Sản phẩm về "asahi"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Đồng hồ nước ASAHI GMK DN 15
Hãng sản xuất: Asahi / Dung lượng đọc (m3): 10000 / Áp suất làm việc: 0 / Dẫn động từ / Chức năng hiển thị số trực tiếp / Lưu lượng nước (m3/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
5
750.000 ₫
18 mới từ 700.000 ₫
Thuộc danh mục
Đồng hồ nước
Đồng hồ nước ASAHI GMK DN 20
Hãng sản xuất: Asahi / Dung lượng đọc (m3): 10000 / Áp suất làm việc: 0 / Chức năng hiển thị số trực tiếp / Lưu lượng nước (m3/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
1.240.000 ₫
17 mới từ 1.240.000 ₫
Thuộc danh mục
Đồng hồ nước
Đồng hồ từ Asahi WVM-50
Hãng sản xuất: ASAHI / Dung lượng đọc (m3): 1000000 / Áp suất làm việc: 0 / Dẫn động từ /
0
6.000.000 ₫
22 mới từ 6.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Đồng hồ nước
Đồng hồ từ GMK (1/2" - 1.1/2")
Hãng sản xuất: ASAHI / Dung lượng đọc (m3): 10000 / Áp suất làm việc: 0 /
0
750.000 ₫
11 mới từ 750.000 ₫
Thuộc danh mục
Đồng hồ nước
Đồng hồ đo lưu lượng nước đa tia ASAHI WVM65
Hãng sản xuất: Asahi / Dung lượng đọc (m3): 10000000 / Áp suất làm việc: 0 / Dẫn động từ / Lưu lượng nước (m3/giờ): 60 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
9.800.000 ₫
21 mới từ 9.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Đồng hồ nước
Đồng hồ đo lưu lượng nước đa tia ASAHI WVM80
Hãng sản xuất: Asahi / Dung lượng đọc (m3): 10000000 / Áp suất làm việc: 0 / Dẫn động từ / Lưu lượng nước (m3/giờ): 80 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
10.800.000 ₫
16 mới từ 10.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Đồng hồ nước
Đồng hồ đo lưu lượng nước đa tia từ tính ASAHI  WVM150
Hãng sản xuất: Asahi / Dung lượng đọc (m3): 10000000 / Áp suất làm việc: 0 / Dẫn động từ / Lưu lượng nước (m3/giờ): 285 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
26.500.000 ₫
18 mới từ 26.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Đồng hồ nước
Đồng hồ từ Asahi WVM50
Hãng sản xuất: Asahi / Dung lượng đọc (m3): 1000000 / Áp suất làm việc: 17 / Dẫn động từ / Lưu lượng nước (m3/giờ): 36 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
6.500.000 ₫
15 mới từ 6.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Đồng hồ nước
Đồng hồ cơ ASAHI DMK DN15
Hãng sản xuất: Asahi / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 0 / Lưu lượng nước (m3/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
690.000 ₫
14 mới từ 532.000 ₫
Thuộc danh mục
Đồng hồ nước
Đồng hồ nước Asahi DN100
Hãng sản xuất: Asahi / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 0 / Chức năng hiển thị số trực tiếp / Lưu lượng nước (m3/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
17.000.000 ₫
11 mới từ 16.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Đồng hồ nước
Đồng hồ nước Asahi DN150
Hãng sản xuất: Asahi / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 0 / Chức năng hiển thị số trực tiếp / Lưu lượng nước (m3/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
30.100.000 ₫
12 mới từ 27.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Đồng hồ nước
Đồng hồ nước ASAHI WVM DN65
Hãng sản xuất: Asahi / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 0 / Chức năng hiển thị số trực tiếp / Lưu lượng nước (m3/giờ): 5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
11.200.000 ₫
7 mới từ 11.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Đồng hồ nước
Đồng hồ nước ASAHI WVM DN80
Hãng sản xuất: Asahi / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 0 / Chức năng hiển thị số trực tiếp / Lưu lượng nước (m3/giờ): 5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
13.600.000 ₫
12 mới từ 13.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Đồng hồ nước
Đồng hồ nước ASAHI DN25 - 25m3
Hãng sản xuất: Asahi / Dung lượng đọc (m3): 25 / Áp suất làm việc: 0 / Lưu lượng nước (m3/giờ): 25 / Trọng lượng (kg): 9 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
2.130.000 ₫
6 mới từ 2.130.000 ₫
Thuộc danh mục
Đồng hồ nước
Đồng hồ nước ASAHI DN100 - 25m3
Hãng sản xuất: Asahi / Dung lượng đọc (m3): 25 / Áp suất làm việc: 0 / Dẫn động từ / Lưu lượng nước (m3/giờ): 25 / Trọng lượng (kg): 10 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
16.800.000 ₫
9 mới từ 16.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Đồng hồ nước
Đồng hồ nước ASHAHI GMK 65 DN65
Hãng sản xuất: Asahi / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 0 / Dẫn động từ / Chức năng hiển thị số trực tiếp / Lưu lượng nước (m3/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 15 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
10.900.000 ₫
6 mới từ 10.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Đồng hồ nước
Đồng hồ nước ASHAHI GMK 80 DN80
Hãng sản xuất: Asahi / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 0 / Dẫn động từ / Chức năng hiển thị số trực tiếp / Lưu lượng nước (m3/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 15 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
16.500.000 ₫
8 mới từ 13.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Đồng hồ nước
Đồng hồ nước ASHAHI WVM 150 DN150
Hãng sản xuất: Asahi / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 0 / Dẫn động từ / Chức năng hiển thị số trực tiếp / Lưu lượng nước (m3/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 25 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
33.500.000 ₫
8 mới từ 29.855.000 ₫
Thuộc danh mục
Đồng hồ nước
Đồng hồ nước ASAHI GMK DN 32
Hãng sản xuất: Asahi / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 0 / Dẫn động từ / Chức năng hiển thị số trực tiếp / Lưu lượng nước (m3/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
4.450.000 ₫
3 mới từ 4.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Đồng hồ nước
Đồng hồ nước ASAHI DN 80 WVM 80
Hãng sản xuất: Asahi / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 0 / Dẫn động từ / Chức năng hiển thị số trực tiếp / Lưu lượng nước (m3/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
10.800.000 ₫
4 mới từ 10.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Đồng hồ nước

Sản phẩm về "asahi"