Sản phẩm về "2.5h"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Pin IBM T60, T61 (Original)
Hãng sản xuất: IBM - Lenovo / Dùng cho loại máy: IBM - All / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells, 9 cells, 8 cells, 7 cells, / Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 0 / Điện thế sử dụng(V): - /
0
210.000 ₫
13 mới từ 210.000 ₫
1 cũ từ 215.000 ₫
Thuộc danh mục
Pin laptop
Pin HP ProBook 4410S, 4411S, 4415S, 4416S, 5410S
Hãng sản xuất: Hewlett-Parkard (HP) / Dùng cho loại máy: HP - Compaq - ProBook / Loại pin: 6 cells, / Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 0 / Điện thế sử dụng(V): - /
0
210.000 ₫
15 mới từ 210.000 ₫
1 cũ từ 215.000 ₫
Thuộc danh mục
Pin laptop
Pin Toshiba Satellite A200, A205, A210, A215, M200, M205 (6cell, 4400mAh)
Hãng sản xuất: Toshiba / Dùng cho loại máy: Toshiba - Toshiba Satelite series / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 10.8V /
0
210.000 ₫
12 mới từ 210.000 ₫
Thuộc danh mục
Pin laptop
Pin IBM LENOVO Y450, Y550 (6 Cells)
Hãng sản xuất: IBM - Lenovo / Dùng cho loại máy: IBM - Lenovo / Loại pin: 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 5200 / Điện thế sử dụng(V): 10.8V /
0
220.000 ₫
13 mới từ 220.000 ₫
Thuộc danh mục
Pin laptop
PIN ACER Aspire 4741, 5741, 4771, 4551 (6Cell, 5200mAh) (AS10D31, AS10D3E, AS10D41, AS10D61, AS10D71) Oem
Hãng sản xuất: Acer / Dùng cho loại máy: Acer - Aspire / Loại pin: 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 5200 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V /
0
210.000 ₫
14 mới từ 210.000 ₫
Thuộc danh mục
Pin laptop
PIN ACER Aspire 4310, 4320, 4520, 4710, 4720, 4920 (6Cell, 4400mAh) ( AS07A31, AS07A32, AS07A41, AS07A72) Original
Hãng sản xuất: Acer / Dùng cho loại máy: Acer - Aspire / Loại pin: 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 10.8V /
0
210.000 ₫
12 mới từ 210.000 ₫
Thuộc danh mục
Pin laptop
PIN ASUS A8, A8000, F8, F80, N80, N81, Z99, X80 Series (6Cell, 4400mAh) (A32-A8, 70-NF51B1000, 90-NF51B1000 ) Original
Hãng sản xuất: Asus / Dùng cho loại máy: Asus - All / Loại pin: 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 10.8V /
0
210.000 ₫
10 mới từ 210.000 ₫
Thuộc danh mục
Pin laptop
PIN HP Probook 4410S, 540, 6530s, 6520s (6Cell, 4800mAh) (HSTNNOB90; HSTNNDB90; HSTNN-OB51) Original
Hãng sản xuất: Hewlett-Parkard (HP) / Dùng cho loại máy: HP Compaq - ProBook / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 4800 / Điện thế sử dụng(V): 10.8V /
0
210.000 ₫
13 mới từ 210.000 ₫
Thuộc danh mục
Pin laptop
PIN HP Probook 4510s, 4515s, 4710s (6Cell, 4400mAh) (HSTNN-OB88-HSTNN-IB89-HSTNN-OB89-n6416) OEM
Hãng sản xuất: Hewlett-Parkard (HP) / Dùng cho loại máy: HP Compaq - ProBook / Loại pin: 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 14.8V /
0
210.000 ₫
13 mới từ 210.000 ₫
Thuộc danh mục
Pin laptop
Pin Dell Inspiron 1464 (6 Cell, 4400mAh) (312-1021 K456N 5YRYV 9JJGJ JKVC5 NKDWV TRJDK ) OEM
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - Inspiron / Loại pin: 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V /
0
210.000 ₫
10 mới từ 210.000 ₫
Thuộc danh mục
Pin laptop
Pin Sony BPS9, BPS9A, BPS9B, VGP-BPS9 (6 cell, 4800mAh) OEM
Hãng sản xuất: Sony / Dùng cho loại máy: Sony - Vaio / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 4800 / Điện thế sử dụng(V): 10.8V /
0
430.000 ₫
14 mới từ 430.000 ₫
Thuộc danh mục
Pin laptop
Pin Sony BPS13, VGP-BPS13, BPS21, VGP-BPS21 ( 6cell, 4800mAh) Original
Hãng sản xuất: Sony / Dùng cho loại máy: Sony - Vaio / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 4800 / Điện thế sử dụng(V): 10.8V /
0
440.000 ₫
15 mới từ 440.000 ₫
Thuộc danh mục
Pin laptop
Pin Acer eMachines E630, E725, D525, D725 (6Cell, 4400mAh) (AS09A31; AS09A41; AS09A56) Original
Hãng sản xuất: Acer / Dùng cho loại máy: Acer - Aspire / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V /
0
210.000 ₫
13 mới từ 210.000 ₫
Thuộc danh mục
Pin laptop
Pin Dell N5010 (6 Cell, 5200mAh)
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - Studio / Loại pin: 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 5200 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V /
0
210.000 ₫
9 mới từ 210.000 ₫
Thuộc danh mục
Pin laptop
Pin HP Pavilion 14, HP Pavilion 15 (4Cell, 3200mAh) (HSTNN-YB4D, 694864-851, VK04) Original
Hãng sản xuất: Hewlett-Parkard (HP) / Dùng cho loại máy: HP Compaq - All / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 4 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 3200 / Điện thế sử dụng(V): 14.4V /
0
225.000 ₫
8 mới từ 225.000 ₫
Thuộc danh mục
Pin laptop
Pin Laptop HP DM4 MU06 MU09 CQ32 CQ42 CQ62 G42 G62 G72 G4
Hãng sản xuất: Hewlett-Parkard (HP) / Dùng cho loại máy: HP Compaq - All / Loại pin: 6 cells, 9 cells, 12 cells, 8 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 4800 / Điện thế sử dụng(V): 10.8V / Xuất xứ: -- /
0
210.000 ₫
12 mới từ 210.000 ₫
Thuộc danh mục
Pin laptop
Pin latop HP Probook 425 625 4420s 4421s 4520s
Hãng sản xuất: Hewlett-Parkard (HP) / Dùng cho loại máy: HP Compaq - All / Loại pin: 6 cells, 9 cells, 12 cells, 8 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 4800 / Điện thế sử dụng(V): 10.8V / Xuất xứ: -- /
0
210.000 ₫
10 mới từ 210.000 ₫
Thuộc danh mục
Pin laptop
Pin Dell Latitude E5420 E5520 E6420 e6520
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - All / Loại pin: 6 cells, 9 cells, 12 cells, 8 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 0 /
0
330.000 ₫
10 mới từ 330.000 ₫
1 cũ từ 310.000 ₫
Thuộc danh mục
Pin laptop
Pin Lenovo G430, G430A, G530, G530A, L3000 Series, N500, G450 series
Hãng sản xuất: IBM - Lenovo / Dùng cho loại máy: IBM - All / Loại pin: 6 cells, 9 cells, 12 cells, 8 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 0 /
0
210.000 ₫
10 mới từ 210.000 ₫
1 cũ từ 250.000 ₫
Thuộc danh mục
Pin laptop
Pin Asus K45, K55, K75, X45C (6cells, 5400mAh) Original
Hãng sản xuất: Asus / Dùng cho loại máy: Asus - All / Loại pin: 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 5400 / Điện thế sử dụng(V): 14.8V / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
0
210.000 ₫
9 mới từ 210.000 ₫
Thuộc danh mục
Pin laptop

Sản phẩm về "2.5h"