Sản phẩm về "2 chiều lạnh - nóng"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Reetech RT24BM1
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24900 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
11.870.000 VNĐ
6 mới từ 11.870.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Nagakawa NS-A102
Hãng sản xuất: NAGAKAWA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
1
4.200.000 VNĐ
19 mới từ 4.200.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Funiki SBH12
Hãng sản xuất: FUNIKI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12260 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
6.800.000 VNĐ
25 mới từ 5.495.000 VNĐ
2 cũ từ 6.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FTXD60FVM
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 22000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
25.450.000 VNĐ
17 mới từ 18.090.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
LG JH09T(JH-09T)
Hãng sản xuất: LG / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9300 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
5.600.000 VNĐ
12 mới từ 5.600.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
LG JH12S
Hãng sản xuất: LG / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12500 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Liên Doanh /
0
6.800.000 VNĐ
13 mới từ 6.800.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Samsung AQ18TSLNXEA
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 19500 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
10.400.000 VNĐ
16 mới từ 9.390.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Mitsu PL-5BAKLCM/Y
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 44700 / Kiểu điều hòa: Áp trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
38.000.000 VNĐ
11 mới từ 38.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Aikibi HWS09I-SW
Hãng sản xuất: AIKIBI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9200 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 9200 / Xuất xứ: Malaysia /
0
7.860.000 VNĐ
7 mới từ 7.860.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Aikibi HWS12I-SW
Hãng sản xuất: AIKIBI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 1200 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 1200 / Xuất xứ: Malaysia /
0
10.050.000 VNĐ
7 mới từ 10.050.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Kendo KDW–C028D
Hãng sản xuất: KENDO / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 28000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
12.400.000 VNĐ
6 mới từ 12.400.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
KENDO KDW-C012TT
Hãng sản xuất: KENDO / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
6.200.000 VNĐ
8 mới từ 6.200.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Kendo KDW-C018TT
Hãng sản xuất: KENDO / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
8.850.000 VNĐ
8 mới từ 8.850.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
LG H18ENA
Hãng sản xuất: LG / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Liên Doanh /
0
14.500.000 VNĐ
25 mới từ 11.100.000 VNĐ
1 cũ từ 6.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Panasonic CS-E12PKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 11900 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 16700 / Xuất xứ: - /
0
13.200.000 VNĐ
31 mới từ 10.000.000 VNĐ
1 cũ từ 6.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Panasonic  CU/CS-E18PKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 17700 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
19.950.000 VNĐ
25 mới từ 18.450.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Panasonic CU/CS-A24PKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
18.250.000 VNĐ
27 mới từ 17.600.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Panasonic CU/CS-A18PKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18400 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
18.450.000 VNĐ
34 mới từ 14.450.000 VNĐ
1 cũ từ 6.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Samsung ASV13PUQNXEA/XXEA
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 13000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
8.900.000 VNĐ
17 mới từ 8.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
LG B24ENA
Hãng sản xuất: LG / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 22000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 22000 / Xuất xứ: - /
0
20.700.000 VNĐ
7 mới từ 20.700.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa

Sản phẩm về "2 chiều lạnh - nóng"