Sản phẩm về "2400x4800dpi"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
CANON CanoScan LiDE 70
Hãng sản xuất: CANON / Tốc độ quét ảnh đen trắng (giây/trang): 0 / Tốc độ quét ảnh mầu (giây/trang): 0 / Hỗ trợ giấy: A4/ Độ phân giải quang học: 2400x4800dpi / Độ phân giải tối đa: 19200x19200dpi / Cổng giao tiếp: USB/ Chiều cao (mm): 222 / Chiều dài (mm): 259 / Chiều rộng (mm): 376 / Tính năng nổi bật khác: Siêu mỏng, Support Microsoft Windows 2000, Support Microsoft Windows 98, Support Microsoft Windows ME, Support Microsoft Windows XP/ Kích thước quét (mm): 216 / Số bit màu: 48bit /
0
1.789.000 ₫
4 mới từ 1.789.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Scan
Epson Perfection 2480P
Hãng sản xuất: EPSON / Tốc độ quét ảnh đen trắng (giây/trang): 0 / Tốc độ quét ảnh mầu (giây/trang): 0 / Hỗ trợ giấy: A4/ Độ phân giải quang học: 2400x4800dpi / Độ phân giải tối đa: 300dpi / Cổng giao tiếp: USB/ Chiều cao (mm): 86 / Chiều dài (mm): 275 / Chiều rộng (mm): 419 / Tính năng nổi bật khác: Support Microsoft Windows 2000, Support Microsoft Windows 98, Support Microsoft Windows ME, Support Microsoft Windows XP/ Kích thước quét (mm): 0 / Số bit màu: 48bit /
0
2.544.000 ₫
3 mới từ 2.544.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Scan
Epson Perfection 2580P
Hãng sản xuất: EPSON / Tốc độ quét ảnh đen trắng (giây/trang): 0 / Tốc độ quét ảnh mầu (giây/trang): 0 / Hỗ trợ giấy: A1/ Độ phân giải quang học: 2400x4800dpi / Độ phân giải tối đa: 12800dpi / Cổng giao tiếp: USB/ Chiều cao (mm): 9 / Chiều dài (mm): 27 / Chiều rộng (mm): 42 / Tính năng nổi bật khác: Support Microsoft Windows 2000, Support Microsoft Windows 98, Support Microsoft Windows ME, Support Microsoft Windows XP/ Kích thước quét (mm): 0 / Số bit màu: 48bit /
0
4.669.000 ₫
3 mới từ 4.669.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Scan
Plustek OpticPro ST48
Hãng sản xuất: PLUSTEK / Tốc độ quét ảnh đen trắng (giây/trang): 5 / Tốc độ quét ảnh mầu (giây/trang): 15 / Hỗ trợ giấy: A1/ Độ phân giải quang học: 24000dpi / Độ phân giải tối đa: 2400x4800dpi / Cổng giao tiếp: USB/ Chiều cao (mm): 80 / Chiều dài (mm): 260 / Chiều rộng (mm): 435 Kích thước quét (mm): 297 / Số bit màu: 48bit /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Máy Scan
Canon CanoScan 5200F
Hãng sản xuất: CANON / Tốc độ quét ảnh đen trắng (giây/trang): 0 / Tốc độ quét ảnh mầu (giây/trang): 0 / Hỗ trợ giấy: A4/ Độ phân giải quang học: 2400x4800dpi / Độ phân giải tối đa: 9600x9600dpi / Cổng giao tiếp: USB/ Chiều cao (mm): 112 / Chiều dài (mm): 512 / Chiều rộng (mm): 285 / Tính năng nổi bật khác: Support Microsoft Windows 2000, Support Microsoft Windows 98, Support Microsoft Windows ME, Support Microsoft Windows XP/ Kích thước quét (mm): 297 / Số bit màu: 48bit /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Máy Scan
Canon CanoScan LiDE 80
Hãng sản xuất: CANON / Tốc độ quét ảnh đen trắng (giây/trang): 0 / Tốc độ quét ảnh mầu (giây/trang): 0 / Hỗ trợ giấy: A4/ Độ phân giải quang học: 2400x4800dpi / Độ phân giải tối đa: 9600x9600dpi / Cổng giao tiếp: USB/ Chiều cao (mm): 38 / Chiều dài (mm): 373 / Chiều rộng (mm): 257 / Tính năng nổi bật khác: Support Microsoft Windows 2000, Support Microsoft Windows 98, Support Microsoft Windows ME, Support Microsoft Windows XP/ Kích thước quét (mm): 297 / Số bit màu: 48bit /
0
5.039.000 ₫
6 mới từ 5.039.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Scan
Canon CanoScan LiDE 500F
Hãng sản xuất: CANON / Tốc độ quét ảnh đen trắng (giây/trang): 0 / Tốc độ quét ảnh mầu (giây/trang): 0 / Hỗ trợ giấy: A4/ Độ phân giải quang học: 2400x4800dpi / Độ phân giải tối đa: 19200x19200dpi / Cổng giao tiếp: USB/ Chiều cao (mm): 33 / Chiều dài (mm): 277 / Chiều rộng (mm): 394 / Tính năng nổi bật khác: Siêu mỏng, Support Microsoft Windows 2000, Support Microsoft Windows 98, Support Microsoft Windows ME, Support Microsoft Windows XP/ Kích thước quét (mm): 297 / Số bit màu: 48bit /
0
3.800.000 ₫
5 mới từ 3.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Scan
Epson Expression 10000XL
Hãng sản xuất: EPSON / Tốc độ quét ảnh đen trắng (giây/trang): 0 / Tốc độ quét ảnh mầu (giây/trang): 0 / Hỗ trợ giấy: A3/ Độ phân giải quang học: 2400x4800dpi / Độ phân giải tối đa: 12800dpi / Cổng giao tiếp: IEEE 1394, USB, FIREWIRE/ Chiều cao (mm): 134 / Chiều dài (mm): 488 / Chiều rộng (mm): 605 / Tính năng nổi bật khác: Scan Film, Support Microsoft Windows 2000, Support Microsoft Windows 98, Support Microsoft Windows ME, Support Microsoft Windows XP/ Kích thước quét (mm): 432 / Số bit màu: 48bit /
0
5.600.000 ₫
9 mới từ 5.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Scan
Genius HR 2400TA Slim
Hãng sản xuất: GENIUS / Tốc độ quét ảnh đen trắng (giây/trang): 0 / Tốc độ quét ảnh mầu (giây/trang): 0 / Hỗ trợ giấy: A4/ Độ phân giải quang học: 2400dpi / Độ phân giải tối đa: 2400x4800dpi / Cổng giao tiếp: USB/ Chiều cao (mm): 60 / Chiều dài (mm): 297 / Chiều rộng (mm): 483 / Tính năng nổi bật khác: Copy, Scan Film, Siêu mỏng, Email, Support Microsoft Windows 2000, Support Microsoft Windows XP/ Kích thước quét (mm): 297 / Số bit màu: 48bit /
0
2.057.000 ₫
3 mới từ 2.057.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Scan
GENIUS VIVID 2400TA
Hãng sản xuất: GENIUS / Tốc độ quét ảnh đen trắng (giây/trang): 7 / Tốc độ quét ảnh mầu (giây/trang): 7 / Hỗ trợ giấy: A4/ Độ phân giải quang học: 2400dpi / Độ phân giải tối đa: 2400x4800dpi / Cổng giao tiếp: USB/ Chiều cao (mm): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Chiều rộng (mm): 0 / Tính năng nổi bật khác: Scan 2 mặt tự động, Copy, Scan Film, Support Microsoft Windows 2000, Support Microsoft Windows 98, Support Microsoft Windows ME, Support Microsoft Windows XP/ Kích thước quét (mm): 297 / Số bit màu: 48bit /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Máy Scan
Canon CanoScan LiDE 90
Hãng sản xuất: CANON / Tốc độ quét ảnh đen trắng (giây/trang): 9 / Tốc độ quét ảnh mầu (giây/trang): 14 / Hỗ trợ giấy: A4/ Độ phân giải quang học: 2400x4800dpi / Độ phân giải tối đa: 19200dpi / Cổng giao tiếp: USB/ Chiều cao (mm): 40 / Chiều dài (mm): 250 / Chiều rộng (mm): 364 / Tính năng nổi bật khác: Siêu mỏng, Support Microsoft Windows 2000, Support Microsoft Windows 98, Support Microsoft Windows XP/ Kích thước quét (mm): 216 / Số bit màu: 48bit /
0
1.698.000 ₫
4 mới từ 1.698.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Scan
Canon Canoscan lide 100
Hãng sản xuất: CANON / Tốc độ quét ảnh đen trắng (giây/trang): 0 / Tốc độ quét ảnh mầu (giây/trang): 24 / Hỗ trợ giấy: A4, Giấy thường, Film, Sách/ Độ phân giải quang học: 2400x4800dpi / Độ phân giải tối đa: 19200dpi / Cổng giao tiếp: USB/ Chiều cao (mm): 40 / Chiều dài (mm): 370 / Chiều rộng (mm): 250 / Tính năng nổi bật khác: Copy, Support Microsoft Windows 2000, Support Microsoft Windows XP/ Kích thước quét (mm): 0 / Số bit màu: 48bit /
0
1.380.000 ₫
4 mới từ 1.380.000 ₫
2 cũ từ 910.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Scan
Epson EXP-10000XL
Hãng sản xuất: EPSON / Tốc độ quét ảnh đen trắng (giây/trang): 0 / Tốc độ quét ảnh mầu (giây/trang): 0 / Hỗ trợ giấy: A3, -/ Độ phân giải quang học: 2400dpi / Độ phân giải tối đa: 2400x4800dpi / Cổng giao tiếp: IEEE 1394, USB/ Chiều cao (mm): 158 / Chiều dài (mm): 458 / Chiều rộng (mm): 656 / Tính năng nổi bật khác: Copy, Nạp và quét tự động, Siêu mỏng/ Kích thước quét (mm): 656 / Số bit màu: 48bit /
0
62.659.000 ₫
5 mới từ 62.659.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Scan
Canon Scanner Lide 100
Hãng sản xuất: CANON / Tốc độ quét ảnh đen trắng (giây/trang): 0 / Tốc độ quét ảnh mầu (giây/trang): 24 / Hỗ trợ giấy: A4/ Độ phân giải quang học: 2400x4800dpi / Độ phân giải tối đa: 19200dpi / Cổng giao tiếp: USB/ Chiều cao (mm): 40 / Chiều dài (mm): 370 / Chiều rộng (mm): 250 / Tính năng nổi bật khác: Copy, Email/ Kích thước quét (mm): 20 / Số bit màu: 48bit /
4
999.000 ₫
6 mới từ 999.000 ₫
1 cũ từ 800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Scan
Canon CanoScan LiDE 110
LiDE 110, LiDE110. Hãng sản xuất: CANON / Tốc độ quét ảnh đen trắng (giây/trang): 16 / Tốc độ quét ảnh mầu (giây/trang): 16 / Hỗ trợ giấy: A4/ Độ phân giải quang học: 300dpi / Độ phân giải tối đa: 2400x4800dpi / Cổng giao tiếp: USB/ Chiều cao (mm): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Chiều rộng (mm): 0 / Tính năng nổi bật khác: Scan 2 mặt tự động, Copy, Nạp và quét tự động, Email/ Kích thước quét (mm): 0 / Số bit màu: 48bit /
4,5
1.180.000 ₫
13 mới từ 1.180.000 ₫
3 cũ từ 1.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Scan
Epson Perfection 2450 PHOTO Scanner
Epson Perfection 2450. Hãng sản xuất: EPSON / Tốc độ quét ảnh đen trắng (giây/trang): 10 / Tốc độ quét ảnh mầu (giây/trang): 20 / Hỗ trợ giấy: A4, Giấy thường, A6, 10 × 15cm (4 × 6 inh), 2.5 in. x 2.5 in/ Độ phân giải quang học: 2400x4800dpi / Độ phân giải tối đa: 12800x12800dpi / Cổng giao tiếp: IEEE 1394, USB/ Chiều cao (mm): 121 / Chiều dài (mm): 467 / Chiều rộng (mm): 300 / Tính năng nổi bật khác: Scan Film, Support Microsoft Windows 2000, Support Microsoft Windows 98, Support Microsoft Windows ME, Support Microsoft Windows XP/ Kích thước quét (mm): 297 / Số bit màu: 48bit /
0
1.995.000 ₫
7 mới từ 1.995.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Scan
HP Scanjet 3500c Scanner
Hãng sản xuất: HP / Tốc độ quét ảnh đen trắng (giây/trang): 0 / Tốc độ quét ảnh mầu (giây/trang): 0 / Hỗ trợ giấy: A4/ Độ phân giải quang học: 2400x4800dpi / Độ phân giải tối đa: 6400x6400dpi / Cổng giao tiếp: USB/ Chiều cao (mm): 162 / Chiều dài (mm): 340 / Chiều rộng (mm): 0 / Tính năng nổi bật khác: Copy, Scan Film, Support Microsoft Windows 2000, Support Microsoft Windows 98, Support Microsoft Windows ME, Support Microsoft Windows XP, Support Microsoft Windows Vista/ Kích thước quét (mm): 0 / Số bit màu: 48bit /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Máy Scan
HP Scanjet 200 Photo Scanner (L2734A)
Hãng sản xuất: HP / Tốc độ quét ảnh đen trắng (giây/trang): 21 / Tốc độ quét ảnh mầu (giây/trang): 0 / Hỗ trợ giấy: -/ Độ phân giải quang học: 2400x4800dpi / Độ phân giải tối đa: - / Cổng giao tiếp: USB/ Chiều cao (mm): 44 / Chiều dài (mm): 274 / Chiều rộng (mm): 373 / Tính năng nổi bật khác: -/ Kích thước quét (mm): 0 / Số bit màu: 48bit /
5
930.000 ₫
16 mới từ 930.000 ₫
2 cũ từ 1.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Scan
Epson Expression 11000XL
Hãng sản xuất: EPSON / Tốc độ quét ảnh đen trắng (giây/trang): 0 / Tốc độ quét ảnh mầu (giây/trang): 0 / Hỗ trợ giấy: A4, A5/ Độ phân giải quang học: 2400dpi / Độ phân giải tối đa: 2400x4800dpi / Cổng giao tiếp: USB/ Chiều cao (mm): 655 / Chiều dài (mm): 457 / Chiều rộng (mm): 157 / Tính năng nổi bật khác: Support Microsoft Windows XP, Support Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7/ Kích thước quét (mm): 0 / Số bit màu: 16bit /
0
110.000.000 ₫
4 mới từ 110.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Scan
Canon CanoScan LiDE 120
Hãng sản xuất: CANON / Tốc độ quét ảnh đen trắng (giây/trang): 0 / Tốc độ quét ảnh mầu (giây/trang): 0 / Hỗ trợ giấy: A4/ Độ phân giải quang học: 2400x4800dpi / Độ phân giải tối đa: 19200x19200dpi / Cổng giao tiếp: USB/ Chiều cao (mm): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Chiều rộng (mm): 0 / Tính năng nổi bật khác: Support Microsoft Windows XP, Support Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7/ Kích thước quét (mm): 0 / Số bit màu: 48bit /
4,7
1.200.000 ₫
17 mới từ 1.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Scan

Sản phẩm về "2400x4800dpi"