Sản phẩm về "2 chiều lạnh - nóng"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Điều hòa Funiki SH-18T (SH18T)
SH-18T, SH18T. Hãng sản xuất: FUNIKI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18320 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
6.500.000 ₫
5 mới từ 6.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Funiki SPH-18T
Hãng sản xuất: FUNIKI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18320 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
9.100.000 ₫
3 mới từ 9.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FHYC35KVE9 / RY35FV1A7
FHYC35KVE9, RY35FV1A7. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
17.000.000 ₫
4 mới từ 17.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Mitsubishi 18VD
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 0 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
13.400.000 ₫
3 mới từ 13.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa GREE GG-09H
Hãng sản xuất: GREE / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
5.650.000 ₫
4 mới từ 5.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FHYC60KVE9 / RY60GAV1A
FHYC60KVE9, RY60GAV1A. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 21300 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
28.300.000 ₫
5 mới từ 28.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FHYC100KVE9 / RY100LUV1(Y1)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 35700 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
40.000.000 ₫
5 mới từ 40.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FHYC125KVE9 / RY125LUY1
FHYC125KVE9, RY125LUY1. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 44500 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
43.000.000 ₫
5 mới từ 43.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FHYC140KVE9 / RY140LUY1
FHYC140KVE9, RY140LUY1. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 49100 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
47.500.000 ₫
5 mới từ 47.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa LG JH18S
Hãng sản xuất: LG / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
12.600.000 ₫
2 mới từ 12.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXD 35DVMA
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
11.600.000 ₫
2 mới từ 11.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Nagakawa NS-A182K
Hãng sản xuất: NAGAKAWA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
9.100.000 ₫
4 mới từ 9.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Sharp AY-AP9LW / AE-A9LW
Sharp AYAP9LW, AYAP9LW. Hãng sản xuất: SHARP / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
7.400.000 ₫
5 mới từ 7.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Sharp AY-AP18LW / AE-A18LW
Hãng sản xuất: SHARP / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 17100 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
10.900.000 ₫
5 mới từ 10.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FHY35BVE/RY35FV1A
FHY35BVE/RY35FV1A, FHY35BVE. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12900 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 14400 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
15.800.000 ₫
2 mới từ 15.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FHY60BVE/RY60GAV1A
FHY60BVE/RY60GAV1A, FHY60BVE. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 21400 / Kiểu điều hòa: Áp trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 24200 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
25.600.000 ₫
2 mới từ 25.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Reetech RTV/RCV9BE4
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 10000 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
7.500.000 ₫
4 mới từ 7.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Samsung AR18JVFSBWKNSV
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
16.300.000 ₫
7 mới từ 16.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa tủ đứng Gree GVH18AG
Hãng sản xuất: GREE / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 18000 / Xuất xứ: - /
0
15.400.000 ₫
5 mới từ 15.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXM71HVMV/RXM71HVMV 2 chiều, dùng gas R32.
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 21600 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
30.500.000 ₫
2 mới từ 30.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa

Sản phẩm về "2 chiều lạnh - nóng"