Sản phẩm về "10u"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Tủ mạng 10U
Hãng sản xuất: RACK CABINET / 10U / Tải trọng (kg): 0 /
5
950.000 ₫
11 mới từ 950.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
C-RACK SISTEM CABINET 10U-D400
Hãng sản xuất: 3C / 10U / Tải trọng (kg): 0 /
0
880.000 ₫
7 mới từ 880.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
Tủ mạng  10U-19" Series 550mm ( có thể treo tường)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG TÍN / 10U / Tải trọng (kg): 70 /
0
830.000 ₫
6 mới từ 830.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
VMARACK Wall mount 10U
Hãng sản xuất: VMARACK / 10U / Tải trọng (kg): 0 /
0
860.000 ₫
4 mới từ 860.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
NetRack NS-10U-600
Hãng sản xuất: NETRACK / 10U / Tải trọng (kg): 0 /
0
1.100.000 ₫
2 mới từ 1.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
Rack Cabinet 19” 10U  ECP-10W500
Hãng sản xuất: ECP / 10U / Tải trọng (kg): 0 /
0
1.500.000 ₫
14 mới từ 1.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
C-RACK SYSTEM CABINET 10U-D400 (Đặt đứng)
Hãng sản xuất: 3C / 10U / Tải trọng (kg): 0 /
0
1.000.000 ₫
7 mới từ 1.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
Tủ mạng (ALR - 1050) Rack 19 Systems 10U Series 500
Hãng sản xuất: - / 10U / Tải trọng (kg): 0 /
0
970.000 ₫
5 mới từ 970.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
HQ-RACK 10U-D500 (Bánh xe)
Hãng sản xuất: HQ-Rack / 10U / Tải trọng (kg): 0 /
0
1.050.000 ₫
11 mới từ 1.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
NHR - RACK 19'' 10U -Series 500 (Treo tường)
Hãng sản xuất: NHR- RACK / 10U / Tải trọng (kg): 0 /
0
860.000 ₫
4 mới từ 860.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
Wall-Mount Rack C-RM10D
Hãng sản xuất: 3C / 10U / Tải trọng (kg): 0 /
0
1.250.000 ₫
5 mới từ 1.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
C-RACK 10U-D600 Tower White (3C-RT10W06)
Hãng sản xuất: 3C / 10U / Tải trọng (kg): 0 /
0
990.000 ₫
5 mới từ 970.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
C-RACK SYSTEM CABINET 19 INCHES 10U - D600 (Bánh xe)
Hãng sản xuất: C_Rack / 10U / Tải trọng (kg): 20 /
0
960.000 ₫
4 mới từ 960.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
Tủ mạng Netone NET-MD-1050W - NET Rack 19'' Systems 10U - Series 500
Hãng sản xuất: NETONE / 10U / Tải trọng (kg): 72 /
0
890.000 ₫
4 mới từ 890.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
C-Rack 10U-D600
Hãng sản xuất: C_Rack / 10U / Tải trọng (kg): 0 /
0
1.100.000 ₫
4 mới từ 1.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
USS Rack 10U sâu 500mm Mica
Hãng sản xuất: USS RACK / 10U / Tải trọng (kg): 0 /
0
960.000 ₫
5 mới từ 960.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
Tủ mạng C-RACK 10U D600 Tower White
Hãng sản xuất: C_Rack / 10U / Tải trọng (kg): 0 /
0
890.000 ₫
5 mới từ 890.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
Tủ mạng BA Rack 10U sâu 500
Hãng sản xuất: - / 10U / Tải trọng (kg): 0 /
0
1.060.000 ₫
4 mới từ 1.060.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
Rack cabinet 19inch 12U-D600 TCN-12W600
Hãng sản xuất: RACK CABINET / 10U / Tải trọng (kg): 0 /
0
2.200.000 ₫
4 mới từ 2.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
Tủ mạng HQ-Rack 10U-D500 - TT160
Hãng sản xuất: HQ-Rack / 10U / Tải trọng (kg): 40 /
0
1.250.000 ₫
3 mới từ 1.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng

Sản phẩm về "10u"