Sản phẩm về "2 chiều lạnh - nóng"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Daikin FTXD50FVM/RXD50BVMA
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 17750 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 22190 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
18.200.000 ₫
18 mới từ 14.700.000 ₫
1 cũ từ 17.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Misubishi Heavy SRK/SRC28HG
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 90000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
6.990.000 ₫
16 mới từ 6.990.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FTXD25DVMA
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
14.500.000 ₫
13 mới từ 8.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Mitsubishi Heavy SRK52HE/SRC52HE
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
13.850.000 ₫
16 mới từ 13.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Sumikura APS/APO-H120
Hãng sản xuất: SUMIKURA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12200 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 13000 / Xuất xứ: Malaysia /
0
7.250.000 ₫
19 mới từ 6.490.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Sumikura APS/APO-H180
Hãng sản xuất: SUMIKURA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 19000 / Xuất xứ: Malaysia /
4
9.900.000 ₫
20 mới từ 9.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Midea MSR-09CR
Hãng sản xuất: MIDEA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
3,5
4.500.000 ₫
20 mới từ 4.190.000 ₫
1 cũ từ 5.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Midea  MSR-12CR
Hãng sản xuất: MIDEA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
2
5.400.000 ₫
17 mới từ 4.580.000 ₫
1 cũ từ 5.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Midea MSR-18CR
Hãng sản xuất: MIDEA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
8.900.000 ₫
23 mới từ 7.300.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Sumikura APS/APO-120 (H)
Hãng sản xuất: SUMIKURA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12200 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 13000 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
6.900.000 ₫
4 mới từ 6.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FVY71LAVE3/RY71LUV1(Y1)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 27000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
30.800.000 ₫
23 mới từ 28.000.000 ₫
1 cũ từ 31.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FVY100LAVE3/RY100LUV1(Y1)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 36100 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
37.000.000 ₫
26 mới từ 35.270.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Nagakawa NS-A18AK (18500 BTU/h, 2 chiều nóng - lạnh)
Hãng sản xuất: NAGAKAWA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18500 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
10.400.000 ₫
17 mới từ 9.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Samsung AQ12TS
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
7.850.000 ₫
9 mới từ 7.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FTXS25EVMV/RXS25EBVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 11600 / Xuất xứ: Nhật Bản - Malaysia /
0
11.950.000 ₫
15 mới từ 8.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Midea MSM- 12HR
Hãng sản xuất: MIDEA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
7.300.000 ₫
14 mới từ 6.290.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Midea MSM09HR
Hãng sản xuất: MIDEA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
5.390.000 ₫
17 mới từ 5.390.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Panasonic CU/CS-S12RKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
11.800.000 ₫
16 mới từ 10.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Panasonic  CU/CS-YE9RKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
10.600.000 ₫
6 mới từ 10.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
LG B10ENC
Hãng sản xuất: LG / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 8500 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 9000 / Xuất xứ: - /
0
9.550.000 ₫
3 mới từ 9.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa

Sản phẩm về "2 chiều lạnh - nóng"