Sản phẩm về "2 chiều lạnh - nóng"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Điều hòa Sumikura APS/APO-H180
Hãng sản xuất: SUMIKURA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 19000 / Xuất xứ: Malaysia /
4
9.450.000 ₫
17 mới từ 9.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Fujitsu ASYG12LLTA
Hãng sản xuất: FUJITSU / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
10.450.000 ₫
5 mới từ 10.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXS35GVMV/RXS35GVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
13.150.000 ₫
15 mới từ 13.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Panasonic inverter 2 chiều E9RKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
11.950.000 ₫
15 mới từ 11.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Galanz AUS-12H53F150L70
Hãng sản xuất: GALANZ / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 12000 / Xuất xứ: Liên Doanh /
0
5.800.000 ₫
10 mới từ 5.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Fujitsu ASYA18LEC
Hãng sản xuất: FUJITSU / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
18.800.000 ₫
3 mới từ 18.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa LG V18ENCN
Hãng sản xuất: LG / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
14.750.000 ₫
13 mới từ 13.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXM35HVMV/RXM35HVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 12000 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
11.400.000 ₫
16 mới từ 11.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Toshiba RAS-H10S3KV-V
Hãng sản xuất: TOSHIBA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 8500 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 10900 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
10.700.000 ₫
7 mới từ 6.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Toshiba RAS-H13S3KV-V
Hãng sản xuất: TOSHIBA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 11900 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 14300 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
9.300.000 ₫
10 mới từ 9.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Toshiba RAS-H18S3KV-V
Hãng sản xuất: TOSHIBA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 17000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 19700 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
19.050.000 ₫
8 mới từ 12.890.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Toshiba RAS-H22S3KV-V
Hãng sản xuất: TOSHIBA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 20400 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 23800 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
24.600.000 ₫
8 mới từ 24.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Nagakawa 2 chiều NS-A09TK
Hãng sản xuất: NAGAKAWA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 9300 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
4.600.000 ₫
11 mới từ 4.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Nagakawa 2 chiều NS-A18TK
Hãng sản xuất: NAGAKAWA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 18500 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
8.050.000 ₫
11 mới từ 8.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Nagakawa 2 chiều NS-A24SK
Hãng sản xuất: NAGAKAWA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 25000 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
11.000.000 ₫
11 mới từ 10.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Sumikura APS/APO-H120DC
Hãng sản xuất: SUMIKURA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 13200 / Xuất xứ: Malaysia /
0
10.300.000 ₫
12 mới từ 7.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Sumikura APS/APO-H240DC
Hãng sản xuất: SUMIKURA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 25000 / Xuất xứ: Malaysia /
0
23.800.000 ₫
11 mới từ 14.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTHM60HVMV/RHM60HVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 22000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
27.100.000 ₫
13 mới từ 20.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Galanz 2 chiều Inverter AUS-09H53R150P4Z
Hãng sản xuất: GALANZ / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 9000 / Xuất xứ: Liên Doanh /
0
9.150.000 ₫
7 mới từ 9.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Panasonic CU/CS-YZ12RKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 11900 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 13100 / Xuất xứ: - /
0
13.150.000 ₫
5 mới từ 13.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa

Sản phẩm về "2 chiều lạnh - nóng"