Sản phẩm về "2 chiều lạnh - nóng"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Điều hòa Daikin FHC21NUV1/R21NUV1
FHC21NUV1/R21NUV1, FHC21NUV1. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 21200 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
23.900.000 ₫
4 mới từ 23.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FH42NUY1
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 42700 / Kiểu điều hòa: Áp trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
30.000.000 ₫
2 mới từ 29.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FHYC100KVE9 / RY100LUV1(Y1)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 35700 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
40.700.000 ₫
5 mới từ 40.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FHYC140KVE9 / RY140LUY1
FHYC140KVE9, RY140LUY1. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 49100 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
49.200.000 ₫
5 mới từ 47.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Midea MFS-50HR
Hãng sản xuất: MIDEA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 50000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
3
26.500.000 ₫
4 mới từ 26.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXS60FVMA/RXS60FVMA
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 21170 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
24.400.000 ₫
6 mới từ 24.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Sumikura APC/APO-H280
Hãng sản xuất: SUMIKURA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 28000 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 29000 / Xuất xứ: - /
0
23.800.000 ₫
6 mới từ 22.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Sumikura APC/APO-H360
Hãng sản xuất: SUMIKURA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 36000 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 40000 / Xuất xứ: - /
0
26.400.000 ₫
9 mới từ 24.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKS60FVMA / RKS60FVMA
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 20500 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 290 / Xuất xứ: - /
3
23.550.000 ₫
7 mới từ 23.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKS71FVMA / RKS71FVMA
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24200 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
28.800.000 ₫
9 mới từ 28.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FHY60BVE/RY60GAV1A
FHY60BVE/RY60GAV1A, FHY60BVE. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 21400 / Kiểu điều hòa: Áp trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 24200 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
25.700.000 ₫
2 mới từ 25.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXS60F/RXS60F
Daikin FTXS60F, FTXS60F. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 20500 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 23900 / Xuất xứ: - /
0
29.200.000 ₫
4 mới từ 29.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXS71F/RXS71F
Daikin FTXS71F, FTXS71F. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24200 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 28000 / Xuất xứ: - /
0
33.100.000 ₫
3 mới từ 33.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa MITSU PL-4BAKLCM/V(Y)
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 35100 / Kiểu điều hòa: Áp trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
34.800.000 ₫
4 mới từ 34.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FVY71LAVE3/RY71LUV1(Y1)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 27000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
30.800.000 ₫
10 mới từ 29.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FVY100LAVE3/RY100LUV1(Y1)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 36100 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
36.900.000 ₫
7 mới từ 36.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FVY125LAVE3/RY125LUV1(Y1)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 44500 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
40.000.000 ₫
6 mới từ 39.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXS60FVMV/RXS60FVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 21000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản - Thái Lan /
0
28.700.000 ₫
4 mới từ 28.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXS71FVMV/RXS71FVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
32.700.000 ₫
3 mới từ 32.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Samsung AR09JPFNSWKNSV
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
7.000.000 ₫
4 mới từ 7.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa

Sản phẩm về "2 chiều lạnh - nóng"