Sản phẩm về "1024 x 768 (xga)"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy chiếu Panasonic  PT-LB55NTEA
Hãng sản xuất: PANASONIC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2500 lumens / Hệ số tương phản: 400:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 300 / Độ ồn: - / Trọng lượng: 2.6kg /
0
5.500.000 ₫
9 mới từ 28.350.000 ₫
1 cũ từ 5.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Panasonic PT-LB51NTEA
PT-LB51NTEA, PTLB51NTEA. Hãng sản xuất: PANASONIC / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2000 lumens / Hệ số tương phản: 400:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: UXGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.77 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 240 / Độ ồn: 30dB / Trọng lượng: 1.8kg /
0
17.990.000 ₫
14 mới từ 4.590.000 ₫
3 cũ từ 3.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Hitachi CP-X200
Hãng sản xuất: HITACHI / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2200 lumens / Hệ số tương phản: 400:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Độ ồn: 35dB / Trọng lượng: 3.5kg /
0
14.290.000 ₫
8 mới từ 14.200.000 ₫
2 cũ từ 5.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Hitachi CP-X608
CP-X608, CPX608. Hãng sản xuất: HITACHI / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 4100 lumens / Hệ số tương phản: 1000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (SVGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 460 / Độ ồn: 35dB / Trọng lượng: 7.1kg /
0
60.600.000 ₫
10 mới từ 45.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Mitsubishi XD510U
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: DLP / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 330 / Độ ồn: 29dB / Trọng lượng: 2.9kg /
0
16.107.000 ₫
10 mới từ 12.999.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Mitsubishi XL1550U
XL1550U. Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3100 lumens / Hệ số tương phản: 400:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 200 / Độ ồn: 29dB / Trọng lượng: 4.7kg /
0
32.300.000 ₫
8 mới từ 28.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu ViewSonic PJL3211 (PJ-L3211)
Hãng sản xuất: VIEWSONIC / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2500 lumens / Hệ số tương phản: 450:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 310 / Độ ồn: 41db / Trọng lượng: 1.9kg /
0
17.800.000 ₫
9 mới từ 17.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu H-PEC EC-3000IB
Hãng sản xuất: H-PEC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: - / Hệ số tương phản: 500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Độ ồn: - / Trọng lượng: 2.9kg /
0
30.000.000 ₫
6 mới từ 30.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Viewsonic PJD6211
PJD6211. Hãng sản xuất: VIEWSONIC / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 2500 lumens / Hệ số tương phản: 2500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: VGA~SXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 180 / Độ ồn: 30dB / Trọng lượng: 2.6kg /
0
12.450.000 ₫
14 mới từ 10.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Acer P7290
Hãng sản xuất: ACER / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 5000 lumens / Hệ số tương phản: 3000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA, SXGA+, WXGA, WSXGA+, WXGA+/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 460 / Độ ồn: 35dB / Trọng lượng: 5.4kg /
0
30.000.000 ₫
7 mới từ 30.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu H-SPEC H-3010n
Hãng sản xuất: H-PEC / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9/ Panel type: LCD / Hệ số tương phản: 500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Độ ồn: 19db / Trọng lượng: 3.3kg /
0
24.200.000 ₫
7 mới từ 19.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Sanyo PLC-XU355A
PLC-XU355A. Hãng sản xuất: SANYO / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3500 lumens / Hệ số tương phản: 500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: UXGA, VGA, XGA, WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 366 / Độ ồn: 29dB / Trọng lượng: 2.9kg /
0
37.599.000 ₫
8 mới từ 37.599.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu LG BX327
BX327. Hãng sản xuất: LG / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 3200 lumens / Hệ số tương phản: 2300:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 298 / Độ ồn: 34dB / Trọng lượng: - /
0
20.958.000 ₫
5 mới từ 20.958.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Epson EB-G5650W
EB-G5650W, EBG5650W. Hãng sản xuất: EPSON / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 4500 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: -/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 464 / Độ ồn: 35dB / Trọng lượng: 6.8Kg /
0
58.179.000 ₫
12 mới từ 52.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu H-Pec H-7210N
Hãng sản xuất: H-PEC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2200 lumens / Hệ số tương phản: 500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA~UXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 285 / Tính năng: -/ Độ ồn: 30dB / Trọng lượng: 3.3kg /
0
12.500.000 ₫
5 mới từ 12.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Optoma EX610STi (DLP, 3000 lumens, 3000:1, (XGA) 1024 x 768, 3D)
Hãng sản xuất: OPTOMA / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 3000 lumens / Hệ số tương phản: 3000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: UXGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 295 / Tính năng: 3D/ Độ ồn: 29dB / Trọng lượng: 3.1kg /
0
23.700.000 ₫
11 mới từ 23.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu ASK Proxima S2325W (LCD, 3100 lumens, 2000:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: ASK PROXIMA / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3100 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA, WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 280 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 3.7kg /
0
19.000.000 ₫
5 mới từ 19.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Panasonic PT-VX415NTEA
Hãng sản xuất: PANASONIC / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 4200 lumens / Hệ số tương phản: 3000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 230 / Tính năng: HD Ready/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 3.4kg /
0
23.200.000 ₫
7 mới từ 21.340.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Panasonic PT-EX610E
Hãng sản xuất: PANASONIC / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 5000 lumens / Hệ số tương phản: 10000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 495 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 10.5kg /
0
72.600.000 ₫
14 mới từ 71.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Sony VPL-DX220
Hãng sản xuất: SONY / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2700 lumens / Hệ số tương phản: 3000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 215 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 2.7kg /
0
11.800.000 ₫
1 mới từ 11.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)

Sản phẩm về "1024 x 768 (xga)"