Sản phẩm về "1024 x 768 (xga)"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy chiếu Sony VPL-CX120
VPL-CX120. Hãng sản xuất: SONY / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3000 lumens / Hệ số tương phản: 500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA, SXGA+/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 285 / Độ ồn: 28dB / Trọng lượng: 4.1kg /
0
18.390.000 ₫
7 mới từ 18.390.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Sony VPL-DX10
VPL-DX10, VPLDX10. Hãng sản xuất: SONY / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2500 lumens / Hệ số tương phản: 700:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 320 / Độ ồn: - / Trọng lượng: 1.9kg /
0
18.000.000 ₫
10 mới từ 17.990.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu BENQ MP525ST
Hãng sản xuất: BENQ / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 2500 lumens / Hệ số tương phản: 3000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: UXGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 210 / Độ ồn: 32dB / Trọng lượng: 2.4kg /
0
14.500.000 ₫
10 mới từ 14.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Optoma PJ2900
PJ2900, 2900, Optoma2900. Hãng sản xuất: OPTOMA / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 2900 lumens / Hệ số tương phản: 3000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: UXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Độ ồn: - / Trọng lượng: - /
0
14.800.000 ₫
7 mới từ 14.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Panasonic PT-LB300EA
Hãng sản xuất: PANASONIC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 4000 lumens / Hệ số tương phản: 600:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 350 / Độ ồn: - / Trọng lượng: 6.2kg /
0
11.000.000 ₫
13 mới từ 11.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Epson EB-G5900
Hãng sản xuất: EPSON / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 5200 lumens / Hệ số tương phản: 1000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 464 / Độ ồn: 38dB / Trọng lượng: 6.6Kg /
0
67.800.000 ₫
9 mới từ 67.790.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Panasonic PT-LB3EA
Hãng sản xuất: PANASONIC / Tỉ lệ hình ảnh: 5:4/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3200 lumens / Hệ số tương phản: 600:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: VGA~SVGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 Độ ồn: - / Trọng lượng: - /
4
9.990.000 ₫
21 mới từ 9.990.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu ViewSonic PJD6383s ( DLP, 3000 lumens, 150000:1, XGA (1024 X 768))
Hãng sản xuất: VIEWSONIC / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 3000 lumens / Hệ số tương phản: 150000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA, WVGA, WUXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Tính năng: 3D, Wireless, 3D Ready, HD Ready/ Độ ồn: 28dB / Trọng lượng: 3kg /
0
16.800.000 ₫
12 mới từ 16.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Sony VPL-EX245 (LCD, 3200 lumens, 3000:1, XGA)
VPL-EX245, VPLEX245. Hãng sản xuất: SONY / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3200 lumens / Hệ số tương phản: 3000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 315 Độ ồn: - / Trọng lượng: 4kg /
0
15.100.000 ₫
12 mới từ 15.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Sony VPL-CX275 (LCD, 5200 lumens, 3000:1, XGA (1024 x 768))
VPLCX275, VPL-CX275. Hãng sản xuất: SONY / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 5200 lumens / Hệ số tương phản: 3000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 390 Độ ồn: - / Trọng lượng: 5.6kg /
0
29.990.000 ₫
16 mới từ 29.990.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Panasonic PT-VX400EA (LCD, 4000 Lumens, 2000:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: PANASONIC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 4000 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.77 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 322 / Tính năng: -/ Độ ồn: 29dB / Trọng lượng: 3.5kg /
0
17.490.000 ₫
18 mới từ 17.490.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Panasonic PT-LB30HEA (LCD, 3000 Lumens, 2500:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: PANASONIC / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3000 lumens / Hệ số tương phản: 2500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 2.9kg /
0
13.000.000 ₫
3 mới từ 13.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu ASK Proxima C3307 (LCD, 3100 Lumens, 4000:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: ASK PROXIMA / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3100 lumens / Hệ số tương phản: 4000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA, WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 280 / Tính năng: -/ Độ ồn: 32dB / Trọng lượng: 3kg /
0
10.600.000 ₫
3 mới từ 10.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Dell S320wi (DPL, 3000 Lumens, 2200:1, XGA (1024 x 768))
S320wi. Hãng sản xuất: DELL / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 3000 lumens / Hệ số tương phản: 2200:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 240 / Tính năng: 3D, Wireless/ Độ ồn: 35dB / Trọng lượng: - /
0
27.400.000 ₫
5 mới từ 27.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Sony VPL-CX276 (LCD, 5200 Lumens, 3000:1, XGA (1024x768))
Hãng sản xuất: SONY / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 5200 lumens / Hệ số tương phản: 3000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 280 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 5.5kg /
0
31.500.000 ₫
12 mới từ 30.090.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Infocus IN224S
Hãng sản xuất: INFOCUS / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 3500 lumens / Hệ số tương phản: 15000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SVGA, WUXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 2.35kg /
0
8.000.000 ₫
11 mới từ 8.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Panasonic PT-VX415NZ (LCD, 4200 lumens, 4000:1, XGA (1024 x 768))
Hãng sản xuất: PANASONIC / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 4200 lumens / Hệ số tương phản: 4000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 280 / Tính năng: Wireless/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 3.4kg /
0
18.390.000 ₫
15 mới từ 18.390.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Sony VPL-EX230 (3 LCD, 2800 lumens, 3300:1, XGA (1024 x 768))
Hãng sản xuất: SONY / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2800 lumens / Hệ số tương phản: 3300:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 210 / Tính năng: Wireless/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 3.8kg /
0
10.500.000 ₫
26 mới từ 10.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu EPSON EB-98H
Hãng sản xuất: EPSON / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3000 lumens / Hệ số tương phản: 10000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 380 / Tính năng: -/ Độ ồn: 37dB / Trọng lượng: 2.7kg /
0
11.400.000 ₫
7 mới từ 11.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu Panasonic PT-VX605N (5500 lumens, 10000:1, 1024 x 768 (XGA), LCD)
Hãng sản xuất: PANASONIC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 5500 lumens / Hệ số tương phản: 10000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 369 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 4.9kg /
0
39.000.000 ₫
19 mới từ 37.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)

Sản phẩm về "1024 x 768 (xga)"