Sản phẩm về "2 chiều lạnh - nóng"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Điều hòa Midea MSG-18HR
Hãng sản xuất: MIDEA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
9.000.000 ₫
7 mới từ 9.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa NAGAKAWA NMT2-A506
Hãng sản xuất: NAGAKAWA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 50000 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
40.809.000 ₫
6 mới từ 40.809.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Carrier 38CSR024/42CSR024
Hãng sản xuất: CARRIER / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
15.200.000 ₫
5 mới từ 14.270.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Sumikura APS/APO-H240
Hãng sản xuất: SUMIKURA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 25000 / Xuất xứ: Malaysia /
0
13.390.000 ₫
14 mới từ 13.390.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Nagakawa NMP2-C100
Hãng sản xuất: NAGAKAWA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 100000 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
56.500.000 ₫
11 mới từ 55.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXD50DVMA/RXD50DVRA
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 17750 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
4
17.100.000 ₫
5 mới từ 17.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Panasonic CS-E9NKH-8 / CU-E9NKH-8
CS E9NKH-8 / CU E9NKH-8. Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 8530 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 11600 / Xuất xứ: - /
0
11.100.000 ₫
12 mới từ 11.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXD25DVMV/RXD25DVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 11600 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
10.600.000 ₫
6 mới từ 8.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXD35DVMV/RXD35DVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 14300 / Xuất xứ: Thái Lan /
3
13.200.000 ₫
9 mới từ 11.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXS25EVMV/RXS25EBVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 11600 / Xuất xứ: Nhật Bản - Malaysia /
0
9.700.000 ₫
9 mới từ 9.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXS35EVMV/RXS35EBVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 13600 / Xuất xứ: Nhật Bản - Malaysia /
0
11.800.000 ₫
11 mới từ 11.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXS60FVMV/RXS60FVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 21000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản - Thái Lan /
0
22.900.000 ₫
6 mới từ 22.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Panasonic CS-E12PKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 11900 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 16700 / Xuất xứ: - /
0
14.200.000 ₫
11 mới từ 10.090.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Panasonic  CU/CS-E18PKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 17700 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
18.900.000 ₫
11 mới từ 18.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Mitsubishi Electric MSH-GH10VC
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 10000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
7.200.000 ₫
6 mới từ 6.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXD35HVMV/RXD35HVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
13.400.000 ₫
21 mới từ 12.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa LG B13ENA
Hãng sản xuất: LG / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 12300 / Xuất xứ: - /
0
9.100.000 ₫
3 mới từ 9.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa LG B10ENA
Hãng sản xuất: LG / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
7.900.000 ₫
3 mới từ 7.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa LG V18ENCN
Hãng sản xuất: LG / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
15.000.000 ₫
8 mới từ 15.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa 2 chiều Samsung AR12JPFNSWKNSV 12000BTU
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
7.990.000 ₫
4 mới từ 7.990.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa

Sản phẩm về "2 chiều lạnh - nóng"