Sản phẩm về "ask"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Bóng đèn máy chiếu ASK C350 / 350C
Hãng sản xuất: ASK / Độ sáng (lumens): 0 / Công suất (W): 300 /
0
5.750.000 ₫
3 mới từ 5.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Bóng đèn máy chiếu
Máy chiếu ASK Proxima C2225 (LCD, 2500 lumens, 800:1, XGA (1024 x 768))
ASK C2225, C2225. Hãng sản xuất: ASK PROXIMA / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2500 lumens / Hệ số tương phản: 800:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 280 Độ ồn: 34dB / Trọng lượng: 2.9kg /
0
14.150.000 ₫
4 mới từ 13.190.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu ASK Proxima C2317W (LCD, 3100 lumens, 2500:1, WXGA(1280 x 800))
Hãng sản xuất: ASK PROXIMA / Tỉ lệ hình ảnh: 16:10/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3100 lumens / Hệ số tương phản: 2500:1 / Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA, WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 230 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 2.9kg /
0
28.680.000 ₫
2 mới từ 28.680.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu ASK Proxima C2455 (LCD, 4000 lumens, 2500:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: ASK PROXIMA / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 4000 lumens / Hệ số tương phản: 2500:1 / Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA, WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 280 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 2.9kg /
0
17.200.000 ₫
8 mới từ 15.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu ASK Proxima S2295 (LCD, 2800 lumens, 2000:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: ASK PROXIMA / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2800 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, VGA, XGA, WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 280 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 3.7kg /
0
20.000.000 ₫
4 mới từ 18.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu ASK Proxima E1655W (LCD, 6500 lumens, 1000:1, WXGA(1280 x 800))
Hãng sản xuất: ASK PROXIMA / Tỉ lệ hình ảnh: 16:10/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 6500 lumens / Hệ số tương phản: 1000:1 / Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, VGA, XGA, WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 490 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 9.8kg /
0
80.800.000 ₫
4 mới từ 80.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu ASK Proxima C2317 (LCD, 3100 lumens, 2500:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: ASK PROXIMA / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3100 lumens / Hệ số tương phản: 2500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA, WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 280 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 2.9kg /
0
15.550.000 ₫
4 mới từ 15.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu ASK Proxima S2325W (LCD, 3100 lumens, 2000:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: ASK PROXIMA / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3100 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA, WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 280 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 3.7kg /
0
20.800.000 ₫
6 mới từ 19.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu ASK Proxima C2227 (LCD, 2600 Lumens, 2500:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: ASK PROXIMA / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2600 lumens / Hệ số tương phản: 2500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA~UXGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 280 / Tính năng: -/ Độ ồn: 29dB / Trọng lượng: 2.9kg /
0
15.750.000 ₫
3 mới từ 15.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu ASK Proxima C3255 (LCD, 2700 Lumens, 2000:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: ASK PROXIMA / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2700 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SVGA, XGA, WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 280 / Tính năng: -/ Độ ồn: 29dB / Trọng lượng: 3kg /
0
10.000.000 ₫
7 mới từ 9.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu ASK Proxima C3305 ( LCD, 3100 Lumens, 4000:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: ASK PROXIMA / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3100 lumens / Hệ số tương phản: 4000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SVGA, VGA~XGA, XGA, XGA~SXGA+, WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 280 / Tính năng: 3D/ Độ ồn: 29dB / Trọng lượng: 2.9kg /
0
10.850.000 ₫
6 mới từ 10.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu ASK Proxima C3455 (LCD, 4100 Lumens, 4000:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: ASK PROXIMA / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 4100 lumens / Hệ số tương phản: 4000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SVGA, VGA~XGA, XGA, WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Tính năng: -/ Độ ồn: 29dB / Trọng lượng: 2.9kg /
0
29.480.000 ₫
2 mới từ 28.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu ASK Proxima C3327W (LCD, 3200 Lumens, 4000:1, WXGA(1024 x 800))
Hãng sản xuất: ASK PROXIMA / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3200 lumens / Hệ số tương phản: 4000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 800 (WXGA) / Độ phân giải: XGA, WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 280 / Tính năng: -/ Độ ồn: 32dB / Trọng lượng: 3kg /
0
42.800.000 ₫
4 mới từ 13.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu ASK Proxima C3307 (LCD, 3100 Lumens, 4000:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: ASK PROXIMA / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3100 lumens / Hệ số tương phản: 4000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA, WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 280 / Tính năng: -/ Độ ồn: 32dB / Trọng lượng: 3kg /
0
47.500.000 ₫
3 mới từ 10.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Máy chiếu ASK Proxima C3257 (LCD, 2700 Lumens, 4000:1, XGA(1024 x 768))
Hãng sản xuất: ASK PROXIMA / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2700 lumens / Hệ số tương phản: 4000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 215 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 3kg /
0
10.400.000 ₫
3 mới từ 10.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Bóng đèn máy chiếu ASK DT00601
Hãng sản xuất: ASK / Độ sáng (lumens): 2000 / Công suất (W): 310 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
6.990.000 ₫
3 mới từ 6.990.000 ₫
Thuộc danh mục
Bóng đèn máy chiếu
Máy xay thịt Tân Sao Bắc Á ASK
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt/ Công suất (w): 750 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 200 / Trọng lượng (Kg): 24 /
0
4.500.000 ₫
17 mới từ 4.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy xay nhuyễn thịt
Máy rửa xe ô tô ASK-S1
Hãng sản xuất: - / Loại thiết bị: Máy rửa xe / Công suất: 1.8Kw / Điện áp: 220V / Xuất xứ: Trung Quốc /
4
1.480.000 ₫
12 mới từ 1.480.000 ₫
Thuộc danh mục
Thiết bị rửa xe Ôtô
Máy mài góc ASK R100-2 720W
Hãng sản xuất: ASK / Loại: Dùng điện / Công suất (W): 720 / Đường kính đĩa (mm): 110 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 11000 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Máy mài góc
Máy Rửa Xe ASK 1800W
Hãng sản xuất: - / Loại thiết bị: Máy rửa xe / Công suất: 1.8Kw / Điện áp: 220V / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
1.620.000 ₫
2 mới từ 1.620.000 ₫
Thuộc danh mục
Thiết bị rửa xe Ôtô

Sản phẩm về "ask"