Sản phẩm về "1024 x 768 (xga)"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy chiếu Panasonic  PT-LB51EA
PT-LB51EA, PTLB51EA. Hãng sản xuất: PANASONIC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2000 lumens / Hệ số tương phản: 400:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 240 / Độ ồn: - / Trọng lượng: 1.8kg /
3
4.590.000 ₫
12 mới từ 4.590.000 ₫
1 cũ từ 5.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
ACER P5270
Hãng sản xuất: ACER / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 1500 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Độ ồn: 28dB / Trọng lượng: - /
0
22.000.000 ₫
5 mới từ 20.490.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Epson EB-1910
EB1910, EB-1910. Hãng sản xuất: EPSON / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: TFT / Độ sáng tối đa: 4000 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.77 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 319 / Độ ồn: 37dB / Trọng lượng: 3.4kg /
0
39.000.000 ₫
11 mới từ 38.990.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Sanyo PLC-XU305A
PLC-XU305A. Hãng sản xuất: SANYO / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Hệ số tương phản: 500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: UXGA, VGA, XGA, WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 12 / Độ ồn: 29dB / Trọng lượng: 2.9kg /
0
30.800.000 ₫
9 mới từ 30.790.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Sanyo PLC-XU116
PLC-XU116. Hãng sản xuất: SANYO / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2600 lumens / Hệ số tương phản: 1000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, UXGA, VGA, XGA, SXGA+, WXGA, WUXGA, WSXGA+/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 346 / Độ ồn: 29dB / Trọng lượng: 3.5kg /
0
43.790.000 ₫
9 mới từ 43.790.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu ACTO DX120
Hãng sản xuất: ACTO / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 2800 lumens / Hệ số tương phản: 2600:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Độ ồn: 30dB / Trọng lượng: 2.5kg /
0
11.990.000 ₫
8 mới từ 11.990.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Sony VPLTX70
VPLTX70, VPL-TX70. Hãng sản xuất: SONY / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2600 lumens / Hệ số tương phản: 900:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: VGA~SXGA, SXGA+/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 260 / Độ ồn: 39dB / Trọng lượng: 3kg /
0
16.000.000 ₫
7 mới từ 15.990.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Hitachi CP-X5021N
CP-X5021N. Hãng sản xuất: HITACHI / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 5000 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 380 Độ ồn: 36dB / Trọng lượng: 4.7kg /
0
56.880.000 ₫
12 mới từ 56.880.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Panasonic projector PT-LB1E
Hãng sản xuất: PANASONIC / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: - / Hệ số tương phản: 500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: VGA~SVGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 300 / Độ ồn: - / Trọng lượng: 2.3kg /
4,5
4.900.000 ₫
22 mới từ 4.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Epson EB-420
Hãng sản xuất: EPSON / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2500 lumens / Hệ số tương phản: 3000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 274 / Độ ồn: 35dB / Trọng lượng: 3.8kg /
0
23.750.000 ₫
5 mới từ 23.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Optoma EX665UT
EX-665UT, EX665-UT, EX-665-UT. Hãng sản xuất: OPTOMA / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 3000 lumens / Hệ số tương phản: 3000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SVGA, UXGA, XGA~UXGA, VGA, XGA, WXGA+/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 280 / Tính năng: 3D Ready, Full HD/ Độ ồn: 30dB / Trọng lượng: 7.6kg /
0
31.500.000 ₫
5 mới từ 31.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu H-Pec H-7210N
Hãng sản xuất: H-PEC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2200 lumens / Hệ số tương phản: 500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA~UXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 285 / Tính năng: -/ Độ ồn: 30dB / Trọng lượng: 3.3kg /
0
12.000.000 ₫
7 mới từ 12.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Epson EB-1965 (LCD, 5000 lumens, 3000:1, XGA (1024 x 768))
EB-1965, EB1965. Hãng sản xuất: EPSON / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 5000 lumens / Hệ số tương phản: 3000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.77 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 337 Độ ồn: 37dB / Trọng lượng: 3.8kg /
0
24.900.000 ₫
31 mới từ 24.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu ASK Proxima S2325W (LCD, 3100 lumens, 2000:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: ASK PROXIMA / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3100 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA, WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 280 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 3.7kg /
0
19.000.000 ₫
6 mới từ 19.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu BenQ MX722 (DLP, 4000 lumens, 5300:1, XGA (1024 x 768), 3D Ready)
MX722, M-X722, MX-722. Hãng sản xuất: BENQ / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 4000 lumens / Hệ số tương phản: 5300:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: UXGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 398 / Tính năng: 3D Ready/ Độ ồn: 36dB / Trọng lượng: 3.8kg /
0
18.500.000 ₫
20 mới từ 18.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Sony VPL-EX276 (LCD, 3700 Lumens, 3000:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: SONY / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3700 lumens / Hệ số tương phản: 3000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA, SXGA+, WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 4kg /
0
17.990.000 ₫
26 mới từ 17.490.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Panasonic PT LX271 (DLP, 2700 lumens, 4000:1, XGA (1024x768 ))
Hãng sản xuất: PANASONIC / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 2700 lumens / Hệ số tương phản: 4000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 260 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 2.5kg /
0
10.850.000 ₫
6 mới từ 10.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Panasonic PT-VX42Z (LCD, 4000 lumens, 4000:1, XGA (1024 x 768))
Hãng sản xuất: PANASONIC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 4000 lumens / Hệ số tương phản: 4000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 280 / Tính năng: -/ Độ ồn: 35dB / Trọng lượng: 3.2kg /
0
15.800.000 ₫
32 mới từ 15.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Infocus IN224S
Hãng sản xuất: INFOCUS / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 3500 lumens / Hệ số tương phản: 15000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SVGA, WUXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 2.35kg /
0
8.150.000 ₫
19 mới từ 8.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Panasonic PT-VX42ZA (LCD, 4000 Lumens, 4000:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: PANASONIC / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 16:10/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 4000 lumens / Hệ số tương phản: 4000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 280 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 3.2kg /
0
16.900.000 ₫
20 mới từ 15.750.000 ₫
1 cũ từ 18.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)

Sản phẩm về "1024 x 768 (xga)"