Sản phẩm về "2 chiều lạnh - nóng"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Funiki  FH45M
Hãng sản xuất: FUNIKI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 45000 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
18.440.000 VNĐ
17 mới từ 18.440.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
ARG25R
Hãng sản xuất: GENERAL / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 25000 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
27.690.000 VNĐ
9 mới từ 27.690.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
General ASH12R
Hãng sản xuất: GENERAL / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
8.990.000 VNĐ
9 mới từ 7.625.000 VNĐ
1 cũ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FHC42NUY1/R42NUY1
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 42700 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
34.200.000 VNĐ
13 mới từ 34.190.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FDBG21NUV1
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 21200 / Kiểu điều hòa: Nối ống gió / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
19.800.000 VNĐ
14 mới từ 19.800.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FHY100BVE5/RY100LUV1
FHY100BVE5, RY100LUV1. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 35700 / Kiểu điều hòa: Áp trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
34.300.000 VNĐ
11 mới từ 34.300.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FHY125BVE5/RY125LUV1
FHY125BVE5, RY125LUV1. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 44500 / Kiểu điều hòa: Áp trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
38.780.000 VNĐ
11 mới từ 38.780.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
GENERAL  ASG18R
Hãng sản xuất: GENERAL / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
16.800.000 VNĐ
9 mới từ 16.800.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
GENERAL ASH09R
Hãng sản xuất: GENERAL / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
7.869.000 VNĐ
7 mới từ 7.869.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Fujitsu AUY36R/AOY36R
Hãng sản xuất: FUJITSU / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 35200 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 35800 / Xuất xứ: - /
0
39.980.000 VNĐ
14 mới từ 39.980.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
FUNIKI SPC09I
Hãng sản xuất: FUNIKI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
5.090.000 VNĐ
7 mới từ 4.100.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Fujitsu ABY30R
Hãng sản xuất: FUJITSU / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 30000 / Kiểu điều hòa: Nối ống gió / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
29.500.000 VNĐ
8 mới từ 29.500.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Fujitsu ABY18R/AOY18R
Hãng sản xuất: FUJITSU / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 17800 / Kiểu điều hòa: Áp trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 19500 / Xuất xứ: - /
0
25.000.000 VNĐ
6 mới từ 15.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Fujitsu ABY54R/AOY54R
Hãng sản xuất: FUJITSU / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 47500 / Kiểu điều hòa: Áp trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 52600 / Xuất xứ: - /
0
39.600.000 VNĐ
6 mới từ 39.600.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Fujitsu ARY45R/AOY45R
Hãng sản xuất: FUJITSU / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 42400 / Kiểu điều hòa: Nối ống gió / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 45800 / Xuất xứ: - /
0
41.000.000 VNĐ
12 mới từ 30.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
General ABG36R
Hãng sản xuất: GENERAL / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 36000 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
34.983.000 VNĐ
9 mới từ 34.983.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Sharp AYAP12LW / AE12LW
AY-AP12LW. Hãng sản xuất: SHARP / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
9.090.000 VNĐ
23 mới từ 9.090.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FHY35BVE/RY35FV1A
FHY35BVE/RY35FV1A, FHY35BVE. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12900 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 14400 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
15.950.000 VNĐ
10 mới từ 15.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Media MUB-50CR
Hãng sản xuất: MIDEA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 50000 / Kiểu điều hòa: Âm tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
28.400.000 VNĐ
19 mới từ 28.400.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
LG B10ENAN
B10ENAN. Hãng sản xuất: LG / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 10000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
8.600.000 VNĐ
17 mới từ 7.800.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa

Sản phẩm về "2 chiều lạnh - nóng"