Sản phẩm về "2 chiều lạnh - nóng"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Điều hòa Daikin FHYC71KVE9 / RY71LUV1(Y1)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 26000 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
32.800.000 ₫
5 mới từ 32.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FHYC140KVE9 / RY140LUY1
FHYC140KVE9, RY140LUY1. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 49100 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
47.850.000 ₫
5 mới từ 47.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Midea MSR-09CR
Hãng sản xuất: MIDEA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
3,5
4.690.000 ₫
6 mới từ 4.690.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Sumier APS/APO-H180
Hãng sản xuất: SUMIER / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 19000 / Xuất xứ: - /
0
9.700.000 ₫
6 mới từ 9.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Midea MSR-18CR
Hãng sản xuất: MIDEA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
8.490.000 ₫
5 mới từ 8.490.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Nagakawa NTC2810
Hãng sản xuất: NAGAKAWA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 28000 / Kiểu điều hòa: Áp trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 28000 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
19.890.000 ₫
7 mới từ 19.890.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Mitsubishi MSZ-GC13VA
MSZ-GC13VA, MSZGC13VA. Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
11.290.000 ₫
5 mới từ 11.290.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Mitshubishi Inverter MSZ-GH13VA
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 13000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
11.300.000 ₫
6 mới từ 11.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa LG V24ENB
Hãng sản xuất: LG / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 22000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
17.800.000 ₫
4 mới từ 16.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Panasonic CU/CS-E24RKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
25.000.000 ₫
17 mới từ 25.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Panasonic CU/CS-E18RKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
19.000.000 ₫
19 mới từ 19.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Mitsubishi MSZ-HL25VA-V1
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 8530 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 10745 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
10.000.000 ₫
6 mới từ 10.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa LG V18ENCN
Hãng sản xuất: LG / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
14.840.000 ₫
10 mới từ 13.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa 2 chiều Casper AE-24HF1 24000BTU
Hãng sản xuất: CASPER / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 24000 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
12.150.000 ₫
8 mới từ 11.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Nagakawa 2 chiều NS-A24TK
Hãng sản xuất: NAGAKAWA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
11.200.000 ₫
6 mới từ 11.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXV35QVMV/RXV35QVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
11.900.000 ₫
7 mới từ 11.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXV50QVMV/RXV50QVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
18.790.000 ₫
5 mới từ 18.790.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Gree GWH12QC-K3NNC2H
Hãng sản xuất: GREE / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 12000 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
7.200.000 ₫
9 mới từ 7.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Gree GWH18QD-E3NNC2A
Hãng sản xuất: GREE / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 18000 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
10.700.000 ₫
7 mới từ 9.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Casper IH-24TL11
Hãng sản xuất: CASPER / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
16.500.000 ₫
6 mới từ 16.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa

Sản phẩm về "2 chiều lạnh - nóng"