Sản phẩm về "2 chiều lạnh - nóng"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Funiki CH24
Hãng sản xuất: FUNIKI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
21.000.000 VNĐ
20 mới từ 10.490.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Funiki FH27
Hãng sản xuất: FUNIKI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 27000 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
19.650.000 VNĐ
24 mới từ 13.800.000 VNĐ
1 cũ từ 17.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FHC18NUV1 / R18NUV1
FHC18NUV1/R18NUV1, FHC18NUV1. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18100 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
20.050.000 VNĐ
28 mới từ 18.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FHC21NUV1/R21NUV1
FHC21NUV1/R21NUV1, FHC21NUV1. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 21200 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
23.950.000 VNĐ
30 mới từ 21.210.000 VNĐ
1 cũ từ 6.500.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FHYC50KVE9 / RY50GAV1A
FHYC50KVE9, RY50GAV1A. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
24.200.000 VNĐ
14 mới từ 23.500.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Funiki SPH24T
Hãng sản xuất: FUNIKI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24270 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
12.950.000 VNĐ
16 mới từ 11.140.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Panasonic Inverter E12JKR
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
13.750.000 VNĐ
8 mới từ 13.750.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Sanyo SAP-KC9AGS
Hãng sản xuất: SANYO / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
5.700.000 VNĐ
12 mới từ 5.500.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Teknos TKS-A9MT (Điều hòa năng lượng mặt trời )
Hãng sản xuất: TEKNOS / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
13.000.000 VNĐ
9 mới từ 13.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Samsung AQ18TSLNXEA
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 19500 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
9.380.000 VNĐ
16 mới từ 9.380.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT18H-BL1 / RC18H-BL1
RT18H-BL1, RC18H-BL1. Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18800 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 20700 / Xuất xứ: - /
0
9.000.000 VNĐ
4 mới từ 9.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Panasonic CS-S24NKH/CU-S24NKH
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
19.700.000 VNĐ
21 mới từ 13.190.000 VNĐ
1 cũ từ 10.300.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Panasonic CS-C24NKH/CU-C24NKH
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
18.100.000 VNĐ
19 mới từ 17.150.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
LG H18DN1
Hãng sản xuất: LG / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 19000 / Xuất xứ: Việt Nam /
4
13.500.000 VNĐ
21 mới từ 6.000.000 VNĐ
1 cũ từ 6.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
LG H24DN1
Hãng sản xuất: LG / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 24000 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
18.000.000 VNĐ
23 mới từ 14.800.000 VNĐ
1 cũ từ 10.300.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Samsung AS12TWQNXEA/XXEA 
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
7.200.000 VNĐ
31 mới từ 6.600.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Mitsubishi MSZGH13VA
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 10748 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
11.200.000 VNĐ
7 mới từ 11.200.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Gree GFFB-18C
GFFB-18C, GFFB18C. Hãng sản xuất: GREE / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Liên Doanh /
0
14.800.000 VNĐ
9 mới từ 14.600.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Gree GFFB-24C
GFFB-24C, GFFB24C. Hãng sản xuất: GREE / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Liên Doanh /
0
18.400.000 VNĐ
8 mới từ 18.200.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Gree GFFB-42C
GFFB-42C, GFFB42C. Hãng sản xuất: GREE / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 42000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Liên Doanh /
0
28.600.000 VNĐ
8 mới từ 28.550.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa

Sản phẩm về "2 chiều lạnh - nóng"