Sản phẩm về "2 chiều lạnh - nóng"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Funiki FH24
Hãng sản xuất: FUNIKI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
13.890.000 ₫
19 mới từ 13.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Funiki CH24
Hãng sản xuất: FUNIKI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
20.100.000 ₫
17 mới từ 19.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Funiki SPC12T
SPC12T. Hãng sản xuất: FUNIKI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12260 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
5.790.000 ₫
18 mới từ 5.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Funiki FH27
Hãng sản xuất: FUNIKI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 27000 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
13.890.000 ₫
22 mới từ 13.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FHC21NUV1/R21NUV1
FHC21NUV1/R21NUV1, FHC21NUV1. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 21200 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
24.850.000 ₫
26 mới từ 23.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
GREE GG-09H
Hãng sản xuất: GREE / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
5.900.000 ₫
12 mới từ 5.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FTXS35GVMA/RXS35EBVMA
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 11900 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 14300 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
14.900.000 ₫
14 mới từ 10.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Funiki CC27N
Hãng sản xuất: FUNIKI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 26730 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
18.600.000 ₫
13 mới từ 18.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Midea MSR-09CR
Hãng sản xuất: MIDEA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
3,5
4.700.000 ₫
27 mới từ 4.190.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Midea  MSR-12CR
Hãng sản xuất: MIDEA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
2
5.400.000 ₫
25 mới từ 4.580.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Fujitsu AOA9AR
Hãng sản xuất: FUJITSU / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
5.590.000 ₫
4 mới từ 5.590.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Mitsu PL- 3BAKLCM/V(Y)
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 27000 / Kiểu điều hòa: Áp trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
31.100.000 ₫
12 mới từ 31.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FVY71LAVE3/RY71LUV1(Y1)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 27000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
30.800.000 ₫
31 mới từ 28.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
LG H09DN1
Hãng sản xuất: LG / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 9000 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
6.390.000 ₫
22 mới từ 6.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
LG H09ENA
Hãng sản xuất: LG / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Liên Doanh /
0
7.300.000 ₫
25 mới từ 5.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Samsung AS12TWQNXEA/XXEA 
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
6.600.000 ₫
27 mới từ 6.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Funiki FH18
Hãng sản xuất: FUNIKI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 18000 / Xuất xứ: - /
0
15.690.000 ₫
17 mới từ 14.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FTXD50HVMV/RXD50HVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 17700 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
20.850.000 ₫
27 mới từ 16.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FTXD60HVMV/RXD60HVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 20500 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
26.490.000 ₫
21 mới từ 22.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Panasonic CU/CS-E18RKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
19.000.000 ₫
3 mới từ 19.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa

Sản phẩm về "2 chiều lạnh - nóng"