Sản phẩm về "55inch"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Tivi LED Samsung 55JS9000 (55-Inch, 4K Ultra HD)
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Độ lớn màn hình: 55inch / Độ phân giải: 3840 x 2160 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: LED Edge / Tần số quét: 1200Hz / Series: - / Công suất (W): 117 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: Hàn Quốc - Việt Nam /
0
28.300.000 ₫
14 mới từ 28.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi LED Samsung 55JU7000 (55-Inch, 4K Ultra HD)
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Độ lớn màn hình: 55inch / Độ phân giải: 3840 x 2160 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: LED Edge / Tần số quét: 1000Hz / Series: - / Công suất (W): 0 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: Hàn Quốc - Việt Nam /
0
21.700.000 ₫
15 mới từ 21.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi LED Samsung 55JS8000 (55-Inch, 4K Ultra HD, LED TV)
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Độ lớn màn hình: 55inch / Độ phân giải: 3840 x 2160 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: LED Edge / Tần số quét: 1200Hz / Series: - / Công suất (W): 1220 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: Hàn Quốc - Việt Nam /
0
35.000.000 ₫
12 mới từ 35.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi LED Samsung 55JU7500 (55-Inch, 4K Ultra HD)
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Độ lớn màn hình: 55inch / Độ phân giải: 3840 x 2160 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: LED Edge / Tần số quét: 1000Hz / Series: - / Công suất (W): 215 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: Hàn Quốc - Việt Nam /
0
24.300.000 ₫
15 mới từ 24.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi LED Samsung 55J5500 (55-Inch, Full HD)
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Độ lớn màn hình: 55inch / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: LED Edge / Tần số quét: 100Hz / Series: - / Công suất (W): 0 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: Hàn Quốc - Việt Nam /
0
17.190.000 ₫
13 mới từ 17.190.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi LED Samsung UA55J5500
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Độ lớn màn hình: 55inch / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: LED backlight / Tần số quét: 100Hz / Series: - / Công suất (W): 159 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: Việt Nam /
4
17.300.000 ₫
14 mới từ 17.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi LED Samsung UA55J6300
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Độ lớn màn hình: 55inch / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: LED backlight / Tần số quét: 200Hz / Series: - / Công suất (W): 163 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: Việt Nam /
4
18.800.000 ₫
14 mới từ 18.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi LED Samsung UA55JS9000KXXV (55 inch, 4K Ultra HD)
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Độ lớn màn hình: 55inch / Độ phân giải: 3840 x 2160 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: - / Tần số quét: - / Series: Series 9 / Công suất (W): 272 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: Việt Nam /
0
28.300.000 ₫
15 mới từ 28.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi Led Samsung UA55JU6600KXXV (55inch màn hình cong)
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Độ lớn màn hình: 55inch / Độ phân giải: 3840 x 2160 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: - / Tần số quét: 1000Hz / Series: - / Công suất (W): 20 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: Việt Nam /
0
23.200.000 ₫
15 mới từ 23.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi LED Samsung UA55J6300AKXXV
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Độ lớn màn hình: 55inch / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: - / Tần số quét: 200Hz / Series: - / Công suất (W): 163 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: Việt Nam /
0
18.800.000 ₫
16 mới từ 18.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi LED Samsung UA55J5500AKXXV
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Độ lớn màn hình: 55inch / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: - / Tần số quét: 200Hz / Series: - / Công suất (W): 0 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: Việt Nam /
0
17.190.000 ₫
15 mới từ 17.140.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi LED Samsung UA55JU6600 (55-Inch, 4K Ultra HD)
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Độ lớn màn hình: 55inch / Độ phân giải: 3840 x 2160 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: - / Tần số quét: 200Hz / Series: - / Công suất (W): 202 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: Việt Nam /
4
23.200.000 ₫
15 mới từ 23.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi Samsung UA55J5500AK
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Độ lớn màn hình: 55inch / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: LED backlight / Tần số quét: 100Hz / Series: - / Công suất (W): 159 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: Việt Nam /
0
17.190.000 ₫
14 mới từ 17.190.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi LED Samsung UA55JU6600K
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Độ lớn màn hình: 55inch / Độ phân giải: 3840 x 2160 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: LED backlight / Tần số quét: 200Hz / Series: - / Công suất (W): 191 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: Việt Nam /
0
23.200.000 ₫
12 mới từ 23.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi LED Samsung 55JU6060
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Độ lớn màn hình: 55inch / Độ phân giải: 3840 x 2160 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: - / Tần số quét: 100Hz / Series: - / Công suất (W): 200 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: Việt Nam /
0
20.000.000 ₫
10 mới từ 20.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
LG OLED TV 55EG910T 55inch
Hãng sản xuất: LG / Độ lớn màn hình: 55inch / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: - / Tần số quét: - / Series: - / Công suất (W): 270 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: Việt Nam /
1
27.600.000 ₫
13 mới từ 27.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi Led Samsung UE55JU6400 (55-inch, Smart TV, 4K Ultra HD (3840 x 2160), LED TV)
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Độ lớn màn hình: 55inch / Độ phân giải: 3840 x 2160 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: LED Edge / Tần số quét: 100Hz / Series: JU6400 / Công suất (W): 85 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: - /
0
22.700.000 ₫
4 mới từ 22.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi led Samsung UA55KU6400KXXV (55-Inch, 4K Ultra HD)
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Độ lớn màn hình: 55inch / Độ phân giải: 3840 x 2160 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: LED backlight / Tần số quét: - / Công suất (W): 175 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: Việt Nam /
0
21.600.000 ₫
18 mới từ 20.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi LED LG 55UH600 (55-Inch, 4K Ultra HD, LED TV)
Hãng sản xuất: LG / Độ lớn màn hình: 55inch / Độ phân giải: 3840 x 2160 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: - / Tần số quét: - / Series: - / Công suất (W): 0 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: - /
0
15.800.000 ₫
10 mới từ 15.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi LED Samsung UA55K5500AKXXV
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Độ lớn màn hình: 55inch / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: - / Tần số quét: 50Hz / Series: - / Công suất (W): 115 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: Việt Nam /
0
15.200.000 ₫
14 mới từ 14.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED

Sản phẩm về "55inch"