Sản phẩm về "accuphase"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Accuphase 305V
Hãng sản xuất: ACCUPHASE / Trở kháng: 4~8Ω / Tần số thu sóng tối đa: 100kHz / Tần số thu sóng tối thiểu : 7Hz / Công suất Amplifer : 310W / Màu sắc: Màu vàng/ Trọng lượng (kg): 0 /
0
37.890.000 ₫
1 mới từ 37.890.000 ₫
Thuộc danh mục
Amplifier
Accuphase E-305
Hãng sản xuất: ACCUPHASE / Trở kháng: 4~8Ω / Tần số thu sóng tối đa: 1kHz / Tần số thu sóng tối thiểu : 1Hz / Công suất Amplifer : 310W / Màu sắc: Màu vàng/ Trọng lượng (kg): 20.5 /
5
39.500.000 ₫
1 mới từ 39.500.000 ₫
1 cũ từ 39.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Amplifier
Accuphase M-6000
Hãng sản xuất: ACCUPHASE / Trở kháng: 8Ω / Tần số thu sóng tối đa: 20kHz / Tần số thu sóng tối thiểu : 20Hz / Công suất Amplifer : 500W / Màu sắc: Màu vàng/ Trọng lượng (kg): 38.5 /
0
165.000.000 ₫
7 mới từ 165.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Amplifier
Accuphase E-202
Hãng sản xuất: ACCUPHASE / Trở kháng: 4~16Ω / Tần số thu sóng tối đa: 20kHz / Tần số thu sóng tối thiểu : 20Hz / Công suất Amplifer : 100W / Màu sắc: Màu bạc/ Trọng lượng (kg): 19.5 /
0
16.699.900 ₫
1 mới từ 16.699.900 ₫
1 cũ từ 17.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Amplifier
Accuphase E-306V
Hãng sản xuất: ACCUPHASE / Trở kháng: 4~8Ω / Tần số thu sóng tối đa: 20kHz / Tần số thu sóng tối thiểu : 20Hz / Công suất Amplifer : 240W / Màu sắc: Màu bạc/ Trọng lượng (kg): 20.2 /
0
53.400.000 ₫
3 mới từ 53.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Amplifier
Accuphase E-307
Hãng sản xuất: ACCUPHASE / Trở kháng: 4~16Ω / Tần số thu sóng tối đa: 20kHz / Tần số thu sóng tối thiểu : 20Hz / Công suất Amplifer : 240W / Màu sắc: Màu vàng/ Trọng lượng (kg): 21.6 /
0
61.289.900 ₫
1 mới từ 61.289.900 ₫
Thuộc danh mục
Amplifier
Accuphase E-406V
Hãng sản xuất: ACCUPHASE / Trở kháng: 4~16Ω / Tần số thu sóng tối đa: 20kHz / Tần số thu sóng tối thiểu : 20Hz / Công suất Amplifer : 350W / Màu sắc: Màu vàng/ Trọng lượng (kg): 23 /
0
69.880.000 ₫
1 mới từ 69.880.000 ₫
Thuộc danh mục
Amplifier
Accuphase C-27 (C27)
ACCUPHASE / Độ ồn (dB): 110 / Trở kháng (ohm): 0 Công suất tiêu thụ (W): 35 /
0
128.000.000 ₫
5 mới từ 128.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Pre-main Amplifier
Accuphase E - 350
Hãng sản xuất: ACCUPHASE / Công suất (W): 240 / Tần số thu sóng tối thiểu (Hz): 20Hz / Tần số thu sóng tối đa (kHz): 20kHz / Trở kháng (Ω): 8Ω / Độ ồn (dB): 80 Trọng lượng (kg): 21.7 /
0
79.999.800 ₫
2 mới từ 79.999.800 ₫
Thuộc danh mục
Amplifier Hi-End
Accuphase E - 550
Accuphase E550. Hãng sản xuất: ACCUPHASE / Công suất (W): 240 / Tần số thu sóng tối thiểu (Hz): 20Hz / Tần số thu sóng tối đa (kHz): 20kHz / Trở kháng (Ω): 8Ω / Độ ồn (dB): 80 Trọng lượng (kg): 0 /
0
95.000.000 ₫
3 mới từ 95.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Amplifier Hi-End
Accuphase E-210
Hãng sản xuất: ACCUPHASE / Trở kháng: 4Ω / Tần số thu sóng tối đa: 20kHz / Tần số thu sóng tối thiểu : 20Hz / Công suất Amplifer : 110W / Màu sắc: Màu vàng/ Trọng lượng (kg): 18 /
0
29.099.900 ₫
2 mới từ 29.099.900 ₫
Thuộc danh mục
Amplifier
Accuphase E-406
Hãng sản xuất: ACCUPHASE / Trở kháng: 4~8Ω / Tần số thu sóng tối đa: 20kHz / Tần số thu sóng tối thiểu : 20Hz / Công suất Amplifer : 250W / Màu sắc: Màu vàng/ Trọng lượng (kg): 28 /
0
76.000.000 ₫
2 mới từ 57.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Amplifier
Accuphase E-530
Hãng sản xuất: ACCUPHASE / Công suất (W): 30 / Tần số thu sóng tối thiểu (Hz): 50Hz / Tần số thu sóng tối đa (kHz): 20kHz / Trở kháng (Ω): 8Ω / Độ ồn (dB): 0 / Kết nối: RCA/ Trọng lượng (kg): 0 /
0
85.000.000 ₫
1 mới từ 94.999.700 ₫
1 cũ từ 85.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Amplifier Hi-End
Accuphase E-407
Hãng sản xuất: ACCUPHASE / Công suất (W): 360 / Tần số thu sóng tối thiểu (Hz): 20Hz / Tần số thu sóng tối đa (kHz): 20kHz / Trở kháng (Ω): 8Ω / Độ ồn (dB): 0 / Kết nối: Coaxial, HDMI, RCA/ Trọng lượng (kg): 23 /
0
75.000.000 ₫
1 mới từ 75.000.000 ₫
1 cũ từ 78.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Amplifier Hi-End
Accuphase C-3800
Hãng sản xuất: ACCUPHASE / Công suất (W): 0 / Tần số thu sóng tối thiểu (Hz): 20Hz / Tần số thu sóng tối đa (kHz): 20kHz / Trở kháng (Ω): 8Ω / Độ ồn (dB): 113 Trọng lượng (kg): 24.8 /
0
385.000.000 ₫
3 mới từ 385.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Amplifier Hi-End
Accuphase E-460
Hãng sản xuất: ACCUPHASE / Số kênh: - / Trở kháng: 4~8Ω / Tần số thu sóng tối đa: 20kHz / Tần số thu sóng tối thiểu : 20Hz / Công suất Amplifer : 440W / Độ ồn (dB): 100 / Màu sắc: Màu xám/ Trọng lượng (kg): 24.4 /
0
124.080.000 ₫
5 mới từ 106.000.000 ₫
1 cũ từ 100.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Amplifier
Accuphase A-70
Accuphase A70. Hãng sản xuất: ACCUPHASE / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Công suất đầu ra (W): 0 / Chế độ âm thanh: Stereo/ Độ nhiễu âm thanh (dB): 0 / Trở kháng đầu ra (ohm): 8 / Trở kháng đầu vào (ohm): 0 / Trọng lượng (kg): 44.3 / Xuất xứ: - /
0
317.625.000 ₫
3 mới từ 317.625.000 ₫
Thuộc danh mục
Power Amplifier
Accuphase A-46
Hãng sản xuất: ACCUPHASE / Trở kháng (ohm): 8Ω / Kết nối: -/ Công suất âm thanh (W): 45 Công suất tiêu thụ (W): 200 / Trọng lượng (kg): 31.9 / Xuất xứ: - /
0
135.000.000 ₫
8 mới từ 135.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Power Amplifiers Hi-end
Accuphase P-7100
Hãng sản xuất: ACCUPHASE / Trở kháng (ohm): 8Ω / Kết nối: -/ Công suất âm thanh (W): 1000 Công suất tiêu thụ (W): 135 / Trọng lượng (kg): 49 / Xuất xứ: - /
0
269.000.000 ₫
6 mới từ 269.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Power Amplifiers Hi-end
Accuphase E-600
Hãng sản xuất: ACCUPHASE / Công suất (W): 420 / Tần số thu sóng tối thiểu (Hz): 20Hz / Tần số thu sóng tối đa (kHz): 20kHz / Trở kháng (Ω): 4 - 8Ω / Độ ồn (dB): 94 / Kết nối: -/ Trọng lượng (kg): 24.7 /
0
140.000.000 ₫
7 mới từ 140.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Amplifier Hi-End

Sản phẩm về "accuphase"