Sản phẩm về "2 chiều lạnh - nóng"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Funiki SPH12T
Hãng sản xuất: FUNIKI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12260 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
5.500.000 ₫
4 mới từ 5.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Kendo KDU-C050
Hãng sản xuất: KENDO / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 50000 / Kiểu điều hòa: Áp trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
29.545.000 ₫
2 mới từ 29.545.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
LG H24DN1
Hãng sản xuất: LG / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 24000 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
14.890.000 ₫
13 mới từ 14.890.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Funiki CH48
Hãng sản xuất: FUNIKI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 48000 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 48000 / Xuất xứ: - /
0
33.300.000 ₫
4 mới từ 33.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Mitsubishi Electric MSH-GH10VC
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 10000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
6.250.000 ₫
7 mới từ 5.955.000 ₫
1 cũ từ 4.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Panasonic CU/CS-A9QKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 0 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
11.160.000 ₫
9 mới từ 10.000.000 ₫
1 cũ từ 11.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FTXD25HVMV/RXD25HVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
11.250.000 ₫
28 mới từ 8.595.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FTXD50HVMV/RXD50HVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 17700 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
21.350.000 ₫
21 mới từ 16.275.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FTXZ25NVMV/RXZ25NVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
39.900.000 ₫
8 mới từ 39.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FTXZ35NVMV/RXZ35NVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
42.900.000 ₫
7 mới từ 42.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FTXZ50NVMV/RXZ50NVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
46.500.000 ₫
8 mới từ 46.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa di động Daiwa ST-1024
Hãng sản xuất: DAIWA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 4000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
5.480.000 ₫
6 mới từ 5.480.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Panasonic inverter 2 chiều E9RKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
13.000.000 ₫
21 mới từ 11.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Panasonic inverter 2 chiều E12RKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
13.450.000 ₫
18 mới từ 13.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Panasonic CU/CS-E18RKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
21.300.000 ₫
18 mới từ 19.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Panasonic CU/CS-A9RKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
10.990.000 ₫
23 mới từ 10.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Panasonic CU/CS-A12RKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
13.050.000 ₫
21 mới từ 12.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Panasonic CU/CS-E12RKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 11900 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 16700 / Xuất xứ: Malaysia /
0
14.800.000 ₫
10 mới từ 13.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Samsung AR18JVFSBWKNSV
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
16.200.000 ₫
9 mới từ 15.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Samsung AR09JPFNSWKNSV
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
7.000.000 ₫
6 mới từ 7.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa

Sản phẩm về "2 chiều lạnh - nóng"