Sản phẩm về "asahi"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Đồng hồ nước ASAHI GMK DN 15
Hãng sản xuất: Asahi / Dung lượng đọc (m3): 10000 / Áp suất làm việc: 0 / Dẫn động từ / Chức năng hiển thị số trực tiếp / Lưu lượng nước (m3/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
5
690.000 ₫
17 mới từ 690.000 ₫
Thuộc danh mục
Đồng hồ nước
Đồng hồ đo lưu lượng nước đa tia ASAHI GMK40
Hãng sản xuất: Asahi / Dung lượng đọc (m3): 99999 / Áp suất làm việc: 0 / Dẫn động từ / Lưu lượng nước (m3/giờ): 11 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
1.300.000 ₫
19 mới từ 1.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Đồng hồ nước
Đồng hồ từ Asahi WVM50
Hãng sản xuất: Asahi / Dung lượng đọc (m3): 1000000 / Áp suất làm việc: 17 / Dẫn động từ / Lưu lượng nước (m3/giờ): 36 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
6.500.000 ₫
15 mới từ 6.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Đồng hồ nước
Đồng hồ cơ ASAHI GMK 32
Hãng sản xuất: Asahi / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 0 / Lưu lượng nước (m3/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
4.950.000 ₫
5 mới từ 4.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Đồng hồ nước
ASAHI GMK 50
Hãng sản xuất: Asahi / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 0 / Lưu lượng nước (m3/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
6.000.000 ₫
12 mới từ 6.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Đồng hồ nước
Đồng hồ cơ ASAHI DMK DN20
Hãng sản xuất: Asahi / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 0 / Lưu lượng nước (m3/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
1.400.000 ₫
10 mới từ 1.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Đồng hồ nước
Đồng hồ cơ ASAHI DMK DN15
Hãng sản xuất: Asahi / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 0 / Lưu lượng nước (m3/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
532.000 ₫
12 mới từ 532.000 ₫
Thuộc danh mục
Đồng hồ nước
Đồng hồ nước Asahi DN65
Hãng sản xuất: Asahi / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 0 / Chức năng hiển thị số trực tiếp / Lưu lượng nước (m3/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
10.750.000 ₫
11 mới từ 10.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Đồng hồ nước
Đồng hồ nước Asahi DN200
Hãng sản xuất: Asahi / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 0 / Chức năng hiển thị số trực tiếp / Lưu lượng nước (m3/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
24.500.000 ₫
10 mới từ 24.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Đồng hồ nước
Đồng hồ nước ASAHI GMK DN20
Hãng sản xuất: Asahi / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 0 / Dẫn động từ / Chức năng hiển thị số trực tiếp / Lưu lượng nước (m3/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
1.200.000 ₫
13 mới từ 1.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Đồng hồ nước
Đồng hồ nước ASAHI GMK DN25
Hãng sản xuất: Asahi / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 0 / Chức năng hiển thị số trực tiếp / Lưu lượng nước (m3/giờ): 5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
4.880.000 ₫
9 mới từ 4.880.000 ₫
Thuộc danh mục
Đồng hồ nước
Đồng hồ nước ASAHI GMK DN40 (nối nhựa)
Hãng sản xuất: Asahi / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 0 / Chức năng hiển thị số trực tiếp / Lưu lượng nước (m3/giờ): 5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
3.590.000 ₫
13 mới từ 3.590.000 ₫
Thuộc danh mục
Đồng hồ nước
Đồng hồ nước ASAHI WVM DN80
Hãng sản xuất: Asahi / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 0 / Chức năng hiển thị số trực tiếp / Lưu lượng nước (m3/giờ): 5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
13.500.000 ₫
10 mới từ 13.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Đồng hồ nước
Đồng hồ nước ASAHI 1" GMK25
Hãng sản xuất: Asahi / Dung lượng đọc (m3): 10000 / Áp suất làm việc: 17 / Chức năng hiển thị số trực tiếp / Lưu lượng nước (m3/giờ): 7 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
1.450.000 ₫
13 mới từ 1.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Đồng hồ nước
Đồng hồ nước ASAHI WVM 150 DN 150
Hãng sản xuất: Asahi / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 0 / Dẫn động từ / Chức năng hiển thị số trực tiếp / Lưu lượng nước (m3/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
11.000.000 ₫
4 mới từ 11.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Đồng hồ nước
Đồng hồ nước ASAHI WVM 100 DN 100
Hãng sản xuất: Asahi / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 0 / Dẫn động từ / Chức năng hiển thị số trực tiếp / Lưu lượng nước (m3/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
1.750.000 ₫
6 mới từ 1.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Đồng hồ nước
Đồng hồ nước Asahi GMK WNM DN50 - 2"inch
Hãng sản xuất: Asahi / Dung lượng đọc (m3): 99999 / Áp suất làm việc: 10 / Dẫn động từ / Lưu lượng nước (m3/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
7.410.000 ₫
2 mới từ 7.410.000 ₫
Thuộc danh mục
Đồng hồ nước
Đồng hồ đo lưu lượng nước Asahi ( Thái Lan ) DN80
Hãng sản xuất: Asahi / Dung lượng đọc (m3): 999999 / Áp suất làm việc: 16 / Dẫn động từ / Lưu lượng nước (m3/giờ): 60 / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
17.187.610 ₫
3 mới từ 17.187.610 ₫
Thuộc danh mục
Đồng hồ nước
Đồng hồ đo lưu lượng nước asahi GMK or WNM ( Thái Lan ) DN40
Hãng sản xuất: Asahi / Dung lượng đọc (m3): 999999 / Áp suất làm việc: 10 / Dẫn động từ / Lưu lượng nước (m3/giờ): 40 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
3.841.200 ₫
2 mới từ 3.841.200 ₫
Thuộc danh mục
Đồng hồ nước
Đồng hồ đo lưu lượng nước ASAHI DN 150
Hãng sản xuất: Asahi / Dung lượng đọc (m3): 99999 / Áp suất làm việc: 16 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
31.323.600 ₫
1 mới từ 31.323.600 ₫
Thuộc danh mục
Đồng hồ nước

Sản phẩm về "asahi"