Sản phẩm về "7kg"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy giặt LG WD-8990TDS
Hãng sản xuất: LG / Kiểu máy giặt: Máy giặt lồng ngang / Khối lượng giặt: 7kg / Tốc độ vắt tối đa: 800 vòng/phút / Dung tích thùng chứa (lít): 0 / Lượng nước tiêu thụ (lít): 0 / Chế độ giặt: Giặt thường, Giặt nhẹ, Giặt nặng, Giặt nhanh, Giặt ngâm, Xả, Vắt, Giặt thẩm thấu, Giặt mạnh, Giặt đồ mềm, Giặt đồ mỏng, Giặt không gây tiếng ồn, Giặt chăn, Giặt đồ len,dạ, Tự động cảm nhận, Giặt áo dài, Giặt đồ dày/ Trọng lượng (kg): 0 /
3
8.850.000 ₫
6 mới từ 8.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy giặt
Máy giặt LG WD-9990TDS
Hãng sản xuất: LG / Kiểu máy giặt: Máy giặt lồng ngang / Khối lượng giặt: 7kg / Tốc độ vắt tối đa: 1000 vòng/phút / Dung tích thùng chứa (lít): 0 / Lượng nước tiêu thụ (lít): 0 / Chế độ giặt: Giặt thường, Giặt nhanh, Giặt ngâm, Xả, Vắt, Giặt đồ len,dạ/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc - Việt Nam /
0
9.300.000 ₫
5 mới từ 9.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy giặt
Máy giặt Panasonic NA-F70H2LRV
Panasonic NAF70H2LRV, . Hãng sản xuất: PANASONIC / Kiểu máy giặt: Máy giặt lồng đứng / Khối lượng giặt: 7kg / Tốc độ vắt tối đa: 765 vòng/phút / Dung tích thùng chứa (lít): 0 / Lượng nước tiêu thụ (lít): 0 / Chế độ giặt: Giặt không gây tiếng ồn, Giặt tiết kiệm/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
4.160.000 ₫
7 mới từ 4.160.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy giặt
Máy giặt Sanyo ASW-U700VT
Hãng sản xuất: SANYO / Kiểu máy giặt: Máy giặt lồng nghiêng / Khối lượng giặt: 7kg / Tốc độ vắt tối đa: 840 vòng/phút / Dung tích thùng chứa (lít): 49 / Lượng nước tiêu thụ (lít): 113 / Chế độ giặt: Giặt thường, Giặt nhẹ, Giặt nặng, Giặt nhanh, Giặt ngâm, Xả, Vắt, Giặt thẩm thấu, Giặt mạnh, Giặt đồ mềm, Giặt chăn, Giặt đồ len,dạ, Tự động cảm nhận, Giặt áo dài, Giặt đồ dày, Giặt tùy chọn, Giặt tiết kiệm/ Trọng lượng (kg): 38.5 / Xuất xứ: Nhật - Việt Nam /
3,5
5.140.000 ₫
7 mới từ 5.140.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy giặt
Máy giặt Toshiba A800SVWB
Hãng sản xuất: TOSHIBA / Kiểu máy giặt: Máy giặt lồng đứng / Khối lượng giặt: 7kg / Tốc độ vắt tối đa: 810 vòng/phút / Dung tích thùng chứa (lít): 0 / Lượng nước tiêu thụ (lít): 135 / Chế độ giặt: Giặt nhanh, Vắt, Giặt tùy chọn/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
3.790.000 ₫
6 mới từ 3.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy giặt
Máy giặt Hitachi BD-W80MV
BDW80MV, BD-W80MV. Hãng sản xuất: HITACHI / Kiểu máy giặt: Máy giặt lồng ngang / Khối lượng giặt: 7kg / Tốc độ vắt tối đa: 1000 vòng/phút / Dung tích thùng chứa (lít): 0 / Lượng nước tiêu thụ (lít): 0 / Chế độ giặt: Giặt thường, Giặt nhẹ, Giặt nặng, Giặt nhanh, Giặt ngâm, Vắt, Giặt thẩm thấu, Giặt mạnh, Giặt đồ mềm, Giặt đồ mỏng, Giặt tùy chọn, Giặt tiết kiệm/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Singapore /
0
22.400.000 ₫
12 mới từ 22.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy giặt
Máy giặt LG WD-9600
Hãng sản xuất: LG / Kiểu máy giặt: Máy giặt lồng ngang / Khối lượng giặt: 7kg / Tốc độ vắt tối đa: 1000 vòng/phút / Dung tích thùng chứa (lít): 0 / Lượng nước tiêu thụ (lít): 0 / Chế độ giặt: Giặt thường, Giặt nhẹ, Giặt nặng, Giặt nhanh, Giặt ngâm, Xả, Vắt, Giặt đồ mềm, Giặt không gây tiếng ồn, Giặt tùy chọn, Giặt tiết kiệm/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
4
8.300.000 ₫
10 mới từ 8.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy giặt
Máy giặt Samsung WF692UOBKWQ/SV
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Kiểu máy giặt: Máy giặt lồng ngang / Khối lượng giặt: 7kg / Tốc độ vắt tối đa: 1000 vòng/phút / Dung tích thùng chứa (lít): 0 / Lượng nước tiêu thụ (lít): 65 / Chế độ giặt: Giặt thường, Giặt nhanh, Giặt ngâm, Xả, Vắt, Giặt mạnh/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
8.900.000 ₫
6 mới từ 8.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy giặt
Máy giặt LG WD-8600
Hãng sản xuất: LG / Kiểu máy giặt: Máy giặt lồng đứng / Khối lượng giặt: 7kg / Tốc độ vắt tối đa: 1000 vòng/phút / Dung tích thùng chứa (lít): 0 / Lượng nước tiêu thụ (lít): 0 / Chế độ giặt: Giặt nhẹ, Giặt nhanh, Giặt ngâm, Giặt mạnh, Giặt tùy chọn, Giặt tiết kiệm/ Trọng lượng (kg): 61 / Xuất xứ: Thái Lan /
5
8.000.000 ₫
17 mới từ 7.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy giặt
Máy giặt lồng ngang 7kg LG WD-10600
Hãng sản xuất: LG / Kiểu máy giặt: Máy giặt lồng ngang / Khối lượng giặt: 7kg / Tốc độ vắt tối đa: 1200 vòng/phút / Dung tích thùng chứa (lít): 0 / Lượng nước tiêu thụ (lít): 67 / Chế độ giặt: Giặt thường, Giặt nhẹ, Giặt nặng, Giặt nhanh, Giặt ngâm, Xả, Vắt, Giặt thẩm thấu, Giặt mạnh, Giặt đồ mềm, Giặt đồ mỏng, Giặt không gây tiếng ồn, Giặt chăn, Giặt đồ len,dạ, Tự động cảm nhận, Giặt áo dài, Giặt đồ dày, Giặt tùy chọn, Giặt tiết kiệm/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
7.800.000 ₫
14 mới từ 7.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy giặt
Máy giặt Panasonic NAF70H3HRV
NAF70H3HRV, NA F70H3HRV. Hãng sản xuất: PANASONIC / Kiểu máy giặt: Máy giặt lồng đứng / Khối lượng giặt: 7kg / Tốc độ vắt tối đa: 730 vòng/phút / Dung tích thùng chứa (lít): 140 / Lượng nước tiêu thụ (lít): 110 / Chế độ giặt: Giặt thường, Giặt nhẹ, Giặt nhanh, Giặt ngâm, Xả, Vắt, Giặt mạnh, Giặt chăn, Giặt tùy chọn, Giặt tiết kiệm/ Trọng lượng (kg): 33 / Xuất xứ: - /
0
3.990.000 ₫
11 mới từ 3.990.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy giặt
Máy giặt Electrolux EWF12732S
EWF12732S, EWF-12732S. Hãng sản xuất: ELECTROLUX / Kiểu máy giặt: Máy giặt lồng đứng / Khối lượng giặt: 7kg / Tốc độ vắt tối đa: 1200 vòng/phút / Dung tích thùng chứa (lít): 0 / Lượng nước tiêu thụ (lít): 0 / Chế độ giặt: Giặt thường, Giặt nhanh, Giặt ngâm, Xả, Vắt, Giặt mạnh, Giặt đồ mềm, Giặt chăn, Giặt tùy chọn, Giặt tiết kiệm/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
10.400.000 ₫
10 mới từ 10.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy giặt
Máy giặt Sanyo ASW-S70KT
Hãng sản xuất: SANYO / Kiểu máy giặt: Máy giặt lồng đứng / Khối lượng giặt: 7kg / Tốc độ vắt tối đa: 775 vòng/phút / Dung tích thùng chứa (lít): 52 / Lượng nước tiêu thụ (lít): 117 / Chế độ giặt: Giặt thường, Giặt nhẹ, Giặt nặng, Xả, Giặt đồ mỏng, Giặt tiết kiệm/ Trọng lượng (kg): 31 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
3.400.000 ₫
19 mới từ 3.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy giặt
Máy giặt Panasonic NA-F70VB6HRV
Hãng sản xuất: PANASONIC / Kiểu máy giặt: Máy giặt lồng đứng / Khối lượng giặt: 7kg / Tốc độ vắt tối đa: 1200 vòng/phút / Dung tích thùng chứa (lít): 0 / Lượng nước tiêu thụ (lít): 0 / Chế độ giặt: Xả, Vắt, Giặt mạnh, Giặt chăn/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
3.400.000 ₫
18 mới từ 3.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy giặt
Máy giặt Sharp ES-S700EV-W
Hãng sản xuất: SHARP / Kiểu máy giặt: Máy giặt lồng đứng / Khối lượng giặt: 7kg / Tốc độ vắt tối đa: 710 vòng/phút / Dung tích thùng chứa (lít): 0 / Lượng nước tiêu thụ (lít): 130 / Chế độ giặt: Giặt thường, Giặt ngâm, Giặt đồ mỏng, Giặt đồ dày/ Trọng lượng (kg): 28.5 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
3.300.000 ₫
18 mới từ 3.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy giặt
Máy giặt Sanyo Aqua AQW-S70KT
Hãng sản xuất: SANYO / Kiểu máy giặt: Máy giặt lồng đứng / Khối lượng giặt: 7kg / Tốc độ vắt tối đa: 840 vòng/phút / Dung tích thùng chứa (lít): 0 / Lượng nước tiêu thụ (lít): 117 / Chế độ giặt: Giặt thường, Giặt nhanh, Xả, Vắt, Giặt mạnh, Giặt tùy chọn, Giặt tiết kiệm/ Trọng lượng (kg): 31 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
3.350.000 ₫
23 mới từ 3.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy giặt
Máy giặt Aqua AQW-F700Z1T
Hãng sản xuất: AQUA / Kiểu máy giặt: Máy giặt lồng nghiêng / Khối lượng giặt: 7kg / Tốc độ vắt tối đa: 775 vòng/phút / Dung tích thùng chứa (lít): 49 / Lượng nước tiêu thụ (lít): 114 / Chế độ giặt: Giặt thường, Giặt nhẹ, Giặt nhanh, Giặt ngâm, Vắt, Giặt mạnh, Giặt chăn, Giặt đồ len,dạ, Giặt tùy chọn/ Trọng lượng (kg): 36 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
4.490.000 ₫
18 mới từ 4.490.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy giặt
Máy giặt LG F1407NMPW
Hãng sản xuất: LG / Kiểu máy giặt: Máy giặt lồng ngang / Khối lượng giặt: 7kg / Tốc độ vắt tối đa: 1400 vòng/phút / Dung tích thùng chứa (lít): 0 / Lượng nước tiêu thụ (lít): 0 / Chế độ giặt: Giặt nhẹ, Giặt nhanh, Giặt ngâm, Xả, Vắt, Giặt mạnh, Giặt tùy chọn/ Trọng lượng (kg): 59 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
8.400.000 ₫
18 mới từ 8.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy giặt
Máy giặt LG F1207NMPW
Hãng sản xuất: LG / Kiểu máy giặt: Máy giặt lồng ngang / Khối lượng giặt: 7kg / Tốc độ vắt tối đa: 1200 vòng/phút / Dung tích thùng chứa (lít): 0 / Lượng nước tiêu thụ (lít): 0 / Chế độ giặt: Giặt nhẹ, Giặt nhanh, Giặt ngâm, Xả, Vắt, Giặt mạnh, Giặt tùy chọn/ Trọng lượng (kg): 59 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
7.390.000 ₫
19 mới từ 7.390.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy giặt
Hộp chữ nhật đựng vật dụng phòng tắm 2,7kg BATH37-SN-ES Command
Bao gồm: Đang cập nhật/ Xuất xứ: Vietnam /
0
697.000 ₫

Sản phẩm về "7kg"