Sản phẩm về "1024 x 768 (xga)"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy chiếu Optoma EP7155
Optoma EP-7155, EP7155. Hãng sản xuất: OPTOMA / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, -/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 2500 lumens / Hệ số tương phản: 2500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA, WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 250 / Độ ồn: 36dB / Trọng lượng: 1.4kg /
0
16.550.000 ₫
13 mới từ 16.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Mitsubishi XD500U
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 2200 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 290 / Độ ồn: 26dB / Trọng lượng: 2.9kg /
0
10.000.000 ₫
5 mới từ 10.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu 3M SCP717
Hãng sản xuất: 3M / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 3000 lumens / Hệ số tương phản: 1600:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 360 / Độ ồn: 36dB / Trọng lượng: 4.6kg /
0
43.500.000 ₫
4 mới từ 43.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu H-PEC H-2610IB
Hãng sản xuất: H-PEC / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2600 lumens / Hệ số tương phản: 500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA~UXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 200 / Độ ồn: 19db / Trọng lượng: 3.3kg /
0
21.739.000 ₫
10 mới từ 21.739.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu LG BX327
BX327. Hãng sản xuất: LG / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 3200 lumens / Hệ số tương phản: 2300:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 298 / Độ ồn: 34dB / Trọng lượng: - /
0
20.900.000 ₫
7 mới từ 20.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Samsung SP-M221
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2200 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Độ ồn: 36dB / Trọng lượng: 2.3kg /
0
11.700.000 ₫
7 mới từ 11.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Acto DX140
DX140, DX-140. Hãng sản xuất: ACTO / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3, 17:9/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 3000 lumens / Hệ số tương phản: 3000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: -/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 280 / Độ ồn: - / Trọng lượng: 2.5kg /
0
12.900.000 ₫
7 mới từ 12.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Panasonic  PT-D5000E
Hãng sản xuất: PANASONIC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 5000 lumens / Hệ số tương phản: 1000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Độ ồn: - / Trọng lượng: 16 kg /
0
86.890.000 ₫
9 mới từ 86.890.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Nec NP-V300XG
Hãng sản xuất: NEC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 3000 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, XGA, SXGA+, WXGA, WXGA+/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 216 / Tính năng: -/ Độ ồn: 34dB / Trọng lượng: 2.5kg /
0
39.060.000 ₫
9 mới từ 39.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu H-Pec H-7210N
Hãng sản xuất: H-PEC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2200 lumens / Hệ số tương phản: 500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA~UXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 285 / Tính năng: -/ Độ ồn: 30dB / Trọng lượng: 3.3kg /
0
12.500.000 ₫
4 mới từ 12.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Sony VPL-DX120 ( LCD, 2600 lumens, 2500:1, XGA(1204 x 768))
Hãng sản xuất: SONY / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2600 lumens / Hệ số tương phản: 2500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: UXGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 Độ ồn: - / Trọng lượng: 2.5kg /
5
16.380.000 ₫
41 mới từ 16.380.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Hitachi CP-EX300 (LCD, 3200 lumens, 2000:1, XGA (1024 x 768))
Hitachi CPEX300, CPEX300. Hãng sản xuất: HITACHI / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3200 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SVGA, VGA, XGA, WXGA, WXGA+/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 300 Độ ồn: 29dB / Trọng lượng: 2.9kg /
0
13.300.000 ₫
20 mới từ 13.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Epson EB-G6150NL (LCD, 6500 Lumens, 5000:1)
EB-G6150NL, EBG6150NL. Hãng sản xuất: EPSON / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 6500 lumens / Hệ số tương phản: 5000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 9.7kg /
0
117.800.000 ₫
5 mới từ 117.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Vivitek D555
Hãng sản xuất: VIVITEK / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 3000 lumens / Hệ số tương phản: 15000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: UXGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 260 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 1.9kg /
0
13.800.000 ₫
12 mới từ 13.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu BenQ SX912 (DPL, 5000 Lumens, 11000:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: BENQ / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 5000 lumens / Hệ số tương phản: 11000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: UXGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 310 / Tính năng: -/ Độ ồn: 33dB / Trọng lượng: 3.7kg /
0
39.000.000 ₫
11 mới từ 32.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Epson EB-965 (LCD, 3500 Lumens, 10000:1, XGA(1024 x 768))
EB-965, EB 965. Hãng sản xuất: EPSON / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3500 lumens / Hệ số tương phản: 10000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 273 / Tính năng: -/ Độ ồn: 37dB / Trọng lượng: 2.7kg /
5
15.290.000 ₫
9 mới từ 49.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Panasonic PT-LB330
Hãng sản xuất: PANASONIC / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3300 lumens / Hệ số tương phản: 10000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 230 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 2.7kg /
0
12.490.000 ₫
26 mới từ 12.490.000 ₫
1 cũ từ 12.590.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Panasonic PT-VX415NZA (LCD, 4200 Lumens, 4000:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: PANASONIC / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 16:10/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 4200 lumens / Hệ số tương phản: 4000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 280 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 3.4kg /
0
21.000.000 ₫
16 mới từ 21.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu đa năng Optoma PJ635S
Hãng sản xuất: OPTOMA / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3, 5:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 3400 lumens / Hệ số tương phản: 1500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: VGA~SXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: - /
0
13.600.000 ₫
7 mới từ 13.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Hitachi CP-EX400
Hitachi CPEX400, Hitachi EX400. Hãng sản xuất: HITACHI / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: - / Độ sáng tối đa: - / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: -/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: - /
0
17.000.000 ₫
13 mới từ 16.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)

Sản phẩm về "1024 x 768 (xga)"