Sản phẩm về "2 chiều lạnh - nóng"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Mitshubishi SRK-71HE
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
16.200.000 ₫
8 mới từ 16.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FHC21NUV1/R21NUV1
FHC21NUV1/R21NUV1, FHC21NUV1. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 21200 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
24.800.000 ₫
7 mới từ 23.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Toshiba RAS-18SKPX
RAS-18SKPX, RAS18SKPX. Hãng sản xuất: TOSHIBA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
14.500.000 ₫
4 mới từ 14.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Toshiba RAS-18SKHP-V
Hãng sản xuất: TOSHIBA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
14.600.000 ₫
3 mới từ 14.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXD60FVM/RXD60BVMA
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 21170 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 24580 /
0
23.550.000 ₫
8 mới từ 23.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK52HE/SRC52HE
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
18.300.000 ₫
14 mới từ 17.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Sumikura Smart APS/APO-H280
Hãng sản xuất: SUMIKURA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 28000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 29000 / Xuất xứ: - /
0
15.300.000 ₫
14 mới từ 15.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Funiki SBH24
Hãng sản xuất: FUNIKI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
12.300.000 ₫
17 mới từ 11.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Funiki SBH09E
Hãng sản xuất: FUNIKI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
5.200.000 ₫
12 mới từ 5.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Alaska AC-9W2
Hãng sản xuất: ALASKA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 9000 / Xuất xứ: - /
0
4.500.000 ₫
4 mới từ 4.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKS60FVMA / RKS60FVMA
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 20500 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 290 / Xuất xứ: - /
3
24.200.000 ₫
7 mới từ 23.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Sumikura S1-H180
Hãng sản xuất: SUMIKURA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
9.700.000 ₫
2 mới từ 9.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Hitachi RAS-10LH2
Hãng sản xuất: HITACHI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 10168 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
9.500.000 ₫
4 mới từ 9.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Hitachi RAS-14LH2
Hãng sản xuất: HITACHI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 13170 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
12.400.000 ₫
5 mới từ 12.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXS71GVMV/RXS71GVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
35.400.000 ₫
7 mới từ 33.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Panasonic CU/CS-E24RKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
25.000.000 ₫
12 mới từ 25.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Panasonic CU/CS-E18RKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
19.000.000 ₫
15 mới từ 19.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Panasonic  CU/CS-YE9RKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
10.800.000 ₫
9 mới từ 10.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin 9000Btu 2 chiều Inverter FTXM25HVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
9.500.000 ₫
16 mới từ 9.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa 2 chiều Mitsubishi SRK/SRC 71HE-5
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 24000 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
21.300.000 ₫
8 mới từ 21.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa

Sản phẩm về "2 chiều lạnh - nóng"