Sản phẩm về "bơm hải dương"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Bơm ly tâm một cấp trục ngang Hải Dương LT10-30M (7m3/h)
Hãng sản xuất: HẢI DƯƠNG / Loại: Trục ngang / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 2.2 / Lưu lượng (m3/h): 7 / Cột áp (m): 32 / Số vòng quay (vòng/phút): 2900 / Đường kính ống hút (mm): 50 / Đường kính ống xả (mm): 32 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Bơm ly tâm
Bơm ly tâm một cấp trục ngang Hải Dương LT10-30M (15m3/h)
Hãng sản xuất: HẢI DƯƠNG / Loại: Trục ngang / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 2.2 / Lưu lượng (m3/h): 15 / Cột áp (m): 28 / Số vòng quay (vòng/phút): 2900 / Đường kính ống hút (mm): 50 / Đường kính ống xả (mm): 32 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Bơm ly tâm
Bơm ly tâm một cấp trục ngang Hải Dương LT28-28M (20m3/h)
Hãng sản xuất: HẢI DƯƠNG / Loại: Trục ngang / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 4 / Lưu lượng (m3/h): 20 / Cột áp (m): 32 / Số vòng quay (vòng/phút): 2900 / Đường kính ống hút (mm): 65 / Đường kính ống xả (mm): 50 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Bơm ly tâm
Bơm ly tâm một cấp trục ngang Hải Dương LT28-28M (32m3/h)
Hãng sản xuất: HẢI DƯƠNG / Loại: Trục ngang / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 4 / Lưu lượng (m3/h): 32 / Cột áp (m): 28 / Số vòng quay (vòng/phút): 2900 / Đường kính ống hút (mm): 65 / Đường kính ống xả (mm): 50 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Bơm ly tâm
Bơm ly tâm một cấp trục ngang Hải Dương LT60-34 (55m3/h)
Hãng sản xuất: HẢI DƯƠNG / Loại: Trục ngang / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 11 / Lưu lượng (m3/h): 55 / Cột áp (m): 35 / Số vòng quay (vòng/phút): 1750 / Đường kính ống hút (mm): 100 / Đường kính ống xả (mm): 65 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Bơm ly tâm
Bơm ly tâm một cấp trục ngang Hải Dương LT60-34 (80m3/h)
Hãng sản xuất: HẢI DƯƠNG / Loại: Trục ngang / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 11 / Lưu lượng (m3/h): 80 / Cột áp (m): 22 / Số vòng quay (vòng/phút): 1750 / Đường kính ống hút (mm): 100 / Đường kính ống xả (mm): 65 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Bơm ly tâm
Bơm ly tâm một cấp trục ngang Hải Dương LV6-22 (3.5m3/h)
Hãng sản xuất: HẢI DƯƠNG / Loại: Trục ngang / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 1.5 / Lưu lượng (m3/h): 3.5 / Cột áp (m): 26 / Số vòng quay (vòng/phút): 2900 / Đường kính ống hút (mm): 50 / Đường kính ống xả (mm): 32 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Bơm ly tâm
Bơm ly tâm một cấp trục ngang Hải Dương LV6-22 (7.5m3/h)
Hãng sản xuất: HẢI DƯƠNG / Loại: Trục ngang / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 1.5 / Lưu lượng (m3/h): 7.5 / Cột áp (m): 18 / Số vòng quay (vòng/phút): 2900 / Đường kính ống hút (mm): 50 / Đường kính ống xả (mm): 32 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Bơm ly tâm
Bơm ly tâm một cấp trục ngang Hải Dương LV8-25N* (6m3/h)
Hãng sản xuất: HẢI DƯƠNG / Loại: Trục ngang / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 2.2 / Lưu lượng (m3/h): 6 / Cột áp (m): 32 / Số vòng quay (vòng/phút): 2900 / Đường kính ống hút (mm): 50 / Đường kính ống xả (mm): 32 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Bơm ly tâm
Bơm ly tâm một cấp trục ngang Hải Dương LV8-25N* (9m3/h)
Hãng sản xuất: HẢI DƯƠNG / Loại: Trục ngang / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 2.2 / Lưu lượng (m3/h): 9 / Cột áp (m): 22 / Số vòng quay (vòng/phút): 2900 / Đường kính ống hút (mm): 50 / Đường kính ống xả (mm): 32 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Bơm ly tâm
Bơm ly tâm một cấp trục ngang Hải Dương LT9-17 (7m3/h)
Hãng sản xuất: HẢI DƯƠNG / Loại: Trục ngang / Áp suất làm việc (Bar): 50 / Công suất (Kw): 1.5 / Lưu lượng (m3/h): 7 / Cột áp (m): 18 / Số vòng quay (vòng/phút): 2900 / Đường kính ống hút (mm): 32 / Đường kính ống xả (mm): 32 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Bơm ly tâm
Bơm ly tâm một cấp trục ngang Hải Dương LT9-17 (11m3/h)
Hãng sản xuất: HẢI DƯƠNG / Loại: Trục ngang / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 1.5 / Lưu lượng (m3/h): 11 / Cột áp (m): 16 / Số vòng quay (vòng/phút): 2900 / Đường kính ống hút (mm): 50 / Đường kính ống xả (mm): 32 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Bơm ly tâm
Bơm ly tâm một cấp trục ngang Hải Dương LT12-20 (10m3/h)
Hãng sản xuất: HẢI DƯƠNG / Loại: Trục ngang / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 2.2 / Lưu lượng (m3/h): 10 / Cột áp (m): 20 / Số vòng quay (vòng/phút): 2900 / Đường kính ống hút (mm): 50 / Đường kính ống xả (mm): 32 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Bơm ly tâm
Bơm ly tâm một cấp trục ngang Hải Dương LT12-20 (14m3/h)
Hãng sản xuất: HẢI DƯƠNG / Loại: Trục ngang / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 2.2 / Lưu lượng (m3/h): 14 / Cột áp (m): 17 / Số vòng quay (vòng/phút): 2900 / Đường kính ống hút (mm): 50 / Đường kính ống xả (mm): 32 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Bơm ly tâm
Bơm ly tâm một cấp trục ngang Hải Dương LT12-50 (10m3/h)
Hãng sản xuất: HẢI DƯƠNG / Loại: Trục ngang / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 5.5 / Lưu lượng (m3/h): 10 / Cột áp (m): 57 / Số vòng quay (vòng/phút): 2900 / Đường kính ống hút (mm): 50 / Đường kính ống xả (mm): 40 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
14.500.000 ₫
2 mới từ 14.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Bơm ly tâm
Bơm ly tâm một cấp trục ngang Hải Dương LT12-50 (17m3/h)
Hãng sản xuất: HẢI DƯƠNG / Loại: Trục ngang / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 5.5 / Lưu lượng (m3/h): 17 / Cột áp (m): 50 / Số vòng quay (vòng/phút): 2900 / Đường kính ống hút (mm): 50 / Đường kính ống xả (mm): 40 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Bơm ly tâm
Bơm ly tâm một cấp trục ngang Hải Dương LT20-18 (13m3/h)
Hãng sản xuất: HẢI DƯƠNG / Loại: Trục ngang / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 2.2 / Lưu lượng (m3/h): 13 / Cột áp (m): 20 / Số vòng quay (vòng/phút): 2900 / Đường kính ống hút (mm): 50 / Đường kính ống xả (mm): 40 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Bơm ly tâm
Bơm ly tâm một cấp trục ngang Hải Dương LT20-18 (25m3/h)
Hãng sản xuất: HẢI DƯƠNG / Loại: Trục ngang / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 2.2 / Lưu lượng (m3/h): 25 / Cột áp (m): 14 / Số vòng quay (vòng/phút): 2900 / Đường kính ống hút (mm): 50 / Đường kính ống xả (mm): 40 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Bơm ly tâm
Bơm ly tâm một cấp trục ngang Hải Dương LT45-19 (45m3/h)
Hãng sản xuất: HẢI DƯƠNG / Loại: Trục ngang / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 4.5 / Lưu lượng (m3/h): 45 / Cột áp (m): 19 / Số vòng quay (vòng/phút): 2900 / Đường kính ống hút (mm): 80 / Đường kính ống xả (mm): 65 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
17.000.000 ₫
4 mới từ 17.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Bơm ly tâm
Máy bơm nước Hải Dương HA110
Hãng sản xuất: Hải Dương / Loại: Bơm ly tâm / Áp suất làm việc (Bar): 250 / Công suất (Kw): 110 / Lưu lượng (m3/h): 250 / Cột áp (m): 132 / Số vòng quay (vòng/phút): 2900 / Đường kính ống hút (mm): 250 / Đường kính ống xả (mm): 250 / Độ ồn (dB): 6 / Trọng lượng (kg): 750 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
155.111.000 ₫
3 mới từ 155.111.000 ₫
Thuộc danh mục
Bơm ly tâm

Sản phẩm về "bơm hải dương"