Sản phẩm về "60inch"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Sharp LC-60LE830M
Hãng sản xuất: SHARP / Độ lớn màn hình: 60inch / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: LED backlight / Tần số quét: 60Hz / Series: - / Công suất (W): 220 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: - /
0
74.000.000 ₫
2 mới từ 74.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi LED Sharp LC-60LE940X (60-Inch, Full HD)
Hãng sản xuất: SHARP / Độ lớn màn hình: 60inch / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: LED Edge / Tần số quét: 800Hz / Series: - / Công suất (W): 150 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: - /
0
37.000.000 ₫
8 mới từ 37.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi LED LG 60LB650T (60-inch, Full HD)
Hãng sản xuất: LG / Độ lớn màn hình: 60inch / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ tương phản động: 1400:1 / Đèn nền: LED backlight / Tần số quét: 200Hz / Series: - / Công suất (W): 20 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: - /
5
26.500.000 ₫
8 mới từ 26.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi LED Sharp LC-60LE650D2 (60-inch, Full HD, LED TV)
Hãng sản xuất: SHARP / Độ lớn màn hình: 60inch / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: - / Tần số quét: - / Series: - / Công suất (W): 165 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: - /
0
18.500.000 ₫
8 mới từ 18.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi LED Samsung UA60H6400 (60-inch, Ful HD)
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Độ lớn màn hình: 60inch / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: - / Tần số quét: - / Series: - / Công suất (W): 0 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: Việt Nam /
0
28.400.000 ₫
9 mới từ 28.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi LED Sony KDL-60W600B (60-inch, Full HD)
Hãng sản xuất: SONY / Độ lớn màn hình: 60inch / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: - / Tần số quét: 400Hz / Series: - / Công suất (W): 165 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: Malaysia /
5
30.500.000 ₫
9 mới từ 30.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi Samsung 60J6200 (60-Inch, Full HD, LED TV)
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Độ lớn màn hình: 60inch / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: LED Edge / Tần số quét: 200Hz / Series: - / Công suất (W): 0 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: Hàn Quốc - Việt Nam /
0
25.700.000 ₫
16 mới từ 25.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi LED Samsung UA60JU6400KXXV
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Độ lớn màn hình: 60inch / Độ phân giải: 3840 x 2160 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: - / Tần số quét: 1000Hz / Series: - / Công suất (W): 80 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: - /
0
30.000.000 ₫
14 mới từ 30.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi LED Samsung 60JU6400
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Độ lớn màn hình: 60inch / Độ phân giải: 3840 x 2160 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: - / Tần số quét: - / Series: - / Công suất (W): 240 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: - /
5
30.000.000 ₫
16 mới từ 30.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi LED Samsung 60JU6600 (60-Inch, 4K Ultra HD)
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Độ lớn màn hình: 60inch / Độ phân giải: 3840 x 2160 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: - / Tần số quét: 200Hz / Series: - / Công suất (W): 0 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: - /
0
48.500.000 ₫
7 mới từ 48.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
LG Smart 60LF630
Hãng sản xuất: LG / Độ lớn màn hình: 60inch / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: - / Tần số quét: 100Hz / Series: - / Công suất (W): 150 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: Việt Nam /
0
22.290.000 ₫
8 mới từ 22.290.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi LED LG 60UF770T (60-inch, 4K Ultra HD)
Hãng sản xuất: LG / Độ lớn màn hình: 60inch / Độ phân giải: 3840 x 2160 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: - / Tần số quét: 200Hz / Series: - / Công suất (W): 0 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: Việt Nam /
0
24.390.000 ₫
18 mới từ 24.390.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi LED Samsung UA-60J6200AKXXV (60-Inch, Full HD)
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Độ lớn màn hình: 60inch / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: - / Tần số quét: 200Hz / Series: - / Công suất (W): 190 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: Hàn Quốc - Việt Nam /
0
25.700.000 ₫
15 mới từ 25.700.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Tivi LED
Samsung UA60J6200AK
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Độ lớn màn hình: 60inch / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: LED backlight / Tần số quét: 200Hz / Series: - / Công suất (W): 75 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: Hàn Quốc - Việt Nam /
0
25.700.000 ₫
15 mới từ 25.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi LED LG 60LF632T (60-Inch, Full HD)
Hãng sản xuất: LG / Độ lớn màn hình: 60inch / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: LED backlight / Tần số quét: 100Hz / Series: - / Công suất (W): 0 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: Việt Nam /
0
20.900.000 ₫
11 mới từ 20.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi LED Samsung UA-60JS7200KXXV
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Độ lớn màn hình: 60inch / Độ phân giải: 3840 x 2160 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: LED backlight / Tần số quét: 100Hz / Series: - / Công suất (W): 310 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: Việt Nam /
0
35.400.000 ₫
12 mới từ 35.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi LED Panasonic TC-60CX700 (60-Inch, 3D, Full HD)
Hãng sản xuất: PANASONIC / Độ lớn màn hình: 60inch / Độ phân giải: 3840 x 2160 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: LED backlight / Tần số quét: 960Hz / Series: - / Công suất (W): 286 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: - /
0
28.900.000 ₫
4 mới từ 28.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Smart Tivi LED LG 60UH650T (60-inch, 4K Ultra HD, WebOS 3.0)
Hãng sản xuất: LG / Độ lớn màn hình: 60inch / Độ phân giải: 3840 x 2160 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: - / Tần số quét: 120Hz / Series: - / Công suất (W): 160 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: Việt Nam /
0
24.900.000 ₫
23 mới từ 24.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi LED Samsung UA60KS7000 (60-Inch, 4K Ultra HD)
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Độ lớn màn hình: 60inch / Độ phân giải: 3840 x 2160 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: - / Tần số quét: - / Series: Series 7 / Công suất (W): 0 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: Việt Nam /
4
34.500.000 ₫
21 mới từ 31.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi LED LG 60UH617T 60inch
Hãng sản xuất: LG / Độ lớn màn hình: 60inch / Độ phân giải: 3840 x 2160 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: - / Tần số quét: 100Hz / Series: - / Công suất (W): 0 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: Việt Nam /
0
21.690.000 ₫
22 mới từ 20.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED

Sản phẩm về "60inch"