Sản phẩm về "2 chiều lạnh - nóng"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Điều hòa Daikin FHYC35KVE9 / RY35FV1A7
FHYC35KVE9, RY35FV1A7. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
17.000.000 ₫
3 mới từ 17.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FH42NUY1
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 42700 / Kiểu điều hòa: Áp trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
29.900.000 ₫
2 mới từ 29.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXD60FVM/RXD60BVMA
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 21170 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 24580 /
0
23.550.000 ₫
8 mới từ 23.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FHYC60KVE9 / RY60GAV1A
FHYC60KVE9, RY60GAV1A. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 21300 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
28.300.000 ₫
4 mới từ 28.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FHYC125KVE9 / RY125LUY1
FHYC125KVE9, RY125LUY1. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 44500 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
38.850.000 ₫
6 mới từ 38.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FHYC140KVE9 / RY140LUY1
FHYC140KVE9, RY140LUY1. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 49100 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
47.500.000 ₫
5 mới từ 47.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FDYM04FAV1/RY100LUV1
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 36100 / Kiểu điều hòa: Nối ống gió / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
37.600.000 ₫
2 mới từ 37.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FHY125BVE5/RY125LUV1
FHY125BVE5, RY125LUV1. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 44500 / Kiểu điều hòa: Áp trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
33.100.000 ₫
3 mới từ 33.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa LG JH24S
Hãng sản xuất: LG / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
14.400.000 ₫
2 mới từ 14.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Nagakawa NMP2-C100
Hãng sản xuất: NAGAKAWA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 100000 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
56.500.000 ₫
8 mới từ 56.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FHY50BVE/RY50GAV1A
FHY50BVE/RY50GAV1A, FHY50BVE. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 16900 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 18800 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
21.300.000 ₫
2 mới từ 21.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FHY60BVE/RY60GAV1A
FHY60BVE/RY60GAV1A, FHY60BVE. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 21400 / Kiểu điều hòa: Áp trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 24200 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
25.600.000 ₫
2 mới từ 25.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FVY71LAVE3/RY71LUV1(Y1)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 27000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
30.000.000 ₫
13 mới từ 29.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FVY100LAVE3/RY100LUV1(Y1)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 36100 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
36.900.000 ₫
9 mới từ 36.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Yuiki YK-12MA
Hãng sản xuất: YUKI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
5.600.000 ₫
5 mới từ 5.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Samsung ASV13PUQNXEA/XXEA
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 13000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
10.200.000 ₫
6 mới từ 10.200.000 ₫
1 cũ từ 11.913.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Mitsubishi Electric MSH-GH10VC
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 10000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
6.200.000 ₫
5 mới từ 6.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Samsung AQ12TSQNXEA
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
7.880.000 ₫
5 mới từ 7.880.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Gree GFFB-18C
GFFB-18C, GFFB18C. Hãng sản xuất: GREE / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Liên Doanh /
0
14.850.000 ₫
8 mới từ 14.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Panasonic inverter 2 chiều E9RKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
12.000.000 ₫
16 mới từ 12.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa

Sản phẩm về "2 chiều lạnh - nóng"