Sản phẩm về "2 chiều lạnh - nóng"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Funiki SH09T
Hãng sản xuất: FUNIKI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
5.120.000 VNĐ
7 mới từ 5.120.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Funiki SPH09T
Hãng sản xuất: FUNIKI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9042 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
4.450.000 VNĐ
11 mới từ 4.450.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FHC18NUV1 / R18NUV1
FHC18NUV1/R18NUV1, FHC18NUV1. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18100 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
20.000.000 VNĐ
24 mới từ 18.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FHC21NUV1/R21NUV1
FHC21NUV1/R21NUV1, FHC21NUV1. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 21200 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
24.500.000 VNĐ
25 mới từ 23.500.000 VNĐ
1 cũ từ 6.500.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FHC42NUY1/R42NUY1
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 42700 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
34.200.000 VNĐ
5 mới từ 34.200.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Toshiba RAS-18SKPX
RAS-18SKPX, RAS18SKPX. Hãng sản xuất: TOSHIBA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
14.900.000 VNĐ
19 mới từ 9.800.000 VNĐ
2 cũ từ 6.500.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FTXD25DVMA/RXD25DVMA
FTXD25DVMA, RXD25DVMA. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 8500 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 11600 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
9.400.000 VNĐ
27 mới từ 7.850.000 VNĐ
1 cũ từ 6.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FTXD50FVM/RXD50BVMA
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 17750 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 22190 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
18.190.000 VNĐ
32 mới từ 14.700.000 VNĐ
1 cũ từ 6.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Funiki SPH12T
Hãng sản xuất: FUNIKI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12260 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
5.500.000 VNĐ
12 mới từ 5.500.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Funiki SPH18T
Hãng sản xuất: FUNIKI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18320 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
7.950.000 VNĐ
11 mới từ 7.950.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Panasonic Inverter CS/CU-E9JKR
CS-E9JKR / CU-E9JKR. Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
13.000.000 VNĐ
9 mới từ 13.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Mitsubishi Heavy SRK/SRC40HG (2 chiều ion)
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
4
10.800.000 VNĐ
17 mới từ 8.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Misubishi Heavy SRK40HG/SRC40HG
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 1250 / Xuất xứ: - /
0
10.800.000 VNĐ
8 mới từ 10.050.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Panasonic Inverter CS-E12LKR / CU-E12LKR
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 11900 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 16700 / Xuất xứ: Malaysia /
4,4
13.200.000 VNĐ
9 mới từ 13.200.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Midea MSR-09HR
MSR09HR. Hãng sản xuất: MIDEA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 0 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Liên Doanh /
0
5.900.000 VNĐ
21 mới từ 4.200.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Aikibi HCT48C-A01
Hãng sản xuất: AIKIBI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 48000 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 48000 / Xuất xứ: Malaysia /
0
35.900.000 VNĐ
3 mới từ 35.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FTXD60FVMV/RXD60BVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 21000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 24.6 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
25.500.000 VNĐ
10 mới từ 21.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Panasonic CS-E12PKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 11900 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 16700 / Xuất xứ: - /
0
13.750.000 VNĐ
29 mới từ 10.000.000 VNĐ
1 cũ từ 6.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Samsung ASV13PUQNXEA/XXEA
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 13000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
10.200.000 VNĐ
15 mới từ 9.990.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FTXD35HVMV/RXD35HVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
13.900.000 VNĐ
30 mới từ 9.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa

Sản phẩm về "2 chiều lạnh - nóng"