Sản phẩm về "1024 x 768 (xga)"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy chiếu Epson EMP-765
EMP-765, EMP765. Hãng sản xuất: EPSON / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2500 lumens / Hệ số tương phản: 400:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 240 / Độ ồn: 35dB / Trọng lượng: 1.8kg /
4
14.200.000 ₫
16 mới từ 14.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Sony VPL-CX21
VPL-CX21, VPLCX21. Hãng sản xuất: SONY / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2100 lumens / Hệ số tương phản: 400:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 220 / Độ ồn: 41db / Trọng lượng: 1.9kg /
0
18.050.000 ₫
13 mới từ 18.050.000 ₫
1 cũ từ 4.630.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Sanyo PLC-XW250 (PLCXW250)
Hãng sản xuất: SANYO / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2600 lumens / Hệ số tương phản: 500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 2.36 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 212 / Độ ồn: 29dB / Trọng lượng: 2.5kg /
0
19.600.000 ₫
9 mới từ 19.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu H-PEC H-2610IB
Hãng sản xuất: H-PEC / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2600 lumens / Hệ số tương phản: 500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA~UXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 200 / Độ ồn: 19db / Trọng lượng: 3.3kg /
0
26.000.000 ₫
11 mới từ 21.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Sanyo PLC-XU350A
PLC-XU350A. Hãng sản xuất: SANYO / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3500 lumens / Hệ số tương phản: 500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: UXGA, VGA, XGA, WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 225 / Độ ồn: 29dB / Trọng lượng: 2.6kg /
0
29.930.000 ₫
10 mới từ 26.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Epson EB-G5950NL
Epson G5950NL, EB-G5950NL. Hãng sản xuất: EPSON / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 5200 lumens / Hệ số tương phản: 1000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, -, UXGA, VGA~SXGA, VGA, XGA, SXGA+, WXGA, WVGA, WUXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.77 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 442 / Độ ồn: 38dB / Trọng lượng: 6.8Kg /
0
89.450.000 ₫
6 mới từ 89.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Epson EB-1870
Hãng sản xuất: EPSON / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 4000 lumens / Hệ số tương phản: 2500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: VGA~XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.77 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 363 / Tính năng: -/ Độ ồn: 39dB / Trọng lượng: 3.3kg /
0
26.480.000 ₫
6 mới từ 26.480.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Dell 1420X (DLP, 2700 Lumens, 2400:1 DCR, 3D, Speaker)
Dell 1420X, 1420X. Hãng sản xuất: DELL / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 2700 lumens / Hệ số tương phản: 2400:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 305 / Tính năng: 3D/ Độ ồn: 33dB / Trọng lượng: 2.6kg /
0
11.200.000 ₫
15 mới từ 11.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu ViewSonic PJD6383s ( DLP, 3000 lumens, 150000:1, XGA (1024 X 768))
Hãng sản xuất: VIEWSONIC / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 3000 lumens / Hệ số tương phản: 150000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA, WVGA, WUXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Tính năng: 3D, Wireless, 3D Ready, HD Ready/ Độ ồn: 28dB / Trọng lượng: 3kg /
0
16.700.000 ₫
17 mới từ 16.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Panasonic PT-VX41EA (LCD , 4000 lumens, 2000:1, XGA (1024 x 768))
Hãng sản xuất: PANASONIC / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 40000 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 Độ ồn: 35dB / Trọng lượng: 3.4kg /
0
15.190.000 ₫
30 mới từ 15.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Sony VPL-EX276 (LCD, 3700 Lumens, 3000:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: SONY / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3700 lumens / Hệ số tương phản: 3000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA, SXGA+, WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 4kg /
0
17.990.000 ₫
25 mới từ 17.990.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Panasonic PT-VX400EA (LCD, 4000 Lumens, 2000:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: PANASONIC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 4000 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.77 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 322 / Tính năng: -/ Độ ồn: 29dB / Trọng lượng: 3.5kg /
0
17.400.000 ₫
29 mới từ 17.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu 3M X20 (LCD, 2000 Lumens, 500:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: 3M / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2000 lumens / Hệ số tương phản: 500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 60 / Tính năng: -/ Độ ồn: 28dB / Trọng lượng: 1.7kg /
0
17.000.000 ₫
11 mới từ 17.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
3M Digital Projector X66 (LCD, 3000 Lumens, 400:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: 3M / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3000 lumens / Hệ số tương phản: 400:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 320 / Tính năng: -/ Độ ồn: 38dB / Trọng lượng: 3.5kg /
0
22.250.000 ₫
8 mới từ 22.249.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu ASK Proxima C3255 (LCD, 2700 Lumens, 2000:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: ASK PROXIMA / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2700 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SVGA, XGA, WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 280 / Tính năng: -/ Độ ồn: 29dB / Trọng lượng: 3kg /
0
9.150.000 ₫
7 mới từ 9.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu BenQ MX806ST
Hãng sản xuất: BENQ / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 3000 lumens / Hệ số tương phản: 13000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: -/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 2.6kg /
0
18.260.000 ₫
13 mới từ 16.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu BenQ MX-726 (DPL, 4000 Lumens, 11000:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: BENQ / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3, 17:10/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 4000 lumens / Hệ số tương phản: 11000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: UXGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 280 / Tính năng: 3D Ready, Full HD/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 3.3kg /
0
28.800.000 ₫
7 mới từ 28.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu BenQ MX507 Business Projector
Hãng sản xuất: BENQ / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 3200 lumens / Hệ số tương phản: 13000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 270 / Tính năng: -/ Độ ồn: 28dB / Trọng lượng: 1.8kg /
0
7.300.000 ₫
6 mới từ 7.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Panasonic PT-VX605N (5500 lumens, 10000:1, 1024 x 768 (XGA), LCD)
Hãng sản xuất: PANASONIC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 5500 lumens / Hệ số tương phản: 10000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 369 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 4.9kg /
0
39.300.000 ₫
30 mới từ 39.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Sony VPL-DX270 (LCD, 3500 lumens, 4000:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: SONY / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3500 lumens / Hệ số tương phản: 4000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 2.7kg /
0
21.999.000 ₫
6 mới từ 21.990.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)

Sản phẩm về "1024 x 768 (xga)"