Sản phẩm về "2 chiều lạnh - nóng"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Daikin FTXD25DVMA/RXD25DVMA
FTXD25DVMA, RXD25DVMA. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 8500 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 11600 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
8.820.000 ₫
15 mới từ 8.820.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Misubishi Heavy SRK/SRC28HG
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 90000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
9.300.000 ₫
15 mới từ 8.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Nagakawa NMP2-C100
Hãng sản xuất: NAGAKAWA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 100000 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
56.500.000 ₫
15 mới từ 55.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Funiki SBH18
Hãng sản xuất: FUNIKI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
9.090.000 ₫
17 mới từ 9.090.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Funiki SBH24
Hãng sản xuất: FUNIKI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
10.900.000 ₫
15 mới từ 10.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FTKS60FVMA
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 270 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 290 / Xuất xứ: - /
0
21.790.000 ₫
11 mới từ 21.790.000 ₫
1 cũ từ 21.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Nagakawa NTC1810
Hãng sản xuất: NAGAKAWA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Áp trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 18000 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
15.300.000 ₫
7 mới từ 15.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Mitsu PL-5BAKLCM/Y
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 44700 / Kiểu điều hòa: Áp trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
38.000.000 ₫
6 mới từ 38.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FVY71LAVE3/RY71LUV1(Y1)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 27000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
30.800.000 ₫
21 mới từ 29.900.000 ₫
1 cũ từ 31.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RTV/RCV9BE4
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 10000 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
7.250.000 ₫
8 mới từ 7.250.000 ₫
1 cũ từ 8.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
LG S24EN1
Hãng sản xuất: LG / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
15.150.000 ₫
23 mới từ 15.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Mitsubishi MS-24VD
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
17.000.000 ₫
7 mới từ 17.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
LG H18ENA
Hãng sản xuất: LG / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Liên Doanh /
0
14.100.000 ₫
24 mới từ 13.290.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Samsung AS12TWQNXEA/XXEA 
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
7.200.000 ₫
19 mới từ 6.510.000 ₫
1 cũ từ 7.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Mitsubishi Electric MSH-GH10VC
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 10000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
5.955.000 ₫
10 mới từ 5.955.000 ₫
1 cũ từ 4.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Hitachi RAS-10LH2
Hãng sản xuất: HITACHI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 10168 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
10.390.000 ₫
6 mới từ 9.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Gree GFFB-18C
GFFB-18C, GFFB18C. Hãng sản xuất: GREE / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Liên Doanh /
0
14.780.000 ₫
10 mới từ 14.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FTXD25HVMV/RXD25HVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
8.595.000 ₫
32 mới từ 8.595.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Panasonic inverter 2 chiều E9RKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
11.500.000 ₫
20 mới từ 11.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Panasonic CU/CS-S12RKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
10.950.000 ₫
19 mới từ 10.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa

Sản phẩm về "2 chiều lạnh - nóng"