Sản phẩm về "accuphase"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Accuphase Integrated Amplifiers E 530
Hãng sản xuất: ACCUPHASE / Trở kháng: 8Ω / Tần số thu sóng tối đa: 20kHz / Tần số thu sóng tối thiểu : 50Hz / Công suất Amplifer : 180W / Màu sắc: Màu bạc/ Trọng lượng (kg): 0 /
0
75.000.000 VNĐ
1 mới từ 75.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Amplifier
Accuphase 305V
Hãng sản xuất: ACCUPHASE / Trở kháng: 4~8Ω / Tần số thu sóng tối đa: 100kHz / Tần số thu sóng tối thiểu : 7Hz / Công suất Amplifer : 310W / Màu sắc: Màu vàng/ Trọng lượng (kg): 0 /
0
51.990.000 VNĐ
2 mới từ 51.990.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Amplifier
Accuphase A-35
Hãng sản xuất: ACCUPHASE / Trở kháng: 8Ω / Tần số thu sóng tối đa: 20kHz / Tần số thu sóng tối thiểu : 20Hz / Công suất Amplifer : 20W / Màu sắc: Màu vàng/ Trọng lượng (kg): 22.8 /
0
102.900.000 VNĐ
2 mới từ 102.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Amplifier
Accuphase E-202
Hãng sản xuất: ACCUPHASE / Trở kháng: 4~16Ω / Tần số thu sóng tối đa: 20kHz / Tần số thu sóng tối thiểu : 20Hz / Công suất Amplifer : 100W / Màu sắc: Màu bạc/ Trọng lượng (kg): 19.5 /
0
16.990.000 VNĐ
1 mới từ 16.990.000 VNĐ
1 cũ từ 17.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Amplifier
Accuphase E-307
Hãng sản xuất: ACCUPHASE / Trở kháng: 4~16Ω / Tần số thu sóng tối đa: 20kHz / Tần số thu sóng tối thiểu : 20Hz / Công suất Amplifer : 240W / Màu sắc: Màu vàng/ Trọng lượng (kg): 21.6 /
0
61.290.000 VNĐ
2 mới từ 61.290.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Amplifier
Accuphase E-406V
Hãng sản xuất: ACCUPHASE / Trở kháng: 4~16Ω / Tần số thu sóng tối đa: 20kHz / Tần số thu sóng tối thiểu : 20Hz / Công suất Amplifer : 350W / Màu sắc: Màu vàng/ Trọng lượng (kg): 23 /
0
69.888.000 VNĐ
2 mới từ 69.888.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Amplifier
Accuphase C-27 (C27)
ACCUPHASE / Độ ồn (dB): 110 / Trở kháng (ohm): 0 Công suất tiêu thụ (W): 35 /
0
129.990.000 VNĐ
2 mới từ 129.990.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Pre-main Amplifier
Accuphase Integrated E-408
Integrated E408. Hãng sản xuất: ACCUPHASE / Công suất (W): 260 / Tần số thu sóng tối thiểu (Hz): 20Hz / Tần số thu sóng tối đa (kHz): 20kHz / Trở kháng (Ω): 8Ω / Độ ồn (dB): 80 / Kết nối: RCA/ Trọng lượng (kg): 23.4 /
0
90.480.000 VNĐ
2 mới
1 cũ từ 90.480.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Amplifier Hi-End
Accuphase E - 350
Hãng sản xuất: ACCUPHASE / Công suất (W): 240 / Tần số thu sóng tối thiểu (Hz): 20Hz / Tần số thu sóng tối đa (kHz): 20kHz / Trở kháng (Ω): 8Ω / Độ ồn (dB): 80 Trọng lượng (kg): 21.7 /
0
80.080.000 VNĐ
2 mới từ 80.080.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Amplifier Hi-End
Accuphase E-210
Hãng sản xuất: ACCUPHASE / Trở kháng: 4Ω / Tần số thu sóng tối đa: 20kHz / Tần số thu sóng tối thiểu : 20Hz / Công suất Amplifer : 110W / Màu sắc: Màu vàng/ Trọng lượng (kg): 18 /
0
29.100.000 VNĐ
2 mới từ 29.100.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Amplifier
Accuphase E-405
Hãng sản xuất: ACCUPHASE / Trở kháng: 4~8Ω / Tần số thu sóng tối đa: 20kHz / Tần số thu sóng tối thiểu : 20Hz / Công suất Amplifer : 250W / Màu sắc: Màu vàng/ Trọng lượng (kg): 25 /
0
53.990.000 VNĐ
2 mới từ 53.990.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Amplifier
Accuphase p-450
Hãng sản xuất: ACCUPHASE / Công suất tiêu thụ (W): 800 / Công suất đầu ra (W): 200 / Chế độ âm thanh: Mono, Stereo/ Độ nhiễu âm thanh (dB): 129 / Trở kháng đầu ra (ohm): 16 / Trở kháng đầu vào (ohm): 40000 / Trọng lượng (kg): 37 / Xuất xứ: - /
0
77.990.000 VNĐ
1 mới từ 77.990.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Power Amplifier
Accuphase E-560
Hãng sản xuất: ACCUPHASE / Công suất tiêu thụ (W): 270 / Công suất đầu ra (W): 30 / Chế độ âm thanh: Stereo/ Độ nhiễu âm thanh (dB): 116 / Trở kháng đầu ra (ohm): 16 / Trở kháng đầu vào (ohm): 40000 / Trọng lượng (kg): 30 / Xuất xứ: United Kingdom /
0
129.990.000 VNĐ
3 mới từ 129.990.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Power Amplifier
Accuphase E-460
Hãng sản xuất: ACCUPHASE / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Trở kháng (ohm): 16 / Độ nhiễu (dB): 123 Trọng lượng (kg): 24.4 /
0
119.900.000 VNĐ
5 mới từ 119.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Pre-main Amplifier Hi-End
Accuphase E-407
Hãng sản xuất: ACCUPHASE / Công suất (W): 360 / Tần số thu sóng tối thiểu (Hz): 20Hz / Tần số thu sóng tối đa (kHz): 20kHz / Trở kháng (Ω): 8Ω / Độ ồn (dB): 0 / Kết nối: Coaxial, HDMI, RCA/ Trọng lượng (kg): 23 /
0
78.000.000 VNĐ

1 cũ từ 78.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Amplifier Hi-End
Accuphase P-6100
Hãng sản xuất: ACCUPHASE / Trở kháng: - / Tần số thu sóng tối đa: 20kHz / Tần số thu sóng tối thiểu : 20Hz / Công suất Amplifer : 170W / Màu sắc: Màu vàng/ Trọng lượng (kg): 42.7 /
0
230.990.000 VNĐ
2 mới từ 230.990.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Amplifier
Accuphase C-2820
C-2820, C2820. ACCUPHASE / Độ ồn (dB): 47 / Trở kháng (ohm): 300 / Kết nối: RCA/ Công suất tiêu thụ (W): 0 /
0
299.990.000 VNĐ
2 mới từ 299.990.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Pre-main Amplifier
Accuphase E-360
E-360, E360. Hãng sản xuất: ACCUPHASE / Công suất (W): 280 / Tần số thu sóng tối thiểu (Hz): 20Hz / Tần số thu sóng tối đa (kHz): 20kHz / Trở kháng (Ω): 4 - 8Ω / Độ ồn (dB): 0 / Kết nối: Coaxial, Optical, HDMI, RCA, USB/ Trọng lượng (kg): 21.7 /
0
92.900.000 VNĐ
5 mới từ 92.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Amplifier Hi-End
Accuphase DP-410
DP-410, DP 410. Hãng sản xuất: ACCUPHASE / Định dạng đĩa có thể đọc: -, CD, SACD/ Cổng kết nối: -, Audio, Coaxial Digital, Ethernet, Optical, USB/ Công suất (W): 13 / Trọng lượng (kg): 14 /
0
89.990.000 VNĐ
1 mới từ 89.990.000 VNĐ
Thuộc danh mục
CD, DVD Player Hi-End
Accuphase P-4200
P-4200, P 4200. Hãng sản xuất: ACCUPHASE / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Công suất đầu ra (W): 0 / Chế độ âm thanh: Mono, Stereo/ Độ nhiễu âm thanh (dB): 0 / Trở kháng đầu ra (ohm): 0 / Trở kháng đầu vào (ohm): 0 / Trọng lượng (kg): 28.9 / Xuất xứ: - /
0
130.990.000 VNĐ
1 mới từ 130.990.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Power Amplifier

Sản phẩm về "accuphase"