Sản phẩm về "2 chiều lạnh - nóng"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Funiki SPC12T
SPC12T. Hãng sản xuất: FUNIKI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12260 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
0
5.790.000 ₫
14 mới từ 5.790.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Nagakawa NS-A132
Hãng sản xuất: NAGAKAWA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
3
5.990.000 ₫
13 mới từ 5.990.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Mitsubishi Heavy SRC/SRK71HE
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
16.500.000 ₫
5 mới từ 16.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FTXS60FVMA/RXS60FVMA
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 21170 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
24.290.000 ₫
19 mới từ 24.290.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FTKS60FVMA / RKS60FVMA
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 20500 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 290 / Xuất xứ: - /
3
23.550.000 ₫
17 mới từ 23.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FTKS71FVMA / RKS71FVMA
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24200 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
28.500.000 ₫
21 mới từ 27.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Midea MSR30HR
Hãng sản xuất: MIDEA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 12000 / Xuất xứ: - /
0
12.600.000 ₫
10 mới từ 10.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Nagakawa NTC1810
Hãng sản xuất: NAGAKAWA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Áp trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 18000 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
15.300.000 ₫
9 mới từ 15.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FVY71LAVE3/RY71LUV1(Y1)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 27000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
30.790.000 ₫
25 mới từ 30.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FVY125LAVE3/RY125LUV1(Y1)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 44500 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
34.000.000 ₫
20 mới từ 34.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Panasonic CS-A9NKH-8 / CU-A9NKH-8
CS A9NKH-8 / CU A9NKH-8. Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9040 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
9.000.000 ₫
11 mới từ 9.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Mitsubishi MS-24VD
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
17.000.000 ₫
9 mới từ 17.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Panasonic CS-E12PKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 11900 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 16700 / Xuất xứ: - /
0
13.300.000 ₫
32 mới từ 10.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Panasonic  CU/CS-E24PKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 29300 / Xuất xứ: - /
0
28.600.000 ₫
19 mới từ 21.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Panasonic CU/CS-A18PKH-8
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18400 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
20.100.000 ₫
28 mới từ 14.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Daikin FTXD60DVMA/RXD60DVMA
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 21000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
20.800.000 ₫
5 mới từ 20.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Samsung ASV13PUQNXEA/XXEA
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 13000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
11.350.000 ₫
15 mới từ 9.970.000 ₫
1 cũ từ 12.113.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Samsung AS12TWQNXEA/XXEA 
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
6.600.000 ₫
22 mới từ 6.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
LG B24ENA
Hãng sản xuất: LG / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 22000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 22000 / Xuất xứ: - /
0
22.650.000 ₫
9 mới từ 20.690.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Reetech RT12DD
Hãng sản xuất: REETECH / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
6.699.000 ₫
8 mới từ 6.390.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa

Sản phẩm về "2 chiều lạnh - nóng"