Sản phẩm về "2 chiều lạnh - nóng"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Điều hòa Daikin FTXS25EVMA / RXS25EBVMA
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24200 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
5
4.100.000 ₫
8 mới từ 4.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXS71GVMV/RXS71GVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
35.250.000 ₫
11 mới từ 29.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXZ25NVMV/RXZ25NVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
39.100.000 ₫
4 mới từ 39.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXZ50NVMV/RXZ50NVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
45.500.000 ₫
4 mới từ 45.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC-25ZMP-S5
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 0 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
10.100.000 ₫
10 mới từ 9.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC 45ZMP-S5
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 0 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
17.560.000 ₫
9 mới từ 17.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin 4MXS80EVMA
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 0 / Kiểu điều hòa: Multi / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
34.650.000 ₫
2 mới từ 34.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FVQN125AXV1/RQ125DGXY1
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 45000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 4600 / Xuất xứ: Malaysia /
0
40.450.000 ₫
2 mới từ 40.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FCQ140KAVEA/RQ140MY1
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 47800 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 54600 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
56.570.000 ₫
2 mới từ 56.570.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FVQN71AXV1/RQ71CGXV1
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 28000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 27500 / Xuất xứ: Malaysia /
0
30.650.000 ₫
4 mới từ 30.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa không khí Mitsubishi heavy 2 chiều SRK/SRC28HG-5
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 9000 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
9.610.000 ₫
1 mới từ 9.610.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều Inverter SRK/SRC71ZK-S5
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
31.520.000 ₫
2 mới từ 22.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Casper IH-09TL11
Hãng sản xuất: CASPER / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 8 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
7.450.000 ₫
5 mới từ 7.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Casper IH-12TL11
Hãng sản xuất: CASPER / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 11950 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
8.850.000 ₫
4 mới từ 8.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Mitsubishi SRK/SRC63ZK-S
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 21500 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 24300 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
30.384.000 ₫
2 mới từ 30.384.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FCNQ36MV1/RNQ36MV1
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 0 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
34.750.000 ₫
2 mới từ 34.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FCNQ48MV1/RNQ48MV1
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 0 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
41.650.000 ₫
2 mới từ 41.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Mitsubishi SRK/SRC35ZMP-S5
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 0 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
12.280.000 ₫
2 mới từ 12.280.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin 2 chiều FTHF71RVMV/RHF71RVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
31.600.000 ₫
2 mới từ 31.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FCQ125KAVEA/RZQ125HAY4A
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 42 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 47 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
61.428.000 ₫
2 mới từ 61.428.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa

Sản phẩm về "2 chiều lạnh - nóng"