Sản phẩm về "300"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
USS RACK 19'' 6U Cửa Mica 06UW450
Hãng sản xuất: USS RACK / 6U / Tải trọng (kg): 300 /
0
680.000 ₫
7 mới từ 680.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
USS RACK 19'' 15U cửa Mica 15UW600
Hãng sản xuất: USS RACK / 15U / Tải trọng (kg): 300 /
0
1.400.000 ₫
3 mới từ 1.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
USS RACK 19'' 20U cửa Mica 20UW600
Hãng sản xuất: USS RACK / 20U / Tải trọng (kg): 300 /
0
2.550.000 ₫
3 mới từ 2.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
USS RACK 19'' 20U cửa Mica 20UW800
Hãng sản xuất: USS RACK / 20U / Tải trọng (kg): 300 /
0
2.650.000 ₫
3 mới từ 2.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
Rack 3D-27U-D800
Hãng sản xuất: 3D / 27U / Tải trọng (kg): 300 /
0
3.250.000 ₫
2 mới từ 3.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
TLC RACK 19 inch 15U W600 cửa Mica
TLC 10U W600. Hãng sản xuất: Thành Lợi (TLC) / 15U / Tải trọng (kg): 300 /
0
1.800.000 ₫
4 mới từ 1.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
TLC RACK 19 inch 15U W800 cửa Mica
TLC 15T, 15U. Hãng sản xuất: Thành Lợi (TLC) / 15U / Tải trọng (kg): 300 /
0
1.650.000 ₫
4 mới từ 1.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
TLC RACK 19 inch 20U B600
TLC 20U. Hãng sản xuất: Thành Lợi (TLC) / 20U / Tải trọng (kg): 300 /
0
1.750.000 ₫
6 mới từ 1.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
FAM-RACK Delux model D15U-W800
Hãng sản xuất: FAMRACK / 15U / Tải trọng (kg): 300 /
0
1.550.000 ₫
4 mới từ 1.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
Hewlett Packard (364622B22) 300 GB Fibre Channel Hard Drive
Hãng sản xuất: HP-Compaq / Vòng quay: 10000rpm / Series: Fibre Channel / Dung lượng ổ: 300GB / Dung lượng bộ nhớ đệm (Cache): - / Thời gian tìm kiếm dữ liệu: - / Interface: SAS / Đĩa: - /
0
5.400.000 ₫
3 mới từ 5.400.000 ₫
Thuộc danh mục
HDD SCSI
HP AD048A 300-GB 10K RPM Ultra320 SCSI Low Profile Hot Plug Disk
Hãng sản xuất: HP-Compaq / Vòng quay: 10000rpm / Series: Ultra320 SCSI / Dung lượng ổ: 300GB / Dung lượng bộ nhớ đệm (Cache): - / Thời gian tìm kiếm dữ liệu: - / Interface: Ultra 320 / Đĩa: - /
0
8.200.000 ₫
3 mới từ 8.200.000 ₫
Thuộc danh mục
HDD SCSI
HP AD149A 300 GB HotPlug Ultra 320 SCSI low profile disk (10 K)
Hãng sản xuất: HP-Compaq / Vòng quay: 10000rpm / Series: Ultra320 SCSI / Dung lượng ổ: 300GB / Dung lượng bộ nhớ đệm (Cache): - / Thời gian tìm kiếm dữ liệu: - / Interface: Ultra 320 / Đĩa: - /
0
8.700.000 ₫
3 mới từ 8.700.000 ₫
Thuộc danh mục
HDD SCSI
HP AG425B CPQ 300-GB 15K FC-AL HDD
Hãng sản xuất: HP-Compaq / Vòng quay: 15000rpm / Series: Fibre Channel / Dung lượng ổ: 300GB / Dung lượng bộ nhớ đệm (Cache): - / Thời gian tìm kiếm dữ liệu: - / Interface: Fibre Channel / Đĩa: - /
0
6.950.000 ₫
5 mới từ 6.950.000 ₫
Thuộc danh mục
HDD SCSI
HP AG718B CPQ 300-GB 15K FC-AL HDD
Hãng sản xuất: HP-Compaq / Vòng quay: 15000rpm / Series: Fibre Channel / Dung lượng ổ: 300GB / Dung lượng bộ nhớ đệm (Cache): - / Thời gian tìm kiếm dữ liệu: - / Interface: Fibre Channel / Đĩa: - /
0
7.050.000 ₫
4 mới từ 7.050.000 ₫
Thuộc danh mục
HDD SCSI
HP AG690B HP 300-GB 15K 4Gbps FC-AL HDD
Hãng sản xuất: HP-Compaq / Vòng quay: 15000rpm / Series: Fibre Channel / Dung lượng ổ: 300GB / Dung lượng bộ nhớ đệm (Cache): - / Thời gian tìm kiếm dữ liệu: - / Interface: Fibre Channel / Đĩa: - /
0
6.950.000 ₫
5 mới từ 6.950.000 ₫
Thuộc danh mục
HDD SCSI
ABRACK 27U600
Hãng sản xuất: ABRACK / 27U / Tải trọng (kg): 300 /
0
3.550.000 ₫
2 mới từ 3.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
HQVietnam Rack 32U-D1000
Hãng sản xuất: HQVietnam / 32U / Tải trọng (kg): 300 /
0
3.900.000 ₫
2 mới từ 3.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
HQVietnam Rack 32U-D600
Hãng sản xuất: HQVietnam / 32U / Tải trọng (kg): 300 /
0
3.900.000 ₫
2 mới từ 3.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
HQVietnam Rack 32U-D800
Hãng sản xuất: HQVietnam / 32U / Tải trọng (kg): 300 /
0
4.100.000 ₫
2 mới từ 4.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng
Tủ mạng NVRack NVR10U-500
Hãng sản xuất: NVRACK / 10U / Tải trọng (kg): 300 /
0
1.200.000 ₫
2 mới từ 1.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Tủ mạng

Sản phẩm về "300"