLDX15. Hãng sản xuất: SONY / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3000 lumens / Hệ số tương phản: 700:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 320 / Độ ồn: - / Trọng lượng: 2.2kg /
0
12.990.000 ₫
19 mới từ 12.780.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Dell 1410X
1410X. Hãng sản xuất: DELL / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 2700 lumens / Hệ số tương phản: 2200:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 200 / Độ ồn: - / Trọng lượng: 2.4kg /
0
14.000.000 ₫
18 mới từ 5.800.000 ₫
1 cũ từ 5.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu  V-Plus VL-10XB tích hợp bảng thông minh
Hãng sản xuất: V-PLUS / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: - / Độ sáng tối đa: 3000 lumens / Hệ số tương phản: 800:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: VGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 230 / Độ ồn: 34dB / Trọng lượng: 3.2kg /
0
35.000.000 ₫
5 mới từ 35.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Epson EB-X9
Hãng sản xuất: EPSON / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2500 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA~UXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 265 / Độ ồn: 37dB / Trọng lượng: 2.3kg /
0
13.600.000 ₫
10 mới từ 13.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Nec NP-V300XG
Hãng sản xuất: NEC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 3000 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, XGA, SXGA+, WXGA, WXGA+/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 216 / Tính năng: -/ Độ ồn: 34dB / Trọng lượng: 2.5kg /
0
39.060.000 ₫
12 mới từ 39.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Hitachi CP-DX300 (DLP, 3000 lumens, 2500:1, XGA (1024 x 768))
Hitachi CPDX300, CPDX300. Hãng sản xuất: HITACHI / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 3000 lumens / Hệ số tương phản: 2500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 Độ ồn: 35dB / Trọng lượng: 2.2kg /
0
12.500.000 ₫
33 mới từ 12.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Sony VPL-FX37 (LCD, 6000 lumens, 2000:1, XGA (1024 x 768))
VP-FX37, VPL-FX37. Hãng sản xuất: SONY / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 6000 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 450 Độ ồn: - / Trọng lượng: 8.1kg /
0
64.889.000 ₫
33 mới từ 60.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Optoma EX611ST
EX611ST, EX-611ST. Hãng sản xuất: OPTOMA / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 3000 lumens / Hệ số tương phản: 13000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA~SXGA+, VGA~SVGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 295 / Tính năng: -/ Độ ồn: 31dB / Trọng lượng: 2.2kg /
0
15.000.000 ₫
21 mới từ 14.999.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu ViewSonic PJD5232L (DLP, 3000 lumens, 15000:1, XGA (1024 x 768))
Hãng sản xuất: VIEWSONIC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 3000 lumens / Hệ số tương phản: 15000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SVGA, XGA~SXGA+, WXGA, WVGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 250 / Tính năng: 3D, 3D Ready/ Độ ồn: 28dB / Trọng lượng: 2.1kg /
0
10.350.000 ₫
24 mới từ 9.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu ASK Proxima C3255 (LCD, 2700 Lumens, 2000:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: ASK PROXIMA / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2700 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SVGA, XGA, WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 280 / Tính năng: -/ Độ ồn: 29dB / Trọng lượng: 3kg /
0
10.000.000 ₫
8 mới từ 9.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Panasonic PT-DX810ELS ( DLP, 8200 Lumens, 2000:1, XGA (1024 x 768))
Hãng sản xuất: PANASONIC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 8200 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 760 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 15.4kg /
0
175.000.000 ₫
9 mới từ 149.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu BenQ MX522P (DPL, 3000 Lumens. 13000:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: BENQ / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 3000 lumens / Hệ số tương phản: 13000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: UXGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 190 / Tính năng: 3D Ready/ Độ ồn: 31dB / Trọng lượng: - /
0
13.800.000 ₫
14 mới từ 11.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu  Benq MX666
Hãng sản xuất: BENQ / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 3500 lumens / Hệ số tương phản: 3000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Tính năng: 3D Ready/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 2.6kg /
0
18.400.000 ₫
11 mới từ 16.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu NEC NP-M300XS (LCD 3000 Lumens, 2000:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: NEC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3000 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: UXGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 311 / Tính năng: -/ Độ ồn: 35dB / Trọng lượng: 4kg /
0
24.640.000 ₫
4 mới từ 24.640.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Sony VPL-EX295 (LCD, 3800 lumens, 3300:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: SONY / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3800 lumens / Hệ số tương phản: 3300:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 310 / Tính năng: Wireless/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 4kg /
0
15.950.000 ₫
55 mới từ 15.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Sony VPL-EX255 (LCD, 3300 Lumens, 3300:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: SONY / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3300 lumens / Hệ số tương phản: 3300:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Tính năng: Wireless/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 4kg /
0
14.200.000 ₫
41 mới từ 14.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Panasonic PT-LB280EA (2800 Lumens, 10000:1, XGA 1024 × 768, LCD)
Hãng sản xuất: PANASONIC / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2800 lumens / Hệ số tương phản: 10000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 300 / Tính năng: -/ Độ ồn: 28dB / Trọng lượng: 2.8kg /
0
10.400.000 ₫
8 mới từ 10.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)

Sản phẩm về "1024 x 768 (xga)"