Sản phẩm về "5 vdc ±10%"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Zbausa ZB 3010
Hãng sản xuất: Zbausa / Tốc độ quét (scans/giây): 100 / Chiều rộng tia quét (mm): 80 / Khoảng cách đọc (mm): 20 / Bộ nhớ dữ liệu (Mb): 0 / Độ phân giải (pixels): - / Bàn phím (nút): 0 / Kết nối: USB, RS-232, / Nguồn điện sử dụng: 5 VDC ±10%, / Trọng lượng (kg): 1 /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Máy kiểm kho
Zbausa Z3080
Hãng sản xuất: Zbausa / Tốc độ quét (scans/giây): 100 / Chiều rộng tia quét (mm): 80 / Khoảng cách đọc (mm): 20 / Bộ nhớ dữ liệu (Mb): 0 / Độ phân giải (pixels): - / Bàn phím (nút): 1 / Kết nối: RS-232, / Nguồn điện sử dụng: 5 VDC ±10%, / Trọng lượng (kg): 1.7 /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Máy kiểm kho
Zbausa A 50 M
Hãng sản xuất: Zbausa / Tốc độ quét (scans/giây): 1200 / Chiều rộng tia quét (mm): 0 / Khoảng cách đọc (mm): 210 / Bộ nhớ dữ liệu (Mb): 0 / Độ phân giải (pixels): - / Bàn phím (nút): 2 / Kết nối: RS-232, / Nguồn điện sử dụng: 5 VDC ±10%, / Trọng lượng (kg): 1.75 /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Máy kiểm kho
Zbausa A51M
Hãng sản xuất: Zbausa / Tốc độ quét (scans/giây): 500 / Chiều rộng tia quét (mm): 0 / Khoảng cách đọc (mm): 32 / Bộ nhớ dữ liệu (Mb): 0 / Độ phân giải (pixels): - / Bàn phím (nút): 2 / Kết nối: USB, RS-232, / Nguồn điện sử dụng: 5 VDC ±10%, / Trọng lượng (kg): 2.1 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Máy kiểm kho
Slot Reader
Hãng sản xuất: Zbausa / Tốc độ quét (scans/giây): 800 / Chiều rộng tia quét (mm): 0 / Khoảng cách đọc (mm): 2 / Bộ nhớ dữ liệu (Mb): 0 / Độ phân giải (pixels): - / Bàn phím (nút): 0 / Kết nối: RS-232, / Nguồn điện sử dụng: 5 VDC ±10%, / Trọng lượng (kg): 2.2 /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Máy kiểm kho
Opticon LGZ-7225
Hãng sản xuất: OPTICON / Tốc độ quét (scans/giây): 200 / Chiều rộng tia quét (mm): 0 / Khoảng cách đọc (mm): 0 / Bộ nhớ dữ liệu (Mb): 0 / Độ phân giải (pixels): - / Bàn phím (nút): 0 / Kết nối: USB, RS-232, / Nguồn điện sử dụng: 5 VDC ±10%, / Trọng lượng (kg): 0.15 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Máy kiểm kho
Opticon LPN-1736
Hãng sản xuất: OPTICON / Tốc độ quét (scans/giây): 1000 / Chiều rộng tia quét (mm): 0 / Khoảng cách đọc (mm): 0 / Bộ nhớ dữ liệu (Mb): 0 / Độ phân giải (pixels): - / Bàn phím (nút): 0 / Kết nối: USB, RS-232, / Nguồn điện sử dụng: 5 VDC ±10%, / Trọng lượng (kg): 0.2 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Máy kiểm kho
Opticon LGP-6125
Hãng sản xuất: OPTICON / Tốc độ quét (scans/giây): 200 / Chiều rộng tia quét (mm): 0 / Khoảng cách đọc (mm): 0 / Bộ nhớ dữ liệu (Mb): 0 / Độ phân giải (pixels): - / Bàn phím (nút): 0 / Kết nối: USB, RS-232, / Nguồn điện sử dụng: 5 VDC ±10%, / Trọng lượng (kg): 0.09 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Máy kiểm kho
Opticon OPL-9723
Hãng sản xuất: OPTICON / Tốc độ quét (scans/giây): 100 / Chiều rộng tia quét (mm): 0 / Khoảng cách đọc (mm): 0 / Bộ nhớ dữ liệu (Mb): 0.12 / Độ phân giải (pixels): - / Bàn phím (nút): 3 / Kết nối: USB, RS-232, / Nguồn điện sử dụng: 5 VDC ±10%, / Trọng lượng (kg): 0.08 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Máy kiểm kho
Opticon OPL-9724
Hãng sản xuất: OPTICON / Tốc độ quét (scans/giây): 100 / Chiều rộng tia quét (mm): 0 / Khoảng cách đọc (mm): 0 / Bộ nhớ dữ liệu (Mb): 0.12 / Độ phân giải (pixels): - / Bàn phím (nút): 3 / Kết nối: USB, RS-232, / Nguồn điện sử dụng: 5 VDC ±10%, / Trọng lượng (kg): 0.33 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Máy kiểm kho
Symbol LS 2208 ( LS2208-SR20007R-UR )
Hãng sản xuất: METROLOGIC / Tốc độ quét (scans/giây): 100 / Chiều rộng tia quét (mm): 150 / Khoảng cách đọc (mm): 430 / Bộ nhớ dữ liệu (Mb): 0 / Độ phân giải (pixels): - / Bàn phím (nút): 0 / Kết nối: USB, RS-232, / Nguồn điện sử dụng: 5 VDC ±10%, / Trọng lượng (kg): 0.14 /
0
1.940.000 ₫
24 mới từ 1.809.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy kiểm kho
Symbol LS 2208 ( LS2208-SR20007R )
Hãng sản xuất: METROLOGIC / Tốc độ quét (scans/giây): 100 / Chiều rộng tia quét (mm): 150 / Khoảng cách đọc (mm): 430 / Bộ nhớ dữ liệu (Mb): 0 / Độ phân giải (pixels): - / Bàn phím (nút): 0 / Kết nối: -, / Nguồn điện sử dụng: 5 VDC ±10%, / Trọng lượng (kg): 0.14 /
0
1.940.000 ₫
22 mới từ 1.810.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy kiểm kho
Symbol LS 2208 ( LS2208-SR20001R )
Hãng sản xuất: METROLOGIC / Tốc độ quét (scans/giây): 100 / Chiều rộng tia quét (mm): 150 / Khoảng cách đọc (mm): 430 / Bộ nhớ dữ liệu (Mb): 0 / Độ phân giải (pixels): - / Bàn phím (nút): 0 / Kết nối: -, / Nguồn điện sử dụng: 5 VDC ±10%, / Trọng lượng (kg): 0.14 /
0
1.940.000 ₫
18 mới từ 1.810.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy kiểm kho
OMRON E6C2-CWZ3E 10P/R 2M
Hãng sản xuất: Omron / Tần số: 100 kHz / Dòng tiêu thụ (mA): 0 / Nguồn: 5-12 VDC /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Bộ đo xung tín hiệu
OMRON E6C2-CWZ6C 1024P/R 2M
Hãng sản xuất: Omron / Tần số: 100 kHz / Dòng tiêu thụ (mA): 0 / Nguồn: 5-24 VDC /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Bộ đo xung tín hiệu
OMRON E6C2-CWZ6C 10P/R 2M
Hãng sản xuất: Omron / Tần số: 100 kHz / Dòng tiêu thụ (mA): 0 / Nguồn: 5-24 VDC /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Bộ đo xung tín hiệu
Máy kiểm kho argox PT-20
PT-20. Hãng sản xuất: - / Tốc độ quét (scans/giây): 0 / Chiều rộng tia quét (mm): 0 / Khoảng cách đọc (mm): 0 / Bộ nhớ dữ liệu (Mb): 0 / Độ phân giải (pixels): - / Bàn phím (nút): 0 / Kết nối: -/ Nguồn điện sử dụng: 5 VDC ±10%/ Trọng lượng (kg): 0 /
0
10.364.000 ₫
9 mới từ 10.364.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy kiểm kho
Bộ mã hóa xung Omron E6B2-CWZ1X 1024P/R
Hãng sản xuất: Omron / Tần số: 100 kHz / Dòng tiêu thụ (mA): 0 / Nguồn: 5 VDC /
0
1.750.000 ₫
4 mới từ 1.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ đo xung tín hiệu
Bộ mã hóa xung Omron E6B2-CWZ1X 2000P/R
Hãng sản xuất: Omron / Tần số: 100 kHz / Dòng tiêu thụ (mA): 160 / Nguồn: 5 VDC /
0
2.650.000 ₫
4 mới từ 1.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ đo xung tín hiệu
Máy kiểm kho Delfi Mira
Tốc độ quét (scans/giây): 0 / Chiều rộng tia quét (mm): 0 / Khoảng cách đọc (mm): 0 / Bộ nhớ dữ liệu (Mb): 32 / Độ phân giải (pixels): 240 x 320 / Bàn phím (nút): 0 / Kết nối: USB/ Nguồn điện sử dụng: 5 VDC ±10%/ Trọng lượng (kg): 0 /
0
9.400.000 ₫
3 mới từ 9.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy kiểm kho

Sản phẩm về "5 vdc ±10%"