Sản phẩm về "3840 x 2160"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy chiếu JVC DLA-X95RBE (D-ILA, 1,200 Lumen, 130000:1, 3840 x 2160, Full HD, 3D)
DLAX95RBE, DLA-X95RBE. Hãng sản xuất: JVC / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4, 16:10, 5:3/ Panel type: D-ILA / Độ sáng tối đa: 1200 lumens / Hệ số tương phản: 130000:1 / Độ phân giải màn hình: 3840 x 2160 / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA, WXGA, WVGA, WUXGA, QXGA, QVGA, WQXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 360 / Tính năng: 3D, Độ phân giải 4K, Full HD/ Độ ồn: 23dB / Trọng lượng: 15.42kg /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu JVC DLA-X30BE (D-ILA, 1300 Lumen, 50000:1, 3840 x 2160, Full HD, 3D)
DLA-X30-BE, DLAX30BE. Hãng sản xuất: JVC / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4, 16:10, 5:3/ Panel type: D-ILA / Độ sáng tối đa: 1300 lumens / Hệ số tương phản: 50000:1 / Độ phân giải màn hình: 3840 x 2160 / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA, WXGA, WVGA, WUXGA, QXGA, QVGA, WQXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 330 / Tính năng: 3D, Độ phân giải 4K, Full HD/ Độ ồn: 20db / Trọng lượng: 14kg /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu JVC DLA-X70RBE (D-ILA, 1200 Lumen, 80000:1, 3840 x 2160, Full HD, 3D)
DLAX70RBE, DLA-X70R-BE. Hãng sản xuất: JVC / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4, 16:10, 5:3/ Panel type: D-ILA / Độ sáng tối đa: 1200 lumens / Hệ số tương phản: 80000:1 / Độ phân giải màn hình: 3840 x 2160 / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA, WXGA, WVGA, WUXGA, QXGA, QVGA, WQXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 360 / Tính năng: 3D, Độ phân giải 4K, Full HD/ Độ ồn: 20db / Trọng lượng: 15.42kg /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu JVC DLA-X90RBE (D-ILA, 1200 Lumen, 120000:1, 3840 x 2160, Full HD, 3D)
DLAX90RBE, DLA-X90R-BE. Hãng sản xuất: JVC / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4, 16:10, 5:3/ Panel type: D-ILA / Độ sáng tối đa: 1200 lumens / Hệ số tương phản: 120000:1 / Độ phân giải màn hình: 3840 x 2160 / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA, WXGA, WVGA, WUXGA, QXGA, QVGA, WQXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 360 / Tính năng: 3D, Độ phân giải 4K, Full HD/ Độ ồn: 20db / Trọng lượng: 15.42kg /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu JVC DLA-X35BE (D-ILA, 1300 Lumen, 50000:1, 3840 x 2160, Full HD, 3D)
DLAX35BE, DLA-X35BE. Hãng sản xuất: JVC / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4, 16:10, 5:3/ Panel type: D-ILA / Độ sáng tối đa: 1200 lumens / Hệ số tương phản: 50000:1 / Độ phân giải màn hình: 3840 x 2160 / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA, WXGA, WVGA, WUXGA, QXGA, QVGA, WQXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 330 / Tính năng: 3D, Độ phân giải 4K, Full HD/ Độ ồn: 23dB / Trọng lượng: 14.8kg /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu JVC DLA-X55RBE (D-ILA, 1200 Lumen, 50000:1, 3840 x 2160, Full HD, 3D)
DLAX55RBE, DLA-X55RBE. Hãng sản xuất: JVC / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4, 16:10, 5:3/ Panel type: D-ILA / Độ sáng tối đa: 1200 lumens / Hệ số tương phản: 50000:1 / Độ phân giải màn hình: 3840 x 2160 / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA, WXGA, WVGA, WUXGA, QXGA, QVGA, WQXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 360 / Tính năng: 3D, Độ phân giải 4K, Full HD/ Độ ồn: 23dB / Trọng lượng: 15kg /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu JVC DLA-X75RBE (D-ILA, 1200 Lumen, 90000:1, 3840 x 2160, Full HD, 3D)
DLAX75RBE, DLA-X75RBE. Hãng sản xuất: JVC / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4, 16:10, 5:3/ Panel type: D-ILA / Độ sáng tối đa: 1200 lumens / Hệ số tương phản: 90000:1 / Độ phân giải màn hình: 3840 x 2160 / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA, WXGA, WVGA, WUXGA, QXGA, QVGA, WQXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 360 / Tính năng: 3D, Độ phân giải 4K, Full HD/ Độ ồn: 23dB / Trọng lượng: 15kg /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu JVC DLA-X35 (D-ILA, 1300 Lumen, 50000:1, 3840 x 2160, Full HD, 3D)
DLA-X35, DLAX35. Hãng sản xuất: JVC / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4, 16:10, 5:3/ Panel type: D-ILA / Độ sáng tối đa: 1200 lumens / Hệ số tương phản: 50000:1 / Độ phân giải màn hình: 3840 x 2160 / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA, WXGA, WVGA, WUXGA, QXGA, QVGA, WQXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 330 / Tính năng: 3D, Độ phân giải 4K, Full HD/ Độ ồn: 23dB / Trọng lượng: 14.8kg /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu JVC DLA-RS4810 (D-ILA, 1300 Lumen, 50000:1, 3840 x 2160, Full HD, 3D)
DLA-RS4810, DLARS4810. Hãng sản xuất: JVC / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4, 16:10, 5:3/ Panel type: D-ILA / Độ sáng tối đa: 1300 lumens / Hệ số tương phản: 50000:1 / Độ phân giải màn hình: 3840 x 2160 / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA, WXGA, WVGA, WUXGA, QXGA, QVGA, WQXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 330 / Tính năng: 3D, Độ phân giải 4K, Full HD/ Độ ồn: 23dB / Trọng lượng: - /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu JVC DLA-RS48 (D-ILA, 1300 Lumen, 50000:1, 3840 x 2160, Full HD, 3D)
DLA-RS48, DLARS48. Hãng sản xuất: JVC / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4, 16:10, 5:3/ Panel type: D-ILA / Độ sáng tối đa: 1300 lumens / Hệ số tương phản: 50000:1 / Độ phân giải màn hình: 3840 x 2160 / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA, WXGA, WVGA, WUXGA, QXGA, QVGA, WQXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 330 / Tính năng: 3D, Độ phân giải 4K, Full HD/ Độ ồn: 23dB / Trọng lượng: - /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu JVC DLA-X55R (D-ILA, 1200 Lumen, 50000:1, 3840 x 2160, Full HD, 3D)
DLA-X55R, DLAX55R. Hãng sản xuất: JVC / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4, 16:10, 5:3/ Panel type: D-ILA / Độ sáng tối đa: 1200 lumens / Hệ số tương phản: 50000:1 / Độ phân giải màn hình: 3840 x 2160 / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA, WXGA, WVGA, WUXGA, QXGA, QVGA, WQXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 360 / Tính năng: 3D, Độ phân giải 4K, Full HD/ Độ ồn: 23dB / Trọng lượng: 15kg /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
LG 65LA9650 (65inch, Ultra HD 3840 x 2160, LED 3D)
Hãng sản xuất: LG / Độ lớn màn hình: 65inch / Độ phân giải: 3840 x 2160 / Độ tương phản động: 10000:1 / Đèn nền: LED Edge / Tần số quét: 240Hz / Series: - / Công suất (W): 0 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: - /
0
62.000.000 ₫
2 mới từ 62.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi Led Samsung UE55JU6400 (55-inch, Smart TV, 4K Ultra HD (3840 x 2160), LED TV)
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Độ lớn màn hình: 55inch / Độ phân giải: 3840 x 2160 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: LED Edge / Tần số quét: 100Hz / Series: JU6400 / Công suất (W): 85 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: - /
0
22.000.000 ₫
2 mới từ 22.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi Led Samsung UE40JU6400 (40-inch, Smart TV, 4K Ultra HD (3840 x 2160), LED TV)
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Độ lớn màn hình: 40inch / Độ phân giải: 3840 x 2160 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: LED Edge / Tần số quét: 100Hz / Series: JU6400 / Công suất (W): 62 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: - /
0
11.790.000 ₫
2 mới từ 11.790.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi Led Samsung UE48JU6400 (48-inch, Smart TV, 4K Ultra HD (3840 x 2160), LED TV)
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Độ lớn màn hình: 48inch / Độ phân giải: 3840 x 2160 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: LED Edge / Tần số quét: 100Hz / Series: JU6400 / Công suất (W): 62 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: - /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi Led Samsung UE60JU6400 (60-inch, Smart TV, 4K Ultra HD (3840 x 2160), LED TV)
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Độ lớn màn hình: 60inch / Độ phân giải: 3840 x 2160 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: LED Edge / Tần số quét: 100Hz / Series: JU6400 / Công suất (W): 0 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: - /
5
30.000.000 ₫
2 mới từ 30.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi Led Samsung UE75JU6400 (75-inch, Smart TV, 4K Ultra HD (3840 x 2160), LED TV)
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Độ lớn màn hình: 75inch / Độ phân giải: 3840 x 2160 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: LED Edge / Tần số quét: 100Hz / Series: JU6400 / Công suất (W): 0 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: - /
0
68.000.000 ₫
4 mới từ 68.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi Led Samsung UA60JU6400W (60-inch, Smart TV, 4K Ultra HD (3840 x 2160), LED TV)
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Độ lớn màn hình: 60inch / Độ phân giải: 3840 x 2160 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: LED backlight / Tần số quét: 100Hz / Series: JU6400 / Công suất (W): 0 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: - /
0
30.000.000 ₫
2 mới từ 30.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi Led Sony KD-49X7000D  (49 inch, 4K Ultra HD (3840 x 2160))
Hãng sản xuất: SONY / Độ lớn màn hình: 49 inch / Độ phân giải: 3840 x 2160 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: Direct LED / Tần số quét: - / Series: X70D / Công suất (W): 138 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: Malaysia /
0
14.700.000 ₫
8 mới từ 14.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi Smart QLED Samsung QA65Q7FN (QA-65Q7FN) - 65 inch, Ultra HD 4K (3840 x 2160)
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Độ lớn màn hình: 65inch / Độ phân giải: 3840 x 2160 / Tần số quét: Đang cập nhật / Loại TV: Smart TV/ Cổng kết nối: HDMI, USB, SD Card/ Công suất (W): 1000 / Năm sản xuất: 2018 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
44.600.000 ₫
7 mới từ 44.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED

Sản phẩm về "3840 x 2160"