Sản phẩm về "2 chiều lạnh - nóng"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Funiki FH24
Hãng sản xuất: FUNIKI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
18.400.000 ₫
16 mới từ 13.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FHC21NUV1/R21NUV1
FHC21NUV1/R21NUV1, FHC21NUV1. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 21200 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
23.950.000 ₫
22 mới từ 23.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Funiki SPH12T
Hãng sản xuất: FUNIKI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12260 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
7.100.000 ₫
11 mới từ 5.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Carrier 38CSR024/42CSR024
Hãng sản xuất: CARRIER / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
15.190.000 ₫
8 mới từ 14.280.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Funiki SBH18
Hãng sản xuất: FUNIKI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
8.800.000 ₫
16 mới từ 8.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Midea MFS-18HR
Midea MFS18HR, MFS-18HR. Hãng sản xuất: MIDEA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
15.900.000 ₫
7 mới từ 15.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
General ASHA12LG/AOHR12LG
Hãng sản xuất: GENERAL / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 11600 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 13700 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
11.200.000 ₫
4 mới từ 11.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Panasonic Inverter CS-E9LKR \ CU-E9LKR
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 8870 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 12300 / Xuất xứ: Malaysia /
0
12.250.000 ₫
9 mới từ 12.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FTXD71DVMA/RXD71DVMA
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24200 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 29000 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
25.600.000 ₫
8 mới từ 25.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Midea MCC-36HRDN1
Hãng sản xuất: MIDEA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 35826 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 37617 / Xuất xứ: - /
0
26.300.000 ₫
5 mới từ 26.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Aikibi HCT28C-A01
Hãng sản xuất: AIKIBI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 28000 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 28000 / Xuất xứ: Malaysia /
0
23.590.000 ₫
4 mới từ 23.590.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FVY71LAVE3/RY71LUV1(Y1)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 27000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
30.790.000 ₫
27 mới từ 28.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Panasonic CS-S24NKH/CU-S24NKH
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
19.700.000 ₫
17 mới từ 13.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Mitsubishi MS-24VD
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
17.000.000 ₫
11 mới từ 16.990.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Panasonic  CU/CS-E18PKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 17700 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
21.200.000 ₫
23 mới từ 18.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Panasonic CU/CS-E24NKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24200 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 27300 / Xuất xứ: - /
0
26.000.000 ₫
11 mới từ 24.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Samsung ASV13PUQNXEA/XXEA
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 13000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
10.900.000 ₫
14 mới từ 9.990.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Samsung AS12TWQNXEA/XXEA 
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
7.400.000 ₫
21 mới từ 6.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FTXD50HVMV/RXD50HVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 17700 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
20.400.000 ₫
26 mới từ 16.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FTYN25JXV1V/RYN25CJXV1V
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Âm tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
10.000.000 ₫
6 mới từ 9.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa

Sản phẩm về "2 chiều lạnh - nóng"