Sản phẩm về "2 chiều lạnh - nóng"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Điều hòa Misubishi Heavy SRK40HG/SRC40HG
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 1250 / Xuất xứ: - /
0
11.100.000 ₫
5 mới từ 11.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Sharp AY-AP9LW / AE-A9LW
Sharp AYAP9LW, AYAP9LW. Hãng sản xuất: SHARP / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
7.390.000 ₫
4 mới từ 7.390.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Mitsubishi SRK71ZK-S
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 0 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
31.000.000 ₫
3 mới từ 31.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Nagakawa NT-A2810
Hãng sản xuất: NAGAKAWA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 28000 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 28500 / Xuất xứ: - /
0
15.300.000 ₫
6 mới từ 15.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Hitachi RAS-14LH2
Hãng sản xuất: HITACHI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 13170 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
12.400.000 ₫
4 mới từ 12.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Mitsubishi SRK63ZK-S
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 0 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
29.850.000 ₫
5 mới từ 29.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTYN35JXV1V/RYN35CJXV1V
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
11.700.000 ₫
2 mới từ 11.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTYN50JXV1V/RYN50CJXV1V
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
19.500.000 ₫
3 mới từ 18.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXZ35NVMV/RXZ35NVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
39.700.000 ₫
4 mới từ 39.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC-25ZMP-S5
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 0 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
10.050.000 ₫
11 mới từ 9.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Panasonic inverter 2 chiều E12RKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
14.000.000 ₫
18 mới từ 14.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Panasonic CU/CS-E18RKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
19.000.000 ₫
19 mới từ 19.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Panasonic CU/CS-A18RKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 180000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
19.700.000 ₫
8 mới từ 19.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Panasonic CU/CS-E9RKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
12.000.000 ₫
11 mới từ 12.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Toshiba RAS-H18S3KHS-V
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 11700 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 18400 / Xuất xứ: - /
0
13.100.000 ₫
4 mới từ 13.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin 9000Btu 2 chiều Inverter FTXM25HVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
9.500.000 ₫
15 mới từ 9.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Điều hòa Daikin 12.000Btu 2 chiều Inverter FTXM35HVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 120000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
11.600.000 ₫
21 mới từ 11.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXM25HVMV/RXM25HVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 8500 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 8500 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
9.200.000 ₫
22 mới từ 9.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXM35HVMV/RXM35HVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 12000 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
11.200.000 ₫
23 mới từ 11.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXM35HMVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Âm tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
11.200.000 ₫
7 mới từ 11.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa

Sản phẩm về "2 chiều lạnh - nóng"