Sản phẩm về "10u"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Tủ mạng 10U
Hãng sản xuất: RACK CABINET / 10U / Tải trọng (kg): 0 /
5
1.250.000 ₫
6 mới từ 1.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
Tủ mạng D60-10U
Hãng sản xuất: OIC / 10U / Tải trọng (kg): 110 /
0
1.320.000 ₫
4 mới từ 1.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
Tủ mạng 10U D550
10U / Tải trọng (kg): 0 /
0
1.300.000 ₫
6 mới từ 930.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
Tủ mạng  10U-19" Series 550mm ( có thể treo tường)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG TÍN / 10U / Tải trọng (kg): 70 /
0
850.000 ₫
4 mới từ 830.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
DCRack 10U-D400
Hãng sản xuất: DCRACK / 10U / Tải trọng (kg): 50 /
0
988.100 ₫
2 mới từ 988.100 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
INETRACK 19'' Cabinet 10U (600 x 500) M-Series
Hãng sản xuất: INETRACK / 10U / Tải trọng (kg): 100 /
0
1.040.000 ₫
2 mới từ 1.040.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
C-RACK SYSTEM CABINET 10U-D400 (Đặt đứng)
Hãng sản xuất: 3C / 10U / Tải trọng (kg): 0 /
0
1.490.000 ₫
4 mới từ 1.490.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
Tủ mạng (ALR - 1050) Rack 19 Systems 10U Series 500
Hãng sản xuất: - / 10U / Tải trọng (kg): 0 /
0
1.200.000 ₫
1 mới từ 1.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
VNRACK VNR10B04 10U sâu 400
Hãng sản xuất: VNRACK / 10U / Tải trọng (kg): 0 /
0
988.100 ₫
2 mới từ 988.100 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
C-RACK SYSTEM CABINET 19 INCHES 10U - D500 (Treo Tường)
Hãng sản xuất: RACK CABINET / 10U / Tải trọng (kg): 45 /
0
900.000 ₫
4 mới từ 900.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
C-RACK SYSTEM CABINET 19 INCHES 10U - D600 (Bánh xe)
Hãng sản xuất: C_Rack / 10U / Tải trọng (kg): 20 /
0
1.020.000 ₫
1 mới từ 1.020.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
C-Rack 10U-D400
Hãng sản xuất: C_Rack / 10U / Tải trọng (kg): 0 /
0
1.350.000 ₫
5 mới từ 800.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
C-Rack 10U-D600
Hãng sản xuất: C_Rack / 10U / Tải trọng (kg): 0 /
0
1.250.000 ₫
2 mới từ 1.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
C-Rack 10U-D400 Bánh xe Cánh cửa Mica
Hãng sản xuất: 3C / 10U / Tải trọng (kg): 350 /
0
1.390.000 ₫
6 mới từ 1.390.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
USS Rack 10U sâu 500mm Mica
Hãng sản xuất: USS RACK / 10U / Tải trọng (kg): 0 /
0
1.150.000 ₫
2 mới từ 960.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
USS Rack 15U sâu 800mm Cửa Mica
Hãng sản xuất: USS RACK / 10U / Tải trọng (kg): 0 /
0
2.400.000 ₫
3 mới từ 2.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
Tủ mạng C-RACK 10U D600 Tower White
Hãng sản xuất: C_Rack / 10U / Tải trọng (kg): 0 /
0
990.000 ₫
4 mới từ 990.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
Vietrack Wall Mount Enclosure 10U VRW10
Hãng sản xuất: VIETRACK / 10U / Tải trọng (kg): 100 /
0
2.500.000 ₫
7 mới từ 2.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
Comrack CRW-W10 Wallmount 10U
Hãng sản xuất: COMRACK / 10U / Tải trọng (kg): 0 /
0
2.500.000 ₫
4 mới từ 2.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
Tủ mạng Kim Phát KP RACK 10U D600
Hãng sản xuất: KIM PHÁT / 10U / Tải trọng (kg): 350 /
0
1.300.000 ₫
2 mới từ 1.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng

Sản phẩm về "10u"