Sản phẩm về "2 chiều lạnh - nóng"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Điều hòa Funiki CH24
Hãng sản xuất: FUNIKI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
19.950.000 ₫
18 mới từ 19.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Toshiba RAS-18SKHP-V
Hãng sản xuất: TOSHIBA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
14.800.000 ₫
7 mới từ 14.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Sumikura Smart APS/APO-H280
Hãng sản xuất: SUMIKURA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 28000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 29000 / Xuất xứ: - /
0
15.800.000 ₫
17 mới từ 14.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Midea MSR-09CR
Hãng sản xuất: MIDEA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
3,5
5.000.000 ₫
13 mới từ 4.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Funiki SBH24
Hãng sản xuất: FUNIKI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
12.550.000 ₫
23 mới từ 11.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Sumikura APF/APO-H960
Hãng sản xuất: SUMIKURA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 96000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 97600 / Xuất xứ: - /
0
78.000.000 ₫
6 mới từ 75.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Sumikura APL/APO-H500
Hãng sản xuất: SUMIKURA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 50000 / Kiểu điều hòa: Áp trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 52000 / Xuất xứ: Malaysia /
0
34.500.008 ₫
7 mới từ 25.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Sumikura APC/APO-H180
Hãng sản xuất: SUMIKURA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 18500 / Xuất xứ: - /
0
18.700.000 ₫
9 mới từ 17.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Nagakawa NTC2810
Hãng sản xuất: NAGAKAWA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 28000 / Kiểu điều hòa: Áp trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 28000 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
19.890.000 ₫
8 mới từ 19.890.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Mitsu PL-6BAKLCM/Y
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 51200 / Kiểu điều hòa: Áp trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
43.900.000 ₫
5 mới từ 43.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Mitsubishi SRK/SRC 35ZJ-S
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 13600 / Xuất xứ: - /
0
15.710.000 ₫
6 mới từ 14.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FVY125LAVE3/RY125LUV1(Y1)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 44500 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
39.850.000 ₫
13 mới từ 39.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Funiki FH18
Hãng sản xuất: FUNIKI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 18000 / Xuất xứ: - /
0
15.250.000 ₫
16 mới từ 14.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Gree GWBA-24H
Hãng sản xuất: GREE / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
14.500.000 ₫
5 mới từ 13.370.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Gree GWBA-18H
Hãng sản xuất: GREE / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
9.950.000 ₫
4 mới từ 9.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC-25ZMP-S5
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 0 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
10.300.000 ₫
14 mới từ 9.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Panasonic CU/CS-E18RKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
21.950.000 ₫
24 mới từ 19.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Gree GWH12NB-K1NNB1C
Hãng sản xuất: GREE / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
7.300.000 ₫
4 mới từ 6.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Mitsubishi SRK/SRC-28HG-5
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 0 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
10.180.000 ₫
6 mới từ 9.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXM25HVMV/RXM25HVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 8500 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 8500 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
10.450.000 ₫
15 mới từ 9.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa

Sản phẩm về "2 chiều lạnh - nóng"