Sản phẩm về "1024 x 768 (xga)"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy chiếu Optoma EP728
Hãng sản xuất: OPTOMA / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 2700 lumens / Hệ số tương phản: 2200:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (SVGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 260 / Độ ồn: 31dB / Trọng lượng: 2kg /
0
13.800.000 ₫
7 mới từ 13.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Sony VPL-DX10
VPL-DX10, VPLDX10. Hãng sản xuất: SONY / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2500 lumens / Hệ số tương phản: 700:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 320 / Độ ồn: - / Trọng lượng: 1.9kg /
0
18.000.000 ₫
14 mới từ 9.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Optoma EX-611(EX611)
Hãng sản xuất: OPTOMA / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 3200 lumens / Hệ số tương phản: 2500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: UXGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Độ ồn: - / Trọng lượng: 2.9kg /
0
19.100.000 ₫
9 mới từ 19.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Panasonic PT-ST10EA
PT-ST10EA, ST10EA. Hãng sản xuất: PANASONIC / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 2800 lumens / Hệ số tương phản: 500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.77 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Độ ồn: - / Trọng lượng: 3.1kg /
0
19.300.000 ₫
21 mới từ 19.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Sony VPL-SX125
VPL-SX125, VPLSX125. Hãng sản xuất: SONY / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2500 lumens / Hệ số tương phản: 3800:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (SVGA) / Độ phân giải: SVGA, UXGA, VGA, XGA, WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 205 / Độ ồn: - / Trọng lượng: 3.7kg /
5
21.500.000 ₫
23 mới từ 21.190.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu H-Pec H-7210N
Hãng sản xuất: H-PEC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2200 lumens / Hệ số tương phản: 500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA~UXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 285 / Tính năng: -/ Độ ồn: 30dB / Trọng lượng: 3.3kg /
0
12.500.000 ₫
4 mới từ 12.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Epson EB-Z8150 (LCD, 8000 lumens, 5000:1, XGA (1024 x 768))
EB-Z8150, EBZ8150. Hãng sản xuất: EPSON / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 10000 lumens / Hệ số tương phản: 5000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 786 Độ ồn: 37dB / Trọng lượng: 22kg /
0
203.720.000 ₫
15 mới từ 203.720.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Sony VPL-DW125 (LCD, 2600 lumens, 2500:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: SONY / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2600 lumens / Hệ số tương phản: 2500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 2.5kg /
0
27.499.000 ₫
13 mới từ 27.499.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Sony VPL-EX221 ( LCD, 2700 lumens, 3000:1, XGA (1024 x 768))
Hãng sản xuất: SONY / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2700 lumens / Hệ số tương phản: 3000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: VGA~XGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Tính năng: HD Ready/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 3.8kg /
0
10.990.000 ₫
33 mới từ 10.990.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Optoma EX610STi (DLP, 3000 lumens, 3000:1, (XGA) 1024 x 768, 3D)
Hãng sản xuất: OPTOMA / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 3000 lumens / Hệ số tương phản: 3000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: UXGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 295 / Tính năng: 3D/ Độ ồn: 29dB / Trọng lượng: 3.1kg /
0
42.000.000 ₫
13 mới từ 23.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu ASK Proxima C2455 (LCD, 4000 lumens, 2500:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: ASK PROXIMA / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 4000 lumens / Hệ số tương phản: 2500:1 / Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA, WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 280 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 2.9kg /
0
15.900.000 ₫
9 mới từ 15.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Sony VPL-EX276 (LCD, 3700 Lumens, 3000:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: SONY / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3700 lumens / Hệ số tương phản: 3000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA, SXGA+, WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 4kg /
0
17.990.000 ₫
32 mới từ 17.990.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu 3M X20 (LCD, 2000 Lumens, 500:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: 3M / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2000 lumens / Hệ số tương phản: 500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 60 / Tính năng: -/ Độ ồn: 28dB / Trọng lượng: 1.7kg /
0
17.200.000 ₫
10 mới từ 17.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Panasonic PT-LB280
Hãng sản xuất: PANASONIC / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2800 lumens / Hệ số tương phản: 10000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 2.8kg /
0
10.600.000 ₫
35 mới từ 10.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Vivitek D867
Hãng sản xuất: VIVITEK / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 4000 lumens / Hệ số tương phản: 5000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Tính năng: 3D, 3D Ready/ Độ ồn: 39dB / Trọng lượng: 3.1kg /
0
23.650.000 ₫
8 mới từ 36.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Panasonic PT-EX610E
Hãng sản xuất: PANASONIC / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 5000 lumens / Hệ số tương phản: 10000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 495 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 10.5kg /
0
72.600.000 ₫
11 mới từ 72.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Optoma X312
Hãng sản xuất: OPTOMA / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: - / Độ sáng tối đa: 3200 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: -/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: - /
0
10.120.000 ₫
24 mới từ 8.670.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Panasonic PT-VX420 (DLP, 4500 Lunes, 12000:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: PANASONIC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3, 16:10/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 4500 lumens / Hệ số tương phản: 12000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 320 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 3.4kg /
0
25.740.000 ₫
13 mới từ 25.740.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu BenQ MX-570 (DPL, 3200 Lumens, 13000:1, SVGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: BENQ / Tỉ lệ hình ảnh: 16:10/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 3200 lumens / Hệ số tương phản: 13000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (SVGA) / Độ phân giải: SVGA, UXGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 196 / Tính năng: 3D/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 1.9kg /
0
15.500.000 ₫
7 mới từ 15.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu ViewSonic PJD5353LS
Hãng sản xuất: VIEWSONIC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3000 lumens / Hệ số tương phản: 20000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 190 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 2.5kg /
0
16.500.000 ₫
13 mới từ 15.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)

Sản phẩm về "1024 x 768 (xga)"