Sản phẩm về "50hz - 60hz"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy phát điện Tiger SH2900DX
Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg) : 0 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: Bằng tay/ Hãng sản xuất: TIGER / Động cơ: TIGER / Công suất (KVA): 2 / Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 3600 / Số pha: 1 Pha / Điện áp: 220/240V / Hệ thống khởi động: Bằng tay/ Xuất xứ: China /
0
5.200.000 ₫
10 mới từ 4.150.000 ₫
Máy phát điện Honda HG6700
Hệ thống truyền động: Trực tiếp / Trọng lượng (kg) : 150 / Nhiên liệu: Xăng / Hãng sản xuất: Honda / Động cơ: Honda / Công suất (KVA): 5.5 / Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 1 Pha / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Vietnam /
0
23.000.000 ₫
16 mới từ 23.000.000 ₫
Máy phát điện Elemax SHX1000
Hệ thống truyền động: Trực tiếp / Trọng lượng (kg) : 0 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: Bằng tay/ Hãng sản xuất: ELEMAX / Động cơ: HONDA / Công suất (KVA): 1 / Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 5800 / Số pha: 1 Pha / Hệ thống khởi động: Bằng tay/
0
14.200.000 ₫
23 mới từ 14.000.000 ₫
1 cũ
Máy phát điện Daishin SGB6001HSa Gasoline Generator with Electri
Hệ thống truyền động: Trực tiếp / Trọng lượng (kg) : 0 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: Bằng tay/ Hãng sản xuất: DAISHIN / Động cơ: HONDA / Công suất (KVA): 4 / Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 3000 / Số pha: 1 Pha / Điện áp: 230V / Hệ thống khởi động: Bằng tay/ Xuất xứ: Japan /
0
30.800.000 ₫
12 mới từ 30.800.000 ₫
Máy phát điện Honda EHB 11000 R1
Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR / Trọng lượng (kg) : 145 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: Bằng tay/ Hãng sản xuất: HONDA / Công suất (KVA): 9.5 / Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 3600 / Số pha: 1 Pha / Điện áp: 220V / Hệ thống khởi động: Bằng tay/ Xuất xứ: China /
0
57.600.000 ₫
10 mới từ 57.500.000 ₫
Máy phát điện Kipor IG 2000S
Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg) : 24 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: Bằng tay/ Hãng sản xuất: KIPOR / Công suất (KVA): 1.6 / Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 4500 / Số pha: 1 Pha / Điện áp: 220V / Hệ thống khởi động: Bằng tay/ Xuất xứ: China /
0
13.550.000 ₫
10 mới từ 13.550.000 ₫
Máy phát điện Cummins ES68D5 62kVA
Hãng sản xuất: CUMMINS / Động cơ: CUMMINS / Tần số(Hz): 50Hz - 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 pha - 4 dây / Hệ thống truyền động: Trực tiếp / Trọng lượng (kg): 1500 / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: China / Công suất (KVA): 62 /
0
170.000.000 ₫
12 mới từ 170.000.000 ₫
7 cũ từ 70.000.000 ₫
Máy phát điện Hữu Toàn SH7500
Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg) : 74 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: -/ Hãng sản xuất: HỮU TOÀN / Động cơ: HONDA / Công suất (KVA): 5.5 / Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 3000 / Số pha: 1 Pha Xuất xứ: Vietnam /
0
14.000.000 ₫
25 mới từ 14.000.000 ₫
2 cũ từ 14.890.000 ₫
Máy phát điện Hữu Toàn HG4500
Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg) : 65 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: Bằng tay/ Hãng sản xuất: HỮU TOÀN / Động cơ: HONDA / Công suất (KVA): 3.3 / Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 3000 / Số pha: 1 Pha / Điện áp: 220/240V / Hệ thống khởi động: Bằng tay/ Xuất xứ: Vietnam /
0
13.000.000 ₫
25 mới từ 13.000.000 ₫
1 cũ từ 13.200.000 ₫
Máy phát điện Honda EN 4500EX
Hệ thống truyền động: Trực tiếp / Trọng lượng (kg) : 40 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: Bằng tay/ Hãng sản xuất: HONDA / Công suất (KVA): 3 / Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 3000 / Số pha: 1 Pha / Hệ thống khởi động: Bằng tay/ Xuất xứ: Taiwan /
0
11.800.000 ₫
15 mới từ 11.800.000 ₫
Máy phát điện xăng Honda EHM 7500DL
Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR / Trọng lượng (kg) : 80 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện, Bằng tay/ Hãng sản xuất: HONDA / Công suất (KVA): 5.5 / Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 3600 / Số pha: 1 Pha / Hệ thống khởi động: Bằng tay, Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Vietnam /
0
19.900.000 ₫
16 mới từ 19.900.000 ₫
1 cũ
Máy phát điện HONDA HK16000SDX (xăng trần)
Trọng lượng (kg) : 160 Hãng sản xuất: HONDA / Động cơ: HONDA / Công suất (KVA): 12.5 / Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 3600 / Số pha: 1 Pha / Điện áp: 220/240V
0
59.000.000 ₫
12 mới từ 58.000.000 ₫
Máy phát điện KOHLER HK7500 (xăng trần)
Trọng lượng (kg) : 77 / Nhiên liệu: Xăng Hãng sản xuất: KOHLER / Động cơ: KOHLER / Công suất (KVA): 6.6 / Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 3600 / Số pha: 1 Pha
0
20.000.000 ₫
9 mới từ 20.000.000 ₫
Máy phát điện HONDA EHM 4500 DL
Trọng lượng (kg) : 66.5 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Hãng sản xuất: HONDA / Công suất (KVA): 3.3 / Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 1 Pha / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/
0
17.000.000 ₫
8 mới từ 16.900.000 ₫
Máy phát điện KLANG 2500A
Trọng lượng (kg) : 0 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện, Bằng tay/ Hãng sản xuất: KLANG / Công suất (KVA): 2.5 / Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 3600 / Số pha: 1 Pha / Hệ thống khởi động: Bằng tay, Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: China /
0
4.950.000 ₫
3 mới từ 4.950.000 ₫
Máy phát điện HONDA BH-1200
Hệ thống truyền động: Trực tiếp / Trọng lượng (kg) : 0 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: Bằng tay/ Hãng sản xuất: HONDA / Động cơ: HONDA / Công suất (KVA): 1.05 / Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 3600 / Số pha: 1 pha - 2 dây / Hệ thống khởi động: Bằng tay/ Xuất xứ: Thailand /
0
5.000.000 ₫
8 mới từ 5.000.000 ₫
1 cũ
Máy phát điện HONDA BH-5000
Hệ thống truyền động: Trực tiếp / Trọng lượng (kg) : 0 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: Bằng tay/ Hãng sản xuất: HONDA / Động cơ: HONDA / Công suất (KVA): 3 / Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 1 pha - 2 dây / Hệ thống khởi động: Bằng tay/ Xuất xứ: Thailand /
0
7.000.000 ₫
8 mới từ 7.000.000 ₫
Máy phát điện HONDA SH3500EX
Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR / Trọng lượng (kg) : 48 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện, Bằng tay/ Hãng sản xuất: HONDA / Động cơ: HONDA / Công suất (KVA): 2.5 / Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 1 pha - 2 dây / Điện áp: 220V / Hệ thống khởi động: Bằng tay, Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: China /
0
6.300.000 ₫
16 mới từ 6.300.000 ₫
1 cũ
Máy phát điện KAWA KW-5500 (Giật nổ, đề nổ)
Trọng lượng (kg) : 88 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện, Bằng tay/ Hãng sản xuất: KAWA / Công suất (KVA): 5.2 / Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Hệ thống khởi động: Bằng tay, Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Taiwan /
0
13.000.000 ₫
7 mới từ 12.900.000 ₫
1 cũ
Máy phát điện FUJU JP6500 (Honda GX390)
Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg) : 0 / Nhiên liệu: - / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Động cơ: HONDA / Công suất (KVA): 5 / Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 1 Pha / Điện áp: 110/220V / Hệ thống khởi động: Bằng tay, Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
40.950.000 ₫
9 mới từ 40.950.000 ₫

Sản phẩm về "50hz - 60hz"