Sản phẩm về "2 chiều lạnh - nóng"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Mitshubishi SRK-71HE
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
16.490.000 VNĐ
8 mới từ 16.490.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Mitsubishi SRK52HE
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
12.850.000 VNĐ
5 mới từ 12.850.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FDBG21NUV1
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 21200 / Kiểu điều hòa: Nối ống gió / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
21.000.000 VNĐ
8 mới từ 21.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Nagakawa NS-A240
Hãng sản xuất: NAGAKAWA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
11.600.000 VNĐ
14 mới từ 11.600.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FTY35CVMA8
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12300 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
8.866.000 VNĐ
6 mới từ 8.866.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FTXD35DVMA/RXD35DVMA
FTXD35DVMA, RXD35DVMA. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 11900 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 14300 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
11.900.000 VNĐ
33 mới từ 8.250.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
NAGAKAWA NTA488
Hãng sản xuất: NAGAKAWA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 48200 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
28.433.000 VNĐ
4 mới từ 28.433.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Toshiba 18SKHP
Hãng sản xuất: TOSHIBA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
17.340.000 VNĐ
10 mới từ 17.340.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FDYM03FAV1/RY71LUV1
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 26600 / Kiểu điều hòa: Nối ống gió / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
28.200.000 VNĐ
7 mới từ 28.200.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Nagakawa NMP2-A100
Hãng sản xuất: NAGAKAWA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 50000 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
40.550.000 VNĐ
14 mới từ 40.550.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
NAGAKAWA NMT2-A506
Hãng sản xuất: NAGAKAWA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 50000 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
34.600.000 VNĐ
9 mới từ 34.600.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Misubishi Heavy SRK/SRC28HG
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 90000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
7.950.000 VNĐ
19 mới từ 6.990.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Funiki SBH09
Hãng sản xuất: FUNIKI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9042 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
5.600.000 VNĐ
25 mới từ 6 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Mitsubishi Heavy SRK/SRC40HG (2 chiều ion)
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
4
10.900.000 VNĐ
18 mới từ 8.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Nagakawa NMP2-C100
Hãng sản xuất: NAGAKAWA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 100000 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
61.100.000 VNĐ
20 mới từ 39.190.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Mitsubishi Heavy SRK/SRC52 HE
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
13.900.000 VNĐ
10 mới từ 13.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FTXS35E/RXS35E
Daikin FTXS35E, FTXS35E. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 11900 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 13600 / Xuất xứ: - /
0
11.550.000 VNĐ
16 mới từ 10.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Media MUB-50CR
Hãng sản xuất: MIDEA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 50000 / Kiểu điều hòa: Âm tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
28.400.000 VNĐ
11 mới từ 23.700.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FVY71LAVE3/RY71LUV1(Y1)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 27000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
30.790.000 VNĐ
30 mới từ 28.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa
Nagakawa NBH-A36B
Hãng sản xuất: NAGAKAWA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 36000 / Kiểu điều hòa: Nối ống gió / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 37500 / Xuất xứ: - /
0
25.500.000 VNĐ
4 mới từ 25.500.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Điều hòa

Sản phẩm về "2 chiều lạnh - nóng"