Sản phẩm về "2 chiều lạnh - nóng"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Funiki SPH12T
Hãng sản xuất: FUNIKI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12260 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
6.500.000 ₫
8 mới từ 6.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Sharp AYAP12LW / AE12LW
AY-AP12LW. Hãng sản xuất: SHARP / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
9.000.000 ₫
20 mới từ 8.990.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FTKS71FVMA / RKS71FVMA
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24200 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
28.800.000 ₫
24 mới từ 27.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Nagakawa NS-A12AK (12000 BTU/h, 2 chiều nóng - lạnh)
Hãng sản xuất: NAGAKAWA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 12000 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
5.750.000 ₫
21 mới từ 5.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
LG S24EN1
Hãng sản xuất: LG / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
15.200.000 ₫
31 mới từ 14.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Panasonic CS-C24NKH/CU-C24NKH
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
19.300.000 ₫
14 mới từ 17.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
LG H24DN1
Hãng sản xuất: LG / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 24000 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
14.890.000 ₫
20 mới từ 14.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
LG H09ENA
Hãng sản xuất: LG / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Liên Doanh /
0
5.550.000 ₫
26 mới từ 5.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
LG H12ENA
Hãng sản xuất: LG / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Liên Doanh /
0
8.400.000 ₫
29 mới từ 6.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
LG H18ENA
Hãng sản xuất: LG / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Liên Doanh /
0
14.500.000 ₫
25 mới từ 11.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Panasonic CS-E12PKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 11900 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 16700 / Xuất xứ: - /
0
14.900.000 ₫
28 mới từ 10.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Panasonic CS-E9PKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 8530 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
8.850.000 ₫
27 mới từ 8.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Panasonic CU/CS-A24PKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
25.700.000 ₫
26 mới từ 17.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
LG B24ENA
Hãng sản xuất: LG / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 22000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 22000 / Xuất xứ: - /
0
22.650.000 ₫
8 mới từ 20.690.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Panasonic A18PKH8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
17.200.000 ₫
11 mới từ 17.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FTXD60HVMV/RXD60HVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 20500 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
26.490.000 ₫
19 mới từ 22.365.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FTYN25JXV1V/RYN25CJXV1V
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Âm tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
9.290.700 ₫
9 mới từ 9.290.700 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Panasonic inverter 2 chiều E12RKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
14.200.000 ₫
16 mới từ 12.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Panasonic CU/CS-E18RKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
20.250.000 ₫
20 mới từ 19.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Panasonic CU/CS-A18RKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 180000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
20.000.000 ₫
16 mới từ 18.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa

Sản phẩm về "2 chiều lạnh - nóng"