Sản phẩm về "1024 x 768 (xga)"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy chiếu Hitachi LCD CP-X445
Hãng sản xuất: HITACHI / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3200 lumens / Hệ số tương phản: 500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 370 / Độ ồn: 37dB / Trọng lượng: 3.9kg /
0
44.580.000 ₫
9 mới từ 44.580.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Toshiba Projector TLP X3000
Hãng sản xuất: TOSHIBA / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3000 lumens / Hệ số tương phản: 400:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.77 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 220 / Độ ồn: 36dB / Trọng lượng: 2.8kg /
0
30.000.000 ₫
4 mới từ 30.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Mitsubishi XD500U
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 2200 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 290 / Độ ồn: 26dB / Trọng lượng: 2.9kg /
0
10.000.000 ₫
5 mới từ 10.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Vivitek D326MX
Hãng sản xuất: VIVITEK / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: DLP / Hệ số tương phản: 2500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 250 / Độ ồn: 32dB / Trọng lượng: 1.45kg /
0
26.380.000 ₫
4 mới từ 18.375.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Benq SP920P
Hãng sản xuất: BENQ / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 6000 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 805 / Độ ồn: 37dB / Trọng lượng: 11kg /
0
95.000.000 ₫
3 mới từ 76.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Epson EB-905
EB-905. Hãng sản xuất: EPSON / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 300 / Độ ồn: 33dB / Trọng lượng: 3.3kg /
0
18.370.000 ₫
18 mới từ 18.370.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Epson PowerLite X15
Epson X15, Epson X-15. Hãng sản xuất: EPSON / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3000 lumens / Hệ số tương phản: 3000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: UXGA, VGA, XGA, SXGA+, SVGA~SXGA, WXGA, WXGA+/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.77 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 0 Độ ồn: 29dB / Trọng lượng: 2.3kg /
0
13.790.000 ₫
9 mới từ 13.790.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Casio XJ-A146V (DLP, 2800 lumens, 3000:1, Full HD)
Hãng sản xuất: CASIO Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 2800 lumens / Hệ số tương phản: 3000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Tính năng: Full HD/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 2kg /
0
35.000.000 ₫
5 mới từ 35.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Panasonic PT-LX26EA (LCD, 2600Lumens, 500:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: PANASONIC / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2600 lumens / Hệ số tương phản: 500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Tính năng: HD Ready/ Độ ồn: 37dB / Trọng lượng: 2.9kg /
0
8.200.000 ₫
18 mới từ 8.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Canon LV-7285 (LCD, 2600Lumens, 4500:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: CANON / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 26000 lumens / Hệ số tương phản: 4500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 294 / Tính năng: HD Ready/ Độ ồn: 37dB / Trọng lượng: 3.3kg /
0
23.000.000 ₫
5 mới từ 22.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Panasonic PT-VX500EA (LCD, 5000 Lumens, 4000:1, XGA (1024 x 768))
Hãng sản xuất: PANASONIC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 5000 lumens / Hệ số tương phản: 4000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 365 Độ ồn: - / Trọng lượng: 4.8kg /
0
47.950.000 ₫
15 mới từ 47.025.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Benq MX 620ST
Hãng sản xuất: BENQ / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 3000 lumens / Hệ số tương phản: 3000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 3.9kg /
0
24.000.000 ₫
6 mới từ 16.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu BenQ SX912 (DPL, 5000 Lumens, 11000:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: BENQ / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 5000 lumens / Hệ số tương phản: 11000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: UXGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 310 / Tính năng: -/ Độ ồn: 33dB / Trọng lượng: 3.7kg /
0
39.000.000 ₫
9 mới từ 32.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Sony VPL-CX276 (LCD, 5200 Lumens, 3000:1, XGA (1024x768))
Hãng sản xuất: SONY / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 5200 lumens / Hệ số tương phản: 3000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 280 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 5.5kg /
0
39.589.000 ₫
8 mới từ 39.589.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Epson EB-965 (LCD, 3500 Lumens, 10000:1, XGA(1024 x 768))
EB-965, EB 965. Hãng sản xuất: EPSON / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3500 lumens / Hệ số tương phản: 10000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 273 / Tính năng: -/ Độ ồn: 37dB / Trọng lượng: 2.7kg /
5
49.500.000 ₫
11 mới từ 49.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Panasonic PT-VX600A (LCD, 5500 Lumens, 5000:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: PANASONIC / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 16:10/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 5500 lumens / Hệ số tương phản: 5000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 4.9kg /
0
34.000.000 ₫
18 mới từ 34.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu BenQ MX-726 (DPL, 4000 Lumens, 11000:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: BENQ / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3, 17:10/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 4000 lumens / Hệ số tương phản: 11000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: UXGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 280 / Tính năng: 3D Ready, Full HD/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 3.3kg /
0
28.950.000 ₫
7 mới từ 28.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Panasonic PT-VX600 (5500 lumens, 10000:1, 1024 x 768 (XGA), LCD)
Hãng sản xuất: PANASONIC / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 5000 lumens / Hệ số tương phản: 10000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 362 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 4.8kg /
0
27.450.000 ₫
26 mới từ 26.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Panasonic PT-VX605N (5500 lumens, 10000:1, 1024 x 768 (XGA), LCD)
Hãng sản xuất: PANASONIC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 5500 lumens / Hệ số tương phản: 10000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 369 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 4.9kg /
0
38.980.000 ₫
29 mới từ 36.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Epson EB-2040
Hãng sản xuất: EPSON / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 4200 lumens / Hệ số tương phản: 15000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Công suất tiêu thụ(W): 0 Trọng lượng: 4.2kg /
0
40.990.000 ₫
4 mới từ 40.990.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)

Sản phẩm về "1024 x 768 (xga)"