Sản phẩm về "24fps"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
PM3
Hãng sản xuất: Maxell / Số điểm ảnh: 100 nghìn / Flame rate: 24fps / Interface: USB 1.1, / Tính năng: Chụp ảnh, Tích hợp micro, Chat Voice, / Trọng lượng(g): 80 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Webcam
TalkCam Messenger Pro
Hãng sản xuất: Links / Độ phân giải ảnh: 1280x960 / Số điểm ảnh: - / Tốc độ khung : 24fps / Kết nối: USB, / Tính năng: Chụp ảnh, Tích hợp micro, / Trọng lượng(g): 75 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Webcam
webcam thú bông
Hãng sản xuất: - / Độ phân giải ảnh: 640x480 / Số điểm ảnh: 1.3 triệu / Tốc độ khung : 24fps / Kết nối: USB, / Tính năng: Trong (ko dùng), Tai nghe có gắn Microphone (ko dùng), Chụp ảnh, Đèn hồng ngoại, Tích hợp micro, Chat Voice, Lưu ảnh vào bộ nhớ ngoài, Zoom số 2X, Zoom số 4X, Zoom số 8X, / Trọng lượng(g): 0 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Webcam
DEPO hình khẩu pháo
Hãng sản xuất: DEPO / Độ phân giải ảnh: 800x600 / Số điểm ảnh: 800 nghìn / Tốc độ khung : 24fps / Kết nối: USB, USB2.0, / Tính năng: Chụp ảnh, Lưu ảnh vào bộ nhớ ngoài, / Trọng lượng(g): 100 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Webcam
Foxdigi 301
Hãng sản xuất: Foxdigi / Độ phân giải ảnh: 640x480 / Số điểm ảnh: 360 nghìn / Tốc độ khung : 24fps / Kết nối: USB, USB2.0, / Tính năng: -, Zoom số 2X, Zoom số 4X, / Trọng lượng(g): 100 /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Webcam
Colorvis webcam Plug in play (Mic)
Hãng sản xuất: Colorvis / Độ phân giải ảnh: 1024x768 / Số điểm ảnh: 1.3 triệu / Tốc độ khung : 24fps / Kết nối: USB2.0, / Tính năng: Chụp ảnh, Tích hợp micro, Chat Voice, Lưu ảnh vào bộ nhớ ngoài, / Trọng lượng(g): 150 /
0
199.000 ₫
1 mới từ 199.000 ₫
Thuộc danh mục
Webcam
Webcam Robot
Hãng sản xuất: Colorvis / Độ phân giải ảnh: 1024x768 / Số điểm ảnh: 1.3 triệu / Tốc độ khung : 24fps / Kết nối: USB, USB2.0, USB 1.1, / Tính năng: Chụp ảnh, Tích hợp micro, Chat Voice, Lưu ảnh vào bộ nhớ ngoài, / Trọng lượng(g): 100 /
0
199.000 ₫
2 mới từ 199.000 ₫
Thuộc danh mục
Webcam
Colorvi Mickey 4 in 1
Hãng sản xuất: Colorvis / Độ phân giải ảnh: 1024x768 / Số điểm ảnh: 1.3 triệu / Tốc độ khung : 24fps / Kết nối: USB2.0, / Tính năng: Chụp ảnh, Tích hợp micro, Chat Voice, Lưu ảnh vào bộ nhớ ngoài, / Trọng lượng(g): 200 /
2
188.000 ₫
1 mới từ 188.000 ₫
Thuộc danh mục
Webcam
Colorvis Webcam ( hình chữ A )
Hãng sản xuất: Colorvis / Độ phân giải ảnh: 1024x768 / Số điểm ảnh: 1.3 triệu / Tốc độ khung : 24fps / Kết nối: USB, USB2.0, USB 1.1, / Tính năng: Chụp ảnh, Tích hợp micro, Lưu ảnh vào bộ nhớ ngoài, / Trọng lượng(g): 7 /
4
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Webcam
Webcam Colorvis Robot có Micro
Hãng sản xuất: Colorvis / Độ phân giải ảnh: 1024x768 / Số điểm ảnh: 1.3 triệu / Tốc độ khung : 24fps / Kết nối: USB, USB2.0, USB 1.1, / Tính năng: Chụp ảnh, Chat Voice, Zoom số 8X, / Trọng lượng(g): 0 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Webcam
Webcam Depo
Hãng sản xuất: DEPO / Độ phân giải ảnh: 800x600 / Số điểm ảnh: 1 triệu / Tốc độ khung : 24fps / Kết nối: USB, USB2.0, USB 1.1, / Tính năng: -, / Trọng lượng(g): 0 /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Webcam
Funny Webcam robot
Hãng sản xuất: Funny / Độ phân giải ảnh: 1024x768 / Số điểm ảnh: 2 triệu / Tốc độ khung : 24fps / Kết nối: USB, USB2.0, -, USB 1.1, / Tính năng: -, Chụp ảnh, Đèn hồng ngoại, Zoom số 2X, Zoom số 4X, Zoom số 8X, / Trọng lượng(g): 10 /
0
199.000 ₫
1 mới từ 199.000 ₫
Thuộc danh mục
Webcam
WEBCAM D@DELI 032
Hãng sản xuất: - / Độ phân giải ảnh: 1024x768 / Số điểm ảnh: 1.3 triệu / Tốc độ khung : 24fps / Kết nối: USB2.0, / Tính năng: Đèn hồng ngoại, Tích hợp micro, Chat Voice, Lưu ảnh vào bộ nhớ ngoài, / Trọng lượng(g): 0 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Webcam
WEBCAM GENIUS 311
Hãng sản xuất: Genius / Độ phân giải ảnh: 1024x768 / Số điểm ảnh: 1.3 triệu / Tốc độ khung : 24fps / Kết nối: USB, / Tính năng: Chụp ảnh, Đèn hồng ngoại, Lưu ảnh vào bộ nhớ ngoài, / Trọng lượng(g): 0 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Webcam
WEBCAM HYUNDAI D2L
Hãng sản xuất: Hyundai / Độ phân giải ảnh: 1024x768 / Số điểm ảnh: 3 triệu / Tốc độ khung : 24fps / Kết nối: USB, USB2.0/ Tính năng: Tích hợp micro, Zoom số 2X/ Trọng lượng(g): 0 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Webcam
WEBCAM HYUNDAI D6
Hãng sản xuất: Hyundai / Độ phân giải ảnh: 1280x1024 / Số điểm ảnh: 3 triệu / Tốc độ khung : 24fps / Kết nối: USB2.0/ Tính năng: Tích hợp micro, Zoom số 2X/ Trọng lượng(g): 0 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Webcam
Webcam Havit HV-V613
Hãng sản xuất: Havit / Độ phân giải ảnh: - / Số điểm ảnh: - / Tốc độ khung : 24fps / Kết nối: -/ Tính năng: -/ Trọng lượng(g): 0 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Webcam
Webcam SPC ND20
Hãng sản xuất: - / Độ phân giải ảnh: 640x480 / Số điểm ảnh: - / Tốc độ khung : 24fps / Kết nối: USB, USB2.0/ Tính năng: Chụp ảnh, Đèn hồng ngoại/ Trọng lượng(g): 0 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Webcam

Sản phẩm về "24fps"