Sản phẩm về "1024 x 768 (xga)"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy chiếu Panasonic PT-D3500E
Hãng sản xuất: PANASONIC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 3500 lumens / Hệ số tương phản: 1600:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, VGA, XGA, SXGA+/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 410 / Độ ồn: 33dB / Trọng lượng: 7.9kg /
0
58.510.000 ₫
11 mới từ 54.290.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Acer XD-1270D
Hãng sản xuất: ACER / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 2300 lumens / Hệ số tương phản: 2200:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 253 / Độ ồn: 32dB / Trọng lượng: 2.2kg /
0
28.650.000 ₫
5 mới từ 23.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Sanyo PLC-XU78 (PLCXU78)
Hãng sản xuất: SANYO / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3000 lumens / Hệ số tương phản: 450:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 245 / Độ ồn: 32dB / Trọng lượng: 3.1kg /
0
24.100.000 ₫
8 mới từ 24.070.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Sony VPL-CX100
VPL-CX100, VPLCX100. Hãng sản xuất: SONY / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2700 lumens / Hệ số tương phản: 550:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA, SXGA+/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 285 / Độ ồn: 28dB / Trọng lượng: 4.1kg /
5
16.000.000 ₫
11 mới từ 10.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Hitachi CP-RX70
CP-RX70, CPRX70. Hãng sản xuất: HITACHI / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2000 lumens / Hệ số tương phản: 400:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 250 / Độ ồn: 35dB / Trọng lượng: 1.7kg /
0
11.090.000 ₫
14 mới từ 11.090.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu EPSON EMP-1915
EMP1915, EPSON EMP 1915. Hãng sản xuất: EPSON / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 4000 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 237 / Độ ồn: 37dB / Trọng lượng: 3.5kg /
0
59.400.000 ₫
14 mới từ 59.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Panasonic PT-DX500EA (DLP, 4500 lumens, 2000:1, XGA (1024 x 768))
PT-DX500EA, PTDX500EA. Hãng sản xuất: PANASONIC / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 4500 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 8.5kg /
0
59.000.000 ₫
20 mới từ 47.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu BenQ SX912 (DPL, 5000 Lumens, 11000:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: BENQ / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 5000 lumens / Hệ số tương phản: 11000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: UXGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 310 / Tính năng: -/ Độ ồn: 33dB / Trọng lượng: 3.7kg /
0
32.800.000 ₫
11 mới từ 32.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Sony VPL-DX102 (LCD, 2300 Lumens, 2500:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: SONY / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2300 lumens / Hệ số tương phản: 2500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 230 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 2.5kg /
0
7.600.000 ₫
56 mới từ 7.600.000 ₫
1 cũ từ 8.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Sony VPL-DX127 (LCD, 2600 Lumens, 2500:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: SONY / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2600 lumens / Hệ số tương phản: 2500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 230 / Tính năng: Wireless/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 2.5kg /
0
13.000.000 ₫
51 mới từ 13.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Sony VPL-EX255 (LCD, 3300 Lumens, 3300:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: SONY / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3300 lumens / Hệ số tương phản: 3300:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Tính năng: Wireless/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 4kg /
0
15.200.000 ₫
40 mới từ 14.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Panasonic PT-LB280EA (2800 Lumens, 10000:1, XGA 1024 × 768, LCD)
Hãng sản xuất: PANASONIC / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2800 lumens / Hệ số tương phản: 10000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 300 / Tính năng: -/ Độ ồn: 28dB / Trọng lượng: 2.8kg /
0
10.600.000 ₫
12 mới từ 9.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu BenQ MX-726 (DPL, 4000 Lumens, 11000:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: BENQ / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3, 17:10/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 4000 lumens / Hệ số tương phản: 11000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: UXGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 280 / Tính năng: 3D Ready, Full HD/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 3.3kg /
0
28.800.000 ₫
8 mới từ 28.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Sony VPL-DX111
Hãng sản xuất: SONY / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 2300 lumens / Hệ số tương phản: 3000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) Công suất tiêu thụ(W): 0 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 2.5kg /
5
7.800.000 ₫
37 mới từ 7.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Sony VPL-DX131
Hãng sản xuất: SONY / Độ sáng tối đa: 2600 lumens / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Công suất tiêu thụ(W): 0 /
5
11.000.000 ₫
35 mới từ 11.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu BenQ MX570
Hãng sản xuất: BENQ / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 3200 lumens / Hệ số tương phản: 13000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 280 / Tính năng: 3D/ Độ ồn: 33dB / Trọng lượng: 1.9kg /
0
16.450.000 ₫
7 mới từ 16.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu ViewSonic PJD5353LS
Hãng sản xuất: VIEWSONIC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3000 lumens / Hệ số tương phản: 20000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 190 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 2.5kg /
0
14.650.000 ₫
23 mới từ 14.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu EPSON EB-98H
Hãng sản xuất: EPSON / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3000 lumens / Hệ số tương phản: 10000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 380 / Tính năng: -/ Độ ồn: 37dB / Trọng lượng: 2.7kg /
0
11.400.000 ₫
12 mới từ 11.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Sony VPL-DX270 (LCD, 3500 lumens, 4000:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: SONY / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3500 lumens / Hệ số tương phản: 4000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 2.7kg /
0
15.000.000 ₫
19 mới từ 14.890.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Hitachi CP-EX402
Hãng sản xuất: HITACHI / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 16:10/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 4200 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: VGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 225 / Tính năng: -/ Độ ồn: 37dB / Trọng lượng: 2.9kg /
0
15.500.000 ₫
5 mới từ 14.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)

Sản phẩm về "1024 x 768 (xga)"