Sản phẩm về "65 nm"

ẢnhTên sản phẩmGiá bán
Bơm ly tâm CALPEDA NM 65/16E/A
Hãng sản xuất: CALPEDA / Loại: - / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 5.5 / Lưu lượng (m3/h): 108 / Cột áp (m): 10 / Số vòng quay (vòng/phút): 2900 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Bơm ly tâm
Bơm ly tâm CALPEDA NM 65/16D/A
Hãng sản xuất: CALPEDA / Loại: - / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 7.5 / Lưu lượng (m3/h): 120 / Cột áp (m): 13 / Số vòng quay (vòng/phút): 2900 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Bơm ly tâm
Bơm ly tâm CALPEDA NM 65/16C/A
Hãng sản xuất: CALPEDA / Loại: - / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 9.19 / Lưu lượng (m3/h): 120 / Cột áp (m): 18 / Số vòng quay (vòng/phút): 2900 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Bơm ly tâm
Bơm ly tâm CALPEDA NM 65/16B/A
Hãng sản xuất: CALPEDA / Loại: - / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 11 / Lưu lượng (m3/h): 120 / Cột áp (m): 22 / Số vòng quay (vòng/phút): 2900 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Bơm ly tâm
Bơm ly tâm CALPEDA NM 65/16A/A
Hãng sản xuất: CALPEDA / Loại: - / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 15 / Lưu lượng (m3/h): 120 / Cột áp (m): 27 / Số vòng quay (vòng/phút): 2900 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Bơm ly tâm
Bơm ly tâm CALPEDA NM 65/20C/A
Hãng sản xuất: CALPEDA / Loại: - / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 15 / Lưu lượng (m3/h): 132 / Cột áp (m): 27 / Số vòng quay (vòng/phút): 2900 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Bơm ly tâm
Bơm ly tâm CALPEDA NM 65/20B/A
Hãng sản xuất: CALPEDA / Loại: - / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 18.5 / Lưu lượng (m3/h): 132 / Cột áp (m): 35 / Số vòng quay (vòng/phút): 2900 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Bơm ly tâm
Bơm ly tâm CALPEDA NM 65/20A/A
Hãng sản xuất: CALPEDA / Loại: - / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 22 / Lưu lượng (m3/h): 132 / Cột áp (m): 41.5 / Số vòng quay (vòng/phút): 2900 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Bơm ly tâm
Bơm ly tâm CALPEDA (B)NM 65/250C/A
Hãng sản xuất: CALPEDA / Loại: - / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 22 / Lưu lượng (m3/h): 108 / Cột áp (m): 50 / Số vòng quay (vòng/phút): 2900 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Bơm ly tâm
Bơm ly tâm CALPEDA (B)NM 65/250B/A
Hãng sản xuất: CALPEDA / Loại: - / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 22 / Lưu lượng (m3/h): 108 / Cột áp (m): 67 / Số vòng quay (vòng/phút): 2900 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Bơm ly tâm
Bơm ly tâm CALPEDA NM 65/12E-60/A
Hãng sản xuất: CALPEDA / Loại: - / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Cột áp (m): 0 / Số vòng quay (vòng/phút): 3450 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Bơm ly tâm
Bơm ly tâm CALPEDA NM 65/12C-60/A
Hãng sản xuất: CALPEDA / Loại: - / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Cột áp (m): 0 / Số vòng quay (vòng/phút): 3450 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Bơm ly tâm
Bơm ly tâm CALPEDA NM 65/12A-60/A
Hãng sản xuất: CALPEDA / Loại: - / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Cột áp (m): 0 / Số vòng quay (vòng/phút): 3450 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Bơm ly tâm
Bơm ly tâm CALPEDA NM 65/16E-60/A
Hãng sản xuất: CALPEDA / Loại: - / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Cột áp (m): 0 / Số vòng quay (vòng/phút): 3450 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Bơm ly tâm
Cờ lê nhân lực Plarad XVR 65( 820-6.620 Nm)
Loại cờ lê: Cờ lê nhân lực / Hãng sản xuất: Plarad / Xuất xứ: Germany /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Cờ lê
Súng xiết Bulông điện Plarad DEM 65 TSX( 6.500 Nm)
Hãng sản xuất: Plarad / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Nén khí (lít/giây): 0 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 6500 / Chức năng: Dùng điện/ Trọng lượng (kg): 19 / Xuất xứ: Germany /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Súng xiết Bu lông
Súng xiết Bulông khí nén Plarad DPM 65 TSX (6500 Nm)
Hãng sản xuất: Plarad / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Nén khí (lít/giây): 0 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 6500 / Chức năng: Dùng máy nén khí/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Súng xiết Bu lông
Bơm ly tâm CALPEDA NM 65/12E/A
Hãng sản xuất: CALPEDA / Loại: - / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 4 / Lưu lượng (m3/h): 75 / Cột áp (m): 13.5 / Số vòng quay (vòng/phút): 2900 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Bơm ly tâm
Bơm ly tâm CALPEDA NM 65/12C/A
Hãng sản xuất: CALPEDA / Loại: - / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 5.5 / Lưu lượng (m3/h): 84 / Cột áp (m): 15.5 / Số vòng quay (vòng/phút): 2900 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Bơm ly tâm
Bơm ly tâm CALPEDA NM 65/12A/A
Hãng sản xuất: CALPEDA / Loại: - / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 7.5 / Lưu lượng (m3/h): 84 / Cột áp (m): 20 / Số vòng quay (vòng/phút): 2900 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Bơm ly tâm

Sản phẩm về "65 nm"