Sản phẩm về "400mhz"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
HP  - DDRam - 1GB(2x512MB) - Bus 400Mhz - PC 3200
Hãng sản xuất: HP / Loại Ram: DDR / Dung lượng: 1GB (2 x 512MB) / Bus: 400Mhz / Băng thông: PC2 3200 / Số chân: 240 pin /
0
1.950.000 ₫
3 mới từ 1.950.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
RAM (Server)
HP - DDRam - 2GB(2x1GB) - Bus 400Mhz - PC3200
Hãng sản xuất: HP / Loại Ram: DDR / Dung lượng: 2GB (2 x 1GB) / Bus: 400Mhz / Băng thông: PC 3200 / Số chân: 240 pin /
0
4.150.000 ₫
3 mới từ 4.150.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Server)
HP - DDRam - 4GB(2x2GB) - Bus 400Mhz - PC 3200
Hãng sản xuất: HP / Loại Ram: DDR / Dung lượng: 4GB (2 x 2GB) / Bus: 400Mhz / Băng thông: PC 4000 / Số chân: 240 pin /
0
6.100.000 ₫
3 mới từ 6.100.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Server)
HP 512 MB of Advanced ECC PC3200 DDR SDRAM DIMM Memory (354560-B21)
Hãng sản xuất: HP / Loại Ram: DDR / Dung lượng: 512MB / Bus: 400Mhz / Băng thông: PC2 3200 / Số chân: - /
0
950.000 ₫
5 mới từ 950.000 ₫
1 cũ từ 300.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Server)
ECC 2GB PC-3200
Hãng sản xuất: ECC / Loại Ram: DDR / Dung lượng: 2GB / Bus: 400Mhz / Băng thông: PC2 3200 / Số chân: 184 pin /
0
720.000 ₫
5 mới từ 720.000 ₫
1 cũ từ 550.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Server)
HP 1GB PC2 PC3200 DDR2 SDRAM DIMM Memory Kit (2 x 512 MB) 343055-B21
Hãng sản xuất: HP / Loại Ram: DDR2 / Dung lượng: 1GB (2 x 512MB) / Bus: 400Mhz / Băng thông: PC2 3200 / Số chân: 240 pin /
0
720.000 ₫
11 mới từ 720.000 ₫
2 cũ từ 500.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Server)
HP  2GB PC2 PC3200 DDR2 SDRAM DIMM Memory Kit (2 x 1024 MB) (343056-B21)
Hãng sản xuất: HP / Loại Ram: DDR2 / Dung lượng: 2GB (2 x 1GB) / Bus: 400Mhz / Băng thông: PC2 3200 / Số chân: 240 pin /
0
770.000 ₫
13 mới từ 770.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
RAM (Server)
Aeneon 2GB DDR2 3200
Hãng sản xuất: Aeneon / Loại Ram: DDR2 / Dung lượng: 2GB / Bus: 400Mhz / Băng thông: PC2 5300 / Số chân: 240 pin /
0
770.000 ₫
4 mới từ 770.000 ₫
1 cũ từ 550.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Server)
HP/COMPAQ - DDR SDRAM - 1GB PC3200 400MHZ CL3 NON ECC
Hãng sản xuất: HP / Loại Ram: DDR / Dung lượng: 1GB / Bus: 400Mhz / Băng thông: PC 3200 / Số chân: 184 pin /
0
920.000 ₫
3 mới từ 920.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Server)
HP DDR SDRAM 2GB PC-3200 ECC
Hãng sản xuất: HP / Loại Ram: DDR / Dung lượng: 2GB / Bus: 400Mhz / Băng thông: PC2 3200 / Số chân: - /
0
720.000 ₫
5 mới từ 720.000 ₫
1 cũ từ 550.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Server)
IBM DDRAM 4GB ECC PC-3200
Hãng sản xuất: IBM / Loại Ram: DDR / Dung lượng: 4GB / Bus: 400Mhz / Băng thông: PC 3200 / Số chân: - /
0
5.150.000 ₫
3 mới từ 5.150.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Server)
HP 4GB ECC PC-3200 DDR Kit (2 x 2GB) 375004-B21
Hãng sản xuất: HP / Loại RAM: DDR2 / Dung lượng: 4GB (2 x 2GB) / Bus: 400Mhz / Băng thông: PC2 3200 / Số chân: 240 pin /
0
1.450.000 ₫
7 mới từ 650.000 ₫
1 cũ từ 1.100.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Server)
HP 4GB  PC-3200 DDR Kit (2 x 2 GB) 379300-B21
Hãng sản xuất: HP / Loại RAM: DDR / Dung lượng: 4GB (2 x 2GB) / Bus: 400Mhz / Băng thông: PC 3200 / Số chân: 240 pin /
0
6.450.000 ₫
5 mới từ 6.450.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Server)
HP 8GB ECC PC-3200 DDR Kit (2 x 4GB) 404122-B21
Hãng sản xuất: HP / Loại RAM: DDR2 / Dung lượng: 8GB (2 x 4GB) / Bus: 400Mhz / Băng thông: PC 3200 / Số chân: 240 pin /
0
8.200.000 ₫
5 mới từ 8.200.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Server)
HP - 1GB(2x512MB) - Bus 400Mhz - PC2-3200 ECC - DDR SDRAM RDIMM
Hãng sản xuất: HP / Loại RAM: DDR2 / Dung lượng: 1GB (2 x 512MB) / Bus: 400Mhz / Băng thông: PC2 3200 / Số chân: - /
0
1.150.000 ₫
6 mới từ 400.000 ₫
2 cũ từ 100.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Server)
HP - 2GB (2x 1 GB kit) - Bus 400Mhz - PC2 3200  ECC DDR2
Hãng sản xuất: HP / Loại RAM: DDR2 / Dung lượng: 2GB (2 x 1GB) / Bus: 400Mhz / Băng thông: PC2 3200 / Số chân: - /
0
880.000 ₫
6 mới từ 880.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
RAM (Server)
Dell - 2GB (2x 1 GB kit) - Bus 400Mhz - PC2-3200 ECC DDR2
Hãng sản xuất: Dell / Loại RAM: DDR2 / Dung lượng: 2GB (2 x 1GB) / Bus: 400Mhz / Băng thông: PC2 3200 / Số chân: - /
0
800.000 ₫
5 mới từ 800.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
RAM (Server)
IBM 1GB ECC DDR DIMM PC3200 Bus 400MHz
Hãng sản xuất: IBM / Loại RAM: DDR / Dung lượng: 1GB / Bus: 400Mhz / Băng thông: PC 3200 / Số chân: 184 pin /
0
4.800.000 ₫
4 mới từ 4.700.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Server)
HP 4GB REG PC2-3200 2x2GB single rank 343057-B21
Hãng sản xuất: HP / Loại RAM: DDR2 / Dung lượng: 4GB (2 x 2GB) / Bus: 400Mhz / Băng thông: PC2 3200 / Số chân: - /
0
1.350.000 ₫
5 mới từ 1.350.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Server)
Infineon - DDRAM - 4GB (2 x 2GB) - Bus 400Mhz - PC 3200 kit
Hãng sản xuất: Infineon / Loại RAM: DDR / Dung lượng: 4GB (2 x 2GB) / Bus: 400Mhz / Băng thông: PC 3200 / Số chân: - /
0
1.600.000 ₫
3 mới từ 1.600.000 ₫
1 cũ từ 1.100.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Server)

Sản phẩm về "400mhz"